Jump to content

GvC's HD Font 1.0.0

   (1 review)

1 Screenshot

About This File

Bản fonts textdraw HD do @Abyssthực hiện. Cải thiện chất lượng của các chữ viết bằng textdraw lên rất nhiều, sử dụng kèm với SAMP Addon để cảm nhận sự khác biệt.
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


Ronan_Viral

Report ·

  

Hình như file lỗi rồi, anh up lại được không ạ ?

Share this review


Link to review
×