Sign in to follow this  
Faye

Request Awards

Recommended Posts

  GvC-White.png

 

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI ĐĂNG BÀI YÊU CẦU HUY HIỆU.

  • Bạn phải chắc chắn đã đặt các yêu tố để nhận huy hiệu mà bạn chỉ đinh ra.
  • Huy hiệu sẽ không giới hạn số lượng và chỉ cần bạn đạt đủ tiêu chuẩn của huy hiệu nào thì bạn có thể làm đơn yêu cầu nhận.
  • Yêu cầu Master Account làm đơn đó phải trùng với Master Account của Character mà bạn đã đạt yêu cầu huy hiêu đưa ra (Tóm gọn là phải dùng MA của nhân vật đó và không được sử dụng MA Clone để đăng bài).
  • Không được spam quá 2 bài viết trong cùng 1 thời điểm. Bạn có thể sẽ bị cấm đăng bài yêu cầu huy hiệu trong vài ngày nếu vi phạm.
  • Nộp đơn tại đây: Bấm vào đây.
     

II. MẪU ĐƠN & TIÊU ĐỀ ĐĂNG BÀI

Quote

MẪU ĐƠN YÊU CẦU HUY HIỆU
TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT: [Tên nhân vật của bạn] - Request Awards
Ví dụ: [Faye_Barland] - Request Awards

1. Tên nhân vật của bạn:
2. Huy hiệu bạn muốn nhận (Hãy ghi rõ tên huy hiệu):
3. Bạn đã đạt đủ yêu cầu của huy hiệu bạn ghi ở phía trên?:

4. Trình bày thêm (Nếu có - Không bắt buộc😞
5. Hình ảnh & Video chứng minh (Bắt buộc):

Nội dung bài viết được viết bởi Faye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this