Jump to content
Faye

GvC Team // Recruitment Internship (Trial STAFF)

Recommended Posts

6 giờ trước, gapropp123 nói:

Tên của bạn: Võ Thành Công Danh
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Đang năm 2 đại học
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Rồi, admin 3 bên RG
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 69%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Không có
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Đã từng, lúc ms 13 của thằng Thiên.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi
Thời gian online được trong ngày? 4/24 ( không tính thời gian IC )


Tài khoản GvC (Master Account): gapropp123
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/lychai.lon.96
Discord ID: Jefffff#7323
(G)mail: memfth@gmail.com

 

Từ chối hồ sơ.

Vì những lý do sau đây:
- Thời gian bạn không đủ để hỗ trợ cho bên bộ phận này. Mình nghỉ bạn nên tập chung cho việc học bạn ổn định trước đã. Hẹn gặp bạn vào đợt sau nhé!

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 giờ trước, thomasnatt nói:

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Trần Thái Sơn
Tuổi: 20
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Còn , sinh viên năm cuối
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Baemin
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Chưa
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? Hơn 60%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...:
Gang Moderator
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Rồi , từ ss1 đến bây giờ.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi

Tài khoản GvC (Master Account): thomasnatt
Liên kết Facebook: Click
Discord ID:Ante#1618
(G)mail: thaisonakason09@gmail.com

*** Thời gian online: 4-8h tuỳ ngày***

 

Từ chối hồ sơ.
 
Vì những lý do sau đây:
- Thời gian bạn không đủ để hỗ trợ cho bên bộ phận này, vì bạn có tham gia IC nữa. Mình nghỉ bạn nên giữ nguyên bộ phận bạn đang làm ((IC)) và phục vụ tốt nó. Chúc bạn tốt nghiệp tốt nhé. Hẹn bạn vào đợt sau nếu thời gian hoạt động có thay đổi.

 
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Lê Trung Hải
Tuổi: 21
Hiện tại bạn đang còn đi học không?: Đang học năm 3 tại 1 trường đại học.
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không?: Không.
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa?: Đã từng làm Admin tại 1 server.
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)?: 80%.
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Biết 1 chút về Script và Designer.
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?: Đã tham gia server từ năm 2016.
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?: Đã nắm rõ bộ luật của server.

Tài khoản GvC (Master Account): m4tr1x.
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/hai.matrix
Discord ID: h4i m4tr1x ˆˆ#2290
(G)mail: letrunghai.92nl@gmail.com

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 giờ trước, WoodenStan nói:

RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png.737312c052458beb9f0e31b2fbb51225.png

Tên của bạn: Vòng Phúc Thọ
Tuổi: 18
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Còn 
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Bán tạp hóa
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Đã từng GTANW ! 
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 80%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Gang Moderator
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Đã Từng , SS1 , SS2 và bây giờ 
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : Rồi
 Thời gian online : 4-5 tiếng ngày vào buổi tối và trưa
Tài khoản GvC (Master Account): ptho5503
Liên kết Facebook:https://www.facebook.com/vongphuc.tho
Discord ID:Thọ#8427
(G)mail: th.vngphc@gmail.com

 

Từ chối hồ sơ.

Vì những lý do sau đây:
- Thời gian của bạn chưa đủ tiêu chuẩn mà BQT đưa ra. Mình nghỉ bạn nên dành thời gian cho công việc của bạn và việc học tập của bạn cho tốt hơn. Khi nào thời gian bạn thông thả và danh nhiều thời gian cho Community hơn thì tham gia lại nhé. Cảm ơn bạn đã apply.

 
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

 

Tên của bạn: NGUYỄN NHƯ NHÂN

Tuổi: 20

Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không

Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Tôi đang đi làm bên Đoàn thanh niên 

Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Đã từng làm 

Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? Tần 80-90%

Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Maping-Designer

Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Rồi 1-2 năm

Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa?Rồi

Online 1 Day : 18h-24h 

Tài khoản GvC (Master Account): Elizabeth Sara

Liên kết Facebook: facebook.com/DavidJam1603

Discord ID: Dom #0273

(G)mail: nguyennhunhan16032001@gmail.com 

  Edited by Elizabeth_Sara
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Lê Văn Thao
Tuổi: 24
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Đang làm tự do
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Đã từng
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 90%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Từ lúc Open Season mới  đến nay
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi

Thời Gian Online: Sáng: 8h - 10h. Trưa: 12h - 16h. Tối 19h30 - 23h
Tài khoản GvC (Master Account): Fides
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/thaovan.le.73744
Discord ID: Fide_Smai#1257
(G)mail: levanthao9003@gmail.com

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Nguyễn Quốc Thịnh
Tuổi: 17
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : còn
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? chưa
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 50%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...:  chưa
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? 2016
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? đã nắm rỏ

Tài khoản GvC (Master Account): ThinhNguyen
Liên kết Facebook: https://www.facebook.com/19.11.2003TN
Discord ID: ThinhQwe#6562
(G)mail: thinhnghia12@gmail.com

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png.aaf2ca1dcb79bed128c114c42b412db1.png

Tên của bạn: Khang Huỳnh
Tuổi: 16 
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Còn, đang học cấp 3
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Nghỉ ở nhà tránh dịch
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Chưa.
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 80% do từng làm CA (( Do gần nhà tôi có người bị cách ly nên cả gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nên tôi buộc offline một thời gian dài, sau đó vào lại thì thấy vào blacklist CA ))
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Mình có thể sử dụng Sony Vegas, Photoshop, ngoài ra mình có nhiều kiến thức ở mảng Gang Moderator vì mình đã từng trải nghiệm qua nhiều băng đảng ở các server khác nhau.
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? Từ lúc 2018
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Vâng

Tài khoản GvC (Master Account): khangxomcui
Liên kết Facebook: fb.com/tashiixx
Discord ID: Khang Gucci#7356
(G)mail: htnguyenkhang1806@gmail.com

  Edited by khangxomcui
 • Like 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bạn được mình thả React 'Sad' sẽ bị loại. Lý do thì liên hệ riêng mình trả lời vì quá nhiều người bị loại với lý do khác nhau nên không trả lời vào đây được tránh bài viết bị trôi trang.

Đợt tuyển vẫn đang mở với các số lượng đưa ra là 2 Admin và 1 GangMod (Admin)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

|=============== FORM CV ===============|

Tên của bạn: Nguyễn Thiện Nghĩa
Tuổi: sundayfist2@gmail.com
Hiện tại bạn đang còn đi học không? Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? Đang là chủ của Studio
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? Đã từng [GTN, GTASA,...]
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 90%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...:  Scrtipt (20%) , Designer 80-90%, Maping 50%, Media80-90%, Gangmod 90%
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu?  Rồi chứ! - 3 năm rồi
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? Rồi

Thời Gian Online: Ngày nghỉ: 15-20 tiếng 1 ngày, ngày thường làm việc : 18h-24h
Tài khoản GvC (Master Account): GVC_Temu
Liên kết Facebook: facebook.com/Nt.ThuyvyNNN
Discord ID: Temu #1053
(G)mail: sundayfist2@gmail.com

  Edited by GVC_Temu
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

                                                                         RefundDays_Small.png.fbe97750925eab2f70af6bdf02677ce8.png.aaf2ca1dcb79bed128c114c42b412db1.png.886b8d9f982afc388857feaf2a99f922.png


Tên của bạn: Bùi Quốc Khánh
Tuổi: 19
Hiện tại bạn đang còn đi học không? : Không
Hiện tại bạn có đi làm công việc gì khác không? : Không
Bạn đã từng tham gia làm Administrator cho một máy chủ nào đó chưa? : Đã từng Sv Anh Tuấn! 
Kinh nghiệm nắm rõ về hệ thống cũng như server GvC của bạn là bao nhiêu phần trăm (%)? 75%
Hiện tại bạn đã có những kỹ năng về các lĩnh vực nào khác chưa? Chẳng hạn như Mapping, Script, Designer, Media...: Geranel
Bạn đã từng là Member của GvC chưa? và thời han tham gia GvC là bao lâu? : Season 1, Season 2. Và đến bây giờ
Bạn đã nắm rõ bộ luật IG của GvC chưa? : Rồi
 Thời gian online : 12-17 tiếng ( All time. )
Tài khoản GvC (Master Account): Khanh.Sky
Liên kết Facebook:https://www.facebook.com/khanh.buiquoc.9849
Discord ID:Dogbarking_Meow
(G)mail: buiquockhanhx9@gmail.com

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×