• Thông báo

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Mobilehud_edit by Twopolin ( LSRP ) 1.0.0

   (1 lượt đánh giá)

1 Ảnh minh họa

Thông tin về tệp

Hướng dẫn cài đặt mobilehud dành cho không ai biết :

1 : Down file về.

2 : Mở file gta, chép all file mobilehud xong dán vào file gta.

3 : Vào game tận hưởng.

Enjoy. 
Phản hồi của người dùng

Bạn cần phải tải về tài nguyên này để có thể viết đánh giá.