Jump to content
karissplayz

Cleo SensitivityFix

Recommended Posts

Ví dụ: Độ nhạy tầm ngắm mặt định của game là 100 đi. Khi use cleo này giảm còn 50 đi. Thì không khắc gì bạn lợi hơn người khác một chút về cái này sao?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Faye said:

Ví dụ: Độ nhạy tầm ngắm mặt định của game là 100 đi. Khi use cleo này giảm còn 50 đi. Thì không khắc gì bạn lợi hơn người khác một chút về cái này sao?

Vì tâm ngắm trong GTA đâu chỉnh được nên phải dùng cái này thấy cũng hợp lý, chứ như tôi nhanh quá tôi chơi không được. 

 
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Faye said:

Ví dụ: Độ nhạy tầm ngắm mặt định của game là 100 đi. Khi use cleo này giảm còn 50 đi. Thì không khắc gì bạn lợi hơn người khác một chút về cái này sao?

Không phải là lợi hay không lợi, mà có những người sử dụng chuột khi chơi SAMP bắn súng sẽ không có vấn đề gì.

Tôi dùng Zowie EC2A mà vào chơi game bật tâm súng lên là nhanh không chịu nổi thì làm sao mà chơi hả ông?

Như kiểu ông chơi PUBG, CSGO các kiểu game bắn súng mà sens nó nhanh quá thì làm sao ông bắn chuẩn được :D

 
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×