• Thông báo

  • Abyss

   GvC Announcement   05/05/2017

   Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Bảng xếp hạng

 1. Tháng 7 16 2018

  Abyss

  7 điểm danh vọng

   
   
 2. Tháng 7 11 2018

  Phillip

  1 điểm danh vọng

   
   
 3. Tháng 7 9 2018

  Melvin

  1 điểm danh vọng

   
   
 4. Tháng 6 28 2018

  Melvin

  3 điểm danh vọng

   
   
 5. Tháng 6 26 2018

  Abyss

  1 điểm danh vọng

   
   
 6. Tháng 6 24 2018

  Ricardo

  1 điểm danh vọng

   
   
 7. Tháng 6 18 2018

  BiTuKe

  1 điểm danh vọng

  Rotnai

  1 điểm danh vọng