Jump to content
D4ni3l

BỘ LUẬT SAN ANDREAS

Recommended Posts

LUẬT SAN ANDREAS

 

MỤC LỤC:

 

PREABLE: Hình thức và chính sách

Định nghĩa

Mục 1. Tội gây ra với một cá nhân                                                        (PC1-01 đến PC1-11)

Mục 2. Tội phạm gây ra đối với tài sản và trục lợi bản thân            (PC2-01 đến PC2-17)

Mục 3. Tội quấy rối, làm ô uế cộng đồng xã hội                                 (PC3-01 đến PC3-09)

Mục 4. Tội làm ảnh hưởng đến công lý                                                (PC4-01 đến PC4-23)

Mục 5. Tội làm ảnh hưởng đến hòa bình của chung                          (PC5-01 đến PC5-04)

Mục 6. Tội làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn                   (PC6-01 đến PC6-11)

Mục 7. Tội gây ra trên một cá nhân bị khuyết tật

thể chất hoặc tinh thần                                                              (PC7-01 đến PC7-04)

Mục 8. Sử dụng, tàn trữ vũ khí, công cụ chết người                          (PC8-01 đến PC8-13)

Mục 9. Luật giao thông                                                                             (PC09-01 đến PC09-16)

Mục 10. Tội liên quan đến phương tiện giao thông                           (PC10-01 đến PC10-10)

Mục 11. Tăng án phạt                                                                                (PC11-01 đến PC11-09)

Mục 12. Chính sách luật                                                                            (PC12-01 đến PC12-15)

Mục 13. Vi phạm luật mang tính liên bang                                          (PC13-01 đến PC13-09)

Mục 14. Các sửa đổi và bổ sung                                                             (PC14-01 đến tiếp)

 

 

PREAMBLE: Hình thức và chính sách

 

Mục Đích:

Để tạo nên bộ luật mà đảm bảo sự an toàn của người dân San Andreas và đảm bảo sự cộng bằng, cũng như qui trình xử lý các tội phạm tại trong bang San Andreas như đã viết trong bộ luật.

 

Trích bộ luật:

Đảm bảo sự lâu bền và để dễ hiểu, hãy đọc bộ luật này theo một trong ba cách sau đây:

1.      Tựa đề được gạch chân, đánh số thứ tự ở đầu, đầy đủ tên. Ví dụ: (1)01. Đe dọa

2.      Đánh dấu theo (x)xx. Ví dụ: (1)01. Hoặc (10)01.

3.      Đánh dấu theo viết tắt của các luật, code PCX-XX. Ví dụ: PC1-01 hoặc PC10-01

 

Định Nghĩa:

1.      “Cá nhân”:  được hiểu là một con người đang còn sống.

2.      “Người dân”: Bất kì cá nhân nào không phải là một nhân viên nhà nước đang làm việc hoặc lính vệ quốc.

3.      “Sĩ Quan”: Bất kì cá nhân nào có huy hiệu ( badge ), dấu hiệu xác định mình là người thi hành pháp luật, hoặc thông qua cách thức nội bộ để nhận biết một người thi hành pháp luật, một người thi hành pháp luật đang làm việc ( onduty ).

4.      “Nhân viên nhà nước”: Bất kì nhân viên nào trực thuộc tổ chức của nhà nước, liên bang, hoặc của nhà nước.

5.      “Vũ khí”: Được xem là một vật, công cụ dù có hợp pháp hay không mà được sử dụng để gây hại đến tính mạng của một cá nhân, hoặc đe dọa để gây hại đến tính mạng của một cá nhân nào đó.

6.      “MDC”: là Mobile Database of Criminals ( Cơ sở dữ liệu di động lưu trữ thông tin tội phạm ) và hệ thống của bang San Andreas dùng để lưu trữ thông tin, nhận diện giành cho các tội phạm.

7.      Chỉnh sửa án phạt sẽ được nêu rõ thêm tại Mục 10. Tăng án phạt.

8.      Các chính sách sẽ được nêu chi tiết tại Mục 12. Chính sách luật.

9.      “Gộp án phạt”: Khi một nghi phạm phạm một tội nhiều lần hoặc một lần nhưng nhiều nơi. Mỗi lần vi phạm hay được “gộp án phạt” sẽ được nêu trong hồ sơ của tên tội phạm ấy kèm theo án phạt của hắn. Xem thêm tại (10)00 Các ngoại lệ.

10.   (( Ba dấu (***) đánh dấu sự tham gia của bên thứ ba, thống đốc, Tòa án, thẩm phán, hoặc các tổ chức khác để giải quyết các vấn đề vượt quá tầm của pháp luật hiện tại ( cảnh sát ). ))

11.   (( Tuổi tác, giới tính, tinh thần của nhân vật của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi vị trí bạn bị bắt giữ hay thời gian mà bạn phải ở tù vì muốn trục lợi bởi lý do OOC (OOC muốn ra tù sớm để chơi). Một cách IC, bạn sẽ được đưa tới một nơi phù hợp, không gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của bạn. ))

 

 

 

 

Mục 1. Tội gây ra với một cá nhân.

(1)01.Đe dọa:

1.      Bất kì các hình thức liên lạc, đe dọa rằng sẽ hãm hại hoặc giết, khiến  một cá nhân cảm thấy bất ổn về sự an toàn của mình.

2.      Bất kì các hình thức liên lạc, đe dọa rằng sẽ hãm hại bạn bè hoặc người thân của một cá nhân.

3.      Các hình thức đe dọa có thể không thông qua trực tiếp gặp mặt, có thể qua thư viết, tin nhắn và các phương tiện khác.

 

-        Mã luật (1)01 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

-        Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

( Đe dọa khác với hành hung dựa vào khoảng cách. Đe dọa có thể diễn ra khi ở xa nhau, trong khi hành hung là ở kế gần nhau. )

 

   (1)02.Đe dọa bằng vũ lực:

 

1. Một cá nhân cố ý đe dọa bằng cách tấn công, gây thương tích cho người khác.

 

               -  Mã luật (1)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
              - Sĩ quan sẽ phạt $200 tại đồn cảnh sát.

(  . Một người nào đó cách vài mét đe dọa giết hay hãm hại bạn và chỉ còn một tý là sẽ dẫn đến đánh nhau. Đe dọa sẽ nhẹ hơn hành hung vì nạn nhân có thể bỏ chạy được.

   . Những hành động trực tiếp lên người làm đau không mong muốn sẽ được xem là hành hung, khi nắm, giật ai đó khi đang đe dọa thì sẽ được xem là hành hung, tùy vào ý định và hậu quả của sự việc. )

 

 (1)03.Đe dọa bằng vũ khí nguy hiểm:

               1. Một người cố ý đe dọa người khác bằng một vũ khí, dụng cụ hoặc vật dùng nguy hiểm.

- Mã luật (1)03 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan
sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

( . Tấn công bằng vũ khí nguy hiểm giống với hành hung, nhưng phạm nhân có vũ khí, dụng cụ nguy hiểm. Hãy xem note của Tấn công để biết thêm chi tiết. Mọi hành động đe dọa bằng vũ khí được xem là Tấn công bằng vũ khí nguy hiểm , nhưng phải có nhân chứng, bằng chứng mới được tính vào tội này.)

 

                              (1)04.Hành hung:

 

1.      Một cá nhân sử dụng vũ lực để cố ý gây thương tích

 

- Mã luật (1)04 là tội nhẹ sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
-
Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(. Hành hung được định vào lúc vũ lực được gây ra. Cú đấm đầu tiên hoặc thứ hai sẽ được coi là hành hung. Tiếp tục đấm hoặc đánh nhau sẽ được xem là hành hung gây thương tích nặng .)

                              (1)05.Hành hung gây thương tích nặng:

1.      Một cá nhân sử dụng vũ lực để tấn công liên tục người khác

- Mã luật (1)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $1.000 tại đồn cảnh sát.

(. Hành hung gây thương tích nặng là sử dụng vũ lực hoặc hành hung liên tục với một người nào đó, ví dụ như đánh nhau với người khác ( fight , brawl ), mà không dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng )

                             

(1)06.Cố ý giết người:

1.      Một cá nhân có ý gây thương tích gây hại đến tính mạng của người khác thông qua một số hành động.

2.      Một người, khi đang thực hiện một hành vi trái pháp luật, gây thương tích có ảnh hưởng đến tính mạng của người khác.

 

-Mã luật (1)06 là tội hình sự sẽ bị có thời gian phạt là 9 phút.

- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

(*Cố ý giết người là một tội bị bắt bởi những hành động có thể dẫn đến thương tích gây hại đến tính mạng. Thời gian vào tù được quyết định bởi gây ra bởi tai nạn hoặc là gây ra bởi chủ ý.

 *Với tại nạn mà giết người, phải có bằng chứng ví dụ: Đang chạy xe vượt tốc độ, hoặc lái xe đang xỉn, tông chết người.

  *Hành hung gây thương tích nặng là tội nhẹ hơn, ví dụ: đánh người đó cho đến khi họ bất tỉnh hoặc ( bị té xuống chờ cứu thương trong game ). Nhưng không thể đảm bảo rằng té xuống chờ cứu thương có nghĩa là Cố ý giết người vì nó tùy thuộc vào tình huống RP ).

               (1)07.Ngộ sát

1.      Một cá nhân vô ý giết một người qua một tai nạn, có hoặc không có thông qua mâu thuẫn, cãi nhau.

2.      Một người vô ý giết người, khi đang làm một hành động trái pháp luật.

- Mã luật (1)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 10 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

(* Ngộ sát là tội giết người không có chủ đích hoặc được chứng minh là người phạm tội có ý định dừng lại, không cố ý giết nạn nhân. Ngộ sát chỉ được xét khi phạm nhân là người sai trước, và có bằng chứng là sai. Ví dụ: Lái xe say xỉn, tông chết người là Ngộ sát. Vô ý tông chết một người khi người đó đi vào lòng lề đường không được xem là Ngộ sát.  )

               (1)08.Giết người

1.      Giết người có chủ đích trước

2.      Phạm tội giết người trong khi phạm trọng tội đã được chứng minh là có chủ đích

 

­- Mã luật (1)08 tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 18 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cạnh sát.

               (1)09.Bắt giữ người trái pháp luật

1.      Một cá nhân bắt giữ trái ý người khác ( hoặc trái ý người bảo hộ của họ ) mà khôg có chủ đích hoặc đòi tiền chuộc ít hơn 1 giờ.

2.      Một người thực hiện quyền bắt giữ công dân một cách sai pháp luật.

 

- Mã luật (1)09 là trọng tội sẽ có thời gian phạt là 18 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.500 tại đồn cảnh sát.

- Nếu tội được gây ra với người chưa trưởng thành, phạm nhân sẽ nhận mức án tối đa 270 phút.

( * Bắt giữ người trái phép là khi một người bị giữ, bắt trái ý của họ , bị giam ít hơn  1 tiếng mà không có dự định nào ( ví dụ: lên kế hoạch từ trước để bắt cóc ) hoặc khi không có dự định để đòi tiền chuộc.

·        Quyền bắt giữ công dân là một quyền để bắt giữ một đối tượng vi phạm luật trong khi cảnh sát đến để bắt họ. Làm việc hành một cách trái phép sẽ được coi là bắt giữ người trái pháp luật )

(1)10.Bắt cóc

1.      Một người giữ hoặc bắt, trái ý người khác mà có dự định, kế hoạch từ trước.

2.      Một người bắt giữ người khác trái phép quá 1 tiếng

3.      Một người bắt giữ hoặc giam người khác trái ý họ, và có ý định hoặc kế hoạch để đòi tiền chuộc

 

- Mã luật (1)10 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.000 tại đồn cảnh sát.

-Nếu phạm tội đối với người chưa trưởng thành sẽ nhận án phạt cao nhất.

( * Bắt cóc được xem là tội nặng hơn của bắt người trái phép. Bắt cóc bắt cóc người trái phép mà đã có dự tính từ trước, bắt để đòi tiền chuộc hay bất cứ cái gì có lợi cho mình. )

                              (1)11.Tra tấn

1.      Một người cố ý gây đau đớn với người khác

2.      Một người gây đau đớn, nhằm mục đích trả thì, tống tiền hay để lấy bất cứ gì có lợi cho bản thân.

 

-        Mã luật (1)11 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.

-        Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(* Tra tấn là án phạt để tăng, bổ sung cho các tội khác. Tra tấn có thể được thêm vào nơi người đó bị tra tấn, với ai và tội đi kèm chung với tra tấn. Nó tùy thuộc vào cảnh sát có muốn thêm tội này vào hay không . )

 

MỤC 2: Tội phạm gây ra đối với tài sản và trục lợi bản thân

(2)01.Phóng hỏa

1.      Một người cố ý đốt, phóng hỏa bất cứ tòa nhà, đất đai, hoặc tài sản mà không được cấp phép.

2.      Một người có ý giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện để phóng hóa tòa nhà, đất đai hoặc tài sản mà không được cấp phép.

3.      Một người vô ý phóng hỏa tòa nhà, đất đai, hoặc tài sản

 

- Mã luật (2)01 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.500 tại đồn cảnh sát.

( * Phóng hỏa là khi một người cố ý tạo hoặc giúp đỡ người khác phóng hỏa và có thể cháy lan và gây nguy hiểm. Phụ thuộc vào sở cứu hỏa và những đơn vị thi hành pháp luật để tham gia, bảo vệ người dân và dập tắt lửa. Cố ý hay vô ý đều bị tính là tội nếu như có bằng chứng và được chứng minh là có tội. )

                              (2)02.Xâm nhập trái phép.

1.      Một người đi vào đất đai, tài sản riêng của người khác khi nó đóng cửa hoặc không được phép.

2.      Một người đi vào khu vực cấm của một tòa nhà hoặc đất đai, tài sản đã được đánh dấu bởi chủ đất mà không có sự cho phép.

3.      Không thể ghép chung với tội (2)03. Xâm nhập trái phép khu vực cấm.

4.      Tội này không thể ghép chung với các tội cướp bóc.

- Mã luật (2)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

 

(* Xâm nhập trái phép sẽ được gán tội khi bất cứ ai đã được thông báo đi ra khỏi khu đó và họ từ chối làm thế nhưng thiếu động cơ để gây ra tội hoặc hành động trái pháp luật. Ăn trộm là hành động nặng hơn xâm nhập trái phép.

  Nếu cảnh sát hoặc chính phủ, người có quyền đã phong tỏa khu vực công cộng đó, nếu một người đi vào trong khu đó mà không có sự cho phép cũng được xem là Xâm nhập trái phép . )

               (2)03. Xâm nhập trái phép cơ sở, tòa nhà riêng.

1.      Một người vào một tòa nhà của chính phủ mà tòa nhà đó không cho phép dân thường vào mà vào.

2.      Những cơ sở, tòa nhà đó bao gồm : Khu quân sự, DOC, và các khu vực cấm của liên bang.

3.      Không áp dụng cho các tòa nhà bản xứ, như những khu vực cấm như sở cảnh sát, bệnh viện và phiên tòa.

4.      Không thể ghép chung với tội (2)02. Xâm nhập trái phép.

5.      Không thể ghép chung với bất kì tội trộm cắp

 

- Mã luật (2)03 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

(* Xâm phạm trái phép được xem là giống với trộm cắp nên không thể ghép với tội trộm cắp. )

                              (2)04.Trộm cắp

1.      Một người vào một khu vực cấm, vào khu đất bị giới hạn mà không có sự cho phép của người khác với ý định làm một việc trái pháp luật, nói thẳng là ăn cắp.

2.      Tội này không thể ghép chung với các tội xâm phạm trái phép.

 

- Mã luật (2)04 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $300 tại đồn cảnh sát.

(*  Trộm cắp có thể bao gồm vào ăn trộm trong nhà, căn hộ, văn phòng, xe hoặc các không gian bị khóa, giới hạn. )

                              (2)05. Tàn trữ dụng cụ dùng để trộm cắp.

1.      Một người tàn trữ trong mình một bộ combo, hay một dụng cụ cần thiết để thực hiện một vụ trộm, như một cái thanh dài, tua vít,…

 

- Mã luật (2)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

( * Bộ set dụng cụ của người đó phải hợp lý trong việc sẽ sử dụng trong việc cướp bóc. Ví dụ: Chỉ có tua vít không thì sẽ không bị phạt, nhưng một cái tua vút, một cái thanh căng ( thanh dài – tension bar hoặc crowbar, có thể bị bắt ).

                              (2)06. Ăn cướp

1.      Một người lấy tài sản từ người khác bằng vũ lực hoặc đe dọa mà không có sự cho phép từ người khác.

2.      Tội này không thể ghép chung với tội số (2)07

- Mã luật (2)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

( * Ví dụ: đang cướp, đánh người => ghép tội hành hung và trộm cắp. )

               (2)07. Cướp kèm theo vũ khí.

1.      Một người trộm cắp từ người khác, và sử dụng vũ lực kèm theo vũ khí.

 

-        Mã luật (2)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

-        Sĩ quan sẽ phạt $1.000 tại đồn cảnh sát.

( * Tội này được ghép với tất cả tội ở mục 1 nếu như tội phạm có vi phạm. )

               (02)08.Trộm vặt

1.      Một người cướp tài sản, tiền dưới $2,500

2.      Một người không thể trả tiền một hợp đồng hoặc một dịch vụ nào đó trong 1 quãng thời gian nhất định, tổng số tiền nhỏ hơn $2,500

- Mã luật (2)08 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát

               (02)09. Cướp bóc

1.      Một người trộm, lấy tài sản của người khác trị giá hơn $2,500 nhưng ít hơn $10,000.

2.      Một người không thể trả hợp đồng trong một quãng thời gian dài với số tiền nợ hơn $2,500 và ít hơn $10,000.

 

- Mã luật (2)09 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

               (2)10.Cướp tài sản trị giá cao

1.      Một người cướp tài sản người khác trị giá hơn $10,000.

2.      Một người không trả đủ tiền hợp đồng dịch vụ nào đó trong một quãng thời gian nhất định mà số tiền lên đến hơn $10,000

 

- Mã luật (2)10 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

                              (2)11. Cướp phương tiện

1.      Một người cướp phương tiện có động cơ bất kì.

2.      Một người vào ghế tài xế của một chiếc xe đã được đậu một cách bất hợp pháp.

3.      Một người vào chiếc xe một cách bất hợp pháp.

4.      Tội này không thể ghép chung với các tội như Xâm phạm trái phép hay Ăn trộm.

 

       - Mã luật (2)11 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

(* Cướp phương tiện có thể ghép trung với tội ăn cướp nhưng không được với ăn trộm và xâm phạm trái phép. )

                              (2)12. Cướp vũ khí.

1.      Một người cướp bất kì súng, bất kể giá cả hoặc bất kể súng có đăng kí hay chưa.

 

­- Mã luật (2)12 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.500 tại đồn cảnh sát.

(* Cướp vũ khí không thể ghép với ăn cướp )

                              (2)13. Nhận vật dụng đã bị ăn cắp. (Sử dụng tài sản, vật dụng  ăn cắp)

1.      Một người vẫn mua hoặc nhận một tài sản hay vật dụng dù đã biết nó được ăn cướp hoặc lấy từ những hình thức ăn trộm, ăn cắp.

 

- Mã luật (2)13 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 12 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

(* Một sĩ quan có thể chứng minh rằng một cá nhân biết vật dụng đó có bị ăn cắp hay không dựa vào các yếu tố như: giá cả, chất lượng hoặc bất kì những chi tiết có thể nhận biết được dễ dàng, lúc đó người đó sẽ bị truy tố.)

                              (2)14. Tống tiền

1.      Một người đe dọa làm ảnh hưởng đến người khác, ép buộc họ đưa tài sản hoặc làm một việc gì đó.

2.      Một người tận dụng, đe dọa bằng quyền lực ép buộc phải làm những gì mình muốn.

3.      Một người tận dụng nguồn thông tin của mình để tống tiền, đe dọa người khác để lấy tài sản hoặc làm những gì mình muốn.

 

- Mã luật (2)14 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 12 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

(* Tống tiền phụ thuộc vào người hoặc tổ chức đang sử dụng quyền lực hoặc làm ảnh hưởng người khác thông qua đe dọa để lấy được thứ mình muốn.

Sử dụng tiền bạc để hối lộ, khiến cho người dân im lặng hoặc đòi tiền bảo kê.

Đây là luật có thể áp dụng cho những tổ chức ăn tiền hối lộ hoặc những tổ chức biến chất, sử dụng quyền lực để lấy những gì mình muốn )

                              (2)15. Giả mạo giấy tờ

1.      Một người cố ý tạo ra, sử dụng giấy tờ giả có ý định lừa đảo, qua mặt.

2.      Một người cố ý ký một giấy tờ hoặc một thỏa thuận, hay đồng ý một chính sách mà không có kiến thức về những quyền hay không rõ thật sự về sự trong sạch của giấy tờ đó.

- Mã luật (2)15 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

                              (2)16.Lừa đảo

1.      Một người có ý đưa ra những thứ sai sự thật, bằng lời nói hay hành động, mà mục đích để giấu, đưa đi người nghe đi lệch với sự thật, để lừa và tận dụng sự bất lợi thế của người bị lừa để hại họ.

- Mã luật (2)16 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

                              (2)17.Phá hoại tài sản

1.      Một người cố tình phá hoại tài sản của người khác

 

- Mã luật (2)17 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

              

 

Mục 3: Tội quấy rối, làm ô uế cộng đồng xã hội

(3)01. Bán dâm

1. Một người cố tình để lộ cơ thể trần truồng hoặc cơ quan sinh dục của họ vào tài sản công cộng hoặc trong khu vực công cộng của một doanh nghiệp tư nhân.

2. Một người cố tình để lộ thân thể trần truồng hoặc bộ phận sinh dục của mình cho người khác mà không có sự đồng ý của người đó.

3. Một người cố tình để lộ thân thể trần truồng hoặc bộ phận sinh dục của mình vào tài sản cá nhân mà không được phép của chủ sở hữu.

4. Thực hiện những hành động liên quan đến tình dục ở nơi công cộng

- Mã luật (3)01 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

(3)03. Bán dâm

 1. Một người cố ý tham gia thực hiện hành vi quan hệ tình dục hoặc mối giới để kiếm tiền hoặc vật chất.

- Mã luật (3)03 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

(3)04. Ma cô

1.Một người cố ý quảng cáo, hỗ trợ hoặc cung cấp phương tiện vận chuyển hoặc giám sát những người có liên quan đến mại dâm và giữ lại một phần hoặc toàn bộ số tiền kiếm được.

- Mã luật (3)04 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $3.000 tại đồn cảnh sát.

 (3)05. Xâm hại thân thể

1. Một người có hành vi đe dọa bằng lời nói mang tính thể chất như tiếp xúc, cố tình đụng chạm, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp, hay hôn cho tới tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm.

2. Một người có hành vi phi lời nói gồm các hành động không được như mong muốn như ngôn ngữ cơ thể khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của ngón tay. Hình thức này bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính, áp phích, thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan tới tình dục.

- Mã luật (3)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 (3)06. Sexual Battery

1. Một người đông chạm, dê người khác.

2. Một người gây ra những vết tính hoặc đụng chạm vật lý vào cơ thể với ý định muốn giao cấu, lạm dụng.

- Mã luật (3)06 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

 

 

 

 

 

 (3)07. Hiếp dâm 

1. Một người buộc người khác tham gia vào quan hệ tình dục.

2. Một người thực hiện quan hệ tình dục không liên đới với người khác.

3. Người thực hiện quan hệ tình dục với người khác mất quyền kiểm soát, khuyết tật hoặc không thể đồng ý.

- Mã luật (3)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

(3)08. Hiếp dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên

1. Một người có quan hệ tình dục đồng giới với những người khác dưới 16 tuổi.

- Mã luật (3)08 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

 (3)09. Theo dõi

1. Một người cố ý theo dõi, quấy rối người khác theo trái ý của người đó.

2. Một người làm những hành động theo dõi làm cho người khác thấy không an toàn cho gia đình, bạn bè hoặc bản thân họ.

3. Một người vi phạm luật giới hạn đưa ra bởi tòa ( ví dụ: tòa yêu cầu tránh xa một người trong phạm vi bao nhiêu mét . )

- Mã luật (3)09 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

Mục 4: Tội gây ra đối với công lý xã hội

 (4) 01. Hối lộ

1. Một người nào đó đưa hoặc tặng cho Công nhân viên chức, Cán bộ hay những người thi hành pháp luật một khoản tiền, vật phẩm có giá trị hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng, để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật.

2. Một người nào đó cung cấp các dịch vụ hoặc phi vật chất nhưng lại có giá trị đối với Công nhân viên chức, Cán bộ hay những người thi hành pháp luật nhằm gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ và quá trình thực thi pháp luật của họ.

- Mã luật (4)01 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $3.500 tại đồn cảnh sát.

 (4) 02. Không nộp phạt

1. Người không đóng phạt hoặc án phí trong khoảng thời gian quy định và được chỉ định

2. A person CAN be given the opportunity to pay all fines in lieu of being arrested when being approached.

3. Khoản phí này không được cộng dồn cho mỗi khoản tiền phạt chưa thanh toán tại thời điểm bắt giữ.

- Mã luật (4)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(4)03. Không tôn trọng các quy tắc của tòa án.

1. Một người cố ý không tuân theo mệnh lệnh hoặc bằng văn bản của cơ quan tòa án hoặc vi phạm theo đúng thủ tục tố tụng.

2. Phí này chỉ có thể được đề xuất bởi một thẩm phán hoặc đại diện của một tòa án.

- Mã luật (4)03 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

 (4)04. Vi phạm trát hầu tòa.

1. Một người tránh hoặc vi phạm, làm trái trát hầu tòa đưa ra bởi tòa án.

2. Một người trốn tránh, vi phạm yêu cầu của tòa tại phiên tòa.

3. Một người trốn  tránh hoặc vi phạm một văn bản về mệnh lệnh, yêu cầu của tòa.

4. Một người vi phạm lệnh tòa dưới bất cứ hình thức hoặc tổ chức nhà nước.

- Mã luật (4)04 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

 

 (4)05. Quấy rối nhân chứng, nạn nhân.

1. Một người cố ngắn ngăn chặn, thuyết phục nhân chứng, nạn nhân để không dự, làm chứng tại phiên tòa xét xử hoặc hối lộ, đe dọa chính chính quyền để xét xử sai sự thật.

2. Một người ngăn chặn sự cống hiến, để đưa ra sự thật hoặc do quá trình tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý khác.

- Mã luật (4)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

 

 (4)06. Đưa sai thông tin cho nhân viên chính phủ.

1. Một người cung cấp thông tin sai sự thật cho cảnh sát trong quá trình điều tra.

2. Một người cung cấp dữ liệu sai cho nhân viên chính phủ trong quá trình điều tra trong một số năng lực chính thức

3. Điều này không thể ghép chung với tội số (4)08. Làm trái lời thề.

- Mã luật (4)06 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

 

(4)07. Khai báo phàn nàn sai sự thật

1. Một người nộp một khiếu nại, giấy tờ phàn nàn tổ chức nào đó hoặc phàn nàn hành vi của nhân viên nào đó mà sai sự thật.

- Mã luật (4)07 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $300 tại đồn cảnh sát.

 

 (4)08. Làm trái lời thề

1. Một người đưa ra lời khai sai sự thật sau khi đã thực hiện lời thề tại tòa.

2. Một người khi đang làm chứng tại tòa

3. Tội  này không thể ghép chung với (4)06.

- Mã luật (4)08 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 (4)09. Không đưa ra danh tính, giấy tờ cho cảnh sát.

1. Một người khi bị bắt bởi cảnh sát, mà không thể đưa ra được ID ( cmnd ) hoặc bất kì giấy tờ để chứng minh mình hay tên có trong dữ liệu.

- Mã luật (4)09 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $300 tại đồn cảnh sát.

(* Như luật (12)11. Ở tù chung thân có thể áp dụng cho người mà không thể đưa ra giấy cmnd và đưa ra được cách hợp lý để xử lý họ, và cho những người không thể được xác định danh tính bằng bất kì cách nào khác, sẽ bị phạt tù 900 phút cho đến khi đã xác định được danh tính, sau đó tội này và những tội đi kèm sẽ được đưa vào hồ sơ và án phạt của họ sẽ được thay đổi. )

 

(4)10. Giả mạo danh tính của nhân viên chính phủ.

1. Một người giả mạo, giả vờ vào vai một nhân viên chính phủ như cảnh sát, bác sĩ, người thu thuế, điều tra liên bang và các chức danh khác.

2. Một người mặc một đồng phục chính thức của những tổ chức và có phù hiệu, bảng tên trên người.

3. Một người tự nhận là nhân viên chính phủ mục đích để lừa gạt người khác.

- Mã luật (4)10 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $1.500 tại đồn cảnh sát.

 

(4)11. Cản trở nhân viên chính phủ làm việc.

1. Một người tỏ ra thái độ rõ rang muốn cản trở nhân viên chính phủ thực hiện công việc của họ

2. Một người thất bại trong việc nghe theo yêu cầu của nhân viên thi hành pháp luật.

3. Một người sau khi bị phạt vé phạt, bị cảnh cáo vẫn tiếp tục vi phạm lỗi và lờ đi yêu cầu của cảnh sát.

- Mã luật (4)11 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $300 tại đồn cảnh sát.

 

(4)12. Chống đối cán bộ thi hành pháp luật.

1. Một người tránh sự tiếp cận của cảnh sát khi không có phương tiện hoặc chống đối khi bị bắt bằng vũ lực

2. Tội này không ghép chung với tội cố gắng chạy trốn khỏi cách sát (8)02. Trốn tránh cảnh sát.

­- Mã luật (4)12 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(4)13. Trốn khi đang bị giữ bởi cảnh sát.

1. Một người dùng vũ lực để cố gắng trốn, thoát khỏi vòng tay của cảnh sát khi đang bị bắt giữ  và kết cục là đưa ra lệnh bắt giữ hoặc thông báo APB ( thông báo trụ sở ) rằng phải bắt đối tượng lại.

2. Cho đến khi APB được thông báo hoặc lệnh được phát ra thì trường hợp tính là tội (4)12.

- Mã luật (4)13 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(4)14. Trốn tù.

1. Một người khi đã bị bắt, gắn tội mà cố gắng thoát  khỏi tù ở bất kì đâu.

- Mã luật (4)14 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.000 tại đồn cảnh sát.


(4)15. Hỗ Trợ Tù Nhân trốn

1. Một người hỗ trợ tù nhân trốn khỏi vòng tay pháp luật, bao gồm cả trốn khi đang bị bắt giữ bởi cảnh sát và trốn tù.

­- Mã luật (4)15 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $2.000 tại đồn cảnh sát.

 
(4)16. Buôn người

1. Một người cố ý buôn, đưa những cá nhân không phải là công dân của bang mà không có visa hoặc sự cho phép nào.

2. Một người cố ý giam cầm người khác, với ý định bán, giữ làm nô lệ hoặc những việc khác.

3. Tội này không thể ghép với (1)10 bắt cóc.

- Mã luật (4)16 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

(4)17. Sử dụng sai mục đích tổng đài chính phủ.

1. Một người sử dụng đường dây nóng của chính phủ cho mục đích nào khác ngoài những trường hợp nguy cấp mà không có dính đến mạng sống của người khác.

2. Một người sử dụng đường dây này gọi điện để phá, quấy rối.

­- Mã luật (4)17 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

 

(4)18. Tiêu hủy chứng cứ

1. Một người tiêu hủy hoặc cố ý tiêu hủy, giấu hay thay thế bất kì bằng chứng mà có thể sử dụng trong cuộc điều tra hay điều trần tại tòa.

- Mã luật (4)17 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

 

 

 


(4)19. Đưa hàng lậu vào tù.

1. Một người cung cấp hàng lậu bên ngoài vào cho tù nhân trong tù hoặc cố gắng đưa vô tù những thứ không hợp pháp.

- Mã luật (4)19 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

(4)20. Vi phạm quản chế.

1. Một người vi phạm những điều kiện khi bị quản chế.

- Mã luật (4)20 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.

 

(4)21. Lừa đảo trong cuộc bầu cử.

1. Nếu một người thay đổi kết cục, kết quả của một cuộc bầu cử thông qua cách không hợp lệ, bất hợp pháp.

- Mã luật (4)21 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.

 
(4)22. Tha hóa trong khi làm nhiệm vụ.

 1. Một nhân viên nhà nước mà làm những hành động mà làm những việc không có lợi đến cộng đồng hay không phải thực hiện công lý.

2. Một người nhân viên nhà nước thực hiện những hành động lơ là trong khi làm nhiệm vụ.

3. Một nhân viên nhà nước bị kết tội bởi tòa án một tội hình sự khi đang thực hiện nhiệm vụ.

- Mã luật (4)22 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $3.000 tại đồn cảnh sát.

 
(4)23. Tham nhũng trong chính quyền.

1. Người mà làm những việc chỉ có lợi bản thân, không có lợi đến cộng đồng hay không đúng công lý hoặc sai với nhiệm vụ của mình trong phòng.

- Mã luật (4)23 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $3.000 tại đồn cảnh sát.

 

Mục 5. Tội đối với cộng động chung.

(5)01. Gây ảnh hưởng đến sự yên tỉnh.

1. Một người tạo ra, gây ran guy hiểm đến tình hình chung của nơi công cộng.

2. Một người có ý gây hứng hay muốn hại đến người khác thông qua cử chỉ, lời nói, hành động hay các cách khác.

3. Một người có ngôn từ tục tiểu hay tiếng ồn làm rối loạn dân thường gần đó hoặc có ý kích động bạo lực

- Mã luật (5)01 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $15 tại đồn cảnh sát.

 

 

(5)02. Tụ tập bất hợp pháp.

1.  Một người mà không có sự cho phép của chính quyền, từ chối rời khỏi khu vực công cộng khi được yêu cầu bởi quản lý khu đất hoặc cảnh sát.

2. Một người từ chối rời hiện trường gây án khi được yêu cầu bởi nhân viên cảnh sát.

3. Một nhóm không phản đối hoặc biểu tình một cách hòa bình trong một "khu vực tự do ngôn luận" được chỉ định hoặc không có giấy phép hay sự ủy quyền thích hợp của thành phố.

4. Một người từ chối rời khỏi khu đất riêng mà họ đã được mời vào và được yêu cầu  đi ra bởi chủ đất hoặc chủ nhà.

5. Tội này không thể ghép chung với tội Xâm phạm trái phép các loại. Tội này cũng không có thể ghép chung với tội

- Mã luật (5)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $300 tại đồn cảnh sát.


(5)02. Cản trở nhân viên nhà nước khi đang trong khu đất công cộng.

- Mã luật (5)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(5)03.Kích động cuộc bạo động

1. Một người bằng lời nói, kích động một đám đông hoặc nhóm người tổ chức ở trong một khu công cộng yên bình hay một khu tư nhân để tạo ra cuộc bạo động gây bất ổn định.

2. Một nhóm người có thể được xem là băng đảng bởi cảnh sát bởi những hành động cố gắng kích động bạo lực, hỗn loại ở những nơi công cộng.

- Mã luật (5)03 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(5)04. Tư Hình

1. Một người thực thi công lý theo cách hiểu của họ về đúng hay sai hay một người không có thẩm quyền muốn thi hành pháp luật. Quyền bắt giữ công dân chỉ có tác dụng khi công dân đó, vì sự sợ hãi và sự an toàn của họ hoặc bạn bè, người thân của họ, bắt giữ người đang vi phạm luật.

2. Một người cố gắng thực hiện quyền bắt giữ công dân hoặc thực thi công lý như cảnh sát hoặc sử dụng quyền hành như của chính phủ mà không có bất kì sự cho phép hay hợp lý nào.

3. Một người vi phạm mã luật (12)10.

- Mã luật (5)04 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 18 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 6: Tội phạm làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an toàn.

 

(6)01. Sỡ hữu, duy trì một cơ sở, khu vực để tàn trữ đồ cấm

1. Một người mở ra hay duy trì một cơ sở, tòa nhà mục đích để bán, phân phát, tàn trữ những loại thuốc, ma túy hay là vũ khí một cách bất hợp pháp.

- Mã luật (6)01 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 (6)02. Tạo ra, tinh chế ra chất kích thích, ma túy.

1. Một người mà không có sự cho phép của luật pháp, tinh chế, chế tạo ra những sản phẩm là chất kích thích, ma túy theo cách trắc từ cây hay chế bằng hóa học.

- Mã luật (6)02 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(6)03. Buôn bán chất kích thích, ma túy.

1. Một người bán, hay đưa ra đề nghị bán chất kích thích, ma túy cho người khác.

- Mã luật (6)03 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 (* Tội này có thể ghép với bất kì tội tàn trữ chất kích thích, ma túy nếu họ có trong người. Điều này có nghĩa là vừa bị bắt buôn bán nó và vừa bị bắt tàn trữ nó ).

 

(6)04. Tàn trữ chất kích thích, ma túy.

1. Một người tàn trữ chất kích thích, ma túy mà chất đó không được kê đơn bởi bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Mã luật (6)04 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 
(6)05. Tàn trữ chất kích thích và có ý bán.

1. Một người tàn trữ chất kích thích với hơn 20 grams.

2. ((Mỗi loại thuốc, ma túy trong túi đồ (xx/xx) được coi là 1 gram )).

- Mã luật (6)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $200 tại đồn cảnh sát.

 (* Tại 20 grams hay cao hơn, cộng 30 phút cho mỗi 10 grams có trong đó. Nếu người vi phạm ví dụ, có 65 grams nghĩa là họ sẽ bị phạt 180 phút cho 60 grams và thêm 30 phút cho 5 grams làm tròn lên thành 10 nghĩa là tổng cộng sẽ đi tù 210 phút. )

 

 

(6)06. Tàn trữ đồ chứa chất có nồng độ cồn đang mở.

1. Một người đang giữ trên người một thứ đang đựng, chứa, giữ chất có nồng độ cồn ở nơi công cộng hoặc trên một phương tiện.

­- Mã luật (6)06 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $100 tại đồn cảnh sát.

 

(6)07. Say xỉn nơi công cộng.

1. Một người bị phát hiện say xỉn ở nơi công cộng.

2. Một người trong trạng thái không thể tự bảo vệ bản thân, hay quan tâm đến sự an toàn của người khác do say xỉn.

3. Một người rõ rang đang bị dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích có nồng độ cao và gây rối hoặc ảnh hưởng đến những sự kiện riêng và từ chối làm theo những gì quản lý đất hoặc người có quyền yêu cầu.

- Mã luật (6)07 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $150 tại đồn cảnh sát.

 
(6)08. Dùng chất ma túy, kích thích.

1. Một người sử dụng chất ma túy, kích thích mà không có sự cho phép hay đơn kê từ bác sĩ.

- Mã luật (6)08 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $150 tại đồn cảnh sát.

 
(6)09. Sử dụng mặt nạ che dấu danh tính khi đang thực hiện tội ác.

1. Một người sử dụng mặt nạ, hood, hay bất kì thứ gì để che giấu danh tính ở nơi công cộng và từ chối gỡ nó ra khi một cảnh sát yêu cầu. Điều này không áp dụng cho những người sử dụng mặt nạ các loại cho các lễ hội hoặc sử dụng để bảo vệ phần đầu của mình.

2. Một người sử dụng mặt nạ hay bất cứ gì che phần mặt để thực hiện một việc bất hợp pháp.

- Mã luật (6)09 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 12 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

 
(6)10. Khủng bố***

1. Một người đe dọa hay sử dụng bất kì hành động chống lại lợi ích của cộng đồng người dân, dùng để gây hỗn loạn và đe dọa số lượng lớn.

2. Một người tấn công hoặc đe dọa tấn công số lượng lớn hoặc tấn công một cơ sở tư như văn phòng, sân vận động, hệ thống giao thông, cầu,… hoặc bất kì.

3. Tội này chỉ có thể được phán dưới sự ra lệnh của Thống đốc, Thẩm phán.

- Mã luật (6)10 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 15 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $20.000 tại đồn cảnh sát.

 ( Án này yêu cầu admin 4++ chở lên để phán ).

 

Mục 7. Tội gây ra trên một cá nhân bị khuyết tật thể chất hoặc tinh thần

 

(7)01. Hành hung trẻ em

1. Một người có ý định đưa ra những hành động vô nhân đạo đối với một đứa trẻ.

2. Một người cố ý gây hại cho trẻ dưới 18 tuổi và gây chấn thương về tâm lý.

3. Một người gây chấn thương với trẻ em dưới 18 tuổi.

­- Mã luật (7)01 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $1.500 tại đồn cảnh sát.


 (7)02. Bán chất có cồn cho trẻ vị thành niên.

1. Một người cố ý bán chất có cồn cho trẻ em dưới 21 tuổi.

- Mã luật (7)02 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $1.500 tại đồn cảnh sát.


(7)03. Trẻ vị thành niên tàn trữ chất có cồn.

1. Trẻ dưới 21 tuổi có đang giữ / sử dụng chất có cồn hoặc có vẻ như đang bị say xỉn bởi chất có cồn.

- Mã luật (7)03 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $1.500 tại đồn cảnh sát.Mục 8. Tàn trữ, sử dụng vũ khí, dụng cụ chết người

(8)01. Tàng trữ dao, kiếm bất hợp pháp.

1. Một người sở hữu vật dụng bén hoặc tự chế, dài quá 6 cm và có thể sử dụng để đâm, chém.

2. ((Bất kì những vũ khí như knife, katana có trong người được xem là đủ dài và được xét vào bất hợp pháp)).

- Mã luật (8)01 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 12 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $30 tại đồn cảnh sát.


(8)02. Tàng trữ súng chưa đăng kiểm.

1. Một người sở hữu một vũ khí hợp pháp, nhưng không có giấy phép trên người hoặc trong xe, hoặc bất kỳ giấy tờ chứng minh hợp pháp.

2. Một người cố ý và có ý sử dụng nó như một vũ khí để hại người khác mà không có giấy phép.

- Mã luật (8)02 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.


-Các loại vũ khí như Uzi hoặc các loại Assualt rifle như AK47, m4,… được xét vào vũ khí bất hợp pháp.

(8)03. Tàng trữ súng bất hợp pháp.

1. Một người tàn trữ vũ khí bất hợp pháp.

2. Một người tàn trữ vũ khí mà có những chỉnh sửa bất hợp pháp như gắn dao, băng đạn thêm, silencer,…

3.((Những vũ khí  bất hợp pháp có thể chỉnh sửa như sdpistol, mp5, uzi).

- Mã luật (8)03 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(8)04. Tàng trữ vũ khí hạng nặng.

1. Một người tang trữ vũ khí hạng nặng, có sức tàng phá cao.

2.(( bao gồm AK47,m4, sniper, spas12)).

- Mã luật (8)04 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.


(8)05. Bán vũ khí không giấy phép.

1. Một người buôn bán vũ khí trái phép mà không có giấy phép hành nghề.

- Mã luật (8)05 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(8)06. Tàn trữ chất nổ.

1. Một người tàn trữ bất kì thiết bị, chất nổ hay tự  chế…

- Mã luật (8)06 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.


(8)07. Sản xuất hoặc tàn trữ thiết bị bất hợp pháp.

1. Trừ những thiết bị được cung cấp bởi luật pháp, một người tự chế, hoặc sở hữu bất kỳ một mảnh hoặc nguyên vẹn bất kì vũ khí nguy hiểm, chất nổ, bẫy, súng hoặc những thứ chết người khác.

2. Mã luật này không thể đi kèm với bất kỳ tội nào trong mục 9.

- Mã luật (8)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.


(8)08. Tàn trữ vũ khí có ý định bán.

1. Một người tàn trữ hơn 5 vũ khí các loại và các mảnh, hoặc vật liệu để chế tạo vũ khí nhầm mục đích bán, giao,..

- Mã luật (8)08 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

(8)10. Lạm dụng vũ khí.

1. Một người chỉa, cầm hoặc cầm một cách lộ liễu súng, hoặc vũ khí các loại hoặc vũ khí giả,… nhầm mục đích tạo nên hỗn loạn hoặc gây sợ hãi cho người khác.

2. Một người cầm một thứ gì đó giống như súng và có ý định sử dụng nó để tạo sự sợ hãi.

- Mã luật (8)10 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 
(8)11. Sử dụng vũ khí sai qui định.

1. Một người sử dụng súng mà không có lý do hoặc đông cơ nào hợp pháp.

2. Một người sử dụng súng từ phương tiện trên đất, trên trời hay ở biển sẽ được quy vào luật (9)12.

- Mã luật (8)11 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(8)12. Sử dụng súng trên xe ( Drive-By).

1. Một người khi đang điểu khiển phương tiện hoặc ở trên phương tiện dù ở đâu mà có một hành khách trong xe nổ súng từ trong xe ra mà không phải là một người thi hành pháp luật.

2. Một người ra khỏi xe và ngay lặp tức sử dụng súng của mình.

- Mã luật (8)12 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

 

 

 

Mục 9. Luật giao thông

 

 (9)01. Vượt quá tốc độ.

1. Một người đi quá tốc độ 150kmh hoặc 94 mph trong bất kì thành phố, nông thôn,…

2. Một người đi quá tốc độ 130 KMH hoặc 81 MPH bất kì nơi ngoài ngoại ô gần với thành phố LS.

3. Một người đi quá tốc độ 110 KMH hoặc 68 KMH trong bất kì nơi bên trong thành phố LS.

4. Một tài xế thất bại trong việc đánh gia tốc độ của họ khi đang đi trong điều kiện bất lợi, ví dụ như thời tiết xấu hoặc đường trơn trợt, xấu.

- Mã luật (9)02 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 (9)02. Thất bại trong việc tuân thủ theo biển hiệu hoặc đèn xanh đèn đó.

1. Một người thất bại trong việc tuân thủ theo biển hiệu giao thông bao gồm:
               . Thất bại khi dừng lại ở các nơi có biển dừng (STOP). Mỗi vạch vàng hoặc vạch trắng ở các ngã tư là nơi để đi chậm lại hoặc dừng lại để kiểm tra xem giao thông trước khi đi tiếp.

               . Đi ngang qua vạch đôi vàng, khi không đi ra hoặc đi vào bãi giữ xe hoặc đường đi riêng. Chỉ áp dụng cho những con đường chưa được chia ra thành các làne bởi các vạch chia hay hàng rào.

               . Lờ đi những biển báo giao thông hoặc chỉ định của người thi hành pháp luật khi có công trình đang được xây dựng.

               . Một người lái xe mà không thể đi đúng làn đường hoặc đúng với nhịp của làn giao thông, trừ những trường hợp cấp cứu, đường riêng.

- Mã luật (9)02 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 
(9)03. Vi phạm về nhường đường đi.

1. Một người lái xe mà không thể nhường đường cho người khác tại ngã tư khi đã có xe đang đi ngang hoặc đã dừng lượt của mình.

2. Một người không nhường đường cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp.

3. Một người điểu khiển xe mà chỉ đúng yên, không di chuyển gây ùn tắc giao thông, nhưng lại không di chuyển khi có sự yêu cầu của người thi hành pháp luật.

4. Lờ đi còi báo hiệu cảnh sát, cứu thương khi đang có trường hợp khẩn cấp.

­- Mã luật (9)03 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

(9)04. Đậu phương tiện sai vị trí.

1. Một phương tiện, mà khi không ó người điểu khiển trong những trường hợp sau :
                              . Đậu làm cản trở giao thông

                              . Làm cản trở hẻm đi

                              . Làm cản trở lối ra vào của bãi đậu phương tiện

                              . Đậu trong làn đi bộ

                              . Đậu chiếm hơn 2/3 lề đường

                              . Đậu ngược vị trí làn

                              . Đậu trên cao tốc, xa lộ

                              . Đậu trên đường ray

                              . Đậu trên cầu hoặc trong tầng hầm

                              . Đậu ở khu vực bệnh viện

                              . Đậu ở lối ra vào của ngân hàng hoặc xung quanh ngân hàng

2 Một phương tiện đậu ở đất tư nhân mà không có sự cho phép của chủ.

3 Một người ngồi trong xe với động cơ tắt trong bất kì những khu vực trên mà không tuân theo khi được người thi hành pháp luật yêu cầu di chuyển.

- Mã luật (9)04 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 (9)05. Lái xe ẩu tả.

1. Một người điều khiển phương tiện ẩu tả, không quan tâm đến sự an toàn của những người xung quanh hoặc bản thân họ.

               . Lái trên làn đi bộ

               . Lái giữa 2 làn xe.

               . Điều khiển xe một cách ẩu tả, và đưa ra những quyết định gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông

- Mã luật (9)05 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 

 

(9)06. Vi phạm tiếng ồn xe cộ.

1. Người điều khiển xe mà xe đó gây ra tiếng ồn quá mức, tạo nên náo loạn trong khu vực, ví dụ như những chỉnh sửa để tăng tiếng động cơ hoặc tiếng nhạc hay là sử dụng còi xe mà không có lý do đúng đắn.

- Mã luật (9)06 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

 (9)07. Sử dụng Nitro trái phép.

1. Một người điểu khiển xe có chứa, tích trữ,… những thứ có tính chất nhìn giống dụng cụ chứa nitro trong khi không có trên một đường đua hoặc đường cao tốc hợp pháp.

- Mã luật (9)07 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 (9)08. Sử dụng trái phép thủy lực (Hydraulics)

1. Một người điều khiển phương tiện sử dụng thủy lực trong khi xe đang chạy hoặc đang trên đường.

2. Trừ những xe có thủy lực hợp pháp cho những việc hợp pháp như xe forklift.

- Mã luật (9)08 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 
(9)09. Lái xe với nồng độ cồn cao.

1. Một người điều khiển phương tiện hoặc máy móc hạng nặng khi có torng người mức độ cồn quá 0.08/BAV hoặc dưới sự ảnh hưởng của ma túy hoặc thuốc mà không được kê đơn.

- Mã luật (9)09 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

(9)10. Không chứng minh sở hữu xe.

1. Một người điều khiển xe bất kì trong thành phố hay nông thôn,… mà không có giấy sở hữu xe hoặc bằng lái hay là biển số xe.

- Mã luật (9)10 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $150 tại đồn cảnh sát. 

(9)11. Sử dụng xe đạp một cách nguy hiểm.

1. Một người điều khiển xe đạp hoặc bất kì phương tiện không có động cơ làm cản trở giao thông, gây mất trật tự hoặc có thể gây nguy hiểm đến những người xung quanh.

- Mã luật (9)11 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

 

(9)12. Đua xe

1. Thực hiện cuộc đua trái phép ở bất kì nơi nào.

2. Tổ chức, giúp đỡ hoặc quảng cáo những cuộc đua trái phép trong thành phố, nông thôn hay bất kì nơi nào.

- Mã luật (9)12 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $150 tại đồn cảnh sát.

 

 (9)13. Đi bộ ẩu tả

1. Một người đi bộ không đúng qui định, gây rối loạn giao thông hoặc gây nguy hiểm đến bản thân và / hoặc những người xung quanh.

- Mã luật (9)13 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

 
(9)14. Đậu máy bay sai qui định

1. Một người không tuân thủ đúng quy trình bay như đã nêu ở mục 5 trong Đạo luật hàng không nhà nước.

- Mã luật (9)14 là tội hành chính sẽ có thời gian phạt là 5 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $150 tại đồn cảnh sát.

 

 

Mục 10. Tội liên quan đến phương tiện giao thông

 

(10)00. Giới hạn.

1. Mọi loại tội danh dưới mục 8 có chính sách bị phạt một lần cho mỗi chiếc xe mà người đó sử dụng để vi phạm luật giao thông. Hãy xem Mã luật (11)00 để biết thêm chi tiết về vi phạm giao thông. Hãy nhớ là những tội này, khi được xem là sự mở rộng chính sách và qui trình cho Mục 9. Luật giao thông, không thêm vào những giới hạn, tiền phạt dưới luật 11.

2. (10)03. Tông rồi bỏ đi có thể bị truy tố cho mỗi chiếc xe vi phạm luật này. Đổi phương tiền trong cuộc truy đuổi (PS / Pursuit ) được xét vào tội (8)02. Trốn tránh cảnh sát.

(10)01. Lái xe với bằng lái bị tịch thu.

1. Một người lái một phương tiện bất kì khi đang bị tịch thu bằng lái hay không có quyền hạn.

- Mã luật (10)01 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

 

 (10)02. Trốn tránh cảnh sát.

1. Một người trong khi đang điều khiển một phương tiện cố ý bỏ chạy, nhằm trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát mà đã thông báo bằng loa hoặc hú còi và yêu cầu tấp vào hoặc dừng lại.

2. Tội này không đi kèm với tội trốn tránh khi đi không có trong phương tiện (4)12. Chống đối cán bộ thi hành pháp luật.

- Mã luật (10)02 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $5.000 tại đồn cảnh sát.

- Nếu một người trốn chạy ở những nơi đông người như Idlewood, Jefferson, Pershing Square, Market, hoặc những nơi như trường học, họ sẽ nhận án phạt ít nhất là 90 phút.

 

(10)03. Tông rồi bỏ đi.

1. Một người tông người khác hoặc phương tiện có người khác rồi bỏ chạy khỏi hiện trường tai nạn.

- Mã luật (10)03 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 3 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $250 tại đồn cảnh sát.

 
(10)04. Sử dụng phương tiện trên không ẩu tả.

1. Một người điều khiển phương tiện trên không một cách vô ý thức, không quan tâm đến sự an toàn của người khác.

2. Một người thực hiện những pha stun, những hành động nguy hiểm ở nơi đông người hoặc khi đang ở gần một phương tiện trên không khác.

3. Một người thất bại trong việc giữ khoảng cách an toàn, trống trãi với một phương tiện trên không khác khi đang điều khiển.

- Mã luật (10)04 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

 

 

 (10)05. Điều khiển phương tiện đường mòn hoặc phương tiện to.

1. Một người điều khiển những loại phương tiện này ẩu tả, không quan tâm đến sự an toàn của nhugn74 người xung quanh hoặc chính bản thân họ trong khi điều khiển.

- Mã luật (10)05 là tội dân sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

-Sĩ quan chịu trách nhiệm có quyền tước bằng lái của người này hoặc giam bằng lái trong vòng 12 tiếng.

 

(10)06. Thất bại khi báo cáo danh tính khi ở trên không.

1. Một người không trả lời hoặc không báo cáo danh tính của mình khi ở vùng không trung.

- Mã luật (10)06 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

-Cá nhân không thể tuân thủ luật này có thể trở thành mục tiêu của quân đội và có thể bị bắn.

 

(10)07. Thất bại trong việc thực hiện theo quy trình bay.

1. Một người không tuân thủ theo qui trình bay như đã đưa ra ở Mục 3 của mục hàng không nhà nước – 2015.

- Mã luật (10)07 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 9 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $500 tại đồn cảnh sát.

 

(10)08. Trốn tránh trên không trung.

1. Một người điều khiển phương tiện trên không, cố gắng để khiêu khích cảnh sát hoặc không tuân theo những yêu cầu của người thi hành pháp luật khi đã được ra lệnh.

- Mã luật (10)08 là tội hình sự sẽ có thời gian phạt là 6 phút.
- Sĩ quan sẽ phạt $50 tại đồn cảnh sát.

-Nếu thất bại trong việc tuân thủ theo những yêu cầu của người thi hành pháp luật, phương tiện này có thể trở thành mục tiêu của không quân và có thể bị bắn hạ.

 

 

 

 

 

 

Mục 11. Tăng án phạt

(11)00. Các trường hợp đặc biệt.

1. Các mã luật, cơ bản có thể được chỉnh sửa, tăng án bên trong mục 10. Nhưng vì những án phạt có những trường hợp đặc biệt cho nên sẽ sử dụng riêng thay vì sử dụng chính sách tăng án phạt.

2. Ví dụ, (1)08. Giết người. không thể bị tuyên án khi người đó chưa giết mà chỉ cố gắng giết cho nên mới có mã luật (1)06. Cố ý giết người.

3. Phạt tiền, như đã được định sẵn, có thể đi chung với bất kì án phạt nào.

4. Khi bị tuyên án với nhiều tội thì cộng thời gian ở tù lại với nhau. Khi phạm từ 2 tội hành hung, hình sự trở lên thì sẽ gấp đôi khoảng thời gian cộng lại lên.

(11)01. Cố gắng.

1. Một người cố gắng thực hiện bất kì tội gì nhưng thất bại và bị bắt thì sẽ bị tuyên án hình phạt như tội đã được gây ra. Trừ những trường hợp đặc biệt.

(11)02. Mưu đồ.

1. Nếu hai hay nhiều người trở lên lặp mưu để thực hiện bất kì tội gì, thì sẽ bị tuyên án đúng mức phạt của tội đó.

(11)03. Gây quỹ đen.

1. Một người kiếm tiền hoặc hoa hồng từ các tội như chuẩn bị cho tội phạm đó thực hiện thì sẽ tuyên án như tội đó đã được gây ra.

(11)04. Xâm hại nhân viên nhà nước.

1. Bất kì tội gây ra đối với nhân viên nhà nước hoặc bang thì theo Hiến pháp nhà nước, sẽ bị tuyên án với mức án tối đa của tội đã gây ra.

(11)05. Xin ân xá / giảm án

1. Nếu một người, theo văn phòng luật sự quận hoặc những tổ chức có quyền trong San Andreas, đã giúp đỡ trong việc bắt tội phạm hoặc phá án thì có thể xin giảm bản án phạt của mình.

2. Khi xin ân xá / giảm án thì tòa án sẽ mở một phiên tòa để xem lại vụ án và xét giảm án / ân xá.

(11)06. 3 lần vi phạm phương tiện.

1. Một người lái một phương tiện mà nhận 3 lần vé phạt hoặc cảnh báo thì sẽ bị giam xe và bằng lái tịch thu trong vòng 12 tiếng.

2. Một người vi phạm mã luật mà có nói rõ về hình phạt như tịch thu bằng lái thì phương tiện sẽ bị tịch thu và bằng lái giam trong vòng 8 tiếng.

3. Tất cả cảnh báo trên hồ sơ sẽ được gỡ bỏ khi tịch thu và luật 3 lần vi phạm sẽ reset.

(11)07. Sai phạm về vũ khí.

1. Một người phạm tội hình sự trong khi đang có súng thì giấy phép sử dụng súng sẽ bị tịch thu.

2. Một người vi phạm luật hoặc vô trách nhiệm trong việc sử dụng súng của họ thì sẽ bị tịch thu giấy phép sử dụng súng.

3. Một người nhận 2 lần tịch thu giấy phép súng thì giấy phép súng của họ sẽ bị tịch thu ngay tức khắc trong lần thứ 2 vi phạm.

4. Những vi phạm chính sách này được áp dụng, những nơi hợp lý, bằng lái và giấy phép bởi những tổ chức.

(11)08. Đồng phạm

1. Nếu một người là đồng phạm, giúp đỡ, cố vấn hoặc hộ trợ cho người khác thực hiện thành công tội đó thì sẽ nhân nữa số thời gian mà người đã gây tội phải nhận.


Tiêu đề 12. Chính sách luật

(12) 01. Hiu sai s tht
1. Một người phạm tội nhưng tuyên bố, và có thđưa ra bằng chứng, rằng họ đã hành động theo niềm tin tuyt đi rng họ không vi phạm pháp luật hoặc không hiểu luật đã vi phạm.

2. Điều này chỉ có thể phủ nhận hành vi phạm tội nếu vi phạm đó yêu cầu ý chí phạm tội , có nghĩa là ý định cố ý, hiểu biết rằng họ đang phạm tội.

3. Trong một vài trường hợp khác, nó có thể làm giảm hình phạt đối với hành vi phạm tội theo quyết định của cán bộ, hoặc một thẩm phán khi đang phán sự một vụ án hình sự.

 

(12) 02. Nhiễm độc không có chủ ý

1. Một người bị vô tình say xỉn, nghĩa là họ rõ ràng đã bị đánh thuốc hoặc có nhận thức bị suy yếu về ý chí hoặc kiến thức của họ, không thể bị kết tội vì họ không có đủ tư cách để làm như vậy.

(12) 03. Phòng Quốc phòng, Tự vệ và Phòng thủ của người khác

1. Một người có niềm tin hợp lý rằng họ, hoặc người khác, sắp xảy ra nguy hiểm bị giết, bị thương nghiêm trọng hoặc động chạm bất hợp pháp và tin rằng sự việc sắp xảy ra là cần thiết để ngăn chặn nguy hiểm đó và không sử dụng vũ lực nhiều hơn cần thiết để chống lại nguy hiểm đó miễn trách nhiệm hình sự trong Title 1. Tội ác chống lại người. TẤT CẢ các yêu cầu này phải được hoàn toàn miễn trách nhiệm hình sự.

2. Nếu không đáp ứng được tất cả yêu cầu trên thì thời gian trừng phạt hành vi đó có thể được giảm xuống đến một nửa mức tối thiểu cho các tội liên quan theo quyết định của cán bộ hoặc thẩm phán.

3. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp của một người đang bảo vệ nhà của họ khỏi nguy hiểm sắp xảy ra hoặc bị cướp khi đang ở tài sản của mình.

4. Tất cả sự phòng thủ này không thể áp dụng trong các trường hợp bạo lực giữa các băng nhóm hoặc trong các trường hợp mà bên phòng thủ có nguy cơ bị nguy hiểm bởi sự tham gia của họ vào những điều trái với pháp luật


(12) 04. Sự cần thiết

1       Một người thực hiện hành vi phạm tội không cần thiết để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi nguy hiểm hoặc khẩn cấp nghiêm trọng, không có lý do pháp lý đầy đủ, không tạo ra mối nguy hiểm lớn hơn thông qua hành động của họ và có một niềm tin thực tế và hợp lý rằng hành động của họ là cần thiết để ngăn chặn hành động tiêu cực xảy ra, sẽ được miễn trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được coi là điều cần thiết để ngăn chặn tổn hại lớn hơn xảy ra.

 

2       Tất cả sự phòng thủ này không thể áp dụng trong các trường hợp bạo lực giữa các băng nhóm hoặc trong các trường hợp mà bên phòng thủ có nguy cơ bị nguy hiểm bởi sự tham gia của họ vào những điều trái với pháp luật

 

 

(12) 05. Giam giữ

1. Một người sẽ không bị kết tội nếu không vì tội quấy rối, đe dọa hoặc ép buộc làm như vậy bởi các thành viên của cơ quan thực thi pháp luật không thể bị kết tội vi phạm mà họ đã theo đuổi.

 

(12) 06. Sự cưỡng ép

1. Một người thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội để đối phó với các mối đe dọa ngay lập tức để giết một bên thứ ba và làm như vậy để phủ nhận những mối đe dọa không thể được tìm thấy đã có mục đích hình sự bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội.

2. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là tội ác nghiêm trọng chống lại người đó, chẳng hạn như tra tấn, giết người và lên kế hoạch giết người, vì nó không thể biện minh được hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống khác trừ khi hành động tự vệ.

 

(12) 07. Các trường hợp giảm tội

1. Một người có tội (1) 10. Tra tấn, (1) 07. Bắt cóc, (1) 03. Tội có ý định giết người  (1) 08. Giết người, (1) 06. Ngộ sát và (4) 20. Vi phạm Tạm tha hoặc Quản chế sẽ luôn luôn bị loại trừ khỏi bất kỳ cơ hội giảm tội nào.

(12) 08. Chính sách nghi vấn

1. Một cán bộ có nghi ngờ chính đáng rằng một người có âm mưu phạm tội hoặc phạm tội là đủ để cho phép cá nhân đó bị giam giữ để thẩm vấn không quá 5 phút trong đồn cảnh sát hoặc tòa án để lục soát và điều tra.

2. Một người đang ở hiện trường của một tội ác, bạo loạn, hoặc rối loạn ở nơi công cộng cũng có thể được phân loại theo chính sách nghi ngờ tạm giam.

3. Vi phạm chính sách này, hoặc đã thực hiện một hành động để gây ra sự nghi ngờ chính đáng vượt quá giới hạn pháp lý là thỏa đáng để bị nghi ngờ và điều tra.

 

(12)09. Quyết định của cán bộ, sĩ quan

1. Cán bộ thực thi pháp luật có quyền theo quyết định của họ khi nêu bản án cho vi phạm hoặc chọn tội nhẹ hơn. Điều này cho phép các sĩ quan để chọn để từ bỏ một hình phạt vi phạm hoặc hình sự xét xử dựa trên bản án cá nhân của họ hoặc tội phạm. ( đặc quyền của cảnh sát khi bị bắt hoặc bắt một người nào đó ).

(12) 10. Điều khoản Samaritan

1. Công dân có thể thực hiện Bắt giữ Công dân hợp pháp khi một cá nhân phạm tội nhẹ hoặc hành vi phạm tội lớn hơn và công dân muốn kiềm chế cá nhân cho đến khi các cơ quan chức năng có thể đến hỗ trợ, hỗ trợ hoặc đánh giá tình hình.

2. Công dân có thể, theo yêu cầu của nhân viên chính phủ, có thể hỗ trợ họ trong việc thực hiện chính phủ kinh doanh chính thức, miễn là nó không vượt quá quyền hạn, trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên chính phủ đó.

3. Công dân có thể đến viện trợ của một nhân viên chính phủ bị cưỡng bức hoặc mất năng lực trong quá trình kinh doanh chính phủ để tiết kiệm hoặc bảo vệ cuộc sống của họ hoặc hỗ trợ thông báo cho các đại lý chính thức.

 

(12) 11. Tiêu chuẩn trừng phạt và trừng phạt

1. Chỉ những vi phạm hình sự có nguồn gốc từ Bộ luật hình sự San Andreas mới có thể mang hình phạt nhẹ hoặc trọng tội với tù ở một quận hoặc trại giam nhà nước.

2. Tất cả các tội phạm phải mang theo hình phạt tù tại Cơ sở Cải huấn Nhà nước San Andreas.

3. Tất cả những người bị kết án tù trên 45 phút sẽ bị kết án tại Cơ sở Cải huấn Nhà nước San Andreas. Tất cả những người bị kết án dưới 30 phút sẽ mang bản án của họ tại cơ sở thích hợp của quận. Tất cả những người bị kết án từ 30 đến 45 phút sẽ bị cầm tù tại địa điểm của Cán bộ Biện pháp.

4. Mỗi mục nhập mã hình sự có thể bao gồm một loạt thời gian bị phạt tù. Trong khi một số mục chỉ ra các trường hợp phải sử dụng thời gian tối đa hoặc tối thiểu, trong tất cả các trường hợp khác, nhân viên hòa bình ban hành lệnh bắt giữ có thể tùy theo mức độ nghiêm trọng, tính hợp tác của nghi phạm hoặc các tiêu chí khác để quyết định thời gian bên trong

SAPD và SASD có thể thiết lập các chính sách nội bộ để ra lệnh cho các viên chức phải tuân theo các Tiêu chuẩn về Hình phạt và trừng phạt, miễn là không vi phạm các chính sách phạt tối thiểu và tối đa được nêu trong Bộ luật Hình sự này.

Mỗi số bullet trong mục nhập mã hình sự đề cập đến một khoản phí áp dụng cho mỗi mục nhập. Vi phạm bất kỳ mô tả nào là vi phạm mục nhập mã hình sự.

Vì vậy, miễn là không có trường hợp ngoại lệ được nêu trong mục nhập mã hình sự, các khoản phí có thể được xếp chồng lên nhau để bổ sung tù. Xem (12) 00. Ngoại lệ để biết chi tiết.

(Những người nhập vai không có tâm trí âm thanh vẫn sẽ bị bắt giữ và bị buộc tội vì tội họ phạm phải. Về mặt kỹ thuật, họ sẽ được chuyển đến một cơ sở thích hợp trong nhân vật nhưng bị đưa đến nhà tù địa phương hoặc tiểu bang trước khi được gửi đến đó. Họ có thể và sẽ không được đặt cùng với dân số tù thường xuyên.))

 

(12) 12. Chấm tối đa

1 Một người không thể bị cầm tù lâu hơn 900 phút bất chấp số lần phạt trên cá nhân này vượt quá mức phạt 900 phút, trừ khi câu nói đó được chấp thuận bởi Công lý Tòa án San Andreas hoặc bởi Thống đốc San Andreas.

2 Một người không thể được xác định có hiệu quả sẽ bị cầm tù trong vòng 900 phút cho đến khi họ có thể được xác định chính xác hoặc họ thực hiện việc phạt tù trong vòng 900 phút. Nếu chúng được xác định, tổng thời gian phục vụ sẽ được khấu trừ từ thời điểm đến hạn, với bản phát hành ngay lập tức nếu chúng được hoàn thành nhiều hơn tổng thời gian. Một người được thả nhiều thời gian hơn trong tù vì lợi tức của họ không bị phạt tù quá mức hoặc sai trái

3 Theo quyết định của Thống đốc, một cá nhân phạm trọng tội có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng tử vong, có thể bị phạt tù vĩnh viễn cho đến khi việc thực thi có thể được thực hiện bởi Warden SACF, trừ khi Thống đốc ban hành một sự tha thứ.

 

 

(12) 13. Chính sách giám sát, quay phim và quay video

1. Bang San Andreas sẽ có chính sách thông báo một bên cho việc thu thập thông tin mà không có sự cho phép và ủy quyền giám sát thích hợp.

5/Một người bị phát hiện vi phạm những luật này có thể bị buộc tội (13) 10. Vi phạm lén lút

Các nốt ruồi, lỗi và các hoạt động giám sát bất hợp pháp khác thuộc các luật lệ và hành vi vi phạm / chính sách.

6/Nhân viên chính phủ có thể được ghi lại bởi thường dân khi thực hiện nhiệm vụ của họ trong một năng lực chính thức hoặc khi làm nhiệm vụ.

(CCTV được coi là hợp lý có thể truy cập vào các tòa án khi có nguồn gốc từ bên trong và xung quanh tất cả các cơ sở công cộng, từ cảnh sát dashcams, hoặc khi subpoenaed bởi một doanh nghiệp tư nhân tuyên bố đã cài đặt camera CCTV. CCTV công cộng không thể bị giả mạo, sửa đổi, bị đánh cắp, hoặc bị phá hủy.))

((CCTV trong các doanh nghiệp phải được ghi rõ ràng như hiện có trên giấy tờ hoặc giấy phép được sử dụng tại tòa án hoặc được chấp nhận hợp pháp.))

 

(12) 14. Chính sách cảnh sát và chính sách theo đuổi

1. Cán bộ có quyền theo dõi các nghi phạm vào tài sản cá nhân nếu liên quan trực tiếp đến việc theo đuổi liên tục. Các điểm vào liên quan đến điều tra hoặc các dự án khác không liên quan đến nghi can cần yêu cầu một lệnh từ cấp trên.

2. Cán bộ có quyền vào khu vực công cộng của một cơ sở tư nhân, chẳng hạn như khu vực công cộng của một câu lạc bộ hoặc nhà hàng, mọi lúc mọi nơi mở cửa cho cộng đồng.

 

(12) 15. Nguyên nhân có thể xảy ra và Chính sách xem đơn giản

1. Cán bộ có quyền nắm bắt và ghi lại bằng chứng khi có bất kỳ sự kiện nào trong tầm nhìn đơn giản của họ miễn là họ có lý do pháp lý tại sao họ lại ở nơi đó vào thời điểm đó.

2. Một người cho phép nhân viên chính phủ xem hoặc truy cập một cơ sở, trang thiết bị hoặc các khu vực khác là cho phép một viên chức có thể xem , điều tra và ghi lại các thứ có thể xảy ra.

3. Nguyên nhân có thể không có định nghĩa cụ thể, nhưng đề cập đến tiền đề đang diễn ra rằng "trực giác" của một viên chức được hỗ trợ bởi bằng chứng xem đơn giản (như mùi cần sa hoặc các vật dụng khác). dựa trên bằng chứng đó. Nguyên nhân có thể xảy ra có thể bị tranh chấp trong một tòa án của pháp luật.


Mục 13. Vi phạm luật định

(13)00. Các giới hạn.

1. Không có ai có thể bị phạt tiền lên đến $10.000 cho một tội vi phạm trong mục 13.

2. Không có ai có thể nhận nhiều hơn 3 lần cảnh báo khi lái xe, trong một lần tịch thu bằng lái mỗi tai nạn gây ra.

3. Không quá một lần mỗi mã luật trong Mục 13 có thể đưa cho người lái xe mỗi lần vi phạm luật giao thông.

4. Tai nạn giao thông được định nghĩa là khoảnh khắc khi một sĩ quan bất kì tiến đến một người dân cho đến khi kết luận được tình huống đó là tai nạn hoặc là tội phạm gây ra.

5. Một người thi hành pháp luật được quyền kiểm tra bên ngoài của chiếc xe cũng như xác minh tất cả các giấy tờ, giấy phép đăng ký, và các tài liệu khác trong khi tình huống tấp xe. Kiểm tra toàn bộ xe có nghĩa là bên trong luôn chỉ được phép khi có lệnh khám xét hoặc có tình huống hợp lý xảy ra.

6. Điểm dừng, trạm thu phí biên giới hoặc các điểm do người thi hành pháp luật điều khiển ở trên đường phố phải có giấy tờ mục đích, giấy tờ ghi rõ lại quá trình làm việc, và giấy tờ này chỉ tồn tại một cách tạm thời chỉ phòng hờ hoặc chuẩn bị cho một tại nạn hay ngày lễ,…

7. Một nhân viên thi hành pháp luật chỉ được quyền xác định danh tính của người lái xe khi thực hiện dừng xe ( traffic stop ) hoặc nếu người hành khách có hành vi đáng nghi và có thể xác định danh tính được, ví dụ như giống với miêu tả của danh sách truy nã.

 (13) 01. Tống tiền ***

2. Sự liên kết hoặc kết nốicủa một cá nhân với một tổ chức tội phạm, theo quy định của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc quốc gia, với bằng chứng về kế hoạch của cá nhân để tống tiền, hối lộ, giết người hoặc các hoạt động tội phạm khác trong khi liên kết với tổ chức tội phạm nói trên.

-Mã luật (13) 01 là tội hình sự có thể bị trừng phạt trong các trường hợp theo quy định của các hồ sơ liên quan và được xác định bởi thẩm phán.

(13) 02. Trốn thuế ***

1. Một người, cán bộ, hoặc nhân viên của một tổ chức không trả bất kỳ khoản phí hoặc thuế thích hợp nào được nhượng với chính họ hoặc một cơ quan mà họ là người điều hành.

2. Một người cố ý tránh hoặc cố gắng tránh các khoản thanh toán thuế hoặc phí cho tiểu bang.

3. Điều này không áp dụng cho các khoản phí sẽ thuộc (4) 02. Không trả tiền phạt.

4. Khoản phí này chỉ có thể được ủy quyền bởi lệnh của Chánh án.

- Bộ luật hình s(13) 02 là một trọng tội trừng phạt bằng 120 phút (2 giờ) tù và chiếm đoạt tất cả các loại thuế phải nộp

(13) 03. Rửa tiền ***

1. Một người sở hữu, giấu, chuyển, nhận hoặc duy trì việc lưu trữ tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm toàn diện.

2. Một người có ý định chuyển, giấu, chu kỳ, hoặc lừa dối các quỹ được thu thập thông qua các hoạt động tội phạm toàn diện.

3. Một người duy trì một cơ sở với mục đích rửa tiền thu được thông qua các hoạt động tội phạm toàn diện.

4. Khoản phí này chỉ có thể được cấp bởi lệnh của Chánh án.

- Mã luật(13) 03 là tội hình sự không bị phạt tù dưới 60 phút và không quá 300 phút tù.

- Người vi phạm cũng bị phạt tiền bằng 30% tiền đã ra.

(13) 04. Vi phạm giấy phép cờ bạc

1. Một người vi phạm các điều khoản về cờ bạc hoặc giấy phép chơi cá độ của họ.

2. Một người tuyên bố sai về việc điều hành một doanh nghiệp có giấy phép cờ bạc hoặc chơi trò chơi.

3. Một người cố ý điều khiển các trò chơi mạo hiểm hoặc không công bằng.

4. Một người điều hành bất kỳ trò chơi may rủi nào mà không có giấy phép, giấy phép hoặc ủy quyền thích hợp.

- Mã luật (13) 04 là tội hình sự bị phạt tù 180 phút.

 

(13) 05. Vi phạm thực hành y tế

1. Một người tự nhận mình là có giấy phép hành nghề y học tiên tiến, dù bằng lời nói hay thông qua các phương tiện ngụ ý, và những người chưa được đào tạo thích hợp để làm như vậy từ Trụ Sở Cứu Thương Los Santos.

2. Một người thực hiện hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế với sơ suất hình sự, do tai nạn hình sự, hoặc với mục đích gây hại cho một cá nhân.

3. Một người thực hiện hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào không được phép của Trụ Sở Cứu Thương Los Santos sau khi được thông báo rõ ràng bởi Trụ Sở Cứu Thương Los Santos để ngừng các dịch vụ tại Bang San Andreas.

4. Khoản phí này không thể xếp chồng với (1) .06 Có ý định giết người.

- Mã luật(13) 05 là tội hình sự bị trừng phạt bằng cách phạt tù 150 phút.

(13) 06. Hành vi vi phạm pháp luật

Một người quảng cáo hoặc miêu tả chính mình là người thực hành hoặc được quyền hành nghề luật mà không phải là thành viên thường xuyên đóng góp cho thành phố San Andreas.

-Mã luật (13) 06 là tội dân sự, bị trừng phạt không quá 20 phút tù và không quá 45 phút tù.

 

(13) 07. Xây dựng và bảo trì mã vi phạm

1. Một người vào một khu vực bảo trì hoặc xây dựng cơ sở được chỉ định rõ ràng mà không có thẩm quyền hoặc mục đích để ở đó.

2. Một người vào một khu vực làm việc đường được chỉ định rõ ràng mà không có thẩm quyền hoặc mục đích để có mặt ở đó.

-Mã luật(13) 07 là tội dân sự bị trừng phạt bằng 15 phút tù và phạt $ 3.500.

 

(13) 08. Hình sự vi phạm mã cháy

Một người quản lý cơ sở hoặc chủ sở hữu tài sản, thông qua sự thiếu hiểu biết cố ý, sơ suất hình sự, hoặc sự thiếu hiểu biết cố ý mà gây ra một vụ hỏa hoạn vi phạm quy định của Bộ luật Hỏa hoạn và không sửa đổi vi phạm đó kịp thời.

-Mã luật(13) 07 là tội dân sự bị trừng phạt bởi 20 phút tù và phạt tiền 2.500 đô la.

 

(13) 09. Không tuân thủ các lnh liên quan đến cháy n

1 Một người không tuân thmnh lnh đ ra đ bo đm an toàn cháy n

- Mã luật (13) 09 là vi phạm nhẹ $ 100 cho mỗi ngày vi phạm theo quyết định của nguyên soái hỏa hoạn.

 

(13) 10. Nghe lén trái phép

1 Một người bất hợp pháp tiến hành giám sát hoặc lén lút vi phạm hệ thống thông báo một phía mà không có lệnh hoặc ủy quyền.

- Mã luật (13) 10 là tội hình sự bị trừng phạt không quá 90 phút tù và không quá 120 phút tù.

 

(13) 11. Hoạt động kinh doanh phạm pháp

1. Bất kỳ người nào cố ý không thanh toán tiền phạt do Cục Cấp phép cấp và thông báo trong vòng bảy ngày mà không có lý do hợp pháp, ngay cả khi tiền phạt được thanh toán đầy đủ sau thời gian đó là phạm tội của một tội nhẹ. Những người bị kết án theo phần này sẽ bị phạt tù 45 phút và chiếm đoạt tất cả tiền phạt do bị phạt.

2. Khoản phí này được phát hành thay cho (4) 02. Không Thanh toán tiền phạt khi tiền phạt liên quan đến Cục Cấp phép và vượt quá thời hạn thanh toán bảy ngày.

- Mã luật (13) 12 là tội dân sự bị trừng phạt bằng 45 phút tù và trả tất cả các khoản tiền phạt do Cục Cấp phép.

 

(13) 12. Công ty cướp bóc

1. Một người hoặc một nhóm bất hợp pháp và cố ý sử dụng một cơ sở kinh doanh để dùng vào lợi ích thương mại, doanh nghiệp hoặc tài chính mà không có giấy phép, cho thuê hoặc chấp thuận từ chủ sở hữu đã đăng ký của nó.

-Mã luật (13)12 là tội dân sự và có án phạt tối thiểu 30 phút và tịch thu tất cả lợi nhuận, tài sản đạt được từ cuộc lừa đảo , cướp bóc đó.

 ((

luật đã được dịch lại và chỉnh sửa từ LS-RP))

Update.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×