• Thông báo

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Checkpoint Mod 1.0.0

   (1 lượt đánh giá)

1 Ảnh minh họa

Thông tin về tệp

Thay đổi hình dạng của checkpoint khá là đẹp.
Hướng dẫn:
Bước 1: Tải về
Bước 2: Giải nén ra và quăng thư mục Check Point Mod vào trong Modloader
Bước 3: Vào game và tận hưởng hì.

Credits: UZI-I

scr_CP_Mod.jpg


Có gì mới trong phiên bản 1.0.0?   Chi tiết thay đổi

Phát hành

Không có thông tin thay đổi nào trong phiên bản này.
Phản hồi của người dùng

Bạn cần phải tải về tài nguyên này để có thể viết đánh giá.


Phillip

· Báo cáo vi phạm

  • 5
   2 / 2 thành viên tìm thấy đánh giá này hữu ích 2 / 2 thành viên

Sick af.

Chia sẻ đánh giá này


Link to review