Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

Abyss

[Development Blog] Marjor Update

Recommended Posts

21/08/2018 - GvC:RP v0.3.3 Beta

- Khóa Vehicle Trunk với phương tiện là Xe đạp, Xe máy.
- Người chơi có thể lấy lại vật phẩm đã cất trong Vehicle Trunk phương tiện của mình nếu như là Xe đạp, xe máy bằng cách (/my vehicles > Lựa chọn phương tiện > Lấy vật phẩm trong xe).
- Sửa lỗi không xác định loại hình vật phẩm trong túi đồ khi lấy vật phẩm ra khỏi Vehicle Trunk.
- Bổ sung hệ thống tự động sửa chữa nếu như túi đồ có vật phẩm không xác định, gây lỗi chiếm slot.
- Sửa lỗi hệ thống Mechanic Garage không hoạt động đúng.
- Thay đổi công thức giá tiền sửa chữa phương tiện trong Mehanic Garage.

    Trước: (TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN / 100) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN).
    Hiện tại: 
        Engine, Battery: (0.3% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN) + (SỐ_PHẦN_TRĂM_HỎNG_HÓC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN * GIÁ_TRỊ_GỐC_CỦA_TỪNG_BỘ_PHẬN).
        Body: (0.5% của TỔNG_GIÁ_TRỊ_PHƯƠNG_TIỆN).

    Giá trị gốc:

        Engine:
            Trước: 60$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại: 20$/1% hỏng hóc.
        Battery:
            Trước: 40$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại: 13$/1% hỏng hóc.
        Body:
            Trước: 20$/1% hỏng hóc.
            Hiện tại:  Không áp dụng.
- Giảm thời gian sửa chữa từ 3 tiếng xuống còn 1 tiếng.
- Sửa lỗi cấp độ nghề công việc Trucker.
- Sửa lỗi nội thất nhà dẫn tới việc nội thất không tải sau khi reset máy chủ.
- Sửa lỗi Nametag hiển thị với Admin khi đang trong trạng thái Spectate.
- Thay đổi cấu trúc hoạt động của môi trường sinh thái biển, tối ưu hơn đỡ chiếm tài nguyên máy chủ hơn trước.
- Giảm khoảng cách điều kiện để cá bơi khi người chơi tới gần xuống từ 8.0 còn 5.0 (Tức phải tới thật gần thì cá mới di chuyển).
- Cập nhật hệ thống logs Admin, Trade, Payment, Kill.
- Cập nhật hệ thống Advance Spectate trợ giúp cho Admin trong quá trình quản lý.
- Cập nhật lệnh /sendto cho Admin.
- Cập nhật lệnh /ems, /huy ems để đặt/hủy yêu cầu cứu thương tới cứu khi người chơi bị thương.
- Cập nhật lệnh '/chapnhan ems' để chấp nhận yêu cầu cứu thương cho SAFD.
- Cập nhật lệnh '/emsa' để xem hiện tại có bao nhiêu yêu cầu cứu thương đang chờ.
- Giới hạn để có thể sử dụng vũ khí cần phải online ít nhất 5 tiếng.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

22/08/2018

- Giảm lãi suất ngân hàng từ 2.0 xuống còn 0.1
- Tăng điểm EXP Truck có được mỗi chuyến từ 8 thành 16 (Truck hợp pháp 16/2, Truck bất hợp pháp 16).
- Sửa lỗi Pizza bị gặp Checkpoint Trucker.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

23/08/2018

- Sửa lỗi NPC của Food Delivery bị biến mất khỏi vị trí của nó.
- Bổ sung hệ thống tự động hủy chuyến hàng Pizza khi người chơi ném hết bánh mà vẫn chưa trúng NPC (Bạn sẽ không cần phải nhận lại job để thực hiện tiếp nữa).
- Bổ sung hệ thống kiểm tra tình trạng chấp nhận Taxi Flare của khách hàng (Customer) khi lên xe, hệ thống sẽ tính thời gian là 5s cho phép người lên xe chấp nhận hoặc không chấp nhận giá tiền mà tài xế đã đề ra, nếu quá thời gian khách hàng sẽ tự động bị đuổi khỏi xe.
- Cập nhật lệnh /nmute cho Advisor và Admin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

24/08/2018

- Bổ sung hệ thống EXP Online còn thiếu vào hệ thống EXP nhân vật, nếu người chơi online đủ 1 tiếng liên tiếp sẽ nhận được 7.0 EXP (Thời gian tính nhận thưởng sẽ reset nếu người chơi /q, crash). Hệ thống này đáng ra đã được thêm vào từ khi hoàn thiện hệ thống EXP nhưng do nhiều thứ phải làm nên mình quên mất :<. 
- Bảng EXP hiện tại:

 • EXP_ONLINE: 7.0/1 tiếng online.
 • EXP_EVENT: 5.0/1 lần tham gia sự kiện.
 • EXP_JOB: 0.15/1 lần làm job.
 • EXP_PAYCHECK: 3.0/1 lần nhận Paycheck.
 • EXP_FACTION_PAYCHECK: 25.0/1 lần nhận Paycheck thuộc Faction (Chia đều theo từng rank công thức FACTION_EXP_PAYCHECK / PLAYER_RANK, cao nhất được 25.0).
 • EXP_MECHANIC: 3.0/1 lần sửa xe cho người chơi khác, kéo xe về Mechanic Garages.
 • EXP_MEDIC: 1.0/1 lần đưa người bị thương về bệnh viện, /heal.
 • EXP_POLICE_PRISON: 2.5/1 lần bắt giam phạm nhân.

- Sửa lỗi hệ thống quản lý Gun-Rack của Faction Gangster hoạt động sai Index ảnh hưởng lỗi tới hệ thống Gun-Rack.
- Sửa lỗi đôi lúc bị duplicate Nametag của Player.
- Bổ sung lệnh ban offline cho Admin.
- Sửa lỗi hệ thống reset trucker không hoạt động đúng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×