Jump to content

Everything posted by Mr_Bao

  1. Sao em vô game bình thường như mọi người , mà vô sv chỉ có 2 người thôi ?
  2. Mr_Bao

    Em là newb , vô làm nhiệm vụ đầu tiên là mua bản đồ trong 24/7 mà tại sao bấm mua nó hiện là :" He thong dang khoi tao vat pham cho nhan vat cua ban , hay thu lai sau 3s " Nó cứ vậy hoài là sao vậy ?
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×