liuzhishucc

San Andreas Citizen
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by liuzhishucc

  1. Góp y nhỏ : Mọi người nên sử dụng tiếng việt thay vì tiếng anh. Có thể gọi nhau bro, g, cops , nigga. Nhưng khi nói chuyện hay mô tả hành động nào đấy thì nên sử dụng tiếng việt thì hay hơn. Nhiều người nghĩ sử dụng tiếng anh là pro là đẳng cấp là geng nhưng các b sẽ thấy cái hay của tiếng việt. Hehe