Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

GRIFFIN'S LOW END ENB v2 ( LSRP ) 1.0.0

   (1 review)

4 Screenshots

About This File

Intel Pentium Dual Core E2180,2.00 GHz
2 GB ram memory
nVidia GeForce GT 610 1 GB

Credits: Griffin,Dizz Nicca 

 
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


Master_D

Report ·

   1 of 2 members found this review helpful 1 / 2 members

.

Share this review


Link to review
×