Files

Sign in to follow this  

2 files

 1. Federal Signal Smart Siren GTA San Andreas Sound Mod

  I. GIỚI THIỆU CHUNG
  Đây là một phần mềm mod âm thanh của các xe cảnh sát khá giống GTA V.
  II. TẢI VÀ CÀI ĐẶT
  YÊU CẦU: Mod Loader CÀI ĐẶT : Ném vào thư mục Mod Loader của bạn và tận hưởng. Credits : GTAFREAK1151 , Dmac , Matihuano
   
   
   
   
   

  Federal Signal Smart Siren GTA San Andreas Sound Mod.mp4

  8 downloads

  Submitted

 2. SA-MP Discord Plugin 1.1.2

  SA-MP Discord Plugin (Client Asi files)
   
  I. GIỚI THIỆU CHUNG
  SA-MP Discord Plugin là 1 phần mềm giúp bạn liên kết trạng thái thông tin máy chủ bạn đang chơi với Discord.
                                                       
  II. TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT
  Yêu cầu: Asi Loader Cài đặt: Ném thẳng vào thư mục GTA San Adreas của bạn.

  16 downloads

  Updated

Sign in to follow this