Jump to content

Abyss

GvC Executive Team
 • Content count

  463
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  59

Everything posted by Abyss

 1. 21/08/2018 - GvC:RP v0.3.3 Beta - Khóa Vehicle Trunk với phương tiện là Xe đạp, Xe máy. - Người chơi có thể lấy lại vật phẩm đã cất trong Vehicle Trunk phương tiện của mình nếu như là Xe đạp, xe máy bằng cách (/my vehicles > Lựa chọn phương tiện > Lấy vật phẩm trong xe). - Sửa lỗi không xác định loại hình vật phẩm trong túi đồ khi lấy vật phẩm ra khỏi Vehicle Trunk. - Bổ sung hệ thống tự động sửa chữa nếu như túi đồ có vật phẩm không xác định, gây lỗi chiếm slot. - Sửa lỗi hệ thống Mechanic Garage không hoạt động đúng. - Thay đổi công thức giá tiền sửa chữa phương tiện trong Mehanic Garage. Trước: (TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN / 100) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN). Hiện tại: Engine, Battery: (0.3% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN). Body: (0.5% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN). Giá trị gốc: Engine: Trước: 60$/1% hỏng hóc. Hiện tại: 20$/1% hỏng hóc. Battery: Trước: 40$/1% hỏng hóc. Hiện tại: 13$/1% hỏng hóc. Body: Trước: 20$/1% hỏng hóc. Hiện tại: Không áp dụng. - Giảm thời gian sửa chữa từ 3 tiếng xuống còn 1 tiếng. - Sửa lỗi cấp độ nghề công việc Trucker. - Sửa lỗi nội thất nhà dẫn tới việc nội thất không tải sau khi reset máy chủ. - Sửa lỗi Nametag hiển thị với Admin khi đang trong trạng thái Spectate. - Thay đổi cấu trúc hoạt động của môi trường sinh thái biển, tối ưu hơn đỡ chiếm tài nguyên máy chủ hơn trước. - Giảm khoảng cách điều kiện để cá bơi khi người chơi tới gần xuống từ 8.0 còn 5.0 (Tức phải tới thật gần thì cá mới di chuyển). - Cập nhật hệ thống logs Admin, Trade, Payment, Kill. - Cập nhật hệ thống Advance Spectate trợ giúp cho Admin trong quá trình quản lý. - Cập nhật lệnh /sendto cho Admin. - Cập nhật lệnh /ems, /huy ems để đặt/hủy yêu cầu cứu thương tới cứu khi người chơi bị thương. - Cập nhật lệnh '/chapnhan ems' để chấp nhận yêu cầu cứu thương cho SAFD. - Cập nhật lệnh '/emsa' để xem hiện tại có bao nhiêu yêu cầu cứu thương đang chờ. - Giới hạn để có thể sử dụng vũ khí cần phải online ít nhất 5 tiếng.
 2. Abyss

  Sửa lỗi lên xe Wanted. Thay đổi cơ chế Bank Saving Bank Saving giờ sẽ có mức trần thu nhập và Interest Rate (Lãi suất) cho mỗi sổ tiết kiệm, mức trần và phần trăm lãi suất này sẽ phụ thuộc vào VIP Level của bạn với chi tiết như sau: Bronze Max Saving: 200.000$ | Rate: 0.3% Silver Max Saving: 300.000$ | Rate: 0.4% Golden Max Saving: 400.000$ | Rate: 0.5% Platinum Max Saving: 500.000$ | Rate: 0.6% Premium Max Saving: 600.000$ | Rate: 0.7% Prestige Max Saving: 700.000$ | Rate: 0.8% Khi mức Bank Saving đạt mức tối đa, hệ thống sẽ không cộng thêm lãi suất cho người dùng mà bắt buộc phải rút toàn bộ tiền trong Bank Saving ra để làm 1 sổ mới, bắt đầu từ 100.000$ lại từ đầu. Tiền thuế cũng được thay đổi, hệ thống sẽ tính thuế của người dùng bằng tổng số tiền người chơi đang có (Trên người + Bank Balance + Bank Saving) thay vì chỉ tính thuế tổng Bank Balance như hiện tại. Công thức tính tiền thuế TỔNG_SỐ_TIỀN x 0.1 / 3600 x PHẦN_TRĂM_THU_NHẬP Trong đó: 0.1 là phần trăm tiền bị đánh thuế 3600 là thời hạn 1 tiếng. Phần trăm thu nhập sẽ thay đổi phụ thuộc vào giá trị tiền mặt mà bạn đang có: 1$ có giá trị 0.00004 phần trăm (PHẦN_TRĂM_THU_NHẬP). Thay đổi này là cần thiết để nerf hệ thống Bank Payment hiện tại đang cung cấp cho người chơi số tiền quá lớn khiến cho người chơi ỷ lại vào nó, không tham gia vào các hoạt động In-Game khác. Người càng giàu sẽ phải đóng thuế càng nhiều và ngược lại, chính sách sưu thuế này sẽ có lợi cho những người chơi mới di chuyển tới máy chủ bởi % đánh thuế sẽ rất thấp. Giới siêu giàu trong máy chủ cũng sẽ phải có hướng tìm cách kinh doanh (Import chúng vào Safe Faction và Business sắp tới) từ số tiền hiện có của mình bởi nếu như dòng tiền của bạn không dịch chuyển, không tái cơ cấu đầu tư thì nó sẽ bị đánh thuế thu nhập buộc phải nộp cho chính phủ (Hệ thống mang hơi hưởng kinh tế tiền tệ của cả 2 chủ nghĩa hiện hành là chủ nghĩa xã hội và 1 chút tư bản).
 3. Abyss

  Sửa lỗi text trạng thái không được xóa bỏ khi /pullup. Sửa lỗi tie có thể tác dụng lên người chơi ở trong phương tiện khi bạn đang ở ngoài phương tiện và ngược lại. Sửa lỗi /w với người chơi sử dụng Mask. Sửa lỗi Faction Vehicle của Gangsta có chức năng tự động Wanted khi người chơi ngoài tổ chức lên xe như với các phương tiện của chính phủ. Sửa lỗi số lượng thành viên tối đa của tổ chức không hoạt động, khiến cho các tổ chức có số lượng thành viên nhiều hơn số lượng thành viên tối đa (50) không thể thiết lập các quyền trong bộ quản lý Faction của Administrator. Hệ thống giờ sẽ kiểm tra xem tổ chức còn dư slot thành viên để tham gia hay không khi '/chapnhan faction' nếu như không có đủ, bạn sẽ không thể tham gia tổ chức đó. Sửa lỗi không reset vũ khí Faction khi xóa bỏ tổ chức nào đó ra khỏi hệ thống khiến cho có trường hợp tồn đọng vũ khí Faction ở trong Weapons của người chơi. Xóa bỏ các lựa chọn quản lý Uninvite, Rank, Divison của Faction trong hệ thống lệnh /fset và thay thế tất cả thành lựa chọn Manager trong /fset. Bạn có thể quản lý Rank, Divison hay đuổi thành viên ra khỏi tổ chức dù người chơi đó đang Online hay Offline. Khi kick người chơi ra khỏi tổ chức hệ thống sẽ tự động xóa bỏ các vũ khí của người chơi nếu vũ khí đó là vũ khí của Faction, tương tự như với chức năng xóa bỏ Faction. P/s: Administrator và Leader các Faction (Gov & Gangsta) cần kiểm soát lại số lượng người tham gia tổ chức của mình, tránh trường hợp những tài khoản treo trong tổ chức khiến cho tổ chức không còn đủ Slot cho các thành viên mới tham gia. Thay đổi không cho phép người chơi vừa ở trên xe vừa sửa xe với job Mechanic. Thay đổi cơ chế nhận cuộc gọi của Taxi Driver, tài xế sau khi /jobduty sẽ có thể nhận dc cuộc gọi dù ở trên xe hay không. Thay đổi cơ chế Driver By khi ấn phím H để ngồi lại vào xe để sync với người chơi khác. Thay đổi cho phép người chơi sử dụng mask vẫn sẽ hiển thị Mask ID Text khi tài khoản rơi vào trạng thái timeout, disconnect khỏi máy chủ. Thay đổi không còn cho phép người chơi thực hiện cuộc gọi khi bị cuff (bằng /phone lẫn /call). Thay đổi /heal giờ chỉ hồi 30% HP/1 lần hồi, số tiền tối thiểu từ 0-100 thành 50-100$/1 lần. Thay đổi Light Siren của Faction Vehicle giờ sẽ phụ thuộc vào đèn của phương tiện có được bật hay không, nếu như đèn của phương tiện không được bật thì hệ thống đèn pha chớp sẽ không hoạt động. Khi đã bật Siren rồi mới bật Đèn hệ thống cũng sẽ không chớp đèn. Hệ thống sẽ chớp đèn khi phương tiện dc bật đèn trước và bật Siren sau. Bổ sung lệnh '/v flist' cho tổ chức có thể kiểm soát phương tiện của mình đang đặt ở đâu. Bổ sung lệnh /duties cho phép người chơi có thể kiểm tra số lượng thành viên trong Faction (Police, Medic) đang On Duty (/badge) và các người chơi làm các công việc Mechanic, Taxi Driver đang On Job Duty (/jobduty).
 4. (( Mọi người có thể đăng tải các mẫu thiết kế Spraytag của mình dành cho Băng đảng tại đây nhé, các thiết kế sẽ được bổ sung vào hệ thống Spraytag )) (( Mỗi băng đảng được cho phép sử dụng tối đa 3 mẫu thiết kế Spraytag )) (( Mẫu post )) Băng đảng: Spraytag Sign: (( Ảnh theo định dạng: PNG )) (( Size: 256 x 256 )) (( Background: Transparent ))
 5. Abyss

  Sửa lỗi /v ticket Sửa lỗi /aw Sửa lỗi không lấy tên nhân vật khi /muanha. Sửa lỗi tùy chọn Siren cho phương tiện Faction. Sửa lỗi không lưu trữ vị trí Deploy's Object sau khi chỉnh sửa. Sửa lỗi hiển thị Duty Tick với /my time. Sửa lỗi hiển thị GDM với Store 24/7. Bổ sung kiểm tra thời hạn sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage vào /my time. Bổ sung lệnh /pullup cho phép người chơi có thể kéo người chơi khác đang bị thương (gây ra bởi các vũ khí cận chiến hoặc tay không) đứng dậy, khi đứng dậy sẽ phục hồi 20% máu. Xóa bỏ cho điểm kinh nghiệm EXP khi bán vật liệu vũ khí cho Gangster. I. Cập nhật vật phẩm can xăng Mỗi nhân vật có thể mang theo tối đa 3 can xăng. Can xăng cho phép người chơi có thể đổ xăng vào phương tiện của mình với các loại xăng khác nhau. Bạn có thể mua bình xăng tại các cửa hàng 24/7. Để đổ xăng vào bình, hãy tới Gas Station. Hiện chưa cho phép nhét can xăng vào phương tiện, nhà. II. Cập nhật hệ thống Siren cho phương tiện Faction Sửa lỗi không lưu trạng thái Siren của phương tiện Faction. Bổ sung chức năng hoàn chỉnh cho Siren. Khi bạn bấm H để bật Siren, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ ELM (Emergency Lights Mode) bao gồm nháy đèn phương tiện và police lights. Ấn H 1 lần nữa để tắt Siren khi Siren được bật. III. Cập nhật base hệ thống Spraytag cho Faction Gangsta. Hệ thống Spraytag của GvC sắp tới sẽ được cập nhật đầy đủ vào bản Big Update GvC v1.2 sắp tới cùng nhiều sự thay đổi nhằm tách biệt hệ thống khỏi các System khác có thể thay đổi text (Ví dụ: Decal phương tiện) và cũng một phần là để tránh trường hợp sử dụng sai mục đích. Người chơi sẽ có thể Design ra các mẫu Spraytag dành cho băng đảng của mình và sử dụng chúng để sơn lên tường. Mỗi băng đảng sẽ có 3 Themes Spraytag khác nhau cho phép mọi người có thể thay đổi trong quá trình sử dụng. Yêu cầu khi thiết kế Spraytag: Loại tệp: PNG Kích thước: 256x256 Background: Transparent Demo design: Các hình ảnh thiết kế Spraytag muốn được có thể đăng tải tại đây: http://forum.gvc.vn/index.php?/topic/2572-spraytags-design/
 6. Xin chào, tình hình là máy chủ GvC sắp đi vào hoạt động thử nghiệm Open Beta sau khi kết thúc những đợt cập nhật trên website trong thời gian tới nên cũng đã đến lúc, chúng ta cần phải có một bộ luật để đảm bảo trật tự tại GvC cũng như cải thiện ý thức người chơi dần dần và để cho việc áp dụng luật lệ của GvC vào hệ thống đăng ký sẽ được bổ xung vào hệ thống câu khỏi trước đăng ký trong thời gian tới, bạn cần phải đọc, nhớ được luật của GvC để tránh trường hợp bị phạt mà không hiểu lý do vì sao. Dưới đây là bộ luật của GvC. GvC Rules Chương 1 - Các quy tắc ứng xử chung trên diễn đàn 1. Luôn luôn sử dụng Tiếng Việt có dấu. 2. Không đăng tải những thông tin liên quan tới máy chủ khác trong diễn đàn GvC. 3. Không đăng tải những bài viết, bình luận hay bất cứ hình ảnh nào có nội dung liên quan tới chính trị lên diễn đàn GvC. 4. Không được chửi bậy, thóa mạ người khác trên diễn đàn, hãy là một người chơi game có văn hóa. 5. Đọc kỹ chuyên mục trước khi đăng bài để quy hoạch nội dung trên diễn đàn tốt hơn. 6. Không đăng tải hình ảnh bạo lực loại nặng như video, hình ảnh bộ phận trên cơ thể, máu me hoặc nội dung về tình dục trên diễn đàn GvC. 7. Những nội dung trong chuyên mục In Character không được phép đề cập tới thông tin OOC, nếu có liên quan tới OOC bạn cần phải nhập theo quy định (( Nội dung )) để bình luận hoặc viết bài. Vì đây là những chuyên mục hoạt đông IC, tất nhiên là bạn không phải /me, /do trên này, chỉ là mọi thông tin trong khu vực đó sẽ luôn luôn là thông tin IC do vậy mọi người cần thực hiện cho đúng. 8. Nghiêm cấm bình luận bằng những câu không hề mang nội dung như : ( Trừ mục #Khác ) - Sử dụng icon. - Sử dụng từ ngữ viết tắt,teencode. - Spam nhiều dòng, tag tên admin liên tục. Nếu bạn muốn comment, hãy comment đúng 1 dòng sau đó có thể chỉnh sửa lại tùy theo ý bạn vì việc comment nhiều dòng có thể gây rắc rối và làm chậm staff xử lý một sự việc nào đó. 9. Không đặt tên master account mang ý nghĩa chính trị / thô tục tại GvC. 10. Nghiêm cấm bình luận mang tính chất gây chaos,những bình luận nhận xét / phán xét người chơi khác chỉ được bình luận với nội dung và mức độ có chừng mực để tránh việc gây chaos xảy ra. 11. Những bình luận trả lời vào những topic mang tính chất hỏi đáp phải : - Trả lời đúng nội dung được hỏi với thông tin chính xác. - Không bình luận những vấn đề không liên quan đến chủ topic và câu hỏi. - Không spam comment, tag liên tục mà chỉ cần 1 comment tag vì mọi câu hỏi, mọi bài viết đều được theo dõi chặt chẽ 12. Không chia sẻ account cho bất kì ai bất kì lý do gì. Hình thức xử lý phạt cho những người vi phạm luật trên diễn đàn sẽ từ trừ điểm danh vọng, xóa bài, cảnh cáo đến khóa tài khoản trong thời gian ngắn và nặng nhất là khóa tài khoản. Việc bạn bị khóa tài khoản Forum cũng đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ khác của GvC như việc tham gia máy chủ chẳng hạn. => Vi phạm, warn, quá 3 warn -> ban account forum và account ingame 3 ngày. Bạn cũng có thể giúp chúng tôi ngày một cải thiện cộng đồng trên diễn đàn hơn thông qua việc báo cáo vi phạm những bình luận, bài viết mà bạn cho là đã vi phạm quy tắc ứng xử trên diễn đàn đã được quy định ở trên theo hướng dẫn dưới đây: Chương 2 - Những luật OOC tại GvC [+] Death Matching ( DM ) => Vi phạm ban account ingame nhẹ nhất là 3 tiếng, nặng nhất là 3 ngày. [+] NonRP Behaviour: Bao gồm những quy phạm dưới đây: => Vi phạm prison character 30p ingame, còn nếu lạm dụng để lại hậu quả nặng, ban master account 6 tiếng. [+] PG/Power Gaming Ví dụ: Daniel: /me Daniel lấy chiếc chìa khóa xe từ túi quần, ghim vào xe và khởi động máy. Daniel: /do Động cơ xe đã khởi động, mọi người xung quanh có thể nghe tiếng máy gầm lên (( Daniel )). Zef: Zef "cố gắng" lén lút lấy chiếc điện thoại từ trong túi của Abyss. Abyss: /do Không thể vì chiếc điện thoại nằm quá sâu bên trong, Abyss sẽ giật mình phát hiện (( Abyss )) Abyss: /me quay người lại, đấm vào mặt Zef. Trường hợp 2, bắt đầu từ lúc Abyss phát hiện: Abyss: /me quay người lại, "cố gắng" đấm Zef. Abyss: /do Có gì ngăn cản Abyss không (( Abyss )) Zef: /do Không. Zef bị đấm, lùi lại 2, 3 bước chân, ngã xuống đau đớn. (( Zef )) Nói tóm lại sau 2 trường hợp trên, trong những dòng Roleplay /me, có từ "cố gắng" và không có khi nào ? Trường hợp có: Sử dụng khi bạn cố gắng đem lợi thế Roleplay về cho bản thân, như cố gắng đấm họ bất tỉnh, cố gắng cướp,..v..v. Trường hợp không: Khi nó cân bằng, bạn chỉ đơn giản tương tác 2 bên. => Vi phạm prison character 30p ingame, Rape RP ban master account 1 ngày. [+] MG/Metagaming Ví dụ vi phạm: - Daniel thông báo cho Zef thông qua lệnh /pm hay Voice cho Zef rằng nhà của Zef đang bị cướp ( ic ). - Daniel nhìn thấy tên của Zef thông qua nametag ( bảng tên ) mà chưa gặp bao giờ. - Zef /pm cho Daz, báo rằng mình đang bị săn đuổi, thế là Daz chạy sang cứu Zef. => Vi phạm Kick cảnh cáo, còn vi phạm prison account 30p, nặng hơn ban account 3 tiếng. [+] Avoiding Roleplay ( AR ) => Vi phạm: Ban master account từ 1 đến 3 ngày. Nếu tái phạm, ban vĩnh viễn master account [+] Admin Power Abuse: => Vi phạm take admin, vào blacklist. [+] DM Gang: => Vi phạm: Delete Slot Gang. [+] DM Gang: => Vi phạm: Sẽ chia thành 3 loại tình huống. - Đối với người chơi bình thường: Prison Character 30min Ingame. - Đối với thành viên băng đảng: Prison Character 30min Ingame & +1 warning gangster. - Đối với băng đảng có 2 người trở lên cố tình vi phảm trong 1 tình huống: Prison Character 30min Ingame + lock gang 3 days. [+] Character Killing: - Những tình huống CK phải có lập kế hoạch rõ ràng và thông báo lại cho Admin. -Tình huống Shutdown Gang sẽ và chỉ diễn ra khi có một topic kế hoạch rõ ràng và được duyệt bởi D4ni3l. Chương 3 - Bộ luật ứng xử trong IC tại GvC [+] Cướp / trấn lột => Vi phạm: Trả lại số tiền - số hàng đã lấy từ nạn nhân, xử lý prison character 30p đến ban character 1 ngày tùy theo mức độ hậu quả. [+] Lừa đảo => Vi phạm: Trả lại số tiền - số hàng đã lấy từ nạn nhân, xử lý prison character 30p đến ban character 1 ngày tùy theo mức độ hậu quả. [+] Bắt cóc => Vi phạm: Trả lại số tiền - số hàng đã lấy từ nạn nhân, xử lý prison character 30p đến ban character 1 ngày tùy theo mức độ hậu quả. [+] HIẾP DÂM, Tình dục: => Vi phạm: Xử lý ban character 1 ngày. Nếu nặng ban Master account 1 tuần, tái phạm ban vĩnh viễn. Bộ luật do Abyss, Zef, Daniel tổng hợp từ những nguồn nước ngoài và soạn thảo thành văn bản chính thức sử dụng cho cộng đồng GvC
 7. Abyss

  Sau khi cập nhật hệ thống quyền sở hữu và quản lý Door, Gate cho người chơi, GvC bắt đầu tiếp nhận các order E-Shop về Door Gate vào ngày mai sau khi cập nhật đủ chức năng đặt hàng trên G-Shop. Dưới đây là thông tin Door/Gate tại GvC. I. Gate Bạn có thể đặt mua gate để làm Door cổng nhà Exterior, Interior, tùy vào size kích thước mà bạn muốn sử dụng. Gate tại GvC hỗ trợ texture, do đó bạn không cần quá lo lắng về việc Gate của bạn sẽ không fit với nơi nó được đặt tại. Hình ảnh và ID ở phía dưới chỉ dành cho Admin lấy để tạo Gate cho các bạn chứ sản phẩm khi các bạn nhận về sẽ đẹp hơn hình ảnh dưới nhiều đó. Small size Medium Size Big Size II. Door Door được bán trên E-Shop là cửa ra vào, không bao gồm (Interior) nội thất. Để door có thể sử dụng được bạn sẽ cần phải có Interior (Nội thất) hoặc sử dụng nó làm Backdoor tức cửa sau của Nhà, HQ. III. Interior/Exterior (Nội thất/Ngoại thất) GvC hỗ trợ mua Interior bằng SAD tức tiền In-Game, các Interior có thể mua bằng tiền In-Game/G-Coin để có thể phát triển Business hoặc các hoạt đông In-Game của mình. Custom Interior (G-Coin) Interior G-Coin là những Interior Custom, không có sẵn trong game được tạo ra theo yêu cầu của bạn, theo ý tưởng của bạn và chỉ cho bạn sử dụng. Hỗ trợ cả House, Door, HQ. Do nó là Custom nên sẽ không có giá trực tiếp mà sẽ thông qua thảo luận nếu như bạn muốn làm Custom. Admin hỗ trợ Custom Interior là @Elena hoặc bạn có thể nhắn tin cho Admin đó qua Discord (@aKaTraDa#7820) để đặt hàng và thảo luận chi tiết về ý tưởng của bạn. 1 số sản phẩm custom đã được hoàn thành Interior dành cho Door / HQ (SAD) Interior dành cho House (SAD) Updating... Interior dành cho House (G-Coin) Updating...
 8. Abyss

  Sửa lỗi triệt để Bank Account. Thay đổi cách tự động sửa lỗi từ tự động xóa toàn bộ thẻ, bank ngân hàng trong inventory và bank number thành dạng sẽ check và tạo lại vật phẩm (Credits Card) cho nhân vật khi không tìm thấy thẻ ngân hàng của mình trong túi đồ. Từ đó hệ thống sẽ tự động sửa lỗi mỗi khi không tìm thấy Credits card đúng với số tài khoản bank account được lưu trữ. Sửa lỗi /oprison với thời gian bị tính nhầm sang giây. Giảm máu hồi của Sprunk từ 25% xuống còn 5% mỗi bình. Xóa bỏ hạn chế sử dụng Drug khi bị tấn công. I. Cập nhật Gate Gate giờ đây có thể thiết lập Textures lên tới 15 index tương tự như với Furniture cho việc custom Gate E-Shop. II. Cập nhật E-Shop E-Shop đơn giản là hệ thống đơn hàng cho người dùng có thể đặt hàng bằng G-Coin của mình, hệ thống sẽ đóng băng số G-Coin tương xứng với giá trị vật phẩm E-Shop mà bạn đặt hàng. Các vật phẩm E-Shop hiện tại hỗ trợ trong /gshop Gate (Small, Medium, Big). Door (Không bao gồm Interior). Administrator có thể kiểm tra đơn hàng E-Shop bằng lệnh /ode để có thể tiếp nhận hoặc từ chối đơn hàng. Nếu như đơn hàng bị từ chối, số G-Coin bị đóng băng trong tk sẽ tự động được transfer lại thành G-Coin thường, cho phép chủ sở hữu có thể sử dụng chúng vào các mục đích khác. Khi đơn hàng hoàn thành tức được tiếp nhận và thực hiện, hệ thống sẽ trừ đi số G-Coin tương đương với giá trị vật phẩm E-Shop đang bị đóng băng đó 1 cách tự động và cộng vào VIP Point của người dùng. Chi tiết vật phẩm E-Shop đọc tại đây.
 9. Rất nhiều bài viết than vãn rằng sao bị crash ở truck, đi truck bị crash mà mình viết gamemode này từ 2015 tới h mà chưa bh mình bị crash như người chơi gặp phải cả. Ngay cả trong 2 tháng trước mở cho Beta Tester vào kiểm nhiệm, tìm lỗi hệ thống cũng chưa bao giờ nhận được thông tin là bị crash mặc dù đội tester lên tới chục người. Vì thế nên mình có thể khẳng định vấn đề không nằm ở máy chủ mà từ folder game của người chơi. Cách giải quyết rất đơn giản, cài và sửa dụng phiên bản GTA SA clean, tức nó trắng hoàn toàn từ file ISO chứ không phải là 1 bản RIP nào đó. Lý do mình chọn file ISO thay vì bản RIP là bởi bản RIP thường không ổn định bằng bản gốc (original). Nó có thể đã bị chỉnh sửa hoặc cắt giảm 1 số file để có được dung lượng nhẹ nhất có thể khiến cho trò chơi bị crash khi chơi SA-MP. Bởi, bản chất SA-MP là một mod của GTA San Andreas, nó cần có những file game ổn định để có thể hoạt động mượt mà. Vì thế, nếu bạn chơi ở quán net, cyber thì có thể lựa chọn bản RIP để giảm bớt thời gian tải và cài đặt nếu bạn không muốn phải đợi lâu, nhưng nếu đã chơi ở nhà thì hãy SỬ DỤNG BẢN ORIGINAL. Cách cài đặt: 1: Tải về Các bạn tải về file ISO ở đây: https://drive.google.com/open?id=1tT10KqxGrhvmbofAPp1MOtQBoKgnmrk3 Đây là file cài đặt mình sử dụng để cài game từ 2012 tới giờ và đảm bảo chưa bao giờ bị crash lặt vặt như các bạn hay gặp. 2: Mount / Giải nén Windows 8, 8.1, 10: Double click 2 lần vào nó là sẽ auto mount vào ổ đĩa và cài đặt như bình thường. Các phiên bản Windows khác: Chuột phải vào file GTA San Andreas.iso > Extract files/Extract here (Tùy bạn chọn) Sau khi đã thấy được file cài đặt, chạy file Setup.exe để tiến hành cài đặt theo các bước này Choose Setup Language: English > OK Bấm Next > Next > I accept the terms of the license agreement > Next > Yes Khi nó show bảng 'Please Select A Setup Type', hãy lựa chọn là 'custom' để có thể tùy biến được nhiều hơn. Choose Destination Location > Chọn vị trí hay ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt game vào > Next. Select Features > Tick vào GTA: San Andreas Audio nếu bạn muốn có đầy đủ Audio In-Game, mình thì luôn tick vì Audio In-Game của GTA SA rất hay mà có 1 số sound_id mà SA-MP sử dụng trong đó bạn sẽ không thể nghe thấy khi chơi nếu không có Audio. > Next Nó sẽ show ra 1 bảng question hỏi đăng ký GTA Online hay không thì hãy ấn No, tiếp 1 bảng hỏi có muốn tạo shortcut ra Destkop không thì cũng tùy bạn chọn cái nào cũng được. Và ấn Next, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. 3: Hoàn tất cài đặt Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn sẽ có 1 folder GTA San Andreas clean như hình Hãy di chuyển về folder cài đặt game và copy file gta_sa.exe trong folder Crack San Andreas và paste vào folder game bạn vừa cài là hoàn tất cài đặt 1 Folder Game GTA SA hoàn chỉnh, 100% clean. * Hãy thử so sánh số lượng file ở trong folder này với files ở trong folder RIP xem có khác biệt không nhé * 4: Tạo bản sao (QUAN TRỌNG, CẦN PHẢI LÀM) Tạo bản sao của folder GTA San Andreas này bằng cách Ctrl + C và Ctrl + V, windows sẽ tự động duplicate nó sang 1 folder khác để đảm bảo rằng bạn sẽ không cần phải cài đặt lại game nếu có sử dụng mod gì đó gây lỗi crash mà không tìm được cách sửa lỗi. Mình có tới tận 9 folder GTA San Andreas được duplicate từ bản Original ra dùng sử dụng tùy các mục đích khác nhau, bao ổn định. 5: Cài đặt SA-MP, GvC-Launcher Tải về SA-MP 0.3 DL và GvC Launcher, cache files theo hướng dẫn tại: http://gvc.vn/tin-tuc/42/thong-tin-open-beta-ngay-16022020.html
 10. Abyss

  Sửa lỗi Bank Account bắt người chơi phải mua lại tài khoản do các trường hợp chậm query trước khi server được update phần cứng ngày hôm qua. Vẫn sẽ có bạn phải mua lại Bank Account do hệ thống không thể đồng bộ Bank Account với Character của bạn, nhưng không sao, chỉ cần mua lại 1 lần và sẽ hết ngay với bản sửa lỗi này. Sửa lỗi Mariage không thể đăng ký kết hôn tại City Hall. Sửa lỗi Time Server bị lỗi mỗi khi sang ngày mới. I. Cập nhật chức năng quyền sở hữu cho Gate, Door Gate, Door giờ đã được cấp quyền sở hữu cho người chơi, sau khi mua Gate/Door tại G-Shop, bạn có thể quản lý: Mật khẩu (Gate/Door). Khóa (Door) trong /caidat > Quản lý vật phẩm E-Shop, mỗi lần đổi mật khẩu tốn $2000. a. Mật khẩu Gate Áp dụng với trường hợp bạn không phải là chủ Gate nhưng muốn sử dụng chúng, chức năng này làm cho người chơi có thể share quyền sử dụng Gate của mình cho người chơi khác bằng cách thiết lập mật khẩu. b. Mật khẩu Door Trường hợp áp dụng như với Gate nhưng Door chỉ yêu cầu mật khẩu để vào khi bạn khóa chúng, nếu như Door không được khóa hệ thống sẽ không yêu cầu phải nhập mật khẩu để vào Door.
 11. Abyss

  - Sửa lỗi thời gian chờ để sử dụng /tanghoa, /chapnhan nhanhoa. - Sửa lỗi thông tin hiển thị với các lựa chọn trong G-Shop. - Sửa lỗi không ngắt 1 số Timer khiến cho Login Screen bị mất. - Sửa lỗi /check weapons không hoạt động đúng chức năng. 1. Cập nhật hệ thống Business loại hình Trung tâm tổ chức sự kiện. - Đây là loại hình Business hoạt động dạng Dynamic Interior (có nhiều Interior khác nhau), được quy định bởi hệ thống chính theo các mục đích mà người chơi cần sử dụng. - Người chơi có thể tới thuê Trung tâm tổ chức sự kiện để làm các sự kiện In-Game như: + Họp báo (In-Comming). + Meeting (In-Comming). + Đám cưới (Đã hoàn tất). - Giá thuê là $5.000/1 lần thuê và có giới hạn thời gian sử dụng phân theo loại hình: + Đám cưới (15 phút). - Hỗ trợ thu phí với các loại hình đặc thù. Ví dụ: Đám cưới, hệ thống sẽ tự động thu phí người dùng coi như đó là tiền mừng cưới với mỗi người bước vào Business, sau khi lễ cưới được tổ chức xong Business sẽ trao trả số tiền cưới đã thu từ người chơi khác cho cô dâu và chú rể. 2. Cập nhật hệ thống kết hôn. - Cập nhật chức năng hôn /kiss, khi đang trong giai đoạn tìm hiểu bạn sẽ phải đợi 15 phút mỗi lần hôn. - Người chơi đã có thể mua nhẫn cưới trong G-Shop và sử dụng chúng để /cauhon người mà nhân vật của bạn đang phát triển tình cảm. * Nhẫn chỉ sử dụng 1 lần, sau khi cầu hôn xong hệ thống sẽ xóa bỏ vật phẩm khỏi nhân vật. - Hoàn tất tính năng đăng ký kết hôn tại City Hall sau khi đính hôn. * Hiện tại vẫn chưa hỗ trợ ly dị. - Sau khi người chơi đăng ký kết hôn xong, phải tiến hành tổ chức lễ cưới để có thể nhận được các lợi ích của việc kết hôn.
 12. Abyss

  Sửa lỗi database gây ảnh hưởng tới việc thực hiện các tác vụ với cơ sở dữ liệu (Slow Query). Sửa lỗi GSP (GvC Stuff Progress) khi đăng nhập dù /q hoặc kết thúc tiến trình thì Query đăng nhập vẫn được thực hiện. Sửa lỗi GDM (GvC Dynamic Menu với Menu Store) gây crashing với các lựa chọn từ 12 trở lên. Sửa lỗi GCL (GvC Controller) với Job Mechanic gây crashing server. Sửa lỗi khi mua phương tiện của Dealership bị bug do lên phương tiện VIP Access. Sửa lỗi VIP Access với Faction Vehicle. Sửa lỗi /dept không tìm thấy Faction ID của người nhận message gây bug nhiều lúc không sử dụng được. Sửa lỗi lệnh /oprison không teleport người chơi vào nhà tù khi thực hiện chức năng (mặc dù vẫn tính là đang ở tù). Sửa lỗi lệnh /call, /p, /pr khi nhân vật ở trong tù vẫn có thể sử dụng được. Sửa lỗi không load lại Bank Saving time. Sửa lỗi 'teleport' của /movept. Xóa bỏ Cade 2 > 7, thay thế bằng 2 ID khác là Barrier và Detour vào optional 2, 3 của Cade. Lệnh /deploy giờ sẽ tự động vào trạng thái chỉnh sửa Object sau khi deploy. Lệnh /ticket, /baocao giờ sẽ hoạt động với cả ID người chơi và ID Mask. 1. Hệ thống Repaint cho Mechanic Job (100%) Câu lệnh sử dụng: /repaint Yêu cầu: Spray Can (Mua tại cửa hàng 24/7). Hướng dẫn: Sau khi sử dụng lệnh /repaint bạn nhập ID màu mà bạn muốn vào khung, nếu như phương tiện chỉ có 1 màu thì cứ nhập 2 ID màu giống nhau, còn nếu phương tiện có 2 màu thì hãy nhập theo cấu trúc ID_Màu_1-ID_Màu_2 (Ví dụ: 1-3) vào khung phía dưới. Khi đã nhập màu xong, hãy tới gần phương tiện mà bạn muốn Repaint và giữ chuột trái để tiến hành Repaint cho tới khi full thanh tiến trình Repainting. * Mỗi lần Repaint sẽ sử dụng 1 bình Spray Can. * Không hoạt động với các phương tiện của tổ chức. * Lệnh /repaint chưa được tích hợp tính năng tính tiền cho khách, do đó nếu như bạn có khách hàng muốn đổi màu sắc phương tiện, hãy yêu cầu họ /trade với số tiền bạn muốn trước khi /repaint cho họ. 2. Hệ thống Loving - Mariage (80%) a) Loving Để kiếm được người yêu, hãy tới cửa hàng 24/7 mua 'Hoa hồng' và đem tặng họ bằng lệnh /tanghoa, khi họ chấp nhân bó hoa của bạn, nếu như cả 2 còn độc thân hệ thống sẽ xác định cả 2 là người yêu của nhau và thiết lập tiến trình tình cảm của 2 nhân vật. Tiến trình tình cảm tối đa của nhân vật: 100% Cách kiếm tiến trình tình cảm khi đã có gấu: Tặng hoa Tăng 20% tiến trình sau mỗi lần thực hiện. Thời gian chờ: 3 tiếng/1 lần. Có thể sử dụng với tất cả người chơi, đây cũng sẽ là hành động xóa bỏ tiến trình tình cảm của bạn với người hiện tại (Cheating/Ngoại tình). Hôn (Đang cập nhật) Tăng 1.5-5% tiến trình tình cảm sau mỗi lần thực hiện. Unlock sau khi tiến trình đã đạt mức 40%. Chỉ có thể hôn người yêu của mình. Thời gian chờ: 15 phút/1 lần. Khi tiến trình tình cảm của 2 nhân vật đã đạt mức 100%, bạn có thể chuyển sang giai đoạn thứ 2, MARIAGE. b) Mariage (Đang cập nhật hoàn chỉnh, đã có thể đính hôn nhưng chưa thể tổ chức đám cưới) + Cầu hôn: Bạn có thể cầu hôn người yêu của mình bằng lệnh /cauhon sau khi tiến trình tình cảm của 2 người đã đạt mức tối đa. Trạng thái mối quan hệ của bạn và người thương sẽ chuyển sang trạng thái đính hôn và 2 người có thể tới City Hall để đăng ký kết hôn. Yêu cầu người cầu hôn phải có nhẫn cưới (Mua tại G-Shop 150 G-Coin). Sau khi đã đăng ký kết hôn tại City Hall, 2 người có thể tổ chức đám cưới tại 'Trung tâm hội nghị tiệc cưới' với các yêu cầu sau: Tiền thuê Trung tâm hội nghị tiệc cưới: 15.000$ Cha sứ: Có thể mời bất cứ người chơi nào lên làm cha sứ (Yêu cầu người được mời cần phải mặc đúng skin cha sứ ). Trang phục yêu cầu để thực hiện lễ cưới: Suite & Váy đầm (Lễ cưới giữa nhân vật Nam và nhân vật Nữ) #normal. Suite & Suite (Lễ cưới dành cho nhân vật Nam và nhân vật Nam) #gei. Váy đầm & Váy đầm (Dành cho nhân vật Nữ và nhân vật Nữ) #les. Khi lễ cưới được tổ chức, số người tham gia lễ cưới là không giới hạn, với các điều kiện: Trang phục: Nam (Suite, Đồ casual), Nữ (Váy, Váy đầm). Tiền mừng cưới: 500$ - 3000$ Lễ cưới sẽ được tổ chức trong 15 phút, và khi kết thúc lễ cưới, tiền mừng cưới sẽ được chia đều cho cô dâu và chú rể và cô dâu chú rể sẽ được hưởng những quyền lợi sau: Chia sẻ phương tiện (1 phương tiện trong danh sách phương tiện của nhau, tuy nhiên chỉ có quyền sử dụng, không có quyền bán). Chia sẻ nhà cửa (Toàn bộ nhà, được phép sử dụng /house chỉnh nội thất nhưng không bao gồm vũ khí).
 13. Abyss

  Sửa lỗi /ticket, /vticket không tìm được mục tiêu. Bổ sung Loading Content khi query database đang được thực hiện.
 14. Abyss

  Sửa lỗi mất đạn khi lấy vũ khí ra khỏi cốp xe. Sửa lỗi thời gian giam tù khi lập hồ sơ phạm tội với phạm nhân. Giới hạn thời gian /batgiam xuống còn 5 phút, để bắt giam được lâu hơn cần phải lập hồ sơ phạm tội của đối tượng để có thể bắt giam lâu hơn. Remove Moutain Bike khỏi VIP Vehicle Access.
 15. Xin giới thiệu với mọi người chức năng của hệ thống V.I.P tại GvC, đây là hệ thống V.I.P cải tiến với nhiều chức năng hỗ trợ cho người dùng. Khi gia hạn lần đầu tiên, VIP của bạn sẽ được thiết lập là Bronze. Để có thể tăng cấp độ VIP người chơi cần sử dụng G-Coin của mình, khi đã đạt số lượng G-Coin đã sử dụng cần thiết để lên cấp VIP, hệ thống sẽ tự động nâng VIP Level của bạn lên mà không cần phải làm gì thêm. BẢNG TÍNH NĂNG CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG V.I.P Quyền lợi VIP Bronze Silver Gold Platinum Premium Prestige Tăng tiền Paycheck nhận được (%) 3 6 9 12 15 20 Tăng tiền Job nhận được (%) ❌ ❌ 2,5 5 7,5 10 Tăng EXP nhận được khi làm việc (%) 5 10 15 20 25 30 Tăng EXP nhận được khi nhận Paycheck (%) 2 4 6 8 13 15 Giảm chi phí sử dụng khi mua xe (%) 3 5 8 12 15 20 Giảm chi phí sử dụng khi mua vật phẩm (%) 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Giảm chi phí sử dụng khi đổ xăng (%) 2,5 5 7,5 10 15 20 Giảm chi phí khi nâng cấp túi đồ (%) 3 6 9 12 15 20 Quyền sử dụng các phương tiện đặc biệt ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Ưu tiên tham gia sự kiện ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ San Andreas Custom (Custom Objects) ❌ ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Có quyền sử dụng các phương tiện đặc biệt ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Tăng số lượng trang phục có thể đem theo ❌ 1 1 2 3 4 Số tiền bị mất khi chết 600 500 400 300 0 0 Thời gian ra viện (Giây) 60 60 30 20 10 0 Thời gian chờ hồi sinh (Giây) 90 75 60 45 30 15 Tăng số lượng tiền tối đa giao dịch trong ngày $150.000 $200.000 $250.000 $300.000 $500.000 $1.000.000 Tăng số lượng G-Coin có thể giao dịch trong ngày 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Tăng số lần mở vật phẩm trong quà tặng ngày ❌ ❌ ❌ 2 2 3 VIP LEVEL YÊU CẦU SỬ DỤNG G-COIN 500 1.000 10.000 30.000 50.000 100.000 * VIP Platinum, Premium, Prestige thời hạn VIP sẽ là vĩnh viễn. * VIP Bronze, Silver, Golden sẽ phải gia hạn bằng 500 G-Coin/1 tháng. * Số G-Coin yêu cầu sử dụng để tăng cấp sẽ cộng dồn, Ví dụ: Bạn mua VIP với 500 G-Coin bạn sẽ nhận được VIP Bronze, bạn sử dụng thêm 500 G-Coin để mua vật phẩm nào đó thì VIP của bạn sẽ được up lên thành Silver. * VIP được áp dụng theo tài khoản, do đó khi tài khoản của bạn có tham gia VIP Membership, thì cả 3 nhân vật trong tài khoản của bạn đều được hưởng quyền lợi của VIP. * Tương tự như với việc bạn mở khóa các vật phẩm trong San Andreas Custom, Accesories (Toys) cũng hoạt động như vậy. Chỉ cần mở khóa 1 lần trên tài khoản và toàn bộ nhân vật trong tài khoản đó cũng sẽ được mở khóa. Danh sách VIP Vehicle Access: Bullet Phoenix BF-400 Elegy Sultan Savana NRG Mountain Bike Freeway
 16. Abyss

  Sửa lỗi /tog news. Sửa lỗi San Andreas Custom sẽ không mod duplicate lên nếu như phương tiện đã cài mod đó. Sửa lỗi /mua nha khi đeo mask. Sửa lỗi destroy deploy của Faction Law. Bổ sung lệnh /forcemask [ID Mask] để có thể kéo mặt nạ của người khác xuống với điều kiện đối tượng đang bị trói hoặc còng tay. Khóa sử dụng toys khi bị trói, còng tay. 1. Rework lại VIP Vehicle Access. Khi bạn mua phương tiện nằm trong VIP Access Vehicle từ G-Shop bạn sẽ tự động mở khóa access phương tiện đó cho cả 3 nhân vật trong tài khoản của bạn mà không cần phải có VIP. Đối với các phương tiện nằm trong VIP Access Vehicle được bán trong các Dealership IC vẫn yêu cầu phải có VIP để sử dụng (Không phân biệt cấp độ VIP).
 17. Abyss

  Sửa lỗi /ads không thể đăng quảng cáo sau khi yêu cầu 1 lần. Sửa lỗi /tog admin. 1. Rework MP3 Player MP3 Player giờ có thể tìm kiếm nhaccuatui với kết quả trả về lên tới 10. Hỗ trợ nghe nhạc bằng ID của bài nhạc trên nhaccuatui. Ví dụ: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mama-lover-serebro.mDTqxSQj5wmG.html Bạn lấy đoạn được đánh đấu đỏ tức mDTqxSQj5wmG và paste vào lựa chọn nghe nhạc bằng nhaccuatui key trong MP3 Player. Tích hợp MP3 Player vào Boombox. 2. Boombox Bạn có thể mở khóa Boombox trong G-Shop với giá 1000 G-Coin, sau khi unlock sẽ mở khóa cho cả 3 nhân vật trong tài khoản có thể sử dụng được. Sau khi đã unlock xong, hãy tới cửa hàng điện máy và mua Loa Xách Tay. Câu lệnh sử dụng: /my inv > Loa xách tay > Sử dụng và /bbedit. Các mẫu loa xách tay bao gồm: (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 25.0 SAM) (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 20.0 SAM) (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 15.0 SAM) (*Mua lần đầu bằng G-Coin, các lần sau bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 50.0 SAM) * Lưu ý: Model Boombox G-Coin unlock theo nhân vật, không phải tài khoản, do đó khi bạn unlock Custom Model Boombox thì chỉ có thể dùng được với nhân vật dùng để Unlock.
 18. Abyss

  Update thông tin VIP Max Trade Money
 19. Abyss

  Sửa lỗi VIP khi chết không trừ tiền đúng với trạng thái VIP của tài khoản. Sửa lỗi các nhân vật mới khi chưa thực hiện Tutorial bị lỗi chung Virtual World khi đứng ở trong Apartment. Sửa lỗi Paintjob của phương tiện không lưu trữ khi mod tại San Andreas Custom. Sửa lỗi vũ khí Faction không lưu trữ khi thoát game. Sửa lỗi /oprison. Giảm sản lượng Miner từ 12 > 20 kg/1 lần đào còn 7 > 18 kg/1 lần đào. Giảm số tiền Miner nhận được cho mỗi kg từ 6$ còn 5$. Thay đổi thời gian sinh trưởng của cá từ 1 tiếng thành 10, 15, 20 phút tùy loại cá. Mỗi spot câu cá giờ sẽ spawn ra với sản lượng là 1000kg khi máy chủ bắt đầu. Thay đổi thời gian trừ Battery khi Engine Vehicle được bật từ 15 phút thành 30 phút 1 lần (-0.05). Disable VIP Vehicle Access (chỉ là tạm thời, có thể sẽ active lại vào tháng 5). Chuyển đổi lấy vũ khí từ cốp xe ra thành dạng Holding thay vì tạo vật phẩm trong túi đồ để avoid bug. Cập nhật lại Tutorial, nâng tiền nhận được từ Tutorial từ $5.000 thành $10.000. Cập nhật lưu trữ Bank Saving Time khi nhân vật online đủ 45 phút trở lên.
 20. Abyss

  Cái này không làm được nha bạn, SA-MP không có chức năng gắn người chơi vào Object nên không thể thực hiện ý tưởng này được. Nếu cố làm thì nó cũng giật giật nhìn không smooth không RP chút nào, còn việc tiết kiệm thời gian của 2 bên thì trong /movept đã có option teleport rồi, ae chỉ việc dùng nó nếu cảm thấy không muốn phải dắt người ta lâu.
 21. Abyss

  Sửa lỗi Vehicles Access với các phương tiện VIP Access. Sửa lỗi khi thoát Event Racing (Land, Water, Air) không disable checkpoint. Sửa lỗi Message lệnh /makeadvisor. Sửa lỗi /map > ATM bị bay ra khỏi map. Sửa lỗi lựa chọn 'cstats' trong /my cstats chưa hiển thị Max VIP Point khớp với cấp độ VIP của tài khoản. Sửa lỗi lấy vũ khí ra khỏi cốp xe bị bug. 1. Cập nhật vật phẩm Rope (Có thể mua tại 24/7) Người chơi có thể sử dụng Rope để trói người chơi khác bằng lệnh /tie hoặc cởi trói cho người khác bằng /untie (không nhất thiết phải là người trói họ mới có thể cởi được). Khi trói người chơi bạn có thể /blindfold để hạn chế tầm nhìn của người bị trói, tầm nhìn sẽ bị giảm tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được 1 chút rất rất nhỏ. /unblind để gỡ bỏ hạn chế tầm nhìn với đối tượng bị blind. 2. Cập nhật hệ thống Advertise /quangcao hoặc /advertise tại khu vực Market để có thể đăng tải quảng cáo của mình. /ads để kiểm duyệt quảng cáo cho Administratror.
 22. Abyss

  SAMP Addon

  Version 2.5 R4

  1,059 downloads

  I. Tăng FPS khi chơi SA-MP: Xóa bỏ delay của SAMP mỗi khung hình, tăng hiệu xuất FPS lên ~10 ! Sửa lỗi giảm FPS của người dùng khi đứng ở khu vực giữa map (Blue Berry) khi xóa bỏ Objects bằng RemoveBuildingForPlayer Tối ưu hóa Nametag, sẽ không bị Drop FPS. (trong khoảng 60 người chơi Streamed sẽ tăng gấp đôi FPS). Ping giảm trung bình 4 (từ 0 đến 8). II. Sửa lỗi bug của SA-MP: Chỉnh lại độ sáng trong SA-MP. Lỗi SA-MP không hoạt động với vài loại vũ khí. Lỗi SA-MP không hiển thị đúng dù (Parachute) khi cài đặt mod parachute (SAMPGraphicRestore). Lỗi SA-MP xóa bỏ các object lửa ở dưới đất sau khi nhân vật chết. Lỗi dùng chuột phải trên map trong SA-MP. Lỗi SA-MP trong phạm vi zoom của Sniper Vẽ 2 lần đối với TXD font type 5 (Tối ưu hóa hiển thị TXD, Textdraw). Chuyển đổi ngôn ngữ ALT + SHIFT không ấn nút SHIFT và nhân vật sẽ không nhảy. Sửa lỗi nhân vật bắn khi đang mở lại dialog hoặc đóng dialog/Tab/F6 khi ấn chuột. Sửa lỗi khi teleport. Xóa bỏ tình trạng không hoạt động của Option - Esc - Options - Display Setup - HUD Mode Alt+Enter - Sẽ không nhận nút Enter trong game. TogglePlayerControllable không còn lock camera của nhân vật (Bạn có thể quay camera khi đang bị Freeze). TogglePlayerControllable không còn cho nhân vật bất tử (Bạn vẫn sẽ bị dính sát thương khi đang bị Freeze). Sửa lỗi TogglePlayerControllable bug với Grenades, C4 và lửa đã được xóa bỏ. Sửa lỗi không hiển thị Animation khi thay đổi Radio trong phương tiện. Nếu như ấn nút ESC mà bạn đang ở trong màn hình hiển thị dialog, ESC menu sẽ không xuất hiện. Sửa lỗi chiều dài của thanh máu và giáp không đồng bộ. Khi phá Object 1269, 1270 sẽ không còn rơi tiền. Sửa lỗi SA-MP gắn camera vào object khi đang ở trạng thái Spectate có thể sảy ra lỗi nếu máy chủ hoạt động quá 10 ngày mà không reset. Đưa lại collision vào RC Vehicles. Cố định đồng bộ hóa dọc của sniper, rocket và máy ảnh. Sửa lỗi tự động chết khi đang trong trạng thái Spectate. Sửa lỗi SA-MP bug khi bạn không thể kết nối tới máy chủ sau khi ngắt kết nối. Sửa lỗi SA-MP bug có âm thanh ồn khi bạn tắt âm thanh gió với PlayerPlaySound. Sửa lỗi SA-MP bug Alpha channel và các vấn đề về ánh sáng với các Object draw distance lớn hơn 300.0. Sửa lỗi SA-MP bug sẽ hiển thị chuột trong Windows 8 (trong phiên bản cũ). Sửa lỗi SA-MP bug camera có thể xuyên vật thể được khởi tạo ngoài thế giới (trong phiên bản cũ). Sửa lỗi pickups không hoạt động khi quá xa khỏi map. Sửa lỗi pickups có Fixed pickups có độ chính xác kém. Sửa lỗi Object trong máy chủ: Xóa bỏ Jetpack không còn khởi tạo Object dưới mặt đất. Molotov và phương tiện nổ hay các phương thức nổ khác giờ sẽ hoạt động trên Object. Camera không thể đi qua các object trong phương tiện cùng tốc độ. SetPlayerCheckpoint giờ sẽ hoạt động với Object. Chi tiết của các object bị vỡ sẽ không còn bay xuyên qua các object khác. Tác dụng bụi không hoạt động với trực thăng ở trên object. SetPlayerPosFindZ hoạt động trên object. Thay đổi animation thành animation rơi của parachute khi bạn nhảy trên object. Bug game cho dù khi bạn rời khỏi máy bay trên object. Bug bạn không thể sử dụng Jetpack trên object. Mưa không hoạt động trên các Object. Crashfix SA-MP: Sửa lỗi SA-MP bug crash khi chạy game với đường dẫn lỗi 0x0040FB80 và 0x006F5636. Sửa lỗi SA-MP bug crash khi mod phương tiện trong Textdraw menu. Sửa lỗi SA-MP bug crash khi mở map. Sửa lỗi SA-MP bug crash khi khởi tạo Garage Doors (Default Garage). Sửa lỗi SA-MP bug crash khi thay đổi skin lúc mà nhân vật đang đi vào phương tiện. Sửa lỗi không tương thích của SA-MP 0.3.7 và StreamMemoryFix và các phiên bản cũ của Asi Loader dẫn đến crash 0x005B8E75. Sửa lỗi không tương thích của outfit weapons với SAMP (OutFitFix.asi). Sửa lỗi SA-MP bug crash khi thoát khỏi vài hệ thống. Sửa lỗi SA-MP bug crash 0x00544BC8 & 0x00415D47 khi khởi tạo object (CreateObject) Sửa lỗi SA-MP bug crash 0x0074DA25 với biến gọi lại OnPlayerRequestSpawn. Sửa lỗi SA-MP bug crash 0x0064F73B khi xóa phương tiện mà nhân vật đang cố ngồi lên. More Information: https://gtaforums.com/topic/760017-relsa-samp-addon/
 23. Abyss

  Sửa lỗi lệnh /advisors hiển thị không có Advisors nào online mặc dù vẫn có người onl. Sửa lỗi lệnh /force respawn tại nhà không reset trạng thái chết của nhân vật. Sửa lỗi /loadpt của FDSA có thể load người chơi từ xa. Sửa lỗi Report không hiển thị tên người báo cáo hoặc người bị báo cáo mà lại hiển thị bằng Mask ID. Sửa lỗi MDC đăng kiểm không hiển thị tên người đăng kiểm mà lại hiển thị bằng Mask ID. Sửa lỗi MDC tìm kiếm vũ khí (mới chỉ Detect vú khí trên người, vũ khí trong túi đồ sẽ được update sau). Sửa lỗi /vticket không xác định được chủ sở hữu phương tiện. Sửa lỗi /pm gửi message nhầm đối tượng do Mask. Sửa lỗi không có VIP vẫn có thể tham gia sự kiện sớm trước 30s. Sửa lỗi và bổ sung các lệnh tương tác với Player có thể sử dụng Mask ID. Sửa lỗi Nametag Color của nhân vật khi đi ra, đi vào Territory và Event. Sửa lỗi đổi tên không update lại tên trong danh sách truy nã. Sửa đổi và cập nhật thêm Mask ID vào cstats, mục Tên sẽ được hiển thị tên nhân vật. Bổ sung tùy chọn tìm kiếm Bank, ATM trong /map. I. Thay đổi cache download Cache download In-Game giờ sẽ được tải về bằng Direct Link, rút ngắn thời gian tải từ 5-10p còn 30-50s giúp cho người chơi có thể rút ngắn thời gian tải cache tại GvC hơn mà không phải tải cache ngoài rồi ném vào thư mục thủ công nữa. II. Reset toàn bộ Territory Chính thức áp dụng thời gian đánh chiếm Territory vào lúc 18h > 22h hằng ngày và reset toàn bộ Territory hiện có trên bản đồ.
 24. Abyss

  Sửa lỗi khi mua cần câu tại cửa hàng 24/7. Sửa lỗi khi vận chuyển Weapon Material lại lấy mục tiêu tại Drug Factory. Sửa lỗi khi lên xe VIP. Sửa lỗi bug Call Sign khi destroy phương tiện Faction. Sửa lỗi /force không bỏ qua respawn stage khi respawn tại nhà. Sửa lỗi Mask Acessories không Update mask text khi thay đổi vị trí cơ thể. Sửa lỗi bug /check mask. Sửa lỗi /pm lộ ID người chơi sử dụng Mask. Xóa bỏ Newsdelivery trong /my jobs. Thay đổi log kills giờ sẽ lưu tên người giết thành Mask ID nếu người giết có đeo Mask. Bổ sung ngoại lệ tại khu vực Green Zone với các Faction type Law, Army khi giết người. Bổ sung tùy chọn Names, Houses trong /check của Administrator. Bổ sung tùy chọn Teleport với /movept cho Medic. Cập nhật sử dụng Mask ID với tất cả các lệnh tương tác với Player của Admin khi đối tượng có sử dụng Mask. Cập nhật sử dụng Mask ID với phần lớn các lệnh tương tác với Player của người chơi khi đối tượng có sử dụng Mask (Các lệnh còn thiếu cần chờ tổng hợp để viết nốt). Cập nhật kiểm tra các nhân vật In-Active, nếu nhân vật In-Active trong 5 phút trở lên, hệ thống sẽ tạm ngừng tính thời gian paycheck, tính thời gian kết nối cho tới khi Active trở lại.
 25. Abyss

  Sửa lỗi hệ thống chết khi đăng nhập vào máy chủ. Trước: Người chơi bị thương /q vào lại máy chủ sẽ bị chết ngay. Hiện tại: Người chơi sẽ không bị chết nếu như đang bị thương mà thoát khỏi máy chủ. Sửa lỗi khi tải lại dữ liệu Inventory từ hệ thống Trade, Inbox, Vehicle Trunk. Sửa lỗi quyền hạn sử dụng /ticket, /vticket. Bổ sung các tùy chọn ATM, Factory vào lệnh /next cho Head Administator. Bổ sung lệnh /near cho Administrator. Disable tính năng trộm đồ trong cốp xe của người khác. Bổ sung lệnh /kiemtra copxe cho cop. Lệnh sẽ kiểm tra toàn bộ vật phẩm Bất hợp pháp (Illegal) trong cốp xe bao gồm cả loại hàng hóa Trucker. Bổ sung lệnh /vtichthu cho cop. Yêu cầu phải dùng lệnh /kiemtra copxe trước để có thể tịch thu. Lệnh sẽ tịch thu toàn bộ các vật phẩm Bất hợp pháp mà lệnh /kiemtra copxe tìm thấy, bao gồm cả hàng hóa Trucker. Bổ sung hệ thống tính số report, request mà Admin, Advisors đã chấp nhận qua lệnh /reports, /requests. Bổ sung lệnh /prisoners để kiểm tra những người đang trong tù cho Admin. Sửa lỗi /dept, /r, /pr. Bổ sung hệ thống tự động xuống dòng khi chat. I. Paycheck Cash Paycheck cash được thay đổi để phù hợp với môi trường hơn: Từ: Character Level 0 > 2: cash = Random(600, 800) Character Level 3, 4: cash = Random(800, 1000) Character Level 5, 6: cash = Random(1000, 1200) Character Level 7, 8: cash = Random(1200, 1400) Character Level 9, 10: cash = Random(1400, 1600) Character Level 11, 12: cash = Random(1600, 1800) Character Level từ 13 trở lên: cash = Random(1800, 2000) Thành: Character Level 0 > 5: $3000 Character Level 5: $1500 * Từ cấp độ 6 trở lên, nhân vật của người chơi được coi như là công dân định cư tại San Andreas và có công ăn việc làm ổn định (tức đã hiểu cách làm việc và kiếm tiền), chính phủ sẽ giảm nguồn trợ cấp. * Cách làm này cũng sẽ giúp cho người chơi mới có thể có được nguồn kinh tế ổn định khi mới tham gia vào máy chủ, đủ để có thể mua được những thứ cần thiết cho hành trình mới của mình tại GvC. II. Banking a. Bank Saving (Sổ tiết kiệm) Cập nhật Bank Saving (Sổ tiết kiệm), giờ đây tiền tiết kiệm sẽ được coi là 1 source (nguồn) riêng không cộng chung với tiền gửi trong tài khoản (Bank Balance). Số tiền có thể gửi vào tiết kiệm tối đa là $100.000 nhưng lãi suất nhận về là không giới hạn. Interest Rate (tiền lãi tiết kiệm) thay đổi từ 0.1% trên tỷ lệ 100% thành 1.0%. Sổ tiết kiệm có thời gian tính lãi suất riêng biệt, không còn nằm chung với paycheck. Được quy định bằng 1 tiếng tính từ lúc bạn đăng nhập vào máy chủ và không lưu nếu như thoát game. * Bạn đang chuẩn bị nhận tiền lãi Bank Saving nhưng lại thoát game, thời gian tính Bank Saving sẽ được tính lại từ đầu * Tiền lãi Bank Saving mỗi tiếng sẽ được cộng thẳng vào số tiền gửi tiết kiệm. * Bạn gửi vào $100.000 và online đủ 1 tiếng, số tiền lãi bạn nhận được sẽ là $1000 và được cộng thẳng vào Bank Saving là: 100.000 + 1000 = 101.000 * Lãi suất của lần nhận tiền lãi tiếp theo sẽ là 1% của 101.000 = $1100. Và cứ thế, số lượng tiền lãi cộng dồn vào Bank Saving là không giới hạn b. Bank Balance (Tài khoản ngân hàng) Do đã tách phần tiết kiệm ra khỏi Bank Balance nên Bank Balance giờ đây được coi đơn thuần là nơi để cất tiền và chuyển tiền. Để rút tiền khỏi Bank Balance bạn cần phải rút toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm ra. Khi tiền tiết kiệm được rút khỏi hoặc gửi thêm vào tài khoản tiết kiệm, thời gian tính tiết kiệm sẽ được reset trở lại giây đầu tiên và bạn cần phải chờ 1 tiếng tính từ lúc bạn gửi/rút tiền tiết kiệm. Thời gian tính Bank Saving sẽ chỉ hoạt động khi bạn có tiền trong tài khoản tiết kiệm, nếu bạn chỉ gửi tiền trong Bank Balance thì sẽ không nhận được bất kỳ lãi suất nào. III. Bank ATM ATM có các chức năng tương tự như trong Bank Teller (Lễ tân bank), tuy nhiên không có chức năng lấy Paycheck (tiền lương), Job Money, nhận tiền Lottery (Xổ số). Kết hợp với chức năng quảng cáo marketing cho phép các quảng cáo của người chơi có thể hiển thị ở bên cạnh ATM khi sử dụng chúng. Custom Sign Board giúp người chơi nhận biết ATM trên bản đồ, cũng như để biểu thị rằng có quảng cáo trên các ATM. IV. Spawn Người chơi sau khi chết sẽ được spawn về Apartment/Houses thay vì spawn ở vị trí Random trên map. Cho phép người chơi có thể spawn nhanh hơn bằng cách ấn chuột trái khi đang trong trạng thái Respawn. V. Apartment Cập nhật tùy chọn Sell trong /ap cho phép người chơi có thể hủy bỏ căn hộ tại Apartment khi đã có nhà. VI. Houses Cập nhật hệ thống lưu trữ vũ khí cho House, có thể cất lên tới 6 slot. Sử dụng bằng lệnh /house. VII. Mask Accessories Các phụ kiện mặt nạ sẽ có tính năng ẩn tên người dùng theo dạng (Mask #{ID Mask}). Để ẩn tên hãy mua các phụ kiện nằm trong danh sách phía dưới và đeo chúng vào vị trí đầu, hệ thống sẽ tự động bật chức năng ẩn tên. Mỗi nhân vật sẽ có 1 ID Mask riêng, bạn có thể thay đổi ID Mask của mình bằng lệnh /mask (3 ngày 1 lần). Các loại phụ kiện được tích hợp tính năng mask: Bandana16 Bandana17 Bandana18 Bandana19 Bandana20 Mask1 Mask2 Mask3 Mask4 Mask5 Mask6 Mask7 Mask8 Mask9 MaskZorro1 HockeyMask1 HockeyMask2 HockeyMask3 GimpMask1 mask_pd2chainz mask_pd2dallas mask_pd2hoxton mask_pd2wolf mask_aqua mask_camo mask_flag mask_grim mask_gtool mask_ironman mask_jason mask_metal mask_crook khautrang VII. Jobs a. Pizza Sửa lỗi tình trạng Pizza không thể ném được bánh khi nhân vật đứng ở dưới 1 Object bất kỳ. b. Lumberjack Thay đổi số tiền nhận được cho mỗi kg gỗ mang về từ: TỔNG_SỐ_GỖ_CHẶT_ĐƯỢC x 7 thành TỔNG_SỐ_GỖ_CHẶT_ĐƯỢC x 9 Số gỗ nhận được sau khi chặt cây được thay đổi từ 3 > 18 thành 8 > 18 c. Miner Thay đổi số kg khoáng sản đào được từ 5 > 20 thành 12 > 20. Thay đổi số tiền nhận được cho mỗi kg khoáng sản mang về từ TỔNG_SỐ_KHOÁNG_SẢN x 5 thành TỔNG_SỐ_KHOÁNG_SẢN x 6 d. Fishing Sửa lỗi hệ thống sinh trưởng của cá ở dưới biển. Giá thu mua của mỗi kg cá được apply trong các cửa hàng 24/7 là 7$/1kg. Thay đổi số lượng cá có thể câu được mỗi lần Hook từ 5 > 20 thành 12 > 25. Giảm số lượng bãi cá có trong mỗi Fishing Area từ 50 xuống còn 10. e. Trucker Giảm số lượng hàng hóa có thể vận chuyển ở mỗi loại phương tiện: Bobcat Trucker Level 1: 50 > 100 thành 75 > 90 Trucker Level 2: 50 > 150 thành 85 > 100 Trucker Level 3: 100 > 200 thành 95 > 110 Trucker Level 4: 100 > 250 thành 105 > 120 Trucker Level 5: 150 > 300 thành 115 > 130 Pony, Topfun Van, Burrito, Benson, Rumpo Trucker Level 2: 150 > 350 thành 120 > 145 Trucker Level 3: 200 > 400 thành 120 > 150 Trucker Level 4: 200 > 450 thành 120 > 155 Trucker Level 5: 250 > 500 thành 120 > 160 Mule, Yankee Trucker Level 3: 250 > 550 thành 150 > 175 Trucker Level 4: 300 > 600 thành 150 > 180 Trucker Level 5: 300 > 650 thành 150 > 185 Boxville Trucker Level 4: 350 > 700 thành 170 > 200 Trucker Level 5: 350 > 750 thành 170 > 205 Linerunner Trucker Level 5: 500 > 800 thành 200 > 250 Xóa bỏ chức năng giảm kinh nghiệm của Trucker nếu như không làm trong ngày. Giảm giá trị xe Mule, Yankee, Boxville, Linerunner. Điểm kinh nghiệm Job của các loại hàng Hợp pháp và bất hợp pháp giờ sẽ là 16.0/1 chuyến. f. Giao báo, Trashman Xóa bỏ khỏi hệ thống. IIX. Territory War Cập nhật hệ thống đầy đủ của Territory War dành cho các Faction Gangster. Mỗi Faction Gangster sẽ có thể chiếm đóng tối đa 5 Territory. Thời gian diễn ra Territory War là 18h > 22h hằng ngày. Mỗi lần đánh chiếm Territory (/capture), thời gian countdown là 5 phút. Sau khi countdown capture kết thúc, Territory sẽ thuộc về tổ chức đánh chiếm trong 3 ngày. Sau khi kết thúc thời gian sở hữu tức 3 ngày kể từ lúc đánh chiếm. Territory sẽ trở lại trạng thái có thể đánh chiếm và băng đảng sở hữu cần phải capture defend để bảo vệ chúng. Các thành viên của băng đảng khi đi vào các khu vực Territory có thể đánh chiếm hoặc đang đánh chiếm đều sẽ chuyển màu nick sang màu của băng đảng mà mình tham gia. Đồng thời hiển thị vị trí trên Rardar mini map. Khi diễn ra quá trình đánh chiếm Territory, các thành viên trong băng đảng sẽ không thể gây sát thương lên những người không tham gia đánh chiếm và ngược lại. Nếu người chơi bị chết trong quá trình đánh chiếm Territory War, bạn sẽ phải đợi 15 phút để có thể quay lại và tham gia Territory War. Trong thời gian countdown 15 phút này mọi sát thương của người chơi sẽ bị bỏ qua khi cố gây lên những người đang tham gia Territory War. * Territory War được tính là 1 hoạt động bắt buộc cho mỗi băng đảng tại môi trường IC tại GvC nhằm tăng impact (đụng độ/thù hằn) trong mối quan hệ IC. * Khi diễn ra Territory War, bạn không cần phải Roleplay để có thể tấn công những người chơi thuộc băng đảng đứng trong Territory War đó và cop cũng không được quyền can thiệp vào. * Người chơi tham gia Territory War không được gây ảnh hưởng tới người chơi thường, trong trường hợp gây ảnh hưởng tới người chơi thường sẽ bị Admin chuyển trạng thái nhân vật sang chết và chịu 15 phút countdown. IX. Factory Rework lại hệ thống Factory của GvC sang dạng Dynamic. Hệ thống Employes đặc biệt được bổ sung. Factory sẽ được chia ra làm 2 loại Public và Private. Public là những Factory được khởi tạo sẵn như 1 nguồn cung cấp vật phẩm như vũ khí, ma túy v.v. cho người chơi trong thời gian đầu khi bắt đầu tại GvC. Private là những Factory được khởi tạo dành riêng cho Faction Gangsta có từ 3 Territory trở lên, Leader Gangsta có thể yêu cầu Admin tới khởi tạo bằng lệnh /fmenu. Nhân công của Factory sẽ được thuê bởi tổ chức sở hữu chúng và trả tiền theo ngày (tức mỗi ngày thanh toán tiền cho Employes 1 lần). Kho tích trữ (Storage) nguyên vật liệu chế tạo sản phẩm và kho tích trữ sản phẩm hoàn thành riêng biệt. Hệ thống đơn hàng Order để thu mua từ người chơi khác một cách tự động. Người chơi thường có thể sử dụng /tpda để tìm kiếm các đơn hàng của Gangsta để mang tới bán cho Gangsta nếu không sử dụng. Faction Gangsta sẽ trả tiền cho đơn hàng của mình bằng tiền để trong két sắt. a) Weapon Factory Employes thuê với giá $15.000/1 người mỗi ngày. Để Employes có thể chế tạo được vũ khí, bạn cần phải cung cấp phôi vũ khí cho chúng để chúng học. Ví dụ: Để Employes có thể chế được 9mm bạn cần phải đưa 1 khẩu 9mm cho chúng để làm phôi, khẩu súng này sẽ không thể lấy lại được sau khi cho chúng học. Danh sách vũ khí có thể cho Employes học chế tạo: Knuckle Duster Katana Grenade Tear Gas Molotov Cocktail Colt 45 Silenced Pistol Shotgun MAC-10 AK-47 TEC-9 Rifle Employes có thể chế tạo súng với số lượng lên tới 30 khẩu - chiếc /1 lần đặt chế tạo. b) Drug Factory Tạm thời disable toàn bộ để rework lại hệ thống drug cho ích lợi hơn. X. San Andreas Custom Cập nhật tính năng Custom trong San Andreas Custom. Tính năng này cho phép người chơi có thể cài đặt các Custom vào phương tiện của mình. Danh sách Custom hiện đã có thể sử dụng: Neon Lắp đặt bằng San Andreas Dollar. Yêu cầu phải unlock màu sắc Neon để có thể lắp đặt bằng G-Coin. Exterior Components Là các vật thể được phép gắn vào phương tiện của bạn, bao gồm bộ phận phương tiện v.v. Lắp đặt bằng San Andreas Dollar. Decal Dạng vật thể chữ viết cho phép gắn ở trên xe. Hỗ trợ text dài tối đa 32 ký tự. Lắp đặt bằng San Andreas Dollar. Danh sách Custom đang trong thời gian hoàn thiện. Mobiles Spikes. Tính năng tương tự như Mobiles Spikes của Faction Government, cho phép người chơi có thể ném Spikes từ trong xe xuống mặt đất cho các cuộc rượt đuổi. Lắp đặt bằng San Andreas Dollar. Số lần sử dụng sau mỗi lần lắp đặt: 3 lần. Smoke Tính năng ném smoke từ trên xe xuống mặt đất để tạo điểm mù cho việc tẩu thoát trong các cuộc rượt đuổi. Lắp đặt bằng San Andreas Dollar. Số lần sử dụng sau mỗi lần lắp đặt: 3 lần. * Chức năng Custom chỉ dành cho thành viên VIP Golden trở lên. Nếu hết thời hạn VIP, các Custom đã lắp đặt trên xe sẽ không thể sử dụng.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×