Federal Signal Smart Siren GTA San Andreas Sound Mod 1.0.0

Sign in to follow this  

About This File

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Đây là một phần mềm mod âm thanh của các xe cảnh sát khá giống GTA V.

II. TẢI VÀ CÀI ĐẶT

  • YÊU CẦU: Mod Loader
  • CÀI ĐẶT : Ném vào thư mục Mod Loader của bạn và tận hưởng.

Credits : GTAFREAK1151 , Dmac , Matihuano