• Announcements

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

[FND] Low Poly Lamborghini Huracan 1.0.0

   (1 review)

3 Screenshots

About This File

- Mod siêu xe Lamborghini Huracan phiên bản Low Poly (thay thế vào chiếc Cheetah trong ingame).

- Khuyến khích sử dụng modloader hoặc bạn cũng có thể sử dụng IMG Editor để mod.

Credits: #VSD, Rockstar
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


SidneySelby

· Report

  • 5
   2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members

Fiv stars

Share this review


Link to review