• Announcements

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Dizz Nicca Hud V.1 1.0.0

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

các bạn chỉ cần tải về rồi giải nén ra, quăng file hud.txd vào folder Model của gta san là xong 
video: 

 chúc mấy bạn thành công hí hí
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.