SA-MP Discord Plugin 1.1.2 1.0.0

Sign in to follow this  

About This File

SA-MP Discord Plugin (Client Asi files)

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

SA-MP Discord Plugin là 1 phần mềm giúp bạn liên kết trạng thái thông tin máy chủ bạn đang chơi với Discord.

                                                     khG9OZe.png.49b43d74de58336c7fe9ac46eb795635.png.9fe437b51bad9f97546f7b84ae2b0c53.png

II. TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT

  • Yêu cầu: Asi Loader
  • Cài đặt: Ném thẳng vào thư mục GTA San Adreas của bạn.