Jump to content
Marco_Diaz

Đơn xin unban

Recommended Posts

Tên Master Account của tôi : Marco_Diaz

- Tên nhân vật của tôi  : Marco_Diz
 

nhân vật 1:(nếu có: ) Marco_Diaz

 

nhân vật 2:(nếu có: ) Marco_Diz
 

nhân vật 3:(nếu có: ) 

 Trình bày lý do muốn unban: tôi muốn xin unban  : Là do tôi norp lay súng mà tôi không biết mong ad tha lỗi đây là lần đầu
-Link những bài bị kiện trước đây ( nếu có còn không bị banned trong server nói banned trong server ) : Banned trong sever
 

-Hứa sẽ không tái phạm, nếu còn sẽ chấp nhận bị ban vĩnh viễn: vâng

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Marco_Diaz said:

Tên Master Account của tôi : Marco_Diaz

- Tên nhân vật của tôi  : Marco_Diz
 

nhân vật 1:(nếu có: ) Marco_Diaz

 

nhân vật 2:(nếu có: ) Marco_Diz
 

nhân vật 3:(nếu có: ) 

 Trình bày lý do muốn unban: tôi muốn xin unban  : Là do tôi norp lay súng mà tôi không biết, do chưa tìm hiểu kĩ mong ad tha lỗi đây là lần đầu .
-Link những bài bị kiện trước đây ( nếu có còn không bị banned trong server nói banned trong server ) : Banned trong sever
 

-Hứa sẽ không tái phạm, nếu còn sẽ chấp nhận bị ban vĩnh viễn: vâng

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây không phải là lần đầu tiên của bạn cướp súng người khác đâu, mà còn rất nhiều lần, member phàn nàn nên mình spec kiểm tra và quả thật là đúng như vậy

 
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Freddy said:

Đây không phải là lần đầu tiên của bạn cướp súng người khác đâu, mà còn rất nhiều lần, member phàn nàn nên mình spec kiểm tra và quả thật là đúng như vậy

Thành phần này ko nên unban . Nó giết tui với bạn tui ở bank rồi cướp tui cây shotgun , thường xuyên lạm dụng /newb để gây chaos . Mong ad xem xet xử lý mạnh tay về thành phần vô ý thức , vô văn hóa này để tránh gây ô nhiễm cho môi trường ROLEPLAY chúng ta . Tôi nghỉ nên Delete Account . 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ban vĩnh viễn account Marco_Diaz , nếu bạn thấy hối lỗi về việc bạn đã sai trong việc cướp súng NONRP và chơi một cách đàng hoàng thì mình sẽ xem xét lại và unban account Marco_Diaz. Dựa vào cách chơi của bạn.

 
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×