Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

Share HUD Krooks - Map 1.0.0

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Thấy đẹp Show lại cho mọi người sử dụng ^^

Dowload về xong mở file HUD KROOKS ra, nhấp vào mục GTA DIRECTORIO xong copy all file bỏ vào mục GTA

Cái mục GTA3.IMG là mod map giải nén ra rồi dùng img.tool 1.5 để mod
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×