Jump to content

GTA V MAP VỚI TÊN ĐƯỜNG, KHU VỰC(GTA V map with districts and street names. Radar mod.) 1.0.0

   (2 reviews)

1 Screenshot

About This File

Mod này cam kết giống trong hình mà các bạn thấy, mình lấy từ LSRP và thấy nó hay nên chia sẽ cho mọi người, nếu có gì sai sót hoặc không phù hợp vói server thì owner , admin xóa thẳng tay, và đây cũng là lần đầu mình đăng Game Modding.


What's New in Version 1.0.0   See changelog

Released

No changelog available for this version.
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


Wolf

Report ·

· Edited by Wolf

   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member

sao ông không cho tất cả mod vào 1 file rồi đăng lên đi chứ bấm tải từng cái từng cái mệt lắm 

Share this review


Link to review
karissplayz

Report ·

  

Mình đã chỉnh sửa lại phần download rồi mọi người có thể download về với một click

Share this review


Link to review
×