Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/11/2018 in all areas

  1. 1 point

    Version 1.0.0

    75 downloads

    - Mod này nâng cấp bộ âm thanh trong game, cho phép bạn nghe được những âm thanh của thiên nhiên chân thật hơn như chim hót ríu rít, * sủa gâu gâu, tiếng gió xào xạc. - Cài đặt đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả 2 thư mục 'Audio' và 'CLEO' có trong tệp tải về vào thư mục game GTA SAN ANDREAS của bạn thì sau đó bạn đã có thể hưởng thụ thành quả. Credits: __DoC__
This leaderboard is set to Ho Chi Minh/GMT+07:00

Announcements

×