Diễn đàn đang được hoạt động thử nghiệm. Một số thông tin có thể sẽ được thông báo sớm trong vài ngày tới.

  • Thông báo

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

1 Ảnh minh họa

Thông tin về tệp

Thay đổi hình dạng của checkpoint khá là đẹp.
Hướng dẫn:
Bước 1: Tải về
Bước 2: Giải nén ra và quăng thư mục Check Point Mod vào trong Modloader
Bước 3: Vào game và tận hưởng hì.

Credits: UZI-I

scr_CP_Mod.jpg


Có gì mới trong phiên bản 1.0.0?   Chi tiết thay đổi

Phát hành

Không có thông tin thay đổi nào trong phiên bản này.


3 người đã thích điều nàyPhản hồi của người dùng

Bạn cần phải tải về tài nguyên này để có thể viết đánh giá.


Phillip

  • 5
   2 / 2 thành viên tìm thấy đánh giá này hữu ích 2 / 2 thành viên

Sick af.

1 người đã thích điều này

Chia sẻ đánh giá này


Link to review