• Announcements

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Share HUD Krooks - Map 1.0.0

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Thấy đẹp Show lại cho mọi người sử dụng ^^

Dowload về xong mở file HUD KROOKS ra, nhấp vào mục GTA DIRECTORIO xong copy all file bỏ vào mục GTA

Cái mục GTA3.IMG là mod map giải nén ra rồi dùng img.tool 1.5 để mod
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.