Thông báo

Sign in to follow this  

Nơi đăng tải những thông báo, tin tức quan trọng trong máy chủ tới toàn thể người chơi tại GvC.

Sign in to follow this