Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

Faye

Community Staff | Danh sách

Recommended Posts

COMMUNITY STAFF
Danh sách thành viên
______________________________________________________


 

| Advisor Manager (1).
- Character: Faye | Forum Account:@Faye.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Chief Advisor (0).
- Danh sách trống.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senior Advisor (2).
- Character: Hidy_Jacobs | Forum Account:@Hidyx.
- Character: Freddy_Voorhees | Forum Account:@Freddy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Community Advisor (6).
- Character: Shu_Solomon | Forum Account:@ShuSolomon.
- Character:
Thanh_Phong | Forum Account:@Thanh_Phong.
- Character:
TranTuan_Anh | Forum Account:@Mrleo.
- Character:
Alexander_William | Forum Account:@Alexander_William.
- Character:
Teo_Bentone | Forum Account:@phudaugau.
- Character:
Apollo_Barrett | Forum Account:@Apollo_Jordan.

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 10-2-2019 // 16:10.
           |-| Cập nhật thêm Forum Account và điều chỉnh thêm liên kết forum cho phần Forum Account.
           |-| Cập nhật lại danh sách.
           |-| Cập nhật
Ranked:
                    |+| Hidy_Jacobs từ
Community trở thành Senior.
                    |+|
Freddy_Voorhees Community trở thành Senior.
 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×