• Thông báo

    • Abyss

      GvC Announcement   05/05/2017

      Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Staff Directory

GvC Team

Abyss

Abyss

Real O.G

D4ni3l

D4ni3l

23.65

Devin

Devin

Youngen

Daz

Daz

Thug Boy

Elena

Elena

Thug Boy


GvC Assistant Team

Jaw

Jaw

Youngen

John_Henry

John_Henry

Media Team

Ruby

Ruby

Thug Boy


Damion

Damion

Advisor Management

Ricardo

Ricardo

Youngen

Anh_Khoa

Anh_Khoa

Thug Boy