Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/18/2018 in all areas

  1. 1 point
    Mình mua chiếc Freeway xong nhưng /my cars lên không thấy xe ? bị lag relog cái không spawn xe ra được nữa Có Ricardo thay mình chay chiếc đó nữa, lúc mới mua bị bug ra góc map ở giữa không gian với 4 cục đá giữ xe lại, trong lúc đợi Ricardo thì mình bấm thử phím Alt thoát ra được :(( 87k của mình :(( có cho Dang Khoa mượn chạy nữa nhiều người làm chứng lém Cam đoan đây là sự thật nếu sai muốn làm gì thân xác nhỏ nhoi của mình cũng được À có cả Shu Hào Xào Bắp Cải thấy nữa Mong các Admins giúp mình IC: Kien Bui
  2. 1 point
    Anh em NKI Gta San của tôi đâu khi avatar của tôi chỉ dc có 11 like....
This leaderboard is set to Ho Chi Minh/GMT+07:00

Announcements

×