Jump to content

Recommended Posts

    Holley Shiftwell

Holley Shiftwell, một cô gái ở vùng quê Red Country vừa cùng bạn trai chuyển vào Los Santos sinh sống. Với đầu óc thông minh và nhanh nhẹn, qua sự giới thiệu cuả bạn trai về công việc tại Los Santos, hiện tại cô đang đảm nhận vị trí Giám Đốc Điều Hành của The Buscetta Crime Family dưới sự giám sát của Samuel.

sa-mp-541.thumb.png.fe6b85541935243785ab28b280e6fec0.png

  Edited by m4tr1x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×