• Announcements

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

1 Screenshot

About This File

Mod này không phải cleo mà chỉ là ped.ift 
*Cách mod: tải file giải nén ở trên về và giải nén, copy file ped.ift vào thư mục anim trong nơi chứa game Gta sa của bạn.
*Cách sử dụng: vào game bấm "c" để mod hoạt động nhé

 
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.