Jump to content
Faye

GvC Team // Recruitment Internship (Trial STAFF)

Recommended Posts


RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png
Chào mọi người. Hiện tại 'GvC Team' đang tuyển thực tập cho bộ phận Administrator của GvC và divison Gang Moderator.

Số lượng Administrator: 2.
Số lượng div Gang Moderator: 1.

Yêu cầu công việc:
- Kinh nghiệm công việc phải chắc chắn và nắm rõ toàn bộ hệ thống cơ bản tại GvC và Khuyến khích người chơi lâu tại GvC.
- Khi tham gia 1 bộ phận chẳng hạn như là Administrator hoặc Gang Moderator. Bạn sẽ được Director hướng đẫn từ A-Z hết toàn bộ hệ thống liên quan đến bộ phận. Nếu là Administrator thì bạn sẽ được nắm hết tất tần tật hệ thông tại máy chủ.
- Yêu cầu bạn phải có thời gian rãnh trong thời điểm này, không nhất thiết phải làm Full-Time 1 ngày. 
- Ưu tiền người đã ra tường hiện chưa đi làm.

Quyền lợi:
- Bạn sẽ được hỗ trợ làm việc một cách ổn định và được truyền tải toàn bộ kiến thức cũng như kinh nghiệm bởi GvC Team.
- Đối với những bạn đủ khả năng, kinh nghiệm nhưng còn chưa vững trong việc làm Administrator bạn sẽ được đào tạo đầy đủ kiến thức cơ bản và nếu được bạn sẽ được đào tạo mạnh hơn về lĩnh vực này. Ngoài ra bạn sẽ được hỗ trợ kỹ năng về lĩnh vực Designer, Mapping nếu bạn muốn học.
- Và khi tham gia bạn có thể được làm việc với các bộ phận phụ như: Video Tutorial System, Review System tại Youtube hoặc KDV tại Fanpage.

CV ở đây:

Spoiler

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn:
Tuổi:
Hiện tại bạn đang còn đi học không?
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...:
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?

Tài khoản GvC (Master Account):
Liên kết Facebook:
Discord ID:
(G)mail:

 

 
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png.737312c052458beb9f0e31b2fbb51225.png

Tên của bạn: Vòng Phúc Thọ
Tuổi: 18
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Còn 
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Bán tạp hóa
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Đã từng GTANW ! 
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 80%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Gang Moderator
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Đã Từng , SS1 , SS2 và bây giờ 
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : Rồi
 Thời gian online : 4-5 tiếng ngày vào buổi tối và trưa
Tài khoản GvC (Master Account): ptho5503
Liên kết Facebook:https://www.facebook.com/vongphuc.tho
Discord ID:Thọ#8427
(G)mail: th.vngphc@gmail.com

  Edited by WoodenStan
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png
 Đơn xin ứng tuyển vị trí Administrator.
Tên của bạn : Lê Công Thành.
Tuổi : 23.
Hiện tại bạn đang còn đi học không? , Không.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Hiện tại tôi đang đi làm.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? :  Rồi tôi từng làm ở GTANETWORK và RG ( 4 > 1337 )
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 90%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: , Hiện tại tôi đang làm mapper cho máy chủ GVC.
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Hiện tại tôi đã làm member của GVC hơn 2 năm tính vào thời điểm 2017.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Tôi đã nắm rõ luật của máy chủ GVC.
Thời gian online mỗi ngày. : Sáng 7h30 đến 11h30 > Chiều 13h đến 15h30 > Tối 21h Đến 24h.
Tài khoản GvC (Master Account) : Nathan Murphy.
Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/vgthanh1202
Discord ID : 2888 - Nathan Murphy.
(G)mail : sapdnetwork@gmail.com

  Edited by Nathan_Murphy
Thiếu ID Discord
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn:Nguyễn Hoài nam
Tuổi:21
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Còn.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi.(1337 RG)
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 80%.
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Mapping
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: Rồi chơi lúc season 2017.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi.
Thời gian: Trưa 13h -> 1 2h sáng.


Tài khoản GvC (Master Account): Sonid
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/nem2909
Discord ID: Sonid#3674
(G)mail: nhn202931@gmail.com

  Edited by Sonid
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn: Huỳnh Trọng Phước
Tuổi: 23
Hiện tại bạn đang còn đi học không : hiện tại không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không : đang làm kỹ thuật viên của 1 công ty
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa : đã từng
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm : 60%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : đã từng là member của GVC trước đây, tham gia khoảng 3 tháng
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : đã nắm rõ

Tài khoản GvC (Master Account): Huynh Phuoc
Liên kết Facebook: https://m.facebook.com/huynh.chac
Discord ID: 55689#5926
(G)mail: huynhphuoc891@gmail.com

Thời gian online 1 ngày : Trung bình 4-5h

  Edited by 55689
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn:  Nguyễn Quốc Chi
Tuổi: 20 tuổi
Hiện tại bạn đang còn đi học không? không tui đã học xong
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? không tui đang ở nhà thất nghiệp
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? tôi đã làm bộ phận admintrator bên sv *****
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? theo tui thi nắm rõ chắc chắc 80%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: đã có
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? tui tham gia GVC cách đây 2 tuần trước
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? rồi tui đã nắm rõ
Thời gian online từ 2h trưa đến 5h30 tối 7h hoặc 7h30 online đến 4 3h sáng

Tài khoản GvC (Master Account): Chi_Nguyen ( IC Quoc Chi )
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/chi.nguyenquoc.1232
Discord ID: Win_D
(G)mail: lunmatubibi2329@gmail.com

  Edited by Chi_Nguyen
 • Like 1
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn:Hồ Hoàng Thảnh
Tuổi:21
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi.(1337 RG)
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 70%.
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Mapping
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: Rồi chơi lúc season 2017.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi.

Thời Gian Online : 6 Đến 8 tiếng

 

Tài khoản GvC (Master Account): Joker
Liên kết Facebook: Fb.com/baukoi599
Discord ID: Thảnh#5903
(G)mail: thanh14785210@gmail.com

  Edited by Joker
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn:
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Đang năm 2 đại học
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi, admin 3 bên RG
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 69%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Không có
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Đã từng, lúc ms 13 của thằng Thiên.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi
Thời gian online được trong ngày? 4/24 ( không tính thời gian IC )


Tài khoản GvC (Master Account): gapropp123
Liên kết Facebook: 
Discord ID: Jefffff#7323
(G)mail:

  Edited by gapropp123
add time
 • Haha 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Lê Hoàng Nam
Tuổi: 15
Hiện tại bạn đang còn đi học không?: Có
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?: Từng Làm Helper  GTANW Và RG
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?: 70/100
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: : Mapping
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: 20/2/2020
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?: Rồi

Thời Gian Online: Sáng 9h30 - 1h Đêm

Tài khoản GvC (Master Account):Nam Zebras
Liên kết Facebook: fb.com/lehoanggnamzebras
Discord ID: Nam_Zebras
(G)mail: daiduongahihi@gmail.com

  Edited by LeHoang_Nam
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn: Dương Hoàng Nam
Tuổi: 17
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Cònn
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Không , ở nhà ăn rồi ngủ.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : RỒI.
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? : 95%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...:  Edit video được thôi nhưng không giỏi lắm ( tại chưa dành time để học vì edit video không cần thiết cho mình lắm nhưng nếu vào job có yêu cầu thì sẽ dành time để học vì có mục đích ) 
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Chưa , mới chơi từ season này thôi. Tham gia được gần 1 tháng kể từ khi open/closed beta
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? RỒI

Tài khoản GvC (Master Account): Lewiz
Liên kết Facebook:https://www.facebook.com/kaYz2y
Discord ID : Wiz#3022
(G)mail: duongnam11072003@gmail.com

THỜI GIAN ONLINE TRONG 1 NGÀY : - Trong đợt nghỉ dịch nên thời gian on sẽ là sáng 10h 11h ( có thể 8h 9h nếu như tối hôm qua ngủ sớm ) tới 17h . Tối 10h > 1h .
- Đi học lại thì chắc là thời gian on một ngày chỉ 2-3 tiếng thôi!! Chủ nhật thì sẽ dành thời gian cho sever như thời gian trên như lúc nghỉ dịch.

  Edited by lewiz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn: Lê Thái Dũ
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Chỉ phụ giúp coi cửa hàng cho gia đình
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Rồi và từng làm advisor tại RG
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? : 90%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Mapping và Media
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Rồi tôi đã từng tham gia vào 2018
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Đã nắm được
Thời Gian Online: 6 - 7 tiếng/ngày
Tài khoản GvC (Master Account): Roberto Taylor
Liên kết Facebook:https://www.facebook.com/ltdstdz
Discord ID : Roberto#5908
(G)mail: lethaidust83@gmail.com

 
  Edited by Roberto_Taylor
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên tuổi bạn : Trịnh Wang Pửu

Tuổi : 17

Hiện tại bạn còn đi học không? : Còn

Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Ăn ngủ ỉa 

Bạn đã từng tham gia Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Chưa

Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?  : 35%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Chưa .
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Season One
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi

Tài khoản GvC (Master Account): Luizdeptrai
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/buukeahehe
Discord ID: Songsaikhongsoai#1334
(G)mail: Dusttin@gmail.com

 
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn: Nguyễn Phi Học
Tuổi: 16
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Còn
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 60-70%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Designer
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Rồi - 2015 tới bây giờ
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Đầy đủ và rõ ràng

Thời gian online: 6-7 tiếng một ngày, anytime anywhere.

Tài khoản GvC (Master Account): baesuzyy
Liên kết Facebook:  https://www.facebook.com/PhiHoc.20110204
Discord ID:  Julj4#6844
(G)mail: ng.phihoc123@gmail.com

  Edited by baesuzyy
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

============ FORM CV ===============|

-Tên của bạn: Hoàng Thanh Vĩ


- Tuổi: 17


- Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không


- Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Có


-Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi đã từng làm Adminstrator 1-2 lần các sever khác


- Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? Hơn 60% và năng lực làm việc hiện tại


- Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Gang Moderator và Administrator bắt những người vi phạm luật sever


- Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời ghan tham gia GvC là bao lâu?: Đã từng tham gia GvC thời gian tham gia GvC này của season 2017


- Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?: Nắm rõ luật IG GvC 100%

-Thời gian online 1 ngày : 4-5 tiếng 1 ngày , có thể mình sẽ online vào buổi sáng vì hiện tại trước mắt mình thấy ít BQT Adminstrator nào online vào buổi sáng support cho member và Chiều -> Tối mình bận đi làm, mình có thể online và làm việc vào buổi sáng hàng ngày từ 4-5 tiếng 1 ngày , chỉ có tháng này mình chỉ online sáng còn tháng sau chắc chắn mình sẽ online chăm vào buổi chiều -> tối có thể 5-6 tiếng trở lên


Tài khoản GvC (Master Account): ViisZ
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/IAmHoangThanhVi277
Discord ID: hoang thanh vi#7680
(G)mail: qdz2004@gmail.com

  Edited by ViisZ
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Nguyễn Trần Quốc Bình
Tuổi: 18
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Còn.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không .
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? rồi, từng làm admin ở gtaonline.
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 80% / 100%.
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Mapping và Media.
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Rồi , từ ss trước, nhớ không nhầm là ss6.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? rồi.

thời gian online: 7 sáng đến 12 giờ tối.

Tài khoản GvC (Master Account): Simon_Diamond
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/pin.nguyen22
Discord ID: Jaky Grimes #1257
(G)mail: pin.nguyen12390@gmail.com

  Edited by Simon_Diamond
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tên của bạn: Phạm Hoàng Anh Phú
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không?: Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Có, ở nhà phụ gia đình công việc nhà
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?: Rồi
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?: 95%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Media
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: Đã và đang tham gia GvC, vài năm.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?: Rất rõ.

Thời gian online mỗi ngày: 12h trưa đến 4h 5h sáng hôm sau.

Tài khoản GvC (Master Account): phudaugau
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025642872410
Discord ID: lover#9148
(G)mail: phuphu2709@gmail.com

  Edited by phudaugau
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Trần Minh Tuấn
Tuổi: 17
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Đang tìm việc làm
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Đã từng làm Admin 3 ( GTA Network)
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 75/100
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: : Chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Mới đây
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : Rồi

Thời Gian Online : Sáng - Chiều - Tối


Tài khoản GvC (Master Account): TranMinh Tuan
Liên kết Facebook: Update
Discord ID:  David Richard #2584
(G)mail: tuant1605@gmail.com

  Edited by Peter_Richard
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Huỳnh Đoàn Thanh Phong
Tuổi: 17
Hiện tại bạn đang còn đi học không?: Còn
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?: Đã từng làm Adminstrator cho máy chủ GTA Network
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?: Đã nắm rõ hệ thống máy chủ GVC 85%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Có một chút kỹ năng về lĩnh vực Media
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?:  trở thành member tham gia máy chủ GVC trong khoảng thời gian gần đây
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?: Đã nắm rõ bộ luật IG của GVC


Thời gian online: Vì đang mùa dịch nên có thể online cả ngày. Khi đi học trở lại thì có thể online từ 17h chiều cho đến khuya, thời gian việc học đã sắp xếp rõ ràng nên có thể đáp ứng thời gian online mỗi ngày tại sever
Tài khoản GvC (Master Account): Thanh_Phong
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/thanhphong257
Discord ID: Bububai #3396
(G)mail: phongbu257@gmail.com

  Edited by bububai
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Lư Đăng Khoa
Tuổi: 18
Hiện tại bạn đang còn đi học không?: Còn, sinh viên năm 1
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?: Đã từng
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?: 90%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Mapping, Media, Chút Designer
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: từ năm 2016 cho đến bây giờ
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Đã rõ

Thời gian online: Hầu như là online đến khuya nên sáng dành thời gian ngủ, trưa từ 11h cho đến 17h chiều ăn cơm, tối 19h15 cho đến khuya

Tài khoản GvC (Master Account): dangkhoalunhan
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/dangkhoa.2507
Discord ID: Alvin William#8989
(G)mail: dangkhoalu2507@gmail.com

  Edited by dangkhoalunhan
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mọi người cập nhật thêm thời gian online trong 1 ngày giúp mình nhé. Để mình kiểm tra.

 
 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png.aaf2ca1dcb79bed128c114c42b412db1.png


Tên của bạn:  Nguyễn Lâm
Tuổi: 17
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Còn , hiện tại đang học cấp 3.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Không , có thể online buổi sáng và chiều , tối thì hên xui.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Chưa.
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? : 70%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : 2018 đến giờ.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : Rồi

thời gian online 1 ngày : 6 tiếng ( sẽ là 7 tiếng  Nếu như không có bận việc OOC)

 

 

Tài khoản GvC (Master Account): zekai13
Liên kết Facebook: facebook.com/nguynlm
Discord ID: zekai13#7147
(G)mail: lamnguyen2k3z@gmail.com

  Edited by Zekai13
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 giờ trước, 55689 nói:

Tên của bạn: Huỳnh Trọng Phước
Tuổi: 23
Hiện tại bạn đang còn đi học không : hiện tại không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không : đang làm kỹ thuật viên của 1 công ty
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa : đã từng
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm : 60%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : đã từng là member của GVC trước đây, tham gia khoảng 3 tháng
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : đã nắm rõ

Tài khoản GvC (Master Account): Huynh Phuoc
Liên kết Facebook: https://m.facebook.com/huynh.chac
Discord ID: 55689#5926
(G)mail: huynhphuoc891@gmail.com

Thời gian online 1 ngày : Trung bình 4-5h

 

Từ chối hồ sơ.

Vì những lý do sau đây:
- Nếu bạn làm kỹ thuật của một công ty thì chắc chắn thời gian online của bạn sẽ không được ổn định khi làm Administrator tại GvC và bên mình không muốn bạn bị ảnh hưởng công việc ngoài đời của bạn khi làm Admin tại GvC. Kèm theo đó thời gian bạn quá ít. Nên mình nghĩ bạn dành thời gian cho công việc hiện tại của bạn là tốt nhất.
 

 
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Nguyễn Phúc Hiếu
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Có làm một số công việc làm công
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Đã từng làm adm tại GvC 
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 70%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: không có
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Đã và đang là member của GvC từ 2016
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rùi

Tài khoản GvC (Master Account): strappedndangerous
Liên kết Facebook: fb.com/phuchieuhihi
Discord ID: #Endy2597
(G)mail: ngphuchieu2210@gmail.com

 

 
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×