Jump to content

Out of Characters

Nơi hoạt động OOC của các thành viên GvC

Forums

 1. 3,879
  posts
 2. Staff HQ

  Nơi làm việc của staff team

  68
  posts
 3. Suggestions

  Nơi đăng tải thông tin góp ý dành cho Website/Launcher/Gamemode của GvC !

  734
  posts
 4. Refund Request

  Refund requests to GvC Team when you have trouble, rollback etc.

  314
  posts
 5. Ban Appeals

  Are you got banned forever but deserve another chance? Post an appeal here.

  57
  posts
 6. 970
  posts
 7. Cleo

  Nơi yêu cầu đưa cleo vào white list để vào được server.

  137
  posts
×