• Announcements

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Checkpoint Mod 1.0.0

   (1 review)

1 Screenshot

About This File

Thay đổi hình dạng của checkpoint khá là đẹp.
Hướng dẫn:
Bước 1: Tải về
Bước 2: Giải nén ra và quăng thư mục Check Point Mod vào trong Modloader
Bước 3: Vào game và tận hưởng hì.

Credits: UZI-I

scr_CP_Mod.jpg


What's New in Version 1.0.0   See changelog

Released

No changelog available for this version.
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


Phillip

· Report

  • 5
   2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members

Sick af.

Share this review


Link to review