Jump to content
Abyss

[Development Blog] Major Update

Recommended Posts

21/08/2018 - GvC:RP v0.3.3 Beta

- Khóa Vehicle Trunk với phương tiện là Xe đạp, Xe máy.
- Người chơi có thể lấy lại vật phẩm đã cất trong Vehicle Trunk phương tiện của mình nếu như là Xe đạp, xe máy bằng cách (/my vehicles > Lựa chọn phương tiện > Lấy vật phẩm trong xe).
- Sửa lỗi không xác định loại hình vật phẩm trong túi đồ khi lấy vật phẩm ra khỏi Vehicle Trunk.
- Bổ sung hệ thống tự động sửa chữa nếu như túi đồ có vật phẩm không xác định, gây lỗi chiếm slot.
- Sửa lỗi hệ thống Mechanic Garage không hoạt động đúng.
- Thay đổi công thức giá tiền sửa chữa phương tiện trong Mehanic Garage.

    Trước: (TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN / 100) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN).
    Hiện tại: 
        Engine, Battery: (0.3% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN).
        Body: (0.5% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN).

    Giá trị gốc:

        Engine:
            Trước: 60$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại: 20$/1% hỏng hóc.
        Battery:
            Trước: 40$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại: 13$/1% hỏng hóc.
        Body:
            Trước: 20$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại:  Không áp dụng.
- Giảm thời gian sửa chữa từ 3 tiếng xuống còn 1 tiếng.
- Sửa lỗi cấp độ nghề công việc Trucker.
- Sửa lỗi nội thất nhà dẫn tới việc nội thất không tải sau khi reset máy chủ.
- Sửa lỗi Nametag hiển thị với Admin khi đang trong trạng thái Spectate.
- Thay đổi cấu trúc hoạt động của môi trường sinh thái biển, tối ưu hơn đỡ chiếm tài nguyên máy chủ hơn trước.
- Giảm khoảng cách điều kiện để cá bơi khi người chơi tới gần xuống từ 8.0 còn 5.0 (Tức phải tới thật gần thì cá mới di chuyển).
- Cập nhật hệ thống logs Admin, Trade, Payment, Kill.
- Cập nhật hệ thống Advance Spectate trợ giúp cho Admin trong quá trình quản lý.
- Cập nhật lệnh /sendto cho Admin.
- Cập nhật lệnh /ems, /huy ems để đặt/hủy yêu cầu cứu thương tới cứu khi người chơi bị thương.
- Cập nhật lệnh '/chapnhan ems' để chấp nhận yêu cầu cứu thương cho SAFD.
- Cập nhật lệnh '/emsa' để xem hiện tại có bao nhiêu yêu cầu cứu thương đang chờ.
- Giới hạn để có thể sử dụng vũ khí cần phải online ít nhất 5 tiếng.

 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/08/2018

- Giảm lãi suất ngân hàng từ 2.0 xuống còn 0.1
- Tăng điểm EXP Truck có được mỗi chuyến từ 8 thành 16 (Truck hợp pháp 16/2, Truck bất hợp pháp 16).
- Sửa lỗi Pizza bị gặp Checkpoint Trucker.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

23/08/2018

- Sửa lỗi NPC của Food Delivery bị biến mất khỏi vị trí của nó.
- Bổ sung hệ thống tự động hủy chuyến hàng Pizza khi người chơi ném hết bánh mà vẫn chưa trúng NPC (Bạn sẽ không cần phải nhận lại job để thực hiện tiếp nữa).
- Bổ sung hệ thống kiểm tra tình trạng chấp nhận Taxi Flare của khách hàng (Customer) khi lên xe, hệ thống sẽ tính thời gian là 5s cho phép người lên xe chấp nhận hoặc không chấp nhận giá tiền mà tài xế đã đề ra, nếu quá thời gian khách hàng sẽ tự động bị đuổi khỏi xe.
- Cập nhật lệnh /nmute cho Advisor và Admin.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

24/08/2018

- Bổ sung hệ thống EXP Online còn thiếu vào hệ thống EXP nhân vật, nếu người chơi online đủ 1 tiếng liên tiếp sẽ nhận được 7.0 EXP (Thời gian tính nhận thưởng sẽ reset nếu người chơi /q, crash). Hệ thống này đáng ra đã được thêm vào từ khi hoàn thiện hệ thống EXP nhưng do nhiều thứ phải làm nên mình quên mất :<. 
- Bảng EXP hiện tại:

 • EXP_ONLINE: 7.0/1 tiếng online.
 • EXP_EVENT: 5.0/1 lần tham gia sự kiện.
 • EXP_JOB: 0.15/1 lần làm job.
 • EXP_PAYCHECK: 3.0/1 lần nhận Paycheck.
 • EXP_FACTION_PAYCHECK: 25.0/1 lần nhận Paycheck thuộc Faction (Chia đều theo từng rank công thức FACTION_EXP_PAYCHECK / PLAYER_RANK, cao nhất được 25.0).
 • EXP_MECHANIC: 3.0/1 lần sửa xe cho người chơi khác, kéo xe về Mechanic Garages.
 • EXP_MEDIC: 1.0/1 lần đưa người bị thương về bệnh viện, /heal.
 • EXP_POLICE_PRISON: 2.5/1 lần bắt giam phạm nhân.

- Sửa lỗi hệ thống quản lý Gun-Rack của Faction Gangster hoạt động sai Index ảnh hưởng lỗi tới hệ thống Gun-Rack.
- Sửa lỗi đôi lúc bị duplicate Nametag của Player.
- Bổ sung lệnh ban offline cho Admin.
- Sửa lỗi hệ thống reset trucker không hoạt động đúng.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi không '/chapnhan kiemtrav' được cho job Mechanic.
 • Sửa lỗi bug job Pizza bị mất NPC khi giao hàng.
 • Sửa lỗi trạng thái phương tiện bị "Không xác định" khi bị nổ hoặc ngập nước.
 • Khắc phục vấn đề khiến cho "phiên đăng nhập của bạn đã kết thúc" khi sử dụng Launcher vào game.
 • Reset toàn bộ tài khoản tham gia Faction.
 • Cập nhật lệnh /sbant, /sbani để kiểm tra thông tin tài khoản, nhân vật hoặc IP đang bị khóa dành cho Admin.
 • Cập nhật tùy chọn inventory, weapons, vehicles cho lệnh /check dành cho Admin.
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi Mechanic Job không nhận được tiền sau khi sửa chữa cho khách hàng.
 • Cập nhật lệnh /paylog để kiểm tra thông tin log nguồn tiền các nhân vật cho Admin.
 • Cập nhật lệnh /vlog để kiểm tra thông tin log các phương tiện cho Admin.
 • Cập nhật lệnh /resettags để sửa lỗi bug Name Tag nếu người chơi gặp phải.

I. Tính năng trộm đồ trong cốp xe.

 • Tất cả các vật phẩm để ở trong cốp xe đều sẽ có thể bị lấy đi bởi người chơi khác khi cốp được mở ra thay vì chỉ có thể xem danh sách như hiện tại.
 • Hệ thống khóa phương tiện (/v lock) giờ sẽ khóa luôn cả cốp phương tiện. Nếu như phương tiện đang được mở khóa, bất kỳ người nào cũng có thể mở cốp phương tiện của bạn và lấy đi vật phẩm được cất trong đó.
 • Hệ thống sẽ lưu trữ toàn bộ logs ai là người lấy đi vào thời điểm nào, tuy nhiên sẽ không cho người chơi thường được thấy.

II. Tính năng phá khóa phương tiện [Rework].

 • Để phá khóa phương tiện chúng ta dùng lệnh /picklock (Chỉ thành viên Gangsta Faction mới có thể dùng).
 • Khi vào trạng thái phá khóa, người chơi sẽ phải hoàn thành các chuỗi phím di chuyển tương tự như 1 số công việc, tuy nhiên số lượng phím sẽ nhiều hơn, nhiều phím bấm đặc biệt hơn, bạn sẽ phải mất ~25s để phá khóa thành công 1 chiếc xe.
 • Khi phương tiện đã bị phá khóa, sẽ không thể sử dụng (/v lock) được nữa mà phải nhờ tới Mechanic (Thợ sửa xe) để sửa lại cửa.

* Tính năng này được dùng để bổ trợ cho tính năng Import & Export và trộm đồ trong cốp xe.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi /v trunk không mở được khi mở khóa xe.
 • Sửa lỗi /sbant không hoạt động.
 • Sửa lỗi Anti Hack Weapon không hoạt động.
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Xóa bỏ hệ thống Custom Nametag để giảm tải lag In-Game.
 • Sửa lỗi hệ thống movept.
 • Sửa lỗi hệ thống GvC-AC xác định sai đối tượng.
 • Sửa lỗi mua phụ kiện.
 • Sửa lỗi trade bị mất trỏ chuột khi đưa số lượng vật phẩm vượt quá số lượng bạn có.
 • Sửa lỗi trade có thể bị duplicate khi ấn quá nhanh.
 • Sửa lỗi Mechanic Garage không hoàn trả phương tiện sau khi sửa chữa.
 • Sửa lỗi Mechanic Job có khả năng trừ âm tiền của khách hàng.
 • Sửa lỗi Mechanic Job khi hoàn thành sửa chữa cho khách hàng A. Thợ sửa xe tiếp tục sửa cho khách hàng B thì vẫn trừ tiền của khách hàng A.
 • Cập nhật hệ thống lưu trữ IP người chơi.
 • Cập nhật thêm các lệnh kiểm tra, quản lý cho Admin: /getasqln, /getcsqln, /getacharacters, /getip

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi hệ thống GvC-AC Hacking Weapon False Positive.
 • Sửa lỗi hệ thống lấy mục tiêu của công việc Trashman.
 • Sửa lỗi hệ thống Mechanic Garage không xác định được với các phương tiện là xe máy.
 • Sửa lỗi khách hàng lên xe Taxi nhưng không lựa chọn nơi tới dẫn tới việc tài xế bị Freeze.
 • Cải thiện lại tính năng check Teleport Hack.
 • Cải thiện khả năng load trạng thái nhân vật khi bị chết.
 • Giới hạn thời gian có thể /chapnhan chet từ ngay lập tức thành 60s.

I. Tịch thu

Cập nhật lệnh /tichthu dành cho Cop, lệnh này có khả năng thu giữ toàn bộ vật phẩm bất hợp pháp nào từ người chơi bao gồm:

 • Vũ khí (Trên người / Trong túi đồ).
 • Đạn (Trên người / Trong túi đồ).
 • Ma túy tổng hợp các loại.
 • Nguyên liệu chế tạo ma túy.
 • Vật liệu vũ khí.

* Yêu cầu /lucsoat trước mới có thể /tichthu.

 
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi hệ thống tổng đài Taxi.
 • Sửa lỗi Pizza Job bị bug ở vị trí Grove Street.
 • Sửa lỗi không lưu trữ vị trí của nhân vật.
 • Sửa lỗi GvC-AC Weapon Hacking không tương thích với Event, Driver By.
 • Sửa lỗi inbox gửi tới các vật phẩm không xác định.
 • Cập nhật tính năng kiểm tra hòm thư 'Inbox' và thông báo tới người chơi nếu có thư chưa đọc khi mới đăng nhập.
 • Đổi màu 1 số text trong /chapnhan để đồng bộ hệ thống.
 
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi dịch vụ tổng đài Taxi bắt người chơi phải thuê xe taxi mới gọi được.
 • Sửa lỗi GvC-AC Weapon Hack khi thoát Event.
 • Sửa lỗi mất NPC ở điểm giao thực phẩm gần City Hall.
 • Giới hạn lại Trucker Illegal lại như cũ, bạn cần phải đạt cấp độ 3 để có thể vận chuyển loại hàng hóa bất hợp pháp.
 • Cập nhật lệnh '/my kills' cho người chơi có thể kiểm tra lý do vì sao mình chết, hay đã giết ai.
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi vận chuyển Pizza tại spot gần Bank LS.
 • Sửa lỗi Mechanic Garage không sửa Battery của phương tiện.
 • Cải thiện tính năng auto reset số lần làm việc của công việc Pizza.
 • Sửa lỗi hệ thống GvC-AC hoạt động sai khi người chơi bị chết.
 • Thêm hệ thống tự động phát hiện và trợ giúp người chơi bị bug khi mới đăng nhập vào game hoặc bị rơi khỏi map.
 • Bổ sung tính năng sửa chữa trạng thái hư hỏng của phương tiện cho Mechanic Job với define tên 'Broken' còn thiếu trong hệ thống. Số tool sửa chữa trạng thái này là 5.
 • Bổ sung tính năng kiểm tra khoảng cách giữa khách hàng và thợ sửa xe khi đang làm việc để tránh trường hợp bị lỗi trừ tiền.
 • Bổ sung tính năng gửi vật phẩm là Toys, G-Coin trù bị cho Cash-Shop sắp tới của GvC.
 • Bổ sung giới hạn tương tác với Trunk xe (/v trunk) đối với người không sở hữu phương tiện đó là 15s sau khi phương tiện được mở khóa. Tính năng này không hoạt động với chủ phương tiện hoặc phương tiện đã bị phá khóa xe.
 • Bổ sung tính năng kiểm tra khoảng cách giữa khách hàng và thợ sửa xe khi đang làm việc để tránh trường hợp bị lỗi trừ tiền.
 • Bổ sung điều kiện không cho phép sử dụng Switch Character khi đang ở trên phương tiện.
 • Bổ sung tính năng xử lý Slash Kill.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Tối ưu lại hệ thống GvC-AC tránh trường hợp bị banned nhầm.
 • Xóa bỏ /phone object mà thay thế vào đó là hệ thống chỉnh sửa trong /caidat > Attachment
 • Cập nhật lệnh /aurl, /astop dành cho Admin có thể phát nhạc trong khu vực.

I. Hệ thống MP3 Player (Rework).
- Xóa bỏ hoàn toàn hệ thống chức năng máy nghe nhạc cũ, chỉ giữ lại item trong Inventory.
- MP3 Player mới có gì?

 •  Tìm kiếm nhạc trực tuyến in-game với nhaccuatui.com.
 • Lưu trữ các bài hát mà bạn muốn mà không cần phải làm thủ công như hệ thống MP3 trước.
 • Hệ thống Playback cải tiến, có khả năng Repeat, Auto Next, Shuffle danh sách phát.
 • Có UI hiển thị thông tin bài nhạc, timeline thời lượng bài nhạc đang chạy được tương thích với hệ thống điện thoại.
 • Khi người chơi nghe nhạc sẽ tự động gán object tai nghe lên đầu nhân vật.
 • Người chơi có thể thay đổi model tai nghe bằng cách tới cửa hàng phụ kiện và mua phụ kiện tai nghe (not working yet).

 

 

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi bug gây treo máy chủ với hệ thống MP3 Player và đưa MP3 Player hoạt động trở lại.
 • Sửa lỗi & tối ưu GvC-AC bảo vệ người chơi tốt hơn khi bị cheater phá hoại.
 • Sửa lỗi hệ thống Event Racing không đưa người chơi vào phương tiện.
 • Tối ưu hệ thống Event Car Shooting khi đạn bắn tới gần phương tiện khác sẽ phát nổ chứ không đi xuyên qua như trước.
 • Cập nhật hệ thống Business Casino với Billiard, Bài cào (3 cây) ở trong đó, người chơi có thể chơi cùng nhau và đặt cược, Business Casino sẽ chỉ mở cửa từ 20h hằng ngày tới 6h sáng hôm sau.
 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi trạng thái 'Broken' của Mechanic Job không update ngay khi sửa xong mà cần phải relog để có tác dụng.
 • Sửa lỗi NPC Pizza không hiển thị ở 1 số nơi.
 • Sửa lỗi checkpoint của Trucker đôi khi gây bug lúc người chơi đổ xăng.
 • Thêm debug vào /jobduty để sửa lỗi không nhận được cuốc xe mới của Job Taxi.

Thay đổi

I. Trucker

Thay đổi thời gian mở cửa của cảng biển từ

 • 9h sáng > 20h tối

thành

 • 7h sáng > 11h trưa.
 • 14h trưa > 18h tối.

Khoảng thời gian từ 11h > 14h hằng ngày được coi là khoảng nghỉ ngơi của nhân viên cảng biển. Thời gian này không áp dụng đối với Trucker loại hàng hóa bất hợp pháp, tức bạn có thể làm hàng hóa bất hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

* Lưu ý: Mọi người nhớ làm ít nhất 1 chuyến hàng Vũ khí và Vật  liệu vũ khí hằng ngày để tránh bị hệ thống trừ điểm Trucker EXP mỗi ngày.

II. Fastfood Delivery (Pizza Boys / Burger Shot / Cluckin' Bell)

 • Mỗi cửa hàng giờ đây chỉ nhận tối đa 12 nhân viên giao hàng cùng một thời điểm.
 • Riêng Burger Shot được phép tối đa 24 nhân viên cùng một thời điểm.
 • Với nhân vật giới tính nam, hãy tới làm tại: Pizza Boys, Cluckin' Bell.
 • Với nhân vật giới tính nữ, hãy tới làm tại: Burger Shot.

II. Casino

Thay đổi thời gian mở cửa từ:

 • 20h > 6h sáng

thành

 • 10h sáng > 14h trưa.
 • 18h tối > 3h sáng.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sửa lỗi & Thay đổi

 • Sửa lỗi selection charge page của MDC khi viết hồ sơ phạm tội của đối tượng.
 • Sửa lỗi tù giam không release khi hết hạn.
 • Sửa lỗi GvC-AC với Weapon Hack khi súng hết đạn.
 • Bổ sung tùy chọn hủy bỏ dịch vụ bảo hiểm tại Mechanic Garage.
 • Bổ sung lưu trữ cài đặt MP3 Player.
 • Bổ sung kiểm tra tên trước khi thiết lập với câu lệnh /setname của Admin.
 • Bổ sung kiểm tra khoảng cách khi sử dụng lệnh /loadpt.
 • Disable tính năng Protect Vehicle của Anti Troll Car do lo ngại chính nó đã teleport phương tiện của người chơi khiến cho chúng bị phá hỏng bay vào Mechanic Garage.
 • Disable tính năng thay đổi thời gian game theo từng phút do lo ngại chính nó làm các đèn Traffic bay ra ngoài do ảnh hưởng game time.
 • Thay đổi giá mua slot túi đồ từ $15.000 xuống còn $5.000/1 slot. Hệ thống vẫn tính theo cấp số nhân tức:

    Slot đầu tiên: 5000 * 1.
    Slot thứ 2: 5000 * 2 và cứ thế.

Update

I. Penal Codes.
Cập nhật hệ thống Penal Codes, bắt giữ sẽ không chỉ giam giữ người chơi mà còn bị phạt tiền được thiết lập theo các rules của Penal Code, có tính cộng dồn lên tới 10 tội danh cùng lúc.
Ví dụ:

Đối tượng A sử dụng súng để cướp nạn nhân B, sau đó giết hại nạn nhân.

Đối tượng A sẽ bị gán vào 4 tội danh: 

 • Đe dọa bằng vũ khí nguy hiểm (Tiền phạt: $500 - Tù giam: 3 phút).
 • Giết người (Tiền phạt: $5000 - Tù giam: 18 phút).
 • Ăn cướp/chiếm đoạt tài sản (Tiền phạt: $500 - Tù giam: 3 phút).
 • Tàng trữ vũ khí hạng nặng (Tiền phạt: $500 - Tù giam: 6 phút).

Tổng hình phạt của đối tượng A sẽ phải gánh khi bị bắt giữ là: Phạt tiền $6500, 30 phút tù giam.

* Thông tin mang tính tham khảo, tiền phạt và thời gian bắt giữ có thể sẽ còn thay đổi trong tương lai.
* Hệ thống hiện tại đã hoàn thành nhưng chưa được áp dụng vào bắt giam mà chờ tới khi có DoC.

II. Criminal Profile

 • Cập nhật hệ thống Criminal Profile hoàn chỉnh, đây là hồ sơ lưu trữ phạm tội của công dân.
 • Criminal Profile có thể bị xóa nếu như Hacker xâm nhập được vào hệ thống MDC của Faction.

II. Ticket

 • Cập nhật hoàn chỉnh hệ thống Ticket trong MDC.
 • Ticket giờ cũng sẽ được thiết lập theo hình phạt và định danh tội theo Penal Codes.
 • Cảnh sát có thể phát lệnh phạt ra kể cả khi đối tượng đã Offline hay Online.
 • Ticket có thể cộng dồn lên tới 10 tội danh phạt khác nhau.
 • Câu lệnh sử dụng: /vticket, /ticket, /tickets.

III. Wanted

 • Cập nhật hệ thống Wanted hoàn chỉnh trong MDC.
 • Mỗi lệnh truy nã có thể được cập nhật, thay đổi thông tin, cấp độ truy nã của lệnh tới 3 lần.
 • Cảnh sát có thể phát lệnh bắt giữ kể cả khi đối tượng Online hay Offline.

* Người chơi có thể tố cáo tội phạm tới cảnh sát bằng cách F8 và trình báo tại chuyên mục tại diễn đàn.
 * Điều kiện để tố cáo bức hình đó phải là từ người không liên quan tới vụ việc nộp lên, có thể nặc danh. 

Ví dụ: 
            Hợp lệ: A giết B. C đứng đó nhìn thấy và F8 chụp hình lại. Sau đó lên diễn đàn vào chuyên mục IC tố cáo tội phạm.
            Không hợp lệ: A giết B. B F8 chụp hình lại sau đó gửi lên diễn đàn vào chuyên mục IC tố cáo tội phạm.
    
 * Với các đơn trình báo hợp lệ, cảnh sát có quyền truy nã đối tượng và bắt giữ mà không cần phải là người chứng kiến tại đó mà đã có bằng chứng bởi nhân chứng gửi lên.

 • Khi đối tượng bị bắt và lập hồ sơ bắt giữ, lệnh truy nã sẽ tự động xóa bỏ.
 • Lệnh truy nã chỉ có hiệu lực trong 7 ngày. Nếu trong thời gian hiệu lực mà không bắt giữ được đối tượng, hệ thống sẽ mark đó là lệnh hết hạn và không còn hiệu lực.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi bug tiền trong bank khi sử dụng với dãy số âm.

I. San Andreas Custom

gdm_sac.png

Cập nhật hệ thống San Andreas Custom cho phép người chơi có thể tùy chỉnh phương tiện với các loại Components:

 • Paint Jobs (Chưa lưu trữ sau khi mod).
 • Colors (Chưa lưu trữ sau khi mod).
 • Hoods.
 • Vents.
 • Lights.
 • Exhausts.
 • Front Bumpers.
 • Rear Bumpers.
 • Roofs.
 • Spoilers.
 • Side Skirts.
 • Bullbars.
 • Wheels.
 • Media.
 • Hydraulics.
 • Nitrous Oxide.
 • Custom (In-Comming).
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi Casino khi thanh toán tiền cho người thắng cuộc mà có người khác tham gia vào cũng được tính trong số tiền thắng.
 • Giới hạn lên Taxi lên thành 30s cho mỗi lần lên xe.
 • Cập nhật sửa lỗi khi vào Modding Point của San Andreas Custom.
 • Cập nhật lưu trữ Color cho San Andreas Custom.
 • Cập nhật lệnh bán xe '/sell vehicle' và lệnh hủy yêu bán xe đã gửi đi '/huy svehicle', có thể dùng lệnh /huy svehicle như là 1 lệnh debug sửa lỗi nếu có vấn đề trong quá trình bán phương tiện.
 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Bổ sung thành phần kiểm tra Health của nhân vật mỗi khi load thành công để tránh trường hợp bị chết ngay khi mới đăng nhập.
 • Bổ sung thành phần kiểm tra lỗi Pizza, tạm thời disable Actor để kiểm lỗi.
 • Chuyển đổi toàn bộ hệ thống Checkpoint bên trong Business, House, Vendor sang dạng Pickup tránh xung đột với hệ thống Checkpoint.
 • Bổ sung lệnh /tog OOC cho phép người chơi tắt hiển thị với tất cả các tin nhắn OOC trên các kênh /o, /b.
 • Sửa lỗi Mechanic Garage Bill không xác định được loại Component lựa chọn.
 • Sửa lỗi /sell vehicle không update phương tiện ngay khi /chapnhan vehicle.
 • Các phương tiện trao đổi thông qua lệnh /sell vehicle sẽ bị khóa giao dịch trong 1 tháng ngay từ khi được chuyển từ nhân vật này sang nhân vật khác.
 • Tắt tạm thời tính năng tạo nhân vật in-game để kiểm tra lỗi khi đăng nhập máy chủ không hiển thị login panel.
 • Cập nhật các lệnh /khongche /keoday /eplenxe cho Faction Law.

- /khongche sẽ Freeze đối tượng đang bị còng tay, không cho phép cử động.
- /keoday sẽ kéo các đối tượng đang bị còng tay mà nằm dưới đất đứng dậy.
- /eplenxe sẽ nhét các đối tượng đang bị còng tay vào phương tiện.

* Lưu ý khi dùng lệnh, 1 số lệnh tương tác với Vehicle như /loadpt, /eplenxe, /vticket v.v. người dùng lệnh cần phải hướng mặt nhân vật vào phương tiện (chính giữa phương tiện) để có thể sử dụng được câu lệnh, nếu như bạn đứng gần phương tiện nhưng không quay mặt vào trung tâm của phương tiện thì cũng có khả năng bị báo 'Bạn không đứng gần phương tiện'.

 

 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Chuyển đổi Actor trong hệ thống thành dạng Dynamic Actor.
 • Bật lại Actor trong Pizza Job.
 • Bật lại đăng ký nhân vật in-game.
 • Khi đăng nhập, hệ thống sẽ chỉ tải tối đa 3 nhân vật dù các tài khoản có nhiều hơn 3 nhân vật hay không. Server bị mất Login panel là do các tài khoản trên đăng nhập vào dẫn tới việc hệ thống hoạt động không đúng chức năng.
 • Bổ sung thêm lớp kiểm tra tên khi đăng ký nhân vật in-game, tránh trường hợp lách hệ thống để tạo các tài khoản trùng tên.

* Toàn bộ tài khoản có trên 3 accounts hoặc có nhiều hơn 1 nhân vật có tên giống nhau sẽ bị xóa bỏ khỏi database.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi cache listitem của GDM.
 • Sửa lỗi Tutorial khi mới vào game không hoạt động đúng sau khi server thay đổi hệ thống Checkpoint của Business.
 • Sửa lỗi bug của 1 số lệnh ảnh hưởng.
 • Sửa lỗi bug Pizza Boys khi ấn phím 2 lấy mục tiêu mới có vấn đề khiến cho phím đôi lúc không hoạt động đúng.
 • Bổ sung kiểm tra text tin nhắn, mật khẩu, username khi đăng nhập với các ký tự ' \ có khả năng khiến cho MySQL không thực hiện được query.
 • Cập nhật hệ thống sơ bộ của Apartment (Chung cư) cùng Mapping mới.
 • Cập nhật Mapping HQ SAPD.
 • Cập nhật Mapping City Hall.
 • Cập nhật Mapping quảng trường Pershing Square.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi cache listitem của GDM.
 • Sửa lỗi Tutorial khi mới vào game không hoạt động đúng sau khi server thay đổi hệ thống Checkpoint của Business.
 • Sửa lỗi bug của 1 số lệnh ảnh hưởng.
 • Sửa lỗi bug Pizza Boys khi ấn phím 2 lấy mục tiêu mới có vấn đề khiến cho phím đôi lúc không hoạt động đúng.
 • Sửa lỗi Pizza Boys không hoạt động do bug Actor, giờ đây kể cả có bị mất Actor thì bạn vẫn có thể làm việc bình thường.
 • Sửa lỗi Mechanic mỗi khi khách hàng, thợ sửa xe thoát khỏi máy chủ nhưng vẫn đang trong tình trạng kiểm tra phương tiện để sửa chữa lại không xóa bỏ trạng thái của người còn lại.
 • Bổ sung debug mỗi khi khách hàng, thợ sửa xe thoát khỏi máy chủ nhưng vẫn đang trong tình trạng kiểm tra phương tiện để sửa chữa.
 • Bổ sung debug phát hiện mỗi khi phương tiện bị nổ và người gây ra xuất hiện trên Log của Admin.
 • Bổ sung chức năng Export phương tiện của người chơi đang sửa chữa cho lệnh '/check vehicles' của Admin để hỗ trợ người chơi nếu như lỗi vẫn còn sảy ra.
 • Bổ sung kiểm tra text tin nhắn, mật khẩu, username, kick faction khi đăng nhập với các ký tự ' \ có khả năng khiến cho MySQL không thực hiện được query.

Cập nhật hệ thống sơ bộ của Apartment (Chung cư).

I. Trucker

 • Xóa bỏ Trucker vũ khí khỏi hệ thống.
 • Giảm cấp độ yêu cầu để chạy hàng Trucker Bất hợp pháp từ 3 xuống còn 2.
 • Thay đổi số vật liệu mỗi chuyến hàng Trucker có thể nhận được theo cấp độ:

Truck Level 1: Random(5 > 20) thành Random(3, 15)
Truck Level 2: Random(10 > 30) thành Random(5, 20)
Truck Level 3: Random(15 > 40) thành Random(8, 25)
Truck Level 4: Random(20 > 50) thành Random(13, 30)
Truck Level 5: Random(25 > 60) thành Random(15, 35)

 • Thay đổi số lượng chuyến hàng có thể đi được của Truck bất hợp pháp từ 6 nhân với số level Truck của bạn thành 6 + 2 mỗi level.
 • Giảm EXP trucker có thể nhận được sau mỗi chuyến hàng là 8.0 với Truck hợp pháp và 16.0 với Truck bất hợp pháp thành 4.0 và 8.0 tương ứng.
 • Xóa bỏ chức năng không tính lượt khi chạy Trucker bất hợp pháp với túi đồ đang full do abuse, truck bất hợp pháp sẽ vẫn tính lượt như bình thường cho dù cho người chơi có nhận được vật phẩm hay không.

II. Weapon Factory

 • Weapon Factory sẽ không nhận các đơn hàng của người chơi không phải Gangster Faction.

Danh sách vũ khí được phép chế tạo trong Weapon Factory
image.png

 • Weapon Factory sẽ giảm 15% số tiền cần để chế vũ khí và số vật phẩm yêu cầu của loại vũ khí đó cho Faction Gangsta nào đánh chiếm được nó.
 • Powder sẽ cho người chơi kiếm được từ job thợ mỏ trong bản vá tiếp theo.
 • Gas sẽ cho người chơi kiếm được từ loại hình vận chuyển bất hợp pháp mới trong bản vá tiếp theo.

C4 có nhiều cách sử dụng:

 1. Dùng để đặt bom với bán kính gây nổ trong khoảng 30.0 SAM (San Andreas Meters), có thể sử dụng RC Vehicle để đặt Bom.
 2. Dùng để phá két sắt ngân hàng, két sau phương tiện vận chuyển vũ khí của Faction.
 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Hệ thống đói sẽ không còn giết người chơi nếu người chơi bị đói, hệ thống sẽ chỉ giảm máu xuống còn 1.0 là mức thấp nhất.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Khôi phục lại EXP Trucker lại như ban đầu thành 8/16.
 • Sửa lỗi Checkpoint với Truck Container.
 • Thay đổi giờ mở cửa cảng biển từ 7h > 11h sáng, 14h > 18h thành 7h sáng > 20h tối.
 • Thay đổi khoảng cách chuyến hàng với Truck Level 3, 4, 5 như hình dưới đây.

image.png

Màu đỏ là khu vực Truck 4, 5 vận chuyển hàng.
Màu xanh là khu vực Truck 3 vận chuyển hàng.
Màu vàng là khu vực Truck 1, 2 vận chuyển hàng.
Màu đen là khu vực Truck bất hợp pháp.

Như vậy bản đồ trucker đã được thiết lập lấy Truck bất hợp pháp làm trung tâm, đồng thời với những phương tiện Trucker Level 5 do là phương tiện khổ lớn, việc để chạy hoạt động trong thành phố là bất hợp lý. Truck 5 nên đi theo các con đường cao tốc lớn theo ngoài rìa thành phố như màu tím vạch đường để hợp lý IC tương tự ngoài đời. Các phương tiện khổ lớn không được phép di chuyển vào thành phố trước 10h đêm.

 
 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×