Peter_Richard

San Andreas Police Department
  • Content Count

    11
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Peter_Richard last won the day on June 27 2020

Peter_Richard had the most liked content!

Community Reputation

4 Neutral

About Peter_Richard

  • Birthday 04/30/16

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Vật liệu vũ khí là hàng bất hợp pháp rồi ông ơi , bị tịch thu là đúng rồi , nếu như ông nói không muốn mang trong người thì bao nhiêu người khác sẽ lấy lí do đó để xin refund sao , thay vì ông xin REfund thì ông làm góp ý để cho phía BQT xem xét thì hay hơn ông nhỉ