Jump to content
Abyss

[Development Blog] Major Update

Recommended Posts

 • Bổ sung lựa chọn 'news' trong lệnh /tog cho phép người chơi có thể tắt hiển thị Message của kênh Live San News

I. Apartment - Chung cư

- Cập nhật hệ thống chung cư hoàn chỉnh với các tính năng:

 • Custom (Tường, Sàn và trần nhà).
 • Cho phép cất trữ vú khí (3 slot).

- Chung cư sẽ không thu phí khởi tạo và mỗi Paycheck người chơi sẽ phải chi trả $150.
- Hệ thống bắt buộc với toàn bộ nhân vật nếu như không có nhà.
- Các lệnh sử dụng: /ap với các lựa chọn 'Lock', 'Rack'. 

 • Sửa lỗi khi thiết lập nơi ở Apartment làm nhân vật bị chết.
 • Sửa lỗi Object bị trùng lặp của căn hộ.
 • Sửa lỗi khi thanh toán tiền Apartment với những tài khoản không sở hữu chúng.
 • Sửa lỗi khi tương tác với NPC tại Apartment xong không Unfreeze nhân vật.
 • Sửa lỗi sau khi tương tác với người chơi, NPC không thiết lập lại trạng thái ngồi.

sa-mp-097.png

 

 

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi hiển thị sai Index, không sử dụng được các lệnh quản lý Apartment tại Jefferson.
 • Sửa lỗi /my apartment teleport người chơi.
 • Sửa lỗi Duplicate Melee Weapon từ Apartment Rack.
 • Sửa lỗi mua nội thất trừ tiền nhưng không khởi tạo nội thất cho người chơi.
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi Apartment không reload lại Interior Room khi đăng nhập lại mà trước đó thoát game ở  trong căn hộ.
 • Sửa lỗi Apartment không /ap lock được khi đang đứng ở trong căn hộ.
 • Sửa lỗi Apartment khi thuê mới không select đúng nơi mình muốn.
 • Sửa lỗi Apartment khi khởi tạo Room không load đúng số Room trong tầng.
 • Sửa lỗi /chapnhan heal không xóa lời đề nghị sau khi chấp nhận.
 • Sửa lỗi reset trạng thái xe Faction khi respawn (cái Trunk của Faction, /respawn fcars bị bug cũng do cái này).
 • Bổ sung khi respawn phương tiện Faction sẽ tự động khóa.
 • Sửa lỗi Inventory khi nhận quà từ hòm thư Inbox.
 • Sửa lỗi Inventory khi nhận vật phẩm Trade.

Cập nhật 10 map mới (Elena - Uyen Vy)

 • TiemGiatCui
 • Tattoo
 • Studio
 • DrugHouse
 • DrugHouse1
 • NightClub
 • HairSalon
 • ElectronicStore
 • MeatStore
 • Hall
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi VIP Vehicle không thể lên bởi người chơi VIP.
 • Sửa lỗi Call Sign không delete khi respawn.
 • Sửa lỗi đi vào Business bị mất Checkpoint.
 • Sửa lỗi /pm khi đang sử dụng Mask.
 • Sửa lỗi bug khi đi vào các Interior, đặc biệt là San Andreas Custom.
 • Sửa lỗi Custom có thể sử dụng được bởi người không phải thành viên VIP.
 • Sửa lỗi trạng thái tài khoản không hoạt động.
 • Sửa lỗi /thamgia event và /thoat event liên tục được với tài khoản VIP khi đang chờ tham gia.
 • Bổ sung thêm thông tin paycheck, faction paycheck vào /my time.
 • Bổ sung lựa chọn /check mask cho Admin Level 3 > để kiểm tra Mask ID.
 • Bổ sung lựa chọn /ftedit destroy cho Admin Level 5 trở lên.
 • Tăng thời gian có thể thay đổi Mask ID sau khi thực hiện lệnh /mask từ 3 thành 5 ngày.
 • Thay đổi cách hiển thị của Log Kills thành dạng hiển thị gần nhất > lâu nhất.
 • Remove map Cityhall, WeaponFactory1
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi khi mua cần câu tại cửa hàng 24/7.
 • Sửa lỗi khi vận chuyển Weapon Material lại lấy mục tiêu tại Drug Factory.
 • Sửa lỗi khi lên xe VIP.
 • Sửa lỗi bug Call Sign khi destroy phương tiện Faction.
 • Sửa lỗi /force không bỏ qua respawn stage khi respawn tại nhà.
 • Sửa lỗi Mask Acessories không Update mask text khi thay đổi vị trí cơ thể.
 • Sửa lỗi bug /check mask.
 • Sửa lỗi /pm lộ ID người chơi sử dụng Mask.
 • Xóa bỏ Newsdelivery trong /my jobs.
 • Thay đổi log kills giờ sẽ lưu tên người giết thành Mask ID nếu người giết có đeo Mask.
 • Bổ sung ngoại lệ tại khu vực Green Zone với các Faction type Law, Army khi giết người.
 • Bổ sung tùy chọn Names, Houses trong /check của Administrator.
 • Bổ sung tùy chọn Teleport với /movept cho Medic.
 • Cập nhật sử dụng Mask ID với tất cả các lệnh tương tác với Player của Admin khi đối tượng có sử dụng Mask.
 • Cập nhật sử dụng Mask ID với phần lớn các lệnh tương tác với Player của người chơi khi đối tượng có sử dụng Mask (Các lệnh còn thiếu cần chờ tổng hợp để viết nốt).
 • Cập nhật kiểm tra các nhân vật In-Active, nếu nhân vật In-Active trong 5 phút trở lên, hệ thống sẽ tạm ngừng tính thời gian paycheck, tính thời gian kết nối cho tới khi Active trở lại.
 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi lệnh /advisors hiển thị không có Advisors nào online mặc dù vẫn có người onl.
 • Sửa lỗi lệnh /force respawn tại nhà không reset trạng thái chết của nhân vật.
 • Sửa lỗi /loadpt của FDSA có thể load người chơi từ xa.
 • Sửa lỗi Report không hiển thị tên người báo cáo hoặc người bị báo cáo mà lại hiển thị bằng Mask ID.
 • Sửa lỗi MDC đăng kiểm không hiển thị tên người đăng kiểm mà lại hiển thị bằng Mask ID.
 • Sửa lỗi MDC tìm kiếm vũ khí (mới chỉ Detect vú khí trên người, vũ khí trong túi đồ sẽ được update sau).
 • Sửa lỗi /vticket không xác định được chủ sở hữu phương tiện.
 • Sửa lỗi /pm gửi message nhầm đối tượng do Mask.
 • Sửa lỗi không có VIP vẫn có thể tham gia sự kiện sớm trước 30s.
 • Sửa lỗi và bổ sung các lệnh tương tác với Player có thể sử dụng Mask ID.
 • Sửa lỗi Nametag Color của nhân vật khi đi ra, đi vào Territory và Event.
 • Sửa lỗi đổi tên không update lại tên trong danh sách truy nã.
 • Sửa đổi và cập nhật thêm Mask ID vào cstats, mục Tên sẽ được hiển thị tên nhân vật.
 • Bổ sung tùy chọn tìm kiếm Bank, ATM trong /map.

I. Thay đổi cache download
Cache download In-Game giờ sẽ được tải về bằng Direct Link, rút ngắn thời gian tải từ 5-10p còn 30-50s giúp cho người chơi có thể rút ngắn thời gian tải cache tại GvC hơn mà không phải tải cache ngoài rồi ném vào thư mục thủ công nữa.

II. Reset toàn bộ Territory
Chính thức áp dụng thời gian đánh chiếm Territory vào lúc 18h > 22h hằng ngày và reset toàn bộ Territory hiện có trên bản đồ.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi Vehicles Access với các phương tiện VIP Access.
 • Sửa lỗi khi thoát Event Racing (Land, Water, Air) không disable checkpoint.
 • Sửa lỗi Message lệnh /makeadvisor.
 • Sửa lỗi /map > ATM bị bay ra khỏi map.
 • Sửa lỗi lựa chọn 'cstats' trong /my cstats chưa hiển thị Max VIP Point khớp với cấp độ VIP của tài khoản.
 • Sửa lỗi lấy vũ khí ra khỏi cốp xe bị bug.

1. Cập nhật vật phẩm

 • Rope (Có thể mua tại 24/7)
 • Người chơi có thể sử dụng Rope để trói người chơi khác bằng lệnh /tie hoặc cởi trói cho người khác bằng /untie (không nhất thiết phải là người trói họ mới có thể cởi được).
 • Khi trói người chơi bạn có thể /blindfold để hạn chế tầm nhìn của người bị trói, tầm nhìn sẽ bị giảm tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được 1 chút rất rất nhỏ. 
 • /unblind để gỡ bỏ hạn chế tầm nhìn với đối tượng bị blind.

2. Cập nhật hệ thống Advertise

 • /quangcao hoặc /advertise tại khu vực Market để có thể đăng tải quảng cáo của mình.
 • /ads để kiểm duyệt quảng cáo cho Administratror.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi VIP khi chết không trừ tiền đúng với trạng thái VIP của tài khoản.
 • Sửa lỗi các nhân vật mới khi chưa thực hiện Tutorial bị lỗi chung Virtual World khi đứng ở trong Apartment.
 • Sửa lỗi Paintjob của phương tiện không lưu trữ khi mod tại San Andreas Custom.
 • Sửa lỗi vũ khí Faction không lưu trữ khi thoát game.
 • Sửa lỗi /oprison.
 • Giảm sản lượng Miner từ 12 > 20 kg/1 lần đào còn 7 > 18 kg/1 lần đào.
 • Giảm số tiền Miner nhận được cho mỗi kg từ 6$ còn 5$.
 • Thay đổi thời gian sinh trưởng của cá từ 1 tiếng thành 10, 15, 20 phút tùy loại cá.
 • Mỗi spot câu cá giờ sẽ spawn ra với sản lượng là 1000kg khi máy chủ bắt đầu.
 • Thay đổi thời gian trừ Battery khi Engine Vehicle được bật từ 15 phút thành 30 phút 1 lần (-0.05).
 • Disable VIP Vehicle Access (chỉ là tạm thời, có thể sẽ active lại vào tháng 5).
 • Chuyển đổi lấy vũ khí từ cốp xe ra thành dạng Holding thay vì tạo vật phẩm trong túi đồ để avoid bug.
 • Cập nhật lại Tutorial, nâng tiền nhận được từ Tutorial từ $5.000 thành $10.000.
 • Cập nhật lưu trữ Bank Saving Time khi nhân vật online đủ 45 phút trở lên.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi /ads không thể đăng quảng cáo sau khi yêu cầu 1 lần.
 • Sửa lỗi /tog admin.

1. Rework MP3 Player

 • MP3 Player giờ có thể tìm kiếm nhaccuatui với kết quả trả về lên tới 10.
 • Hỗ trợ nghe nhạc bằng ID của bài nhạc trên nhaccuatui.
  • Ví dụ: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mama-lover-serebro.mDTqxSQj5wmG.html
   Bạn lấy đoạn được đánh đấu đỏ tức mDTqxSQj5wmG và paste vào lựa chọn nghe nhạc bằng nhaccuatui key trong MP3 Player.
 • Tích hợp MP3 Player vào Boombox.

2. Boombox

 • Bạn có thể mở khóa Boombox trong G-Shop với giá 1000 G-Coin, sau khi unlock sẽ mở khóa cho cả 3 nhân vật trong tài khoản có thể sử dụng được.
 • Sau khi đã unlock xong, hãy tới cửa hàng điện máy và mua Loa Xách Tay.
 • Câu lệnh sử dụng: /my inv > Loa xách tay > Sử dụng và /bbedit.
 • Các mẫu loa xách tay bao gồm:
  • 2102_w_s.jpg (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 25.0 SAM)
  • 2226_w_s.jpg (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 20.0 SAM)
  • 2103_w_s.jpg (Mua bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 15.0 SAM)
  • image.png  (*Mua lần đầu bằng G-Coin, các lần sau bằng SAD | Khoảng cách nghe được: 50.0 SAM)

* Lưu ý: Model Boombox G-Coin unlock theo nhân vật, không phải tài khoản, do đó khi bạn unlock Custom Model Boombox thì chỉ có thể dùng được với nhân vật dùng để Unlock.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi /tog news.
 • Sửa lỗi San Andreas Custom sẽ không mod duplicate lên nếu như phương tiện đã cài mod đó.
 • Sửa lỗi /mua nha khi đeo mask.
 • Sửa lỗi destroy deploy của Faction Law.
 • Bổ sung lệnh /forcemask [ID Mask] để có thể kéo mặt nạ của người khác xuống với điều kiện đối tượng đang bị trói hoặc còng tay.
 • Khóa sử dụng toys khi bị trói, còng tay.

1. Rework lại VIP Vehicle Access.

 • Khi bạn mua phương tiện nằm trong VIP Access Vehicle từ G-Shop bạn sẽ tự động mở khóa access phương tiện đó cho cả 3 nhân vật trong tài khoản của bạn mà không cần phải có VIP.
 • Đối với các phương tiện nằm trong VIP Access Vehicle được bán trong các Dealership IC vẫn yêu cầu phải có VIP để sử dụng (Không phân biệt cấp độ VIP).

 

 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi mất đạn khi lấy vũ khí ra khỏi cốp xe.
 • Sửa lỗi thời gian giam tù khi lập hồ sơ phạm tội với phạm nhân.
 • Giới hạn thời gian /batgiam xuống còn 5 phút, để bắt giam được lâu hơn cần phải lập hồ sơ phạm tội của đối tượng để có thể bắt giam lâu hơn.
 • Remove Moutain Bike khỏi VIP Vehicle Access.
 
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi database gây ảnh hưởng tới việc thực hiện các tác vụ với cơ sở dữ liệu (Slow Query).
 • Sửa lỗi GSP (GvC Stuff Progress) khi đăng nhập dù /q hoặc kết thúc tiến trình thì Query đăng nhập vẫn được thực hiện.
 • Sửa lỗi GDM (GvC Dynamic Menu với Menu Store) gây crashing với các lựa chọn từ 12 trở lên.
 • Sửa lỗi GCL (GvC Controller) với Job Mechanic gây crashing server.
 • Sửa lỗi khi mua phương tiện của Dealership bị bug do lên phương tiện VIP Access.
 • Sửa lỗi VIP Access với Faction Vehicle.
 • Sửa lỗi /dept không tìm thấy Faction ID của người nhận message gây bug nhiều lúc không sử dụng được.
 • Sửa lỗi lệnh /oprison không teleport người chơi vào nhà tù khi thực hiện chức năng (mặc dù vẫn tính là đang ở tù).
 • Sửa lỗi lệnh /call, /p, /pr khi nhân vật ở trong tù vẫn có thể sử dụng được.
 • Sửa lỗi không load lại Bank Saving time.
 • Sửa lỗi 'teleport' của /movept.
 • Xóa bỏ Cade 2 > 7, thay thế bằng 2 ID khác là Barrier và Detour vào optional 2, 3 của Cade.
 • Lệnh /deploy giờ sẽ tự động vào trạng thái chỉnh sửa Object sau khi deploy.
 • Lệnh /ticket, /baocao giờ sẽ hoạt động với cả ID người chơi và ID Mask.

1. Hệ thống Repaint cho Mechanic Job (100%)

Câu lệnh sử dụng: /repaint
Yêu cầu: Spray Can (Mua tại cửa hàng 24/7).
Hướng dẫn:

 • Sau khi sử dụng lệnh /repaint bạn nhập ID màu mà bạn muốn vào khung, nếu như phương tiện chỉ có 1 màu thì cứ nhập 2 ID màu giống nhau, còn nếu phương tiện có 2 màu thì hãy nhập theo cấu trúc ID_Màu_1-ID_Màu_2 (Ví dụ: 1-3) vào khung phía dưới.
 • Khi đã nhập màu xong, hãy tới gần phương tiện mà bạn muốn Repaint và giữ chuột trái để tiến hành Repaint cho tới khi full thanh tiến trình Repainting.

* Mỗi lần Repaint sẽ sử dụng 1 bình Spray Can.
* Không hoạt động với các phương tiện của tổ chức.
* Lệnh /repaint chưa được tích hợp tính năng tính tiền cho khách, do đó nếu như bạn có khách hàng muốn đổi màu sắc phương tiện, hãy yêu cầu họ /trade với số tiền bạn muốn trước khi /repaint cho họ.

2. Hệ thống Loving - Mariage (80%)

a) Loving
Để kiếm được người yêu, hãy tới cửa hàng 24/7 mua 'Hoa hồng' và đem tặng họ bằng lệnh /tanghoa, khi họ chấp nhân bó hoa của bạn, nếu như cả 2 còn độc thân hệ thống sẽ xác định cả 2 là người yêu của nhau và thiết lập tiến trình tình cảm của 2 nhân vật. 

Tiến trình tình cảm tối đa của nhân vật: 100%

Cách kiếm tiến trình tình cảm khi đã có gấu:

 1. Tặng hoa
  • Tăng 20% tiến trình sau mỗi lần thực hiện.
  • Thời gian chờ: 3 tiếng/1 lần.
  • Có thể sử dụng với tất cả người chơi, đây cũng sẽ là hành động xóa bỏ tiến trình tình cảm của bạn với người hiện tại (Cheating/Ngoại tình).
 2. Hôn (Đang cập nhật)
  • Tăng 1.5-5% tiến trình tình cảm sau mỗi lần thực hiện.
  • Unlock sau khi tiến trình đã đạt mức 40%.
  • Chỉ có thể hôn người yêu của mình.
  • Thời gian chờ: 15 phút/1 lần.

Khi tiến trình tình cảm của 2 nhân vật đã đạt mức 100%, bạn có thể chuyển sang giai đoạn thứ 2, MARIAGE.

b) Mariage (Đang cập nhật hoàn chỉnh, đã có thể đính hôn nhưng chưa thể tổ chức đám cưới)
+ Cầu hôn:
Bạn có thể cầu hôn người yêu của mình bằng lệnh /cauhon sau khi tiến trình tình cảm của 2 người đã đạt mức tối đa. Trạng thái mối quan hệ của bạn và người thương sẽ chuyển sang trạng thái đính hôn và 2 người có thể tới City Hall để đăng ký kết hôn.

 • Yêu cầu người cầu hôn phải có nhẫn cưới (Mua tại G-Shop 150 G-Coin).

Sau khi đã đăng ký kết hôn tại City Hall, 2 người có thể tổ chức đám cưới tại 'Trung tâm hội nghị tiệc cưới' với các yêu cầu sau:

 • Tiền thuê Trung tâm hội nghị tiệc cưới: 15.000$
 • Cha sứ: Có thể mời bất cứ người chơi nào lên làm cha sứ (Yêu cầu người được mời cần phải mặc đúng skin cha sứ Skin_68.png).

Trang phục yêu cầu để thực hiện lễ cưới:

 • Suite & Váy đầm (Lễ cưới giữa nhân vật Nam và nhân vật Nữ) #normal.
 • Suite & Suite (Lễ cưới dành cho nhân vật Nam và nhân vật Nam) #gei.
 • Váy đầm & Váy đầm (Dành cho nhân vật Nữ và nhân vật Nữ) #les.

Khi lễ cưới được tổ chức, số người tham gia lễ cưới là không giới hạn, với các điều kiện:

 • Trang phục: Nam (Suite, Đồ casual), Nữ (Váy, Váy đầm).
 • Tiền mừng cưới: 500$ -  3000$

Lễ cưới sẽ được tổ chức trong 15 phút, và khi kết thúc lễ cưới, tiền mừng cưới sẽ được chia đều cho cô dâu và chú rể và cô dâu chú rể sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 • Chia sẻ phương tiện (1 phương tiện trong danh sách phương tiện của nhau, tuy nhiên chỉ có quyền sử dụng, không có quyền bán).
 • Chia sẻ nhà cửa (Toàn bộ nhà, được phép sử dụng /house chỉnh nội thất nhưng không bao gồm vũ khí).
 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Sửa lỗi thời gian chờ để sử dụng /tanghoa, /chapnhan nhanhoa.
- Sửa lỗi thông tin hiển thị với các lựa chọn trong G-Shop.
- Sửa lỗi không ngắt 1 số Timer khiến cho Login Screen bị mất.
- Sửa lỗi /check weapons không hoạt động đúng chức năng.

1. Cập nhật hệ thống Business loại hình Trung tâm tổ chức sự kiện.
- Đây là loại hình Business hoạt động dạng Dynamic Interior (có nhiều Interior khác nhau), được quy định bởi hệ thống chính theo các mục đích mà người chơi cần sử dụng.
- Người chơi có thể tới thuê Trung tâm tổ chức sự kiện để làm các sự kiện In-Game như:
    + Họp báo (In-Comming).
    + Meeting (In-Comming).
    + Đám cưới (Đã hoàn tất).
- Giá thuê là $5.000/1 lần thuê và có giới hạn thời gian sử dụng phân theo loại hình:
    + Đám cưới (15 phút).
- Hỗ trợ thu phí với các loại hình đặc thù.
Ví dụ: Đám cưới, hệ thống sẽ tự động thu phí người dùng coi như đó là tiền mừng cưới với mỗi người bước vào Business, sau khi lễ cưới được tổ chức xong Business sẽ trao trả số tiền cưới đã thu từ người chơi khác cho cô dâu và chú rể.

2. Cập nhật hệ thống kết hôn.
- Cập nhật chức năng hôn /kiss, khi đang trong giai đoạn tìm hiểu bạn sẽ phải đợi 15 phút mỗi lần hôn.
- Người chơi đã có thể mua nhẫn cưới trong G-Shop và sử dụng chúng để /cauhon người mà nhân vật của bạn đang phát triển tình cảm.
    * Nhẫn chỉ sử dụng 1 lần, sau khi cầu hôn xong hệ thống sẽ xóa bỏ vật phẩm khỏi nhân vật.
- Hoàn tất tính năng đăng ký kết hôn tại City Hall sau khi đính hôn. 
    * Hiện tại vẫn chưa hỗ trợ ly dị.
- Sau khi người chơi đăng ký kết hôn xong, phải tiến hành tổ chức lễ cưới để có thể nhận được các lợi ích của việc kết hôn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi Bank Account bắt người chơi phải mua lại tài khoản do các trường hợp chậm query trước khi server được update phần cứng ngày hôm qua.
  • Vẫn sẽ có bạn phải mua lại Bank Account do hệ thống không thể đồng bộ Bank Account với Character của bạn, nhưng không sao, chỉ cần mua lại 1 lần và sẽ hết ngay với bản sửa lỗi này.
 • Sửa lỗi Mariage không thể đăng ký kết hôn tại City Hall.
 • Sửa lỗi Time Server bị lỗi mỗi khi sang ngày mới.

I. Cập nhật chức năng quyền sở hữu cho Gate, Door
Gate, Door giờ đã được cấp quyền sở hữu cho người chơi, sau khi mua Gate/Door tại G-Shop, bạn có thể quản lý:

 • Mật khẩu (Gate/Door).
 • Khóa (Door)

trong /caidat > Quản lý vật phẩm E-Shop, mỗi lần đổi mật khẩu tốn $2000.

a. Mật khẩu Gate
Áp dụng với trường hợp bạn không phải là chủ Gate nhưng muốn sử dụng chúng, chức năng này làm cho người chơi có thể share quyền sử dụng Gate của mình cho người chơi khác bằng cách thiết lập mật khẩu.

b. Mật khẩu Door
Trường hợp áp dụng như với Gate nhưng Door chỉ yêu cầu mật khẩu để vào khi bạn khóa chúng, nếu như Door không được khóa hệ thống sẽ không yêu cầu phải nhập mật khẩu để vào Door.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi triệt để Bank Account.
  • Thay đổi cách tự động sửa lỗi từ tự động xóa toàn bộ thẻ, bank ngân hàng trong inventory và bank number thành dạng sẽ check và tạo lại vật phẩm (Credits Card) cho nhân vật khi không tìm thấy thẻ ngân hàng của mình trong túi đồ. Từ đó hệ thống sẽ tự động sửa lỗi mỗi khi không tìm thấy Credits card đúng với số tài khoản bank account được lưu trữ.
 • Sửa lỗi /oprison với thời gian bị tính nhầm sang giây.
 • Giảm máu hồi của Sprunk từ 25% xuống còn 5% mỗi bình.
 • Xóa bỏ hạn chế sử dụng Drug khi bị tấn công.

I. Cập nhật Gate

 • Gate giờ đây có thể thiết lập Textures lên tới 15 index tương tự như với Furniture cho việc custom Gate E-Shop.

II. Cập nhật E-Shop

 • E-Shop đơn giản là hệ thống đơn hàng cho người dùng có thể đặt hàng bằng G-Coin của mình, hệ thống sẽ đóng băng số G-Coin tương xứng với giá trị vật phẩm E-Shop mà bạn đặt hàng.
 • Các vật phẩm E-Shop hiện tại hỗ trợ trong /gshop
  • Gate (Small, Medium, Big).
  • Door (Không bao gồm Interior).
 • Administrator có thể kiểm tra đơn hàng E-Shop bằng lệnh /ode để có thể tiếp nhận hoặc từ chối đơn hàng.
 • Nếu như đơn hàng bị từ chối, số G-Coin bị đóng băng trong tk sẽ tự động được transfer lại thành G-Coin thường, cho phép chủ sở hữu có thể sử dụng chúng vào các mục đích khác.
 • Khi đơn hàng hoàn thành tức được tiếp nhận và thực hiện, hệ thống sẽ trừ đi số G-Coin tương đương với giá trị vật phẩm E-Shop đang bị đóng băng đó 1 cách tự động và cộng vào VIP Point của người dùng.
 • Chi tiết vật phẩm E-Shop đọc tại đây.
 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi /v ticket
 • Sửa lỗi /aw
 • Sửa lỗi không lấy tên nhân vật khi /muanha.
 • Sửa lỗi tùy chọn Siren cho phương tiện Faction.
 • Sửa lỗi không lưu trữ vị trí Deploy's Object sau khi chỉnh sửa.
 • Sửa lỗi hiển thị Duty Tick với /my time.
 • Sửa lỗi hiển thị GDM với Store 24/7.
 • Bổ sung kiểm tra thời hạn sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage vào /my time.
 • Bổ sung lệnh /pullup cho phép người chơi có thể kéo người chơi khác đang bị thương (gây ra bởi các vũ khí cận chiến hoặc tay không) đứng dậy, khi đứng dậy sẽ phục hồi 20% máu.
 • Xóa bỏ cho điểm kinh nghiệm EXP khi bán vật liệu vũ khí cho Gangster.

I. Cập nhật vật phẩm can xăng 1650_w.jpg

 • Mỗi nhân vật có thể mang theo tối đa 3 can xăng.
 • Can xăng cho phép người chơi có thể đổ xăng vào phương tiện của mình với các loại xăng khác nhau.
 • Bạn có thể mua bình xăng tại các cửa hàng 24/7.
 • Để đổ xăng vào bình, hãy tới Gas Station.
 • Hiện chưa cho phép nhét can xăng vào phương tiện, nhà.

II. Cập nhật hệ thống Siren cho phương tiện Faction

 • Sửa lỗi không lưu trạng thái Siren của phương tiện Faction.
 • Bổ sung chức năng hoàn chỉnh cho Siren.
  • Khi bạn bấm H để bật Siren, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ ELM (Emergency Lights Mode) bao gồm nháy đèn phương tiện và police lights.
  • Ấn H 1 lần nữa để tắt Siren khi Siren được bật.

ezgif-5-f15fed389390.gif

III. Cập nhật base hệ thống Spraytag cho Faction Gangsta.

Hệ thống Spraytag của GvC sắp tới sẽ được cập nhật đầy đủ vào bản Big Update GvC v1.2 sắp tới cùng nhiều sự thay đổi nhằm tách biệt hệ thống khỏi các System khác có thể thay đổi text (Ví dụ: Decal phương tiện) và cũng một phần là để tránh trường hợp sử dụng sai mục đích. Người chơi sẽ có thể Design ra các mẫu Spraytag dành cho băng đảng của mình và sử dụng chúng để sơn lên tường. Mỗi băng đảng sẽ có 3 Themes Spraytag khác nhau cho phép mọi người có thể thay đổi trong quá trình sử dụng.

Yêu cầu khi thiết kế Spraytag:

ezgif-5-bac473e16814.gif

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi text trạng thái không được xóa bỏ khi /pullup.
 • Sửa lỗi tie có thể tác dụng lên người chơi ở trong phương tiện khi bạn đang ở ngoài phương tiện và ngược lại.
 • Sửa lỗi /w với người chơi sử dụng Mask.
 • Sửa lỗi Faction Vehicle của Gangsta có chức năng tự động Wanted khi người chơi ngoài tổ chức lên xe như với các phương tiện của chính phủ.
 • Sửa lỗi số lượng thành viên tối đa của tổ chức không hoạt động, khiến cho các tổ chức có số lượng thành viên nhiều hơn số lượng thành viên tối đa (50) không thể thiết lập các quyền trong bộ quản lý Faction của Administrator.
  • Hệ thống giờ sẽ kiểm tra xem tổ chức còn dư slot thành viên để tham gia hay không khi '/chapnhan faction'  nếu như không có đủ, bạn sẽ không thể tham gia tổ chức đó.
 • Sửa lỗi không reset vũ khí Faction khi xóa bỏ tổ chức nào đó ra khỏi hệ thống khiến cho có trường hợp tồn đọng vũ khí Faction ở trong Weapons của người chơi.
 • Xóa bỏ các lựa chọn quản lý Uninvite, Rank, Divison của Faction trong hệ thống lệnh /fset và thay thế tất cả thành lựa chọn Manager trong /fset.
  • Bạn có thể quản lý Rank, Divison hay đuổi thành viên ra khỏi tổ chức dù người chơi đó đang Online hay Offline.
  • Khi kick người chơi ra khỏi tổ chức hệ thống sẽ tự động xóa bỏ các vũ khí của người chơi nếu vũ khí đó là vũ khí của Faction, tương tự như với chức năng xóa bỏ Faction.
   • P/s: Administrator và Leader các Faction (Gov & Gangsta) cần kiểm soát lại số lượng người tham gia tổ chức của mình, tránh trường hợp những tài khoản treo trong tổ chức khiến cho tổ chức không còn đủ Slot cho các thành viên mới tham gia.
 • Thay đổi không cho phép người chơi vừa ở trên xe vừa sửa xe với job Mechanic.
 • Thay đổi cơ chế nhận cuộc gọi của Taxi Driver, tài xế sau khi /jobduty sẽ có thể nhận dc cuộc gọi dù ở trên xe hay không.
 • Thay đổi cơ chế Driver By khi ấn phím H để ngồi lại vào xe để sync với người chơi khác.
 • Thay đổi cho phép người chơi sử dụng mask vẫn sẽ hiển thị Mask ID Text khi tài khoản rơi vào trạng thái timeout, disconnect khỏi máy chủ.
 • Thay đổi không còn cho phép người chơi thực hiện cuộc gọi khi bị cuff (bằng /phone lẫn /call).
 • Thay đổi /heal giờ chỉ hồi 30% HP/1 lần hồi, số tiền tối thiểu từ 0-100 thành 50-100$/1 lần.
 • Thay đổi Light Siren của Faction Vehicle giờ sẽ phụ thuộc vào đèn của phương tiện có được bật hay không, nếu như đèn của phương tiện không được bật thì hệ thống đèn pha chớp sẽ không hoạt động.
  • Khi đã bật Siren rồi mới bật Đèn hệ thống cũng sẽ không chớp đèn. Hệ thống sẽ chớp đèn khi phương tiện dc bật đèn trước và bật Siren sau.
 • Bổ sung lệnh '/v flist' cho tổ chức có thể kiểm soát phương tiện của mình đang đặt ở đâu.
 • Bổ sung lệnh /duties cho phép người chơi có thể kiểm tra số lượng thành viên trong Faction (Police, Medic) đang On Duty (/badge) và các người chơi làm các công việc Mechanic, Taxi Driver đang On Job Duty (/jobduty).

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Sửa lỗi lên xe Wanted.

Thay đổi cơ chế Bank Saving

Bank Saving giờ sẽ có mức trần thu nhập và Interest Rate (Lãi suất) cho mỗi sổ tiết kiệm, mức trần và phần trăm lãi suất này sẽ phụ thuộc vào VIP Level của bạn với chi tiết như sau:

 • Bronze
  • Max Saving: 200.000$ | Rate: 0.3%
 • Silver
  • Max Saving: 300.000$ | Rate: 0.4%
 • Golden
  • Max Saving: 400.000$ | Rate: 0.5%
 • Platinum
  • Max Saving: 500.000$ | Rate: 0.6%
 • Premium
  • Max Saving: 600.000$ | Rate: 0.7%
 • Prestige
  • Max Saving: 700.000$ | Rate: 0.8%

Khi mức Bank Saving đạt mức tối đa, hệ thống sẽ không cộng thêm lãi suất cho người dùng mà bắt buộc phải rút toàn bộ tiền trong Bank Saving ra để làm 1 sổ mới, bắt đầu từ 100.000$ lại từ đầu.

Tiền thuế cũng được thay đổi, hệ thống sẽ tính thuế của người dùng bằng tổng số tiền người chơi đang có (Trên người + Bank Balance + Bank Saving) thay vì chỉ tính thuế tổng Bank Balance như hiện tại.

Công thức tính tiền thuế

TỔNG_SỐ_TIỀN x 0.1 / 3600 x PHẦN_TRĂM_THU_NHẬP

Trong đó:

 • 0.1 là phần trăm tiền bị đánh thuế
 • 3600 là thời hạn 1 tiếng.
 • Phần trăm thu nhập sẽ thay đổi phụ thuộc vào giá trị tiền mặt mà bạn đang có:
  • 1$ có giá trị 0.00004 phần trăm (PHẦN_TRĂM_THU_NHẬP).

Thay đổi này là cần thiết để nerf hệ thống Bank Payment hiện tại đang cung cấp cho người chơi số tiền quá lớn khiến cho người chơi ỷ lại vào nó, không tham gia vào các hoạt động In-Game khác. Người càng giàu sẽ phải đóng thuế càng nhiều và ngược lại, chính sách sưu thuế này sẽ có lợi cho những người chơi mới di chuyển tới máy chủ bởi % đánh thuế sẽ rất thấp. Giới siêu giàu trong máy chủ cũng sẽ phải có hướng tìm cách kinh doanh (Import chúng vào Safe Faction và Business sắp tới) từ số tiền hiện có của mình bởi nếu như dòng tiền của bạn không dịch chuyển, không tái cơ cấu đầu tư thì nó sẽ bị đánh thuế thu nhập buộc phải nộp cho chính phủ (Hệ thống mang hơi hưởng kinh tế tiền tệ của cả 2 chủ nghĩa hiện hành là chủ nghĩa xã hội và 1 chút tư bản).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×