Diễn đàn đang được hoạt động thử nghiệm. Một số thông tin có thể sẽ được thông báo sớm trong vài ngày tới.

  • Thông báo

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Staff Directory

GvC Team

Devin

Devin

Thug Boy

Zef

Zef

Zehell

Daz

Daz

Thug Boy

Elena

Elena

Thug Boy


GvC Assistant Team

Anh_Khoa

Anh_Khoa

Thug Boy

Damion

Damion

Thug Boy

Jaw

Jaw

Thug Boy


Ruby

Ruby

Thug Boy