Jump to content

Followers

No followers

Information

Group

Thành viên

Content count

5

Birthday

01/10/1998

Last visited


Joined

  1. Tên : Jerheem Burks Trình Bày : Mình có 2 lượt giao Truck vũ khí , lần 1 giao được Colt 45 , lần 2 thì do bị full túi đồ nên không thể nhận vũ khí của chuyến hàng nên được hoàn lại 1 chuyến giao vũ khí , mà vẫn nhận được exp , còn có tiền hay không thì mình không biết , Đây là do hệ thống là vậy , hay là lỗi mua Trash để cho full túi đồ rồi giao vũ khí được exp + $ với số lượt là Vô hạn,
  2. Jerheem_Burks

    lấy xe ra Được rồi bạn ơi.
  3. Tên : Jerheem Burks Trình bày : Mình có sữa 1 chiếc xe Burito trong Mechanic Garage Marina lúc sáng lấy thì bị là chưa thiết lập điểm xuất phương tiện [ ảnh 1] nên Ricado kêu đợi đến 12 giờ trưa xem sao, giờ vào lấy xe Burito thì nó ghi đã sữa chữa thành công xe đạp [ bike ]. Bằng chứng: [ Ảnh 1 ]

Community Reputation

1 Bình thường

Recent Profile Visitors

99 profile views
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×