Jump to content
Abyss

GvC:RP v1.0 Beta

Recommended Posts

421.png

I. Sửa lỗi:

 • Sửa lỗi cá nhân tạo không di chuyển khi có người/phương tiện ở gần.
 • Sửa lỗi cá nhân tạo không sinh trưởng được.
 • Sửa lỗi hiển thị item preview rau, thịt của cửa hàng tạp hóa (24/7).
 • Sửa lỗi Miner không xóa bỏ hành động khi nghỉ việc.
 • Sửa lỗi khi khóa giao dịch vẫn có thể thay đổi số tiền trong giao dịch.
 • Sửa lỗi hệ thống không tự động gia hạn kênh Radio Private.
 • Sửa lỗi không thể sử dụng nhiều hơn 1 bếp để nấu ăn.
 • Sửa lỗi hiển thị nguyên liệu nấu ăn không chính xác.
 • Sửa lỗi hệ thống Mobike Spikes của Police.
 • Sửa lỗi không có VIP có thể thiết lập hồi sinh tại nhà.
 • Sửa lỗi cho phép medic có thể sử dụng /movept, /loadpt lên chính bản thân mình.
 • Sửa lỗi cho phép medic có thể /movept với nhiều hơn 1 đối tượng.
 • Sửa lỗi khóa xe faction không có tác động tới khóa xe phương tiện.
 • Sửa lỗi GMS khi ấn nút 'Đóng Lại' khi lựa chọn trang phục Faction không tắt menu chọn.
 • Sửa lỗi có thể hoàn thành bài thi lái xe mà không sử dụng phương tiện của Driving School.
 • Sửa lỗi khi nghỉ việc Lumberjack không xóa bỏ các vật dụng của job.
 • Sửa đổi lại text /trunk crates tránh gây hiểu lầm do không có dấu.
 • Sửa lỗi hệ thống Portal Radio khi gia hạn không thể trừ tiền từ 2 ngày thiếu tiền trở lên.
 • Sửa lỗi hiển thị thời gian làm bài thi giấy phép lái xe không hoạt động.
 • Sửa lỗi khi xóa nhà không xóa nội thất trong nhà.
 • Sửa lỗi trừ tiền khi mua vật phẩm (báo) mà túi đồ đã đầy.
 • Sửa lỗi khi sử dụng mục 'Dịch vụ' trong điện thoại mà kéo lựa chọn xuống 'Sửa xe' sẽ không sử dụng được phím Y để thay đổi lựa chọn.
 • Sửa lỗi có thể sử dụng /load product khi đang có 1 checkpoint khác.
 • Sửa lỗi không sử dụng được lựa chọn 'Xóa nội thất' trong quản lý nhà.
 • Sửa lỗi /ticket có thể sử dụng bởi người chơi không nằm trong Faction Law.
 • Sửa lỗi khi đang dùng điện thoại mà có cuộc gọi đến sẽ không /p được hoặc khi /p không nói chuyện được.
 • Sửa lỗi khi đang giao dịch mà một người bị chết vẫn có thể giao dịch được.
 • Sửa lỗi lệnh /lucsoat không tìm thấy vũ khí đang cầm bởi người chơi.
 • Sửa lỗi đôi lúc không đưa người chơi vào trong phương tiện khi tham gia sự kiện 'Racing'.
 • Sửa lỗi có thể thêm số điện thoại của mình vào danh bạ, sử dụng danh bạ để gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại của chính bản thân.
 • Sửa lỗi hiển thị textdraw với GvC Control.
 • Sửa lỗi hiển thị Speedo bị lệch, thay đổi bố cục Speedo.
 • Sửa lỗi GPS, Waypoint textdraw bị lệch.
 • Sửa lỗi Textdraw Magazine không hiển thị.
 • Sửa lỗi hiển thị Textdraw Sprite trong GMS.
 • Sửa lỗi Magazine Editor có thể tạo nhiều hơn 1 khung trang báo.
 • Sửa lỗi nghỉ việc khi không có bất kỳ công việc nào.
 • Sửa lỗi không đi vào các Checkpoint của Vendor, Refuel, House Closet Room được.
 • Sửa lỗi hệ thống mua xe sau bản cập nhật 25/12/2019.
 • Sửa lỗi không xóa được checkpoint khi học lái xe bằng lệnh /huy [drivingtest], /huy [muctieu].
 • Sửa lỗi nghỉ việc Lumberjack gây bug hệ thống xin việc.
 • Sửa lỗi hiển thị khi đăng ký nhân vật (In-Game).
 • Sửa lỗi nhân vật không quay mặt lại trong phần lựa chọn nhân vật khi đăng nhập.
 • Sửa lỗi khi bắn vào Dynamic Object bị trừ 2 lần đạn.
 • Sửa lỗi ấn ESC mất trỏ chuột khi đăng nhập.
 • Sửa lỗi hiển thị /advisors, bổ sung hiển thị lệnh dành cho Advisors vào /trogiup.
 • Sửa lỗi hiển thị khi thuê xe Taxi.
 • Sửa lỗi có thể đi xe Pizza của người khác để chuyển bánh.
 • Sửa lỗi Revoke giấy phép của MDC nhưng vẫn còn tồn tại trên người chơi.
 • Sửa lỗi khi '/deploy edit'.
 • Sửa lỗi hiển thị double text khi /pedmove.
 • Sửa lỗi hiển thị quản lý nội thất của nhà.
 • Sửa lỗi vòng lặp /job.
 • Sửa lỗi khi thoát khỏi Event vẫn hiển thị Speedo.
 • Sửa lỗi không có tiền vẫn có thể mua bảo hiểm phương tiện.
 • Sửa lỗi bill tiền khi sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage.
 • Sửa lỗi khi nhận được tiền chuyển từ ngân hàng không cập nhật vào dòng tiền ctats Bank Transfer.
 • Sửa lỗi không chỉnh sửa quyền Un/invite trong /fedit được.
 • Sửa lỗi Fishing Area gây Freeze Server.
 • Sửa lỗi subtext color của GDM (GvC Dynamic Menu).
 • Sửa lỗi 'Hộp y tế & Áo giáp' của Faction.
 • Sửa lỗi khi Switch Character không load lại hết thông tin nhân vật.
 • Sửa lỗi khi đang bị Tazer, Beaned, Admin Freeze mà dùng GDM sẽ tự động Un-Freeze nhân vật.
 • Sửa lỗi mua/thuê phương tiện bị Freeze nhân vật khi ấn thoát khỏi GDM.
 • Sửa lỗi hệ thống check accessories (phụ kiện) đã mua trên Gshop không hoạt động.
 • Sửa lỗi hệ thống Business Accessories không tự động tạo lại checkpoint sau khi đi vào checkpoint menu.
 • Sửa lỗi hiển thị thông tin vật phẩm trong menu G-Shop bị sai.
 • Sửa lỗi thoát khỏi Magazine Editor của San News bị Freeze chuột.
 • Sửa lỗi Auto Moles không hoạt động.

II. Thay đổi

 • Giới hạn số lượng tần số Radio Private mỗi người có thể sở hữu từ 3 xuống còn 1.
 • Reset lại toàn bộ tần số Radio Private đã được khởi tạo từ trước tới giờ.
 • Tăng tầm xa khi ném cần câu cá giúp người chơi câu cá dễ dàng hơn.
 • Tăng số lượng cá có thể giữ trong túi đồ từ 200kg lên 500kg.
 • Thay đổi thông tin Textdarw sử dụng trong Magazine cho phù hợp với phiên bản 0.3 DL, các tờ báo trước kia được viết bởi người chơi giờ đã có thể xem được.
 • Xóa bỏ lựa chọn Mechanic Garages khỏi hệ thống Map.
 • Tắt tạm thời hệ thống Gym.
 • Không cho phép người chơi sử dụng /cuff - /uncuff khi đang bị Tazer/Beaned
 • Không cho phép người chơi spam chuột trái khi câu cá nữa.
 • Tắt tìm kiếm job nông dân trong /map, GPS Taxi.
 • Tazer và Bean gun giờ sẽ bị giới hạn số lần bắn trong 3 lần, khi bắn hết 3 lần sẽ phải reload đạn.

III. Bổ sung

 • Bổ sung tính năng tự động hủy tần số kênh Radio Private nếu chủ sở hữu không có đủ tiền để gia hạn kênh.
 • Bổ sung tính năng tự động kick người dùng ra khỏi tần số kênh Radio Private nếu như tần số đó bị tổng đài thu hồi.
 • Bổ sung text vào bếp nấu giúp người chơi dễ nhận biết hơn.
 • Bổ sung debug message vào hệ thống giao báo.
 • Bổ sung tính năng kiểm tra và sửa lỗi hiển thị nametag.
 • Bổ sung tính năng tự động lưu trữ và xóa checkpoint mỗi khi người chơi di chuyển vào Business để tránh bị xung đột với Checkpoint của cửa hàng. Checkpoint sẽ tự động được set lại khi người chơi di chuyển ra khỏi Business.
 • Bổ sung tính năng tự động xóa bỏ Text hiển thị khi sử dụng lệnh /kiemtra [phuongtien] của nghề thợ máy khi đi ra xa khỏi phương tiện kiểm tra và tự động thiết lập lại text khi phương tiện đó di chuyển khỏi vị trí.
 • Bổ sung tính năng hiển thị đúng màu phương tiện trong MDC.
 • Bổ sung text hiển thị khi '/thoat faction'.
 • Bổ sung text khi '/chapnhan kiemtra'.
 • Bổ sung text hiển thị khi đăng kiểm, thông báo không có đủ tiền hoặc biển số đã được kiểm duyệt.
 • Bổ sung /me khi lấy Tazer, Beangun ra khỏi người.
 • Bổ sung 1 số tính năng tìm kiếm và lựa chọn model cho GMS (GvC Model Selection).
 • Bổ sung tính năng lưu trữ tên của nhân vật, người chơi có thể kiểm tra các tên nhân vật mình đã sử dụng bằng lệnh /my names.
 • Tên nhân vật cũ sau khi đổi sang tên nhân vật mới sẽ bị khóa và không thể sử dụng bởi bất cứ người chơi nào khác.
 • Mã hóa tài khoản khi đăng nhập bằng Launcher.

IV. Update

a) Mechanic Job

 • Xóa bỏ hệ thống Water Tow với các phương tiện bị chìm dưới nước.
 • Xóa bỏ lựa chọn mua bảo hiểm phương tiện tại các Dealership.
 • Gộp Mechanic Garage vào hệ thống Business, giờ đây Mechanic Garage được hiểu là 1 loại Business, không còn là hệ thống riêng nữa.
 • Cập nhật hệ thống bảo hiểm phương tiện vào Mechanic Garage, chia làm 3 cấp độ bảo hiểm:

        * Non-Customer (Không bảo hiểm):
            + Thời gian sửa chữa phương tiện trở về trạng thái ban đầu khi bị phá hủy: 60 phút.
            + Trợ giá 0% tiền sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage.
            + Trợ giá 0% tiền sửa chữa phương tiện khi thuê thợ máy - Mechanic Job sửa chữa.

        * Bronze Customer:
            + Giá mua bảo hiểm: 2.500$/1 tuần
            + Thời gian sửa chữa phương tiện trở về trạng thái ban đầu khi bị phá hủy: 30 phút.
            + Trợ giá 20% tiền sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage.
            + Trợ giá 5% tiền sửa chữa phương tiện khi thuê thợ máy - Mechanic Job sửa chữa.

        * Silver Customer:
            + Giá mua bảo hiểm: 5.000$/1 tuần
            + Thời gian sửa chữa phương tiện trở về trạng thái ban đầu khi bị phá hủy: 15 phút.
            + Trợ giá 30% tiền sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage.
            + Trợ giá 10% tiền sửa chữa phương tiện khi thuê thợ máy - Mechanic Job sửa chữa.

        * Golden Customer:
            + Giá mua bảo hiểm: 9.000$/1 tuần
            + Thời gian sửa chữa phương tiện trở về trạng thái ban đầu khi bị phá hủy: 5 phút.
            + Trợ giá 50% tiền sửa chữa phương tiện tại Mechanic Garage.
            + Trợ giá 15% tiền sửa chữa phương tiện khi thuê thợ máy - Mechanic Job sửa chữa.

Lưu ý: Bảo hiểm sẽ tự động gia hạn mới mỗi tuần 1 lần, nếu chủ bảo hiểm không có đủ tiền chi trả, phương tiện sẽ bị mất quyền bảo hiểm và trở lại trạng thái không có bảo hiểm.

 • Các phương tiện bị chìm dưới nước sẽ tự động được đưa về Mechanic Garage, người chơi có thể tới bất kỳ Mechanic Garage nào để lấy phương tiện sau khi chúng đã được sửa chữa.
 • Xóa bỏ lệnh /repair cùng các tùy chọn.
 • Cập nhật hệ thống Mechanic mới với hệ thống sửa chữa từng bộ phận hư hỏng trên phương tiện thông qua lệnh: /kiemtra [phuongtien] [id]
 • Để hủy bỏ text kiểm tra phương tiện: /huy [mcheck]
 • Mỗi lần sửa chữa phương tiện sẽ tiêu tốn số dụng cụ tương ứng với số hiển thị khi kiểm tra phương tiện.
 • Tăng giá tiền mua dụng cụ sửa xe từ 25$ lên 100$/1 dụng cụ sửa chữa.


b) Vehicle Stats

 • Xóa bỏ tính năng thời gian sử dụng (Lifespan), độ bền động cơ (Engine), bảo vệ động cơ (Immobilizer) khỏi hệ thống phương tiện.
 • Tính năng Health (độ bền) của phương tiện giờ sẽ được hiểu là tùy chọn Engine khi sửa chữa phương tiện cho hợp logic IC.
 • Cập nhật tính năng cho hệ thống Battery (Ắc quy) của phương tiện:

        * Battery sẽ tự động giảm theo thời gian thực khi phương tiện được khởi động Engine (động cơ), sử dụng đèn pha.
        * Battery giảm 0.5%/15 phút khi Engine hoặc đèn pha đang được bật.
        * Khi động cơ phương tiện (Engine/Health) giảm xuống dưới 650.0, Battery cũng sẽ giảm xuống nếu sảy ra va chạm.
        * Khi Battery hết, phương tiện sẽ không thể khởi động được cũng như sử dụng đèn pha, cần phải nhờ Thợ Máy - Mechanic sửa chữa để sử dụng.

 • Khi động cơ phương tiện (Engine/Health) giảm xuống dưới 400.0, động cơ phương tiện sẽ có khả năng tự động tắt do hư hỏng, sẽ mất thời gian để khởi động lại động cơ xe.
 • Xóa bỏ biển số mặc định của game với các phương tiện thuộc sở hữu của người chơi, các phương tiện giờ sẽ có biển số trắng cho phép cảnh sát dễ phát hiện các phương tiện chưa đăng kiểm để xử phạt.
 • Vehicle Slot sẽ bị giới hạn lại còn 5 cho mỗi nhân vật, có thể mở rộng slot bằng G-Coin trong G-Shop. Số G-Coin sẽ thay đổi dựa theo số slot nâng cấp (Cấp số nhân).
 • Nếu phương tiện hiện có của nhân vật nhiều hơn số slot phương tiện của nhân vật, hệ thống sẽ ẩn chúng đi và người chơi cần phải nâng cấp phương tiện hoặc xóa bớt phương tiện đi để nhìn thấy chúng.

c) Faction

 • Xóa bỏ lệnh /gov
 • Cập nhật hệ thống bảng thông tin.
 • Người chơi trong Faction đủ quyền hạn sẽ có quyền viết thông tin lên đó.
 • Bảng thông tin có thể sử dụng để lưu hành các kế hoạch công việc trong tuần được ghi chú tại đó hoặc thông báo tuyển dụng.
 • Các thông tin về tuyển dụng của Faction sẽ được thông báo tới toàn thể người chơi qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn toàn máy chủ.
 • Xóa bỏ hệ thống Live-Stream In-Game của tổ chức và hệ thống TV ở trong nhà.
 • Cập nhật hệ thống Poster dành cho SAN News

        + Chỉ SAN News mới có thể thiết kế Poster và dán chúng lên tường.
        + Người chơi có thể tới gần các tờ Poster để đọc chúng.

d) Job Taxi (Rework):

 • Xóa lệnh /fare của Job Taxi.
 • Tiền Taxi sẽ cố định là $35/250m, mỗi khi khách hàng lên xe sẽ được tính $35 phí mở cửa khi nhận chuyến.
 • Cuộc gọi yêu cầu Taxi sẽ chỉ xuất hiện với người chơi khi đang ngồi trên xe Taxi của mình, khi người chơi xuống xe mà chưa tắt /jobduty cũng sẽ không nhận được cuộc gọi mới.

e) Job Mechanic

 • Bổ sung tính năng sửa chữa Engine/Battery vào hệ thống /kiemtra [phuongtien] [vehicle].
 • Để nhận được tiền từ khách hàng khi sửa chữa các phương tiện cần phải sử dụng lệnh /yeucaukiemtra [Mechanic ID] [Vehicle ID] [sotien].
 • Tiền nhận được từ việc sửa chữa các bộ phận tương ứng với số Vật dụng sửa chữa đã dùng để sửa chữa bộ phận đó nhân với số tiền khách hàng sẵn sàng trả.

                        Tổng tiền nhận = Số vật liệu sử dụng * Số tiền khách hàng offer.

 • Tiền job vẫn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng, người chơi sẽ phải tới ngân hàng để nhận tiền job.

f) G-Shop

 • Tính năng Đổi giới tính
 • Tính năng Đổi tên
 • Tính năng Phụ kiện đặc biệt.
 • Tính năng Mở rộng slot phương tiện.
 • Tính năng Mở rộng slot túi đồ (G-Coin) - sẽ không yêu cầu phải đạt cấp độ hay bất cứ điều kiện nào trong túi đồ để mở khóa.
 • Tính năng Thẻ ân xá đặc biệt (Cho phép người chơi được ra tù ngay lập tức. Sau khi sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ không thể sử dụng trong vòng 1 tuần)

g) San Andreas Luxury Dealership.

 • Khi một phương tiện được đăng lên đấu giá, hệ thống sẽ thông báo với toàn máy chủ, toàn bộ người chơi có thể tham gia thông qua /map > San Andreas Luxury Dealership.
 • Mỗi phương tiện khi đấu giá sẽ có giá sàn và giá trần.

          
          | Giá sàn: Giá ban đầu của phương tiện khi phiên giao dịch bắt đầu.
          | Giá trần: Giá cao nhất mà bạn có thể chi trả để mua nó (Tùy thuộc vào loại phương tiện mà có thể có hoặc không có giá trần).

 • Phương tiện được đấu giá với tiền tệ G-Coin (GvC Coin) hoặc SAD (San Andreas Dollar) hoặc cả 2.
 • Mỗi lần người chơi bid giá phương tiện tối thiểu sẽ là 50 G-Coin hoặc $10.000, phiên đấu giá sẽ kết thúc khi không còn người nào bid giá cao hơn người hiện tại.

          | Thời gian tham gia đấu giá khi được thông báo là 10 phút.
          | Khi đang tham gia đấu giá, nếu người chơi bị disconnect khỏi máy chủ sẽ bị loại khỏi phiên đấu giá.
          | Mỗi vòng BID sẽ là 10 giây để người khác BID giá tiếp theo, nếu không có ai BID gía tiếp, chủ trì đấu giá sẽ đếm từ 1 > 5 nếu không có ai BID tiếp thì phiên đấu giá sẽ kết thúc.
          | Với những phương tiện có giá trần, người chơi nào BID tới giá trần đầu tiên thì phương tiện sẽ được bán cho người đó với giá đã bid.

 • Số lượng người tham gia đấu giá của mỗi phiên là không giới hạn, ai cũng có thể tham gia đấu giá khi có đủ số G-Coin = số G-Coin sàn của phương tiện được đấu giá và 3000$ vé tham gia đấu giá.

          | Đối với thành viên VIP Cấp Platinum, Premium và Prestige sẽ được mời tới đấu giá với tư cách là khách mời mà không cần phải mất phí vé tham gia phiên đấu giá và được quyền BID giá sớm hơn người 
          | khác.

 • Phương tiện đấu giá sau khi kết thúc phiên sẽ bắt đầu được sản xuất để chờ cho phiên đấu giá tiếp theo tùy theo thời gian sản xuất của phương tiện đó.
 • Danh sách các phương tiện được bán trong San Andreas Luxury Dealership:
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×