Jump to content

Everything posted by Beatrix Benadicft

 1. Beatrix Benadicft

 2. Beatrix Benadicft

  Đơn của bạn đã được duyệt Vui lòng sắp xếp thời gian đến trụ sở để gặp tôi Liên hệ số 518815
 3. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổ chức chính phủ San Andreas Network News xin thông báo , nhằm đáp ứng nhu cầu và phát triển của thông tin truyền thông , tổ chức chúng tôi có nhu cầu tuyển thêm nhân lực nhằm phụ vụ và làm tròn trách nhiệm của một tổ chức truyền thông đại chúng I) Yêu cầu tuyển dụng Độ tuổi từ 21 trở lên Là công dân San Andreas Tốt nghiệp học viện báo chí Trung thành tuyệt đối với tổ chức II) Yêu cầu cơ bản 1.Tinh thần làm việc cao 2.Thái độ tích cực 3.Kỹ năng giao tiếp tốt 4.Khả năng quản lý thời gian 5.Kỹ năng giải quyết vấn đề 6.Tinh thần đồng đội 7.Tự tin 8.Trung thực 9.Khả năng chịu đựng áp lực III) Quyền lợi và nghĩa vụ - Được làm việc trong môi trường lành mạnh - Lương bổng đầy đủ , có thưởng thêm - Bảo hiểm theo quy định chính phủ IV) Thông tin tuyển dụng Thời gian bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 25/8/2019 đến hết ngày 2/9.2018 Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển Ký tên BEATRIX BENADICFT
 4. Beatrix Benadicft

  Up
 5. Beatrix Benadicft

  (( Viết hoa tên nhân vật và copy link fb gửi vào phần Ooc ))
 6. Beatrix Benadicft

  Ờ ờ
 7. Beatrix Benadicft

  Ahahaha mắc cười quá !!!
 8. Beatrix Benadicft

  Up
 9. Beatrix Benadicft

  Nguồn : Cựu nhà báo Libby Phay
 10. Beatrix Benadicft

  Mèo khen mèo dài đuôi
 11. Beatrix Benadicft

  Up
 12. Beatrix Benadicft

  Thế nào là xàm? Hả anh bạn dễ thương ơi
 13. Beatrix Benadicft

  Nhiều bạn nghiện nét không thích bài này :))))
 14. Beatrix Benadicft

  Up
 15. Beatrix Benadicft

  Update
 16. Beatrix Benadicft

  LUẬT BÁO CHÍ Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích xã hội và của nhân dân ; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Căn cứ vào điều luật của chính phủ , tôi CEO Beatrix Benadicft của tổ chức truyền thông San Andreas Network News do chính phủ quản lý và thành lập xin chính thức đưa ra các luật cho tổ chức CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vai trò, chức năng của báo chí ở nước đất nước San Andreas là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội , là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của chỉnh phủ , tổ chức xã hội ... Điều 2. Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí , chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được chính phủ bảo hộ ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của chính phủ, tập thể và công dân. Điều 3. Các loại hình báo chí Báo chí nói trong Luật này là báo chí San Andreas, gồm : báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn) ; báo nói (chương trình phát thanh) ; báo hình (chương trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau).... CHƯƠNG 2 QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ , NGÔN LUẬN CỦA CÔNG DÂN Điều 4. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân Công dân có quyền : 1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ; 2- Tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin 3- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới ; 4- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của chính phủ 5- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của chính phủ hay xã hội Điều 5. Trách nhiệm của báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân Cơ quan báo chí có trách nhiệm : 1- Đăng, phát sóng tác phẩm, ý kiến của công dân ; trong trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời và nói rõ lý do ; 2- Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. CHƯƠNG 3 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí Báo chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau : 1- Thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới ; 2- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của chính phủ ,pháp luật của chính phủ, thành tựu văn hoá, khoa học, kỹ thuật trong nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí ; góp phần nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển xã hội , tăng cường khối đoàn kết toàn dân 3- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội ; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân ; 4- Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới ; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác ; 5- Mở rộng sự hiểu biết lẵn nhau giữa các công dân tham gia vào sự nghiệp vì hoà bình, tự do dân chủ và tiến bộ xã hội. Điều 7. Cung cấp thông tin , tin tức cho báo chí 1. Cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. 2. Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó Điều 8. Trả lời trên báo trí như sau : Trả lời trên báo chí ,người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí ; các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên báo chí. Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề mà báo chí đã thông tin ; cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời. Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về những việc có dấu hiệu phạm tội thì phải báo ngay cho cơ quan điều tra và cơ quan điều tra có trách nhiệm thụ lý và trả lời cho báo chí cách giải quyết. Điều 9. Cải chính trên báo chí như sau : Cải chính trên báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân thì phải cải chính và xin lỗi hoặc đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân. Trong trường hợp báo chí không cải chính hoặc cải chính không thoả đáng ; không đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân mà không có lý do chính đáng thì họ có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí hoặc yêu cầu SASD xét xử . Lời cải chính của cơ quan báo chí của tổ chức, công dân phải được đăng, phát sóng kịp thời và tương xứng với thông tin cần cải chính. Điều 10. Những điều không được thông tin trên báo chí Để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sử dụng đúng đắn, báo chí phải tuân theo những điều sau đây : 1- Không được kích động nhân dân chống chính phủ , phá hoại khối đoàn kết toàn dân ; 2- Không được kích động bạo lực, tuyên truyền kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác ; 3- Không được tiết lộ bí mật chính phủ : bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định ; 4- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân CHƯƠNG 4 TỔ CHỨC BÁO CHÍ VÀ NHÀ BÁO Điều 11. Người đứng đầu cơ quan báo chí: 1- Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (báo in) hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (đài phát thanh, đài truyền hình, cơ sở thực hiện chương trình nghe - nhìn thời sự) ; 2- Người đứng đầu cơ quan báo chí phải là người có quốc tịch San Andreas, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do chính phủ quy định 3- Người đứng đầu cơ quan báo chí lãnh đạo và quản lý cơ quan báo chí về mọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước chính phủ và pháp luật Điều 12. Nhà báo : Phải là người có quốc tịch San Andreas, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do chính phủ quy định đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với công ty San Andreas Network News và được cấp thẻ nhà báo Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo Nhà báo có quyền và nghĩa vụ sau đây : 1- Nhà báo có quyền và nghĩa vụ thông tin trung thực, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân ; 2- Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ San Andreas 3- Nhà báo chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm báo chí của mình ; có quyền khước từ việc biên soạn hoặc tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với Luật này ; 4- Nhà báo được hưởng một chế độ ưu tiên, ưu đãi cần thiết cho hoạt động báo chí; Không ai được đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo hoặc phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Không ai được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để làm việc vi phạm pháp luật. CHƯƠNG 5 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 14 . Khen thưởng : Khen thưởng thành viên nhà báo, và công dân có thành tích và cống hiến vào hoạt động báo chí thì được khen thưởng theo quy định của tổ chức . Nhà báo có thành tích xuất sắc thì được tặng danh hiệu vinh dự Điều 15. Xử lý vi phạm 1- Cơ quan báo chí, tổ chức khác vi phạm quy định về giấy phép hoạt động báo chí, về nội dung thông tin trên báo chí, về cải chính do thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và các quy định khác của Luật này thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi, tịch thu ấn phẩm, băng, đĩa ghi âm, ghi hình, đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan báo chí, công dân thông tin gây thiệt hại cho tổ chức, công dân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự 2- Người chịu trách nhiệm chính về những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 3- Người vi phạm các quy định về cung cấp thông tin, trả lời trên báo chí, thành lập cơ quan báo chí, phát hành, quảng cáo, họp báo, cản trở hoạt động báo chí, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà báo và các quy định khác của Luật này thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ký tên C.E.O Beatrix Benadicft
 17. Beatrix Benadicft

  Update
 18. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC I) Giới thiệu chung Công ty San Andreas Network, còn được biết đến với cái tên SAN Corporation (hoặc phổ biến hơn với tên gọi (San Andreas Network News, SAN News), đây là công ty truyền thông thuộc quyền quản lý của nhà nước Gorvernment of San Andreas (G.S.A) Là một tổ chức đi thu thập thông tin từ các khu vực trong đất nước San Andreas , là một công việc không có sự ràng buộc vào sức khỏe của mọi người và là công việc cực kì nguy hiểm đến tính mạng của một nhà báo bởi phải khảo sát thực tế để đem lại những tin tức nóng hổi đầy mới mẻ cho người dân, săn những tin tức nỗi bật và lên thời sự cho mọi dân San Andreas được biết về những tin tức mới nhất . II) Một số khái niệm về truyền thông , báo chí 1. Tin tức là gì? Thuật ngữ ''tin'', hay còn gọi là ''tin tức'', thường dùng trong hoạt động truyền thông, báo chí - để chỉ một sự kiện, sự việc nào đó có tính MỚI. Trong tiếng Anh, người ta dùng từ «news» ("new" - mới) để chỉ tin tức, sự kiện. Tính mới ở đây có thể là: - Sự việc mới xảy ra. Ví dụ: Một vụ ẩu đả đánh nhau vừa xảy ra tại ... lúc .... - Sự việc tuy xảy ra đã lâu, nhưng chưa có nhiều người biết. Nay được báo chí phát hiện và đăng bài phản ánh. Ví dụ: : Kẻ sát nhân bí ẩn giết 6 người vào năm ... nay đã lộ diện và đối mặt với pháp luật - Sự việc đã xảy ra từ lâu, nổi tiếng, nhiều người đã biết. Nay có tình tiết mới. Ví dụ: Vụ oán máy bay rơi năm....nay đã phát hiện ra nơi rơi và phát hiện chi tiết mới... 2.Tin báo chí là gì? Tin báo chí về bản chất chính là “tin”, "tin tức" nói ở phần trên, điểm khác biệt là tin này được đăng tải, phản ánh trên mặt báo hoặc phát trên Tivi (báo hình). Tuy nhiên, tin báo chí có thêm một số đặc điểm sau đây: - Được đăng một cách có chủ đích, chọn lọc, phù hợp tiêu chí hoạt động của tờ báo. Điều này được hiểu là báo có quyền chủ động chọn lọc và quyết định đăng hay không đăng tin/bài về một vấn đề, sự kiện nào đó. Ví dụ: Một vụ cháy xảy ra tại thị trấn ABC nhưng không có tờ báo nào đưa tin về sự việc này... - Ngoài tính mới, còn phải có tính hấp dẫn, thậm chí "giật gân" (liên quan đến các vấn đề như: tình ái, tiền bạc, tội phạm, người mẫu, đời tư của những người nổi tiếng ... vv) để câu khách/câu view, thu hút nhiều người đọc - Nói về vấn đề, sự kiện đang được nhiều người quan tâm theo dõi, hoặc liên quan đến quyền lợi, cuộc sống của số đông trong xã hội. 3.Sự kiện báo chí là gì? -Sự kiện báo chí là một "vệt" tin, bài về một sự kiện hay vấn đề nào đó, được nhiều tờ báo/cơ quan truyền thông cùng lúc tập trung đăng tải, phản ánh trong cùng một thời điểm. -Hay có thể nói cách khác, khi một sự kiện hay vấn đề - nếu có tính hấp dẫn, được nhiều người quan tâm, thì nhiều khả năng sẽ tạo thành một sự kiện báo chí. Tức là cùng lúc được nhiều báo đăng tải, phản ánh. - Sự kiện báo chí có thể được tạo ra một cách chủ động, qua kế hoạch (thường gọi là "kế hoạch truyền thông") hay mong muốn (và còn phù thuộc vào khả năng/tài năng nữa) của một cá nhân hay tổ chức nào đó. Tuy nhiên, phần lớn các sự kiện báo chí xuất hiện một cách ngẫu nhiên, không thể lường trước. Và chủ yếu do tính hấp dẫn của sự kiện, đã mặc nhiên "kéo" các tờ báo cùng vào cuộc, để đáp ứng nhu cầu về thông tin trong xã hội. 4.Thông cáo báo chí là gì? -Thông cáo báo chí là thuật ngữ ( trong lĩnh vực truyền thông , báo chí ) dùng để chỉ một văn bản có tính chất hành chính - pháp lý do một tổ chức , doanh nghiệp , cơ quan hay cá nhân cung cấp, phát hành cho cơ quan báo chí và giới truyền thông nhằm công khai hoặc truyền tải thông điệp , quan điểm , ý kiến , hướng giải quyết của mình về một sự việc hay một sự cố cụ thể nào đó xảy ra có liên quan tới trách nhiệm , lợi ích chung hoặc riêng III ) Các kiến thức , kỉ năng , yêu cầu ( Được đào tạo ) a) Kiến thức chung Kiến thức về khái niệm truyền thông báo chí Kiến thức về báo in Kiến thức về báo phát thanh Kiến thức về báo hình Kiến thức về báo điện tử Kiến thức về nhiếp ảnh và ảnh báo chí Kiến thức về ngôn ngữ báo chí Kiến thức về biên tập , trình bày , xuất bản Kiến thức về xây dựng , sản xuất chương trình Kiến thức về tổ chức quản lý cơ quan truyền thông b) Kĩ năng Phỏng vấn Viết phóng sự Viết tin Viết nghị luận báo chí VIết bài tường thuật báo chí Viết kí báo chí Chụp ảnh báo chí Dẫn chương trình Viết kịch bản chương trình Sản xuất chương trình phát thanh Sản xuất chương trình truyền hình Biên tập báo chí Viết thông báo báo chí Viết slogan quảng cáo Tổ chức sự kiện c) Cơ hội nghề nghiệp Làm phóng viên Làm biên tập viên Làm thông tín viên Làm bình luận viên Làm cộng tác viên Làm phát thanh viên Làm nhân viên tổ chức sự kiện Làm nhân viên quảng cáo Làm người sản xuất chương trình Làm cán bộ giảng dạy báo chí d) Phẩm chất Trung thành Trung thực Dũng cảm Cần cù Kỷ luật Năng động Nhạy bén Sáng tạo IV) Các kỉ thuật chung cho một bản tin / bài báo a) Kỉ thuật lấy tin tức Chúng ta sẽ có công thức cụ thể là : 5W1H -What: Điều gì đã xảy ra? Hậu quả như thế nào - When: Xảy ra khi nào? - Where: địa điểm xảy ra sự kiện. - Who: Ai, liên quan đến ai? - Why: Vì sao, nguyên nhân? Dự đoán ... - How: bao nhiêu? như thế nào, số lượng … Lưu ý: Không nhất thiết là trong bản tin phải đúng theo thứ tự như trên. b) Cách đặt tiêu đề - Đặt title ( tiêu đề ) quyết định 50% thành công của bài viết -Mỗi bản tin báo chí hay bài viết đều phải có tiêu đề. Hay còn gọi là "tên bài viết". Thuật ngữ trong báo chí, truyền thông gọi là tít (Title). -Tít là một bộ phận cấu thành của bản tin/bài viết. Có vai trò quan trọng, thậm chí có thể xem là quan trọng nhất trong cấu trúc một bản tin báo chí -Sở dĩ nói tít quan trọng nhất, là vì tít bài luôn được phóng lớn, làm nổi bật. Mục đích là thu hút người đọc. Kích thích người đọc tò mò và sẽ đọc bài báo/bản tin đó. Thế nên, nếu tít không hay, thiếu tính hấp dẫn, thì người đọc sẽ cảm thấy chán, không muốn xem. Dù là có thể nội dung trng bài viết hay, có nhiều thông tin giá trị Dưới đây là một số gợi ý, lưu ý về việc đặt tít cho bản tin/bài viết. Hay nói rộng hơn là đặt tít cho bản Thông cáo báo chí. - Tít cần phải ngắn gọn, dễ hiểu. Thường chỉ trong vòng 10 từ trở lại là tốt nhất. - Tít không nhất thiết phải là một câu đầy đủ về mặt ngữ pháp. Tức là không nhất thiết phải có cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Mà điều quan trọng hơn cả là chứa đựng được THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT mà tác giả muốn nói. - Tít cần chứa đựng nội dung cụ thể (bao gồm cả số liệu), từ ngữ mang tính hấp dẫn, gây tò mò. - Tuyệt đối tránh kiểu đặt tít chung chung, hoặc khó hiểu. - Có thể đặt tít theo kiểu gây tò mò, nêu nửa nội dung ... và sử dụng các dấu biểu cảm. Như dấu ?, dấu !, dấu ... trong tít. (Nhưng cũng không nên quá lạm dụng). - Không sáo mòn trong phong cách đặt tít. Cần thay đổi, sáng tạo, đột phá. c) Tính chính xác , có thật của tin tức Khi một sự kiện đã được đăng tải thành một bản tin hay bài viết trên báo, thì điều đầu tiên cần phải bảo đảm là: đó phải là một sự kiện CÓ THẬT. Vì nếu không phải là sự thật, hay thậm chí không có sự kiện đó - mà báo vẫn đăng, thì đó chính là sự giả dối, lừa bịp của phóng viên, của tờ báo. Thậm chí là sự vu khống, xâm hại đến quyền lợi của những người có liên quan trong bài báo. Đó là sự vô đạo đức. d) Ảnh , video của báo chí - Chụp có mục đích, ý định rõ ràng. Tuyệt đối không chụp đại, chụp cho có. - Xác định chủ thể của tấm ảnh: chụp ai? hay chụp cái gì? - Chụp nhiều tấm, nhiều góc độ. Các bức ảnh có ý nghĩa hỗ trợ, phối hợp và bổ sung thông tin cho nhau. - Chụp xa để lấy cảnh khái quát, tổng quát. Chụp gần, cận cảnh để đặc tả. Chụp cho mục đích so sánh, ghi nhớ. - Chụp theo thứ tự rõ ràng, không nhảy cóc. Trong một khu vực, hãy chụp từ ngoài vào trong, từ khái quát đến chi tiết. - Sau khi chụp cần ghi rõ ngày giờ, địa điểm chụp, nội dung muốn nói trong bức ảnh. - Lưu giữ tất cả các ảnh đã chụp. Dù không sử dụng hết. - Có thể "biên tập", chỉnh sửa lại bức ảnh theo ý mình bằng cách cắt bỏ những nội dung, chi tiết thừa ngoài viền. Chỉnh màu sắc, độ sáng tối ... Lưu ý thêm: Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, ảnh báo chí có thể là và đa dạng hơn nhiều: - Ảnh in giấy. - Ảnh kỹ thuật số (file ảnh lưu trong máy tính, thiết bị di động). - Clip, video (file lưu trong máy tính, thiết bị di động). - Ảnh báo chí thường được sử dụng dưới 2 dạng: ảnh minh hoạ theo tìn/bài viết hoặc có thể là ảnh riêng, có ý nghĩa và vai trò gần như một bài báo độc lập, với phần chú thích. - Rõ, đẹp. Có dung lượng lớn (để có thể phóng to, cắt chỉnh ...). Nói chung, vai trò của ảnh/ hình ảnh trong hoạt động báo chí, truyền thông ngày càng phổ biến và quan trọng hơn. Điều này là tất yếu, vì ảnh có ưu điểm là trực diện, NHÌN THẤY NGAY, dễ hiểu và hấp dẫn hơn nhiều so v
 19. Beatrix Benadicft

  Update
 20. MẪU ĐƠN TUYỂN DỤNG (( Thông tin IC )) Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty truyền thông San Andreas Network News Tôi tên : Tuổi: Sinh sống tại : Số điện thoại : Qua thông tin trên truyền thông tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho tổ chức . Tôi nhận thấy mình có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với vị trí nhân viên của công ty truyền thông nên tôi viết đơn này xin được gia nhập đội ngũ nhân viên nâng động, chuyên nghiệp của công ty. Tôi tin rằng với trình độ, kiến thức và kỹ năng sau đây, tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc và văn hoá của công ty truyền thông San Andreas Network News 1. Tốt nghiệp học viện báo chí ,loại..., năm tốt nghiệm... 2. Đã có ...năm kinh nghiệm về lĩnh vực truyền thông 3. Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Point point, Photoshop) thành thạo 4. Kỹ năng thuyết trình và khả năng làm việc nhóm tốt. Vì những kỹ năng , kinh nghiệm nêu trên , tôi tin rằng có thể đáp ứng được yệu cầu của công ty . Tôi xin cam đoan chấp hành tốt mọi nhiệm vụ và nội quy của công ty và hoàn thành tốt công việc được giao Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty và pháp luật Tôi xin chân thành cảm ơn ! San Andreas, ngày ... tháng ... năm ... Người viết đơn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (( THÔNG TIN OOC )) Tôi tên : Tuổi : Nghề nghiệp : Facebook (Link) :
 21. Beatrix Benadicft

  Update
 22. Beatrix Benadicft

  Update
 23. Beatrix Benadicft

  Update
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×