Jump to content

Followers

No followers

Information

Group

Thành viên

Content count

8

Birthday

Unknown

Last visited


Joined

  1. Toro_Vlimior

    Pls ! pls !
  2. SV tạo thêm lệnh /rdo thì nó sẽ giống như RP nhưng sẽ có chữ : *Hành Động* Không thành công / Thành công VD A : /me đá cây súng trên tay của B , /do Có gì cản trở không ? B : /do Có A : /do Có gì cản trở ? B : /rdo Đưa tay về phía sau để né cú đá của A Thì bây giờ lệnh /rdo sẽ xảy ra 2 trường hợp ngẫu nhiên là thành công hoạc không thành công , Cái nãy sẽ là ngẫu nhiên nhé TH 1 : B đưa tay về phía sau để né cú đá của A thành công TH 2 : B đưa tay về phía sau để né cú đá của A không thành công Thì như vậy sẽ làm công bằng cho tình huống chứ B cứ /do có cản trở có cản trở . thì A không đá khẩu súng ra đc
  3. Toro_Vlimior

    Close

Community Reputation

2 Bình thường

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Enable
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×