• Thông báo

  • Abyss

   GvC Announcement   05/05/2017

   Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Bảng xếp hạng


Nội dung nổi bật

Hiển thị nội dung được yêu thích nhất trong 04/07/2017 trên toàn bộ diễn đàn

 1. 1 điểm
  Luyện c-bug ông ơi Cold_Past.mp4
 2. 1 điểm
 3. 1 điểm
  Tên này hoàn toàn thích hợp, không nonrp, và hiện tại chưa hỗ trợ lấy lại pass cũ vì có thể dẫn đến nhiều tình huống phức tạp
 4. 1 điểm
 5. 1 điểm
 6. 1 điểm
 7. 1 điểm
Bảng thành tích được thiết lập là Ho Chi Minh/GMT+07:00