Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

Abyss

Update log GvC:RP v0.0.9 > GvC:RP v0.3.0 Beta

Recommended Posts

```
======> 4/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Mất object phone khi sử dụng điện thoại.
		|- Hệ thống vẫn gửi tin nhắn báo paycheck đến người chơi khi người chơi không có điện thoại.
		|- Sửa lỗi hệ thống Death/Spawn.

Cập nhật:
		|- Hiển thị thời gian khi người chơi bắt đầu học lái xe (Bước thực hành).
		|- Khi không có điện thoại hệ thống sẽ thông báo paycheck đến người chơi khi có paycheck.

======> 04/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi quần áo job.
		|- Sửa lỗi cửa hàng không thay đổi trang phục khi thử đồ.
		|- Sửa lỗi bug object điện thoại.
		|- Sửa lỗi bug nhảy khi đang trong trạng thái dìu dắt (Injured).
		|- Tạm khóa lệnh /givegun, sử dụng lệnh /invw để đưa súng và /invs để đưa đạn.

Cập nhật:
		|- Team Death Match.
		|- Thêm Message log vào hệ thống vũ khí để kiểm tra bug.

======> 04/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi Event Team Death Match không kết thúc khi thành viên của 1 team chết hêt.
		|- Sửa lỗi không reset vũ khí người chơi khi tham gia event.
		|- Sửa lỗi không hủy vũ khí (Không có đạn) cầm trên tay người chơi khi tham gia event.
		|- Sửa lỗi có thể giao tiếp với Job Actor từ xa.
		|- Sửa lỗi không sử dụng *Phím SPACE* khi dùng điện thoại trên phương tiện.
		|- Sửa lỗi trùng keys khi reload vũ khí (phím Y).
		|- Sửa lỗi Anti Teleport khi nhảy từ trên cầu xuống nước.
		|- Sửa lỗi /spec off không phục hồi vũ khí người chơi.
		|- Sửa lỗi hệ thống Lumberjack khi đã nhận dụng cụ rồi lặp lại bước nhập ID xe sau khi chặt cây.
		|- Sửa lỗi car surfing có thể trồng cây được (nông dân).
		|- Sửa lỗi khi cầm xe thu hoạch nông sản có thể lên được phương tiện.

Cập nhật:
		|- Thêm debug message khi bắn vào phương tiện.
		|- Thay đổi quyền của 1 số lệnh trong Admin Commands.
		|- Bổ xung /jet, /setvw, /setint trong Admin Commands.
 		|- Thay đổi lệnh /baocao huy thành /huy baocao.

======> 5/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi /repair, /chapnhan repair của nghề sửa xe.
		|- Sửa lỗi đổi skin trước khi chết, Spec sẽ trở về skin trước khi đổi.


Cập nhật:
		|- Thay đổi hệ thống Animation từ Filterscript tích hợp vào Gamemode script.

======> 05/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi sử dụng tổng đài radio (/call 1000).
		|- Sửa lỗi đồng bộ Animation.

=====> 6/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi chết khi ở trong tù bị bay ra khỏi nhà tù.
		|- Thêm tùy chọn khi bị ở tù nhưng bị chết ở bên ngoài nhà tù sẽ không respawn trong nhà tù.
		|- Sửa lỗi khi dùng hệ thống Gym vẫn có thể sử dụng được lệnh Animations.
		|- Tắt lệnh /v menu, lệnh /v menu là lệnh /my cars sử dụng được trong phiên bản cũ, không phải phiên bản hiện tại.

Cập nhật: 
		|- Hệ thống Event Đua xe, Đua thuyền, Đua máy bay cùng hệ thống khởi tạo chúng.
		|- Thay đổi cơ chế hệ thống Whitelist, có thể update thêm IP Whitelist mà không cần phải reset máy chủ để cập nhật.
		|- Cập nhật khóa Tazer, Beangun, Cuff, Uncuff, Megaphone, Dept, Radio Faction.
		|- Cập nhật khóa một số Animation sẽ không thể sử dụng khi đang ngồi trên tiện.
		|- Cập nhật thêm Animation bị ẩn trước kia vào danh sách /animlist (/hanhdong).
		|- Cập nhật tích hợp hệ thống /ds(door shout) vào chung lệnh /s và xóa bỏ lệnh /ds.
		|- Cập nhật /me, /do có thể nhìn thấy từ bên trong hoặc ở ngoài nhà, cửa hàng, door nếu như đứng ở gần vị trí cửa trong khoảng cách 5.0 mét.

=====> 06/02/2018

Cập nhật: 
		|- Cập nhật vật phẩm hạt giống (Farmer) vào hệ thống túi đồ, xóa bỏ thông tin hạt giống cũ trong gamemode và csdl.
		|- Thêm giới hạn về giãn cách bấm phím mua vật phẩm là 3 giây tránh duplicate vật phẩm khi mua.

=====> 06/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi hiển thị khi bị giam tù.
		|- Sửa lỗi hệ thống Center Notice.
		|- Sửa lỗi Corpose không spawn đúng Virtual World.
		|- Sửa lỗi Animation Desync khi bị Tazed, Beaned.

Cập nhật: 
		|- Cập nhật xóa bỏ trạng thái thiết lập Event Spawn Position khi Template đang chỉnh sửa bị xóa.
		|- Cập nhật hệ thống Teleport tới Event Route trong danh sách Event Checkpoints.

Xóa bỏ:
		|- Xóa hệ thống chỉnh sửa Event Route đã khởi tạo, có thể sử dụng chức năng 'Bắt đầu thiết lập quãng đường' và ấn phím N để xóa điểm trước đó.

=====> 7/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi load map tại khu vực map Motel mới ở Palomino.
		|- Sửa lỗi bug chết liên tục khi respawn với tình trạng bị giam trong nhà tù.
		|- Sửa lỗi khi kết thúc Event không xóa checkpoint của người tham gia.
		|- Sửa lỗi /do không nhìn thấy chữ.
		|- Sửa lỗi bug object trong nội thất nhà (1831.2241, -1237.6399, 993.5261).
		|- Sửa lỗi Tazer, Bean-Gun có thể dùng được khi chưa lấy chúng ra khỏi tủ đồ.
		|- Sửa lỗi khi kick khỏi tổ chức không reset vũ khí người chơi.
		|- Sửa lỗi khi chuyển đổi Event Mode không xóa bỏ Vehicle, Object của Event Mode hiện tại cũng như các trạng thái chỉnh sửa của người chơi.

Cập nhật: 
		|- Cập nhật toàn bộ hệ thống quản lý, biên tập Magazine được khởi tạo bởi nhân viên cho SAN News (Chưa phân quyền), đã có thể thiết lập nội 
		| dung của các trang trong 1 bài báo, mỗi bài báo sẽ có 5 trang báo tối đa.
		| Lệnh sử dụng: /mgea.
		|- Cập nhật hệ thống giới hạn chỉnh sửa Event Vehicle Spawn khi đang có người chỉnh sửa vị trí đó.
		|- Cập nhật thông báo trạng thái chỉnh sửa Event Vehicle Spawn nếu có người đang chỉnh sửa vào danh sách Event Vehicle Spawn.
		|- Cập nhật thông báo khi bắt giam, thả tù của các tổ chức ngành thực thi luật pháp.
		|- Cập nhật bổ xung lý do tha tù (Lệnh bắt giữ không có lý do vì sẽ được cập nhật vào hồ sơ công dân với hệ thống MDC/Computer được update sau này).
		|- Giới hạn lệnh /thatu giờ chỉ có thể sử dụng được khi đứng ở gần điểm giam tù.
		|- Cập nhật lệnh /vutbo cùng lựa chọn vứt bỏ vũ khí trên người (Không ảnh hưởng đến túi đồ và vũ khí đã hết đạn đang cầm trên tay).
		|- Cập nhật reset toàn bộ trạng thái của nhân vật khi đang làm job Lumberjack, Miner, Farmer(Không ảnh hưởng đến cây trồng đang lớn hoặc chưa thu hoạch) mà nhân vật bị chết.
		|- Cập nhật khóa sử dụng vũ khí khi đang cầm cưa (Lumberjack), cầm cuốc chim (Miner), cầm xe thu hoạch/nhặt xe thu hoạch (Farmer).
		|- Sửa đổi đạn của các loại vũ khí tầm xa (Không phải Throw weapons) của Faction thay vì 300 mỗi loại giờ sẽ là Infinite.
		|- Cập nhật giới hạn sử dụng Animation khi nhaan vật đang chạy nhanh, nhảy và rơi.

=====> 07/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi hiển thị thông báo khi bắt giam, tha tù.
		|- Sửa lỗi GCL (GvC Controller) vẫn sử dụng được khi bị chết.
		|- Sửa lỗi vật phẩm không xóa khi dùng hết số lượng (Hạt giống).
		|- Sửa lỗi Spam click vào nhân vật khi đang trong màn hình đăng nhập sau đó khi bỏ lựa chọn nhân vật vẫn hiển thị nút 'Vào trò chơi'.

Xóa bỏ:
		|- Anti Slide được thêm trước đó vì không hoạt động.

Cập nhật:
		|- Thêm giới hạn thời gian giãn cách mỗi khi sử dụng lựa chọn 'Trước' và 'Sau' khi kiểm duyệt báo trong lệnh /mgea.
		|- Cập nhật GvC Anti - Brand New Anti Slide Function.
		|- Cập nhật Debug Message cho hệ thống đạn của túi đồ.

=====> 07/02/2018

Sửa lỗi:
		|- Sửa lỗi slot đạn trên người không reset khi người chơi chết.
		|- Sửa lỗi /do sai vị trí giá trị.
		|- Sửa lỗi chỉnh góc quay của Event Spawn Point không áp dụng lên phương tiện.

Cập nhật:
		|- Mở lệnh kéo xe dưới nước (/wtow chỉ có thể dùng với phương tiện của người chơi).
		|- Bổ xung máy bay RC vào Event Race Air.
		|- Giới hạn Ping của người chơi từ 300ms trở lên sẽ bị kick.
		|- Bổ xung thêm các điều kiện hủy trạng thái chỉnh sửa Event Spawn của nhân vật khi thoát, khi dùng lại lệnh /evconfig mà đang chỉnh sửa.
		|- Giới hạn lựa chọn bắt đầu event nếu như có người đang chỉnh vị trí spawn, quãng đường của Race Event.
		|- Cập nhật tự động thiết lập Virtual World của người chỉnh Event Spawn Point thành EVENT VIRTUAL WORLD.
		|- Cập nhật lệnh /respawn (car/cars).
		|- Thay đổi màu của người chơi tham gia Event đua xe.
		|- Giới hạn lệnh tham gia sự kiện khi đang ngồi trên xe, bị thương, bị dính tazer/bean-gun và có mục tiêu sẽ không tham gia sự kiện được.
		|- Bổ xung xóa vật phẩm Cá, thịt, rau, lúa mỳ khi số lượng còn lại là 0 trong túi đồ.
		|- Bổ xung lưu trữ giá trị thời gian diễn ra sự kiện, nitro được thiết lập trong cơ sở dữ liệu vào Race Template.

=====> 28/03/2018

Cập nhật:
		|- Hệ thống quản lý Magazine hoàn chỉnh cho San News.
		|- Thêm vật phẩm Magazine vào túi đồ, vật phẩm sẽ xuất hiện sau khi mua báo, dùng chức năng 'Sử dụng' trong túi đồ để xem nội dung tờ báo 
		| đã mua.
		|- Thêm màu sắc vào hệ thống Message cho dễ nhìn hơn.
		| [!] là Message hệ thống dùng để thông báo/cảnh báo tới người chơi các tác vụ được thực hiện từ máy chủ đang được tiến hành như Autosave
		| , Reload thông tin v.v.
		| [*] là Message hướng dẫn, thông báo xuất hiện sau mỗi câu lệnh mà người chơi sử dụng thành công, tùy loại message mà có 2 màu sắc khác 
		| nhau.
		|- Cập nhật hệ thống cơ bản của sạp hàng dành cho người chơi, sạp hàng có thể sử dụng để bán các vật phẩm của người chơi tại các khu vực 
		| chợ. Hiện tại mới chỉ hỗ trợ Tạp chí/Báo.


Thay đổi:
		|- Hệ thống Paycheck được làm lại được tính theo thời gian thực cứ mỗi tiếng sẽ nhận paycheck 1 lần (1:00 thì 2:00 sẽ nhận được paycheck). 
		| Người chơi cần phải online ít nhất 15 phút để nhận được paycheck.
		| Ví dụ: Hiện tại là 15:00, người chơi online vào lúc 15:45 và duy trì thời gian online đủ ít nhất là 15 phút sẽ nhận được paycheck vào 
		| lúc 16:00.

=====> 29/03/2018

Cập nhật:
		|- Hệ thống chỉnh sửa sạp hàng dành cho người chơi.
		| Lưu ý: Vẫn còn có bug trong quá trình chỉnh sửa vị trí vì phải tách ra làm hai loại Object khác nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng bình
		| thường chỉ hơi tốn thời gian trong quá trình chỉnh sửa chút.

=====> 29/03/2018

Cập nhật:
		|- Thêm tùy chỉnh khoảng cách hiển thị Checkpoint khi tới gần sạp hàng trong lệnh quản lý của Admin.
		|- Thêm chức năng tự động bán hàng cho hệ thống sạp hàng, chức năng này chỉ hoạt động khi chủ sạp hàng đã thoát khỏi trò chơi, nếu chủ sạp
		| vẫn đang online thì cần phải tự bán hàng của mình hoặc hệ thống sẽ tự động đóng cửa sạp hàng vì không còn người bán hàng.
		|- Cập nhật vật phẩm Tạp chí/Báo trong túi đồ.
		|- Cập nhật vật phẩm Tạp chí/Báo vào hệ thống sạp hàng cùng với chức năng mua Tạp chí/Báo từ sạp hàng.
		|- Cập nhật Animation cho Người mua và Người bán để tương tác khi sử dụng sạp hàng.
		|- Cập nhật thêm Sprite cho hệ thống Dynamic Menu (GDM).
		|- Bổ sung Debug sạp hàng khi người chơi Disconnect.


Thay đổi:
		|- Thay đổi hệ thống chỉnh sửa sạp hàng dành cho người chơi bằng hệ thống khác, khắc phục việc không đồng bộ được các vị trí của bản chỉnh
		| sửa cũ.
		
=====> 30/03/2018

Cập nhật:
		|- Hoàn chỉnh hệ thống trang túi đồ với các nút tương tác.
		|- Số lượng vật phẩm có thể sở hữu trong túi đồ là 64 slot với 32 slot/1 trang.
		|- Súng, Đạn, Giáp trong túi đồ sẽ mất sau khi chết.
		|- Hoàn chỉnh chức năng cho vật phẩm Cigar mua trong 24/7 và sử dụng thông qua túi đồ.

Thay đổi:
		|- Sửa đổi cách tính loại vũ khí trong túi đồ với loại vũ khí cận chiến, loại vũ khí này sẽ có thể mang theo người nhiều loại khác nhau mà
		| không bị giới hạn bởi hệ thống.
		| Ví dụ: - Bạn có 1 cây Shovel trong túi đồ thì vẫn có thể mang thêm Golf Club, Knife v.v. mà không bị giới hạn slot như vũ khí tầm xa.
		|     - Vũ khí tầm xa nếu bạn có 1 khẩu DE trong người thì sẽ không mang thêm 9mm, Sdpidtol được, tương tự như vậy với các mẫu vũ khí
		|		  tầm xa khác.

=====> 31/03/2018

Cập nhật:
		|- Hệ thống trao đổi vật phẩm giữa người chơi qua túi đồ, hỗ trợ các vật phẩm như vũ khí, đạn, giáp, tiền mặt và một số vật phẩm khác.
		| Danh sách các vật phẩm hiện có thể sử dụng để trao đổi (Vật phẩm trong túi đồ):
		| 		+ Vũ khí (Toàn bộ).
		|		+ Đạn (Toàn bộ).
		|		+ Giáp (Toàn bộ).
		|		+ Trang phục.
		|		+ Bánh mỳ.
		|		+ Bánh thịt.
		|		+ Bánh thường.
		| 		+ Bánh cá.
		| 		+ Thịt xông khói.
		| 		+ Cá rán.
		| 		+ Hộp sửa chữa phương tiện (Mechanic Kit).
		| 		+ Bình sơn (Mechanic Spraycan).
		|
		|- Khi tiến hành trao đổi vật phẩm với người chơi khác, các vật phẩm đã thêm vào trong cuộc giao dịch sẽ tạm khóa trong túi đồ của bạn
		| cho đến khi cuộc giao dịch được hoàn thành, tức không thể sử dụng, không thể vứt hay đeo vào người được.
		|- Trường hợp đang tiến hành giao dịch mà một người bị disconnect, giao dịch sẽ tạm dừng, các vật phẩm sử dụng để giao dịch vẫn sẽ giữ
		| nguyên trạng thái tạm khóa, người chơi có thể tiếp tục cuộc giao dịch của mình bằng cách đăng nhập lại và sử dụng lệnh hệ thống là
		| /trade continue, yêu cầu cả 2 bên đã tham gia vào cuộc giao dịch cần phải online để thực hiện câu lệnh.

=====> 1/04/2018

Cập nhật:
		|- Thay đổi cơ chế hoạt động của hệ thống giao dịch túi đồ sang Server side, cải thiện tốc độ thực hiện giao dịch của hệ thống.
		|- Sửa lỗi hoạt động của hệ thống giao dịch túi đồ trong các trường hợp:
		| + Khi người chơi đã khóa và ấn nút thực hiện giao dịch mà mất kết nối với máy chủ khi đang chuyển item.
		| + Khi người chơi đã khóa và ấn nút thực hiện giao dịch mà máy chủ bị timeout khi đang chuyển item.

=====> 2/04/2018 

Cập nhật: 
		|- Hoàn tất 100% hệ thống túi đồ.
		|- Thay đổi cơ chế hoạt động của trang vật phẩm, giờ đây có thể chuyển trang mà không cần phải có đủ số vật phẩm để sang trang.
		|- Cập nhật hệ thống giới hạn slot túi đồ của người chơi với các giá trị cần quan tâm là:
		|	+ Mỗi nhân vật có slot túi đồ mặc định là 8.
		|	+ Tùy thuộc vào slot mở khóa tiếp theo mà sẽ có yêu cầu cả về cấp độ để có thể mở khóa.
		|	+ Tiền mở khóa slot túi đồ ban đầu là $3.000, số tiền sẽ tăng dần tương ứng với số slot sẽ mở theo công thức (SLOT x TIỀN BAN ĐẦU)
		|	Ví dụ: Mở khóa slot 9 = 1 x 3000$, 10 = 2 x 3000$ v.v. (8 slot ban đầu không tính phí).
		| + Các tài khoản có vật phẩm vượt quá số slot cho phép sẽ không hiển thị lên túi đồ, có thể khắc phục vấn đề này bằng cách vứt bớt
		| vật phẩm trong túi đồ đi hoặc mở khóa slot, vật phẩm bị ẩn sẽ hiển thị lại bình thường.
		|- Cập nhật thêm hiệu ứng khi click vào vật phẩm trong túi đồ để dễ nhìn hơn.
		|- Cập nhật thêm tính năng Double-Click vào vật phẩm trong túi đồ để Hiển thị/Ẩn thông tin vật phẩm lựa chọn.
		|- Bổ xung kiểm tra slot túi đồ khi trao đổi vật phẩm với người chơi khác, mua vật phẩm trong cửa hàng, nhận vật phẩm từ hệ thống.
		| Lưu ý: Bạn sẽ không thể thực hiện những điều trên nếu như túi đồ của bạn không có đủ chỗ trống.

=====> 4/04/2018 

Cập nhật:
		|- Thay đổi cơ chế hoạt động của hệ thống giấy phép, hoạt động riêng biệt không còn chung cơ sở dữ liệu với các giá trị khác của nhân
		| vật.
		|- Hoàn tất 100% hệ thống quản lý giấy phép của người chơi trong MDC.

=====> 5/04/2018 

Cập nhật:
		|- Bổ sung thêm 1 loại Notice mới để hiển thị thông tin các Job đặc biệt.
		|- Job Pizza-Boys với hệ thống hoạt động mới.
		|- Tích hợp khởi tạo khu vực làm việc Pizza-Boys vào hệ thống Business (Restaurent), có thể thay đổi hoặc khởi tạo khu vực làm việc
		| mới trong game bởi Administrator.
		|- Tích hợp hệ thống số lượng bánh đã lấy để vận chuyển Job Pizza Boys vào hệ thống phương tiện (Vehicle Side), tức Player 1 đã lấy
		| bánh chất lên phương tiện A mà Player 2 lại lấy phương tiện A để làm Job thì Player 2 có thể sử dụng số bánh mà Player 1 đã chất
		| lên phương tiện A mà chưa dùng hết hoặc chưa sử dụng trước đó.
		|- Thêm hiệu ứng vật lý vào bánh được ném ra khi làm Pizza-Boys.
		|- Bổ sung Sounds khi nhận điểm vận chuyển khi làm Pizza-Boys.
		| Cách làm:
		| + Lấy bánh từ các điểm lấy bánh tại khu vực cửa hàng đồ ăn.
		| + Sử dụng phím ALT khi đứng cạnh phương tiện vận chuyển để chất bánh lên xe.
		| + Sau khi chất bánh xong, sử dụng phím 2 hoặc phím + bên bàn phím Numpad để lấy vị trí vận chuyển đến.
		| + Khi tới vị trí vận chuyển sử dụng phím hệ thống ném bánh vào điểm mục tiêu để hoàn thành công việc và nhận tiền.
		| Phím ném bánh:
		| + Phím 2 để ném bánh về phía trước.
		| + Phím Q để ném bánh về bên trái.
		| + Phím E để ném bánh về bên phải.

=====> 20/04/2018

Cập nhật:
		|- Hệ thống đăng ký hoàn thiện, hỗ trợ gửi inbox message tới hòm thư tài khoản trên website khi khóa nhân vật (Quá hạn kích hoạt).
		|- Hệ thống Mechanic Garage hoàn thiện (Chưa hoàn chỉnh phần tỉ giá sửa chữa phương tiện, có thể update sau).
		|- Hệ thống Mechanic Job hoàn thiện (Sửa lỗi bug, cập nhật thêm các function kiểm tra phương tiện đang kéo Mặt đất/Trên nước).
		|- Hệ thống thế giới ảo.
		| + Phân chia người chơi có nhân vật đã kích hoạt và chưa kích hoạt sang 2 thế giới khác nhau).
		| + Cập nhật Message thông báo chức năng dành cho nhân vật chưa kích hoạt.
		| + Cập nhật chức năng cửa hàng với Un-Active World.
		| + Giới hạn không lưu trữ bất kỳ thông tin gì của nhân vật trong máy chủ nếu như chưa kích hoạt nhân vật.
		| + Còn thiếu (Bổ sung lệnh teleport, tạo xe) cho Un-Active World.
		|- Hệ thống đậu xe dành cho Faction Vehicle.
		|- Thay đổi thiết lập khi phương tiện bị hỏng do nổ, rơi xuống nước:
		| + Phương tiện do Admin khởi tạo: Tự động xóa bỏ khi nổ, rơi xuống nước.
		| + Phương tiện thuê trong cửa hàng: Tự động xóa bỏ khi nổ, rơi xuống nước.
		| + Phương tiện Faction: Tự động respawn lại vị trí đậu xe nếu như nổ, rơi xuống nước.
		| + Phương tiện người chơi: Giữ nguyên vị trí tại điểm mà phương tiện bị nổ hoặc rơi xuống nước.
		| + Trường hợp đặc biệt: VEHICLE_PLANE, VEHICLE_HELICOPTER, VEHICLE_RC, VEHICLE_TRAIN sẽ tự động respawn lại vị trí khi bị nổ hoặc rơi xuống nước.
		|- Sửa lỗi không sử dụng được switch characters.

======> /21/04/2018

Cập nhật:
		|- Hệ thống Job Pizza Boys hoàn thiện.
		| + Thay đổi thuật toán tìm kiếm nhà để vận chuyển đến tránh trường hợp lấy được các ID nhà gần với nhà đã vận chuyển.
		| + Thiết lập liên kết khu vực nhận việc, trang phục và phương tiện vận chuyển trong cửa hàng.
		|- Hệ thống hướng dẫn cơ bản khi lần đầu đăng nhập vào máy chủ.
		|- Hệ thống Server Intro hoàn thiện.
		| + Hiện đang sử dụng phiên bản 'The Story Begin'.
		|- Hệ thống Advisors
		| + Các lệnh sử dụng /makeadvisor, /chapnhan yeucau, /ketthuc yeucau, /huy yeucau, /adpm, /yeucautrogiup, /xemyeucau, /c.
		| + Có 3 level Advisors tất cả (Community Advisor, Senior Advisor, Chief Advisor) với các chức năng:
		|  * Community Advisor: Có quyền /xemyeucau, /chapnhan yeucau, /ketthuc yeucau, /adpm, /c, /kick.
		|  * Senior Advisor: Bao gồm quyền của cấp Community /prison.
		|  * Chief Advisor: Bao gồm các quyền của 2 cấp Senior và Community kèm lệnh quản lý Advisor /makeadvisor, /spec (Chỉ spec được Advisors).
		| + Khi chấp nhận yêu cầu trợ giúp Advisor sẽ được chuyển sang trạng thái Spec người yêu cầu trợ giúp.
		|- Cập nhật lệnh /prison dành cho Admin và Advisors.
		|- Reset toàn bộ thông tin nhân vật đã tham gia Beta test trước đó.
		|- Sửa lỗi vũ khí không lưu trữ, không tải được.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /22/04/2018

Cập nhật:
		|- Xóa bỏ toàn bộ hệ thống Trucker (Bao gồm hệ thống Industries, Job map, ...).
		|- Cập nhật tùy chọn chỉnh sửa Checkpoint Size vào hệ thống Race Event (Ground, Water, Air, Ultimate).
		|- Cập nhật debug sửa lỗi hiển thị tên có thanh máu giáp.
		|- Cập nhật tùy chọn ẩn tên người chơi (/nametag).
		|- Cập nhật tùy chọn khoảng cách hiển thị tên, khả năng nhìn tên xuyên vật thể cho Administrator (/setnametag General Administrator trở lên).
		|- Thay đổi ở hệ thống Spectate, khi vào trạng thái Spectate khoảng cách hiển thị tên nhân vật sẽ được tăng lên thành 70.0 (Giá trị mặc định của GTA SA)
		| và sau khi thoát khỏi chế độ Spectate khoảng cách nhìn tên sẽ trở lại mức 10.0 (Giá trị mặc định của GvC).
		|- Sửa lỗi nhận Paycheck.
		|- Sửa lỗi sử dụng /map sau khi tắt tự hiển thị túi đồ.
		|- Sửa lỗi chức năng 'Đánh dấu' trong bản đồ với loại hình Mechanic Garages.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /22/04/2018

Cập nhật:
		|- Thay đổi hệ thống quản lý Faction 
		| + Phân chia ra theo từng loại hình Faction mà có nội dung menu quản lý khác nhau.
		| + Những loại hình Faction sau hiện đã có thể sử dụng:
		|  * FACTION_TYPE_LAW
		|  * FACTION_TYPE_MEDICAL
		|  * FACTION_TYPE_GANGSTA
		|- Cập nhật hệ thống Gun-Rack hoàn thiện cho loại hình Faction Gangsta.
		| + Mỗi Faction Gangsta sẽ có thể sở hữu tối đa là 5 Gun-Rack với 4 slot cất vũ khí mỗi Gun-Rack.
		| + Khi cất vũ khí toàn bộ đạn được lắp trong vũ khí sẽ được cất tự động lên người hoặc cất vào trong túi đồ.
		| + Để sở hữu thêm Gun-Rack cần phải nâng cấp Faction Gangsta Level (Sử dụng qua lệnh quản lý của Leader).
		|- Cập nhật hệ thống quản lý Faction cho Leader (/fmenu).
		|- Cập nhật hệ thống Safe cho Faction Gangsta (Chưa thể sử dụng do thiếu hệ thống Ma túy).
		|- Sửa lỗi Text Tutorial hiển thị khi không ở trong Tutorial với cửa hàng (24/7, Electronic).
		|- Cập nhật hệ thống lưu trữ nguồn tiền của nhân vật.
		| + Lưu trữ thông tin khi sử dụng tiền, khi nhận được tiền từ bất kỳ nguồn nào trong nhân vật.
		| + Các nguồn đã lưu trữ:
		|  * Giao dịch giữa người chơi với người chơi qua túi đồ.
		|  * Mua vật phẩm trong cửa hàng (Store, Dealership, Furniture Store, Clothes, Street Vendors, Ammunation).
		|  * Mua vật phẩm qua Locker (Faction).
		|  * Mua nhà.
		|- Cập nhật lệnh quản lý cửa hàng cho Admin (/bedit (Lựa chọn: manager)).
		|- Sửa lỗi Advisor (https://youtu.be/Au98HtgASPs).
		|- Sửa lỗi Spectate (https://youtu.be/zXJKaHuy58A).
		|- Sửa lỗi Prison (https://youtu.be/xZ0ITo96TSU).
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /25/04/2018

Cập nhật:
		|- Sửa lỗi Spectate bị mất Name Tag người chơi ở xung quanh (https://www.youtube.com/watch?v=tiDiaEQyM7w).
		|- Sửa lỗi khi chết bị mất Name Tag người chơi ở xung quanh (https://www.youtube.com/watch?v=gCc3zNTvs4Q).
		|- Sửa lỗi nhận Paycheck liên tiếp. (https://www.youtube.com/watch?v=IzWNPNlHzKY).
		| + Để nhận được Paycheck cần phải có thời gian Online ít nhất là 15 phút trước khi bước sang giờ mới.
		| Ví dụ: + Hiện tại đang là 1 giờ 30 phút người chơi online đủ 15 phút và không /q sẽ nhận paycheck vào lúc 2 giờ.
		|     + Nếu như Online vào lúc 1 giờ 50 phút thì người chơi sẽ không nhận được bất kỳ Paycheck nào khi tới 2 giờ 
		|		 vì thời gian cho phép nhận paycheck được tính từ khi bước sang giờ mới tức thời gian của máy chủ, không phải
		|		 thời gian của người chơi.
		| 		 + Nếu đã Online đủ 15 phút mà /q cũng sẽ bị reset thời gian nhận Paycheck hoặc đã sang 2 giờ đã có thể nhận
		| 		 paycheck ở bank mà không tới nhận lại /q cũng bị mất Paycheck.
		| + Hệ thống này có thể sẽ thay đổi trong tương lai.
		|- Súng Faction sẽ tự động bị mất khi ấn 'N' lúc nó hết đạn, đây là tính năng không phải lỗi (https://www.youtube.com/watch?v=5bcZnkIq7ro&feature=youtu.be).
		| bởi súng của Faction được cung cấp 300 viên đạn mỗi loại súng, không cho phép sử dụng đạn thường tức đạn của người
		| chơi lắp vào súng vì loại vũ khí Faction và vũ khí Personal (cá nhân) hoạt động khác nhau.
		|- Cập nhật Tiếng Việt có dấu ở lệnh quản lý của Admin Level 1 > Level 5.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /27/04/2018

Cập nhật:
		|- Sửa lỗi /fmenu (https://youtu.be/iUPGQu-DQSk).
		|- Sửa lỗi cất súng trong túi đồ (https://www.youtube.com/watch?v=JsFvcjHhr7s).
		|- Khi đang sử dụng cigar, bấm F vứt xong , /my inv không sử dụng được nữa, 2 phút sau mới được sử dụng:
		| Chức năng vứt Cigar khi đang sử dụng lúc đó chưa cập nhật nên khi test hút Cigar rồi bấm phím F nó không vứt đi.
		| Đã cập nhật thêm chức năng vứt Cigar vào hệ thống.
		|- Xóa bỏ Text của Gun-Rack.
		|- Sửa lỗi hiển thị NameTag khi Spectate đối tượng trong Event (https://youtu.be/LrkWDJSLNe8).
		|- Thay đổi cơ chế hoạt động của giáp, bổ sung nguồn của giáp trong túi đồ người chơi.
		| + Giáp được chia thành 2 nguồn (Personal và Faction).
		| + Nguồn Faction được xác định khi người chơi lấy giáp từ trong tủ đồ (Locker) Faciton ra, loại giáp này không cho phép người chơi
		| đem theo quá 1 cái trên người.
		| + Nguồn Personal được xác định khi người chơi mua giáp trong cửa hàng vũ khí, cướp vật phẩm vận chuyển bởi Faction (LAW ENFORCE).
		| + Giảm lượng giáp bảo vệ của Standard Armour từ 50% xuống còn 40%.
		|- Thay đổi loại giáp có thể lấy được từ tủ đồ Faction từ Heavy Armour (100% Protection) xuống giáp Standard Armour (40% Protection).
		|- Sửa lỗi không nhận Job Pizza vẫn sử dụng được lệnh /layxe (https://youtu.be/NFFj7G2YxXk).
		|- Sửa lỗi /laybanh ở trên xe.
		|- https://youtu.be/NFFj7G2YxXk không phải là lỗi, chưa đổi kênh Portal Radio nên không sử dụng được.
		|- Sửa lỗi /fedit hiển thị ra /fvedit (https://youtu.be/vsv4XW4OXt4).
		|- Sửa lỗi không lưu trữ thông tin giá nhà.
		|- Update Tiếng Việt có dấu trong các loại cửa hàng sau: Dealership, Gas-Station, Gym-Nation.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /30/04/2018
		|- Sửa lỗi mua hàng trong cửa hàng điện tử không mất phí.
		|- Lỗi 24/7 : Vật phẩm nước mua trong cửa hàng không sử dụng và vứt đi được là vì các vật phẩm đó chưa được add chức năng.
		|- Sửa lỗi /my licenses không hiển thị giấy phép của nhân vật.
		|- Advisor giờ sẽ không thể kick Admin và người trong Advisor có cấp Rank cao hơn mình.
		|- Admin giờ sẽ không thể kick người có cấp rank Admin cao hơn mình.
		|- Sửa lỗi hiển thị text khi dùng lệnh /setname.
		|- Cập nhật chuyển đổi ngôn ngữ ở các chat Channel
		| + /r
		| + /pr
		| + /pm
		|- Sửa lỗi hiển thị chữ /setmoney.
		|- https://youtu.be/OUlYZIQG68U không phải lỗi từ hệ thống mà do người set checkpoint sai. Có 6 Checkpoint (31 > 36) của template
		| đua xe sanchez được set ở Red County.
		|- Sửa lỗi khi load PT vẫn ra khỏi xe được (https://youtu.be/ZSPztQ1-g-Q).
		|- Sửa lỗi respawn xe không reset thông tin phương tiện Faction, xe của người chơi sẽ không được reset giá trị nào.
		|- Xóa bỏ text của Gun Rack.
		|- Sửa lỗi lệnh /trade (https://www.youtube.com/watch?v=ySOI1OVeHEk&feature=youtu.be).
		|- Thay đổi lệnh /trade thành dạng lời mời, có thể chấp nhận hoặc từ chối.
		|- Sửa lỗi hiển thị text với lệnh /setap.
		|- Sửa lỗi hiển thị text với lệnh /setnametag.
		|- Sửa lỗi khi chết không nhìn thấy Name Tag của người chơi khác ở gần.
		|- Bổ sung lệnh /my houses cho phép người chơi kiểm tra những ngôi nhà mà mình sở hữu.
		|- Sửa lỗi hiển thị Text World.
		|- Sửa lỗi lệnh /pm, /w có thể sử dụng với chính bản thân mình.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /1/05/2018

Cập nhật
		|- Sửa lỗi giáp khi xuống 0.0 không xóa bỏ trong túi đồ.
		|- Sửa lỗi giáp Faction có thể giao dịch được.
		|- Sửa lỗi có thể /baocao mục báo cáo vi phạm chính bản thân mình (https://youtu.be/d2dHeE4RHfs).
		|- Sửa lỗi hiển thị text /goto mất lựa chọn Vehicle.
		|- Chia lại quyền Admin Commands, cập nhật thêm các lệnh vào /ah, xóa lệnh /invi, /inva, /invs, /invw.
		|- Cập nhật lệnh mới /giveitem.
		|- Sửa lỗi giao dịch vật phẩm không thực hiện được với giao dịch chỉ có tiền.
		|- Sửa lỗi hiển thị /prison đối với Advisor.
		|- Khóa sử dụng vật phẩm khi đang bị giam tù.
		|- Sửa lỗi khi giam tù người bị giam nếu ở trong xe sẽ kéo cả phương tiện vào tù.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /2/05/2018

Cập nhật:
		|- Bổ sung kiểm tra slot trống trong túi đồ ở 1 số trường hợp, tránh bị mất vật phẩm.
		|- Thay đổi lệnh /dmg với người chơi không phải Admin cần phải đứng cạnh mục tiêu để có thể kiểm tra, Admin sử dụng Global.
		|- Sửa lỗi hiển thị text của Blow-Up.
		|- Fix lỗi Respawn với phương tiện Faction, giờ đây phương tiện Faction khi respawn sẽ tự động sửa chữa.
		|- Sửa lỗi sử dụng 1 số loại vũ khí trong túi đồ.
		|- Sửa lỗi /giveitem.
		|- Sửa lỗi Bug animation của rạp hàng rong.
		|- Sửa lỗi quyền hạn sử dụng /setskin.
		|- Sửa lỗi không ẩn bảng stats sau khi tập Gym.
		|- Hệ thống đổ xăng không bị lỗi, trong video là do nhân vật ở Virtual World khác nên không nhìn thấy phương tiện ở gần, đã
		| bổ sung không cho phép người chơi lấy bình xăng từ cây xăng ra nếu như đang ở Virtual World/Interior khác (https://www.youtube.com/watch?v=63s4JrPKlBU&feature=youtu.be).
		|- Đã kiểm tra không thấy lỗi (https://youtu.be/cDlVDlr6EA4).
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /3/05/2018

Cập nhật:
		|- Sửa lỗi quyền hạn trong /fset.
		|- Sửa lỗi hiển thị /admins.
		|- Sửa lỗi khi nhận tin nhắn mới không phát ra nhạc chuông.
		|- Giới hạn quyền Prison với Advisor không sử dụng được với Admin.
		|- Tăng thời gian Freeze nhân vật khi dịch chuyển từ 2 giây > 3 giây.
		|- Sửa lỗi Name tag hiển thị double, không hiển thị lại màu name tag.

======> /4/05/2018

Cập nhật:
		|- Giới hạn không cho phép người chơi không ở trong tổ chức có thể lên phương tiện của tổ chức đó (/v flock).
		|- Sửa lỗi hiển thị GCL (GvC Controller).
		|- Thay đổi công việc:
		| + Lumberjack:
		|  * Tiền Job nhận được bằng (Số lượng gỗ mang về x 5 + Bonus).
		|  * Số lượng gỗ có thể nhận được mỗi lần xẻ giảm từ 5 > 30 về 3 > 15.
		|  * Bonus sẽ chỉ cộng thêm cho những lần mang gỗ về từ 11 trở lên.
		|  * Tiền Bonus bằng (5$ > 15$/1 thanh bonus).
		|	 * 10 lần làm job nhận được 800 > 1200$ (Rate x3).
		| + Miner:
		|  * Tiền Job nhận được bằng (Số lượng khoáng sản mang về x 3).
		|  * Số lương khoáng sản có thể nhận được mỗi lần đào giảm từ 5 > 25 về 5 > 20.
		| + Pizza-Boys, Newspaper Delivery:
		|  * Tiền Job nhận được bằng số giây còn lại để vận chuyển tới mục tiêu.
		|  * Tăng thời gian vận chuyển bằng (khoảng cách quãng đường/5) thay vì (khoảng cách quãng đường/8) như trước.
		|  * Thay đổi thuật toán lấy mục tiêu nhà, sau lần vận chuyển bánh đầu tiên các mục tiêu tiếp theo sẽ được xác định
		|  phải cách xa mục tiêu cũ 40m, tránh trường hợp thời gian vận chuyển quá thấp vì mục tiêu gần.
		|  * Sau khi thực hiện 10 lần vận chuyển bánh sẽ có 1 lần xác xuất được vận chuyển nhà ở khu vực xa nhất (nhiều tiền nhất).
		| + Cập nhật Channel Chat riêng dành cho Event, khi người chơi tham gia Event chat sẽ hiển thị tới toàn bộ người chơi đang tham gia Event.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /5/05/2018

Cập nhật:
		|- Thay đổi cách nhận công việc của hệ thống Job, đưa lại hệ thống nhận/nghỉ việc cũ vào hoạt động với cơ chế mới.
		|- Giờ đây sau khi nhận việc sẽ bị giới hạn 1 tiếng không thể nhận công việc khác hay nghỉ việc (Vẫn có thể dừng làm).
		|- Thay đổi cách tương tác với NPC Job từ sử dụng chuột phải thành Giữ chuột phải và ấn phím H.
		|- Bổ sung Text hiển thị ở NPC Job.
		|- Thay đổi cơ chế hoạt động của khu mỏ, giờ đây khu mỏ hoạt động dưới dạng Area Polygon.
		|- Sửa lỗi Debug khi rời khỏi mỏ của Job Miner không dừng tiến trình đang dang dở.
		|- Sửa lỗi Debug khi rời khỏi khu vực chặt gỗ không dừng tiến trình đang dang dở.
		|- Sửa lỗi GCL (GvC Controller) không ngừng Update khi kết thúc.
		|- Tạm tắt hệ thống công việc Farmer chờ thiết kế lại.
		|- Cập nhật Server Mod:
		| * Skin *
		|	 + Female: 87, 172, 151, 215, 219, 190, 192, 218, 224, 225, 9, 13, 63, 64, 65, 69.
		|	 + Male: 283, 288, 282, 287, 303, 304, 305, 310, 285, 6, 14, 15, 24, 78, 79, 35.
		| * Vehicle *
		|   + Radiance.
		|   + Quad.

======> /6/05/2018

Cập nhật:
		|- Sửa lỗi Nametag bị mất.
		|- Sửa lỗi đôi lúc nhân vật bị chết hai lần tự động chuyển về trạng thái bị thương (Không chết hẳn).
		|- Sửa lỗi Teleport với chính bản thân mình.
		|- Sửa lỗi vật phẩm giáp trong túi đồ không mất khi độ bền đã hết.
		|- Sửa lỗi Nametag khi ALT Tab bị hiển thị đè.
		|- Cập nhật Job Taxi, đã bổ sung lệnh sử dụng trong /trogiup.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /7/05/2018

Cập nhật:
        |- Sửa lỗi hệ thống /aw tự động trò chuyện với chính bản thân mình.
        |- Phím sử dụng GDM đựa theo Keys blind của người chơi, Keys chạy nhanh là keys sử dụng để mua. (https://www.youtube.com/watch?v=4yB3ojYitGo&feature=youtu.be)
        |- Sửa lỗi text của lệnh /kick.
        |- Sửa lỗi Pizza cầm bánh vẫn có thể lái xe và trả trang phục vẫn cầm bánh trên tay.
        |- Cập nhật Server Mod:
        |  Female: 9, 13, 64, 65, 75, 87, 131, 148, 151, 152, 157, 172, 178, 190, 191, 192, 195, 201, 207, 215, 218, 224, 225
        |  Male: 6, 14, 15, 24, 78, 79, 82, 83, 84, 96, 119, 149, 159, 282, 283, 287, 288, 303, 304, 305
        |  Vehicle: Xóa bỏ mod Raindance và Quad.
        |- Update custom skin hiển thị đúng khi đăng nhập vào máy chủ và lập nhân vật trên website.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /9/05/2018

Cập nhật:
		|- Sửa lỗi Spectate bị mất Skin ban đầu.
		|- Sửa lỗi không mua được Parachute trong cửa hàng vũ khí.
		|- Cập nhật thêm text hiển thị trong hướng dẫn.
		|- Bổ sung debug tránh trường hợp người chơi bị chết khi skip Intro.
		|- Sửa lỗi Anti Slide không hoạt động với các loại vũ khí khác ngoài DE.
		|- Cập nhật thêm Animation thay đạn khi đang ngồi, tuy nhiên sau khi thay đạn xong nhân vật vẫn sẽ đứng lên (Không có cách nào thiết kế duy trì trạng thái ngồi được).
		|- Sửa lỗi khi vũ khí hết đạn mà thoát game, crash đăng nhập lại không hiển thị vũ khí hết đạn trên tay.
		|- Xóa bỏ chức năng phân loại nhân vật sang thế giới khác nhau trong hệ thống.
		|- Tắt lập nhân vật trong game và không cho phép nhân vật chưa được kích hoạt đăng nhập vào game.
		|- Thêm debug cấm người chơi đi vào Door/Business/House khi đang Alt + Tab.
		|- Sửa lỗi detection của anti teleport.
		|- Thay đổi cách kiểm tra khi lên phương tiện Faction, đã có thể G khi phương tiện đang bị khóa.
		|- Còng tay, Tazer, Bean Gun giờ đây sẽ lưu trữ vào hệ thống, không còn mất khi /q nhưng sẽ bị mất sau khi chết.
		|- Sau khi mua trang phục mới, trang phục cũ sẽ được chuyển vào túi đồ (/my inv) chứ không mất đi như trước.
		|- Thêm debug khóa vũ khí người chơi khi đang cầm vũ khí (chưa nạp đạn) trên tay, sẽ không thể chuyển sang các loại vũ khí khác.
		|- Sửa lỗi bấm ESC khi đang trong cửa hàng trang phục bị bug.
		|- Cập nhật hệ thống setting cho nhân vật với các chức năng:
		| + Thiết lập thông báo (Đang cập nhật).
		| + Thiết lập Nametag.
		| + Thiết lập ngôn ngữ.
		| + Thiết lập vị trí Respawn sau khi chết.
		| + Thiết lập thời gian Freeze nhân vật khi load map.
		| + Tùy chỉnh Textdraw Hud (Đang cập nhật).
		| + Chuyển đổi nhân vật trong tài khoản.
		|- Xóa bỏ lệnh /slg, /cswitch, /nametag.
		|- Chuyển đổi phím F trong sử dụng điện thoại khi đang ở trên phương tiện thành Left Ctrl/Num 0.
		|- Cập nhật cho phép Drive-By với người ngồi ghế hành khách (không phải ghế lái) của phương tiện.
		| + Vũ khí hỗ trợ Drive-By:
		|  - COLT45
		|  - SHOTGUN
		|  - UZI
		|  - TEC9
		|  - MP5
		|  - M4
		|  - AK47
		|  - RIFLE
		|- Cho phép khả năng ngồi lại vào trong xe sau khi Drive-By bằng cách ấn lại phím H hoặc Caplock (Chỉ hỗ trợ khi không ở trong Event).
		|- Cập nhật Anti Bug Speed với các phương tiện là xe máy.
		|- Giới hạn tốc độ của xe BMX, Bike xuống còn 25 MPH, Moutain Bike 35 MPH.
		|- Update Event Mode ZA (Zombie Apocalypse).
		|- Thêm tùy chọn chống sát thương từ người chơi cùng team trong sự kiện TDM, Zombie Apocalypse.

Launcher Addon:
		|- Update Skin:
		| + Male: 26, 128.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> 12/05/2018
    - Sửa lỗi /huy muctieu khi đang trong hướng dẫn.
    - Sửa lỗi xe Pizza bị gắn Object phương tiện làm gỗ.
    - Sửa lỗi Bug GCL và GDM.
    - Sửa lỗi thời tiết.
    - Tạm tắt chức năng bỏ qua Intro.
    - Reset toàn bộ thông tin về Intro của máy chủ với toàn bộ nhân vật (Nhân vật đã xem Intro sẽ phải xem lại thêm 1 lần nữa :D).
    - Giới hạn Job Pizza giờ sẽ tính theo lượt, mỗi 2 tiếng người chơi sẽ có 20 lượt giao bánh để thực hiện, sau khi hết số lượt giao sẽ bị khóa không thể thực hiện tiếp và sẽ reset vào 2h sau (Kể cả đã thoát khỏi máy chủ), hệ thống tính thời gian reset kể từ khi người chơi bị khóa không cho phép chạy Pizza.
    - Cập nhật lệnh /respectate cho Advisors có thể thực hiện lại thao tác chấp nhận yêu cầu của ID vừa chấp nhận để fix lỗi không spectate được.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
======> /13/05/2018

Cập nhật
		| - Update bộ chuyển đổi Tiếng Việt có dấu sang không dấu cho các kênh chưa được cập nhật bảng chuyển đổi, giờ đây người chơi đã có thể sử dụng có dấu 100%:
		|  + /a
		|  + /c
		|  + /adpm
		|  + /yeucautrogiup
		|  + /dept
		|  + /gov
		|  + /m 
		|  + /me 
		|  + /do
		|  + /s
		|  + /l
		|  + /melow
		|  + /dolow
		|  + /w
		|  + /cw
		|  + /ame
		|  + /pr
		|  + /r
		| - PM giờ chỉ có thể PM tới Advisor.
		| - Sửa lỗi job Miner không respawn đá sau khi đào.
		| - Thời gian respawn đá từ Miner được thay đổi thành 30p/1 đá của 1 ụ (mỗi ụ 4 đá).
		| - Bổ sung lệnh /newb vào hệ thống.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
- Sửa lỗi Object của Lumberjack bị gắn lung tung.
- Sửa lỗi /a, /w.
- Thêm debug kiểm tra lỗi khi đi vào Checkpoint.
- Thay đổi thời gian Respawn của đá trong mỏ từ 30 phút respawn 1 đá/1 ụ (1 ụ 4 đá) thành 1 tiếng respawn 1 đá/1 ụ.
- Thay đổi số tiền nhận được từ Miner từ Số lượng * 3 thành Số lượng * 2.
- Sửa lỗi Job Taxi khi lên xe từ chối trả tiền mà không bị đuổi ra khỏi xe.
- Bổ sung message thông báo tới tài xế taxi khi người chơi chấp nhận số tiền để bắt đàu chuyến đi.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Cập nhật ID lấy tiền job Taxi trong /bank job.
Sửa lỗi hệ thống giao dịch của túi đồ (/trade).
Bổ sung log khi thực hiện giao dịch trong túi đồ.
Bổ sung thêm 2 lệnh cho Admin cấp 5 có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của người chơi (/getsql, /tradelog).
Bổ sung thêm khóa xe cho phương tiện thuê trong Dealership, Taxi và Pizza-Boys qua lệnh /v lock.
Bổ sung thêm lựa chọn (vrent, vpizza, vtaxi) trong lệnh /my để tìm kiếm phương tiện đã thuê/phương tiện job của mình.
Phương tiện Taxi/Pizza của người chơi sau khi bị phá hủy/rơi xuống nước sẽ tự động bị xóa bỏ khỏi hệ thống.
Bổ sung Debug tự động tắt Spectate khi thoát khỏi máy chủ mà vẫn đang Spectate người chơi khác để tránh bug.
Chỉnh sửa lại hệ thống Nametag sửa lỗi hiển thị Nametag khi Spectate (Untested).
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Bổ sung lệnh /heal cho Medic
Giới hạn thi bằng lái, giờ để có thể thi được bằng lái cấp cao hơn cần phải có bằng thấp hơn 1 bậc.
Ví dụ thi bằng lái oto có bằng B2, C, D, F.
    B2: Không yêu cầu bằng lái.
    C: Yêu cầu cần phải có bằng B2.
    D: Yêu cầu cần phải có bằng C.
    F: Yêu cầu cần phải có bằng D.
tương tự như vậy với các loại bằng khác không áp dụng với bằng lái máy bay.
Fix lỗi bug không destoy Checkpoint Object khi thiết lập Template Event.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Sửa lỗi bug Taxi Job.
Sửa lỗi bug hiển thị của /bank job.
Sửa lỗi bug /heal không nhận được tiền.
Sửa lỗi phương tiện hết xăng vấn có thể /v engine được.
FDSA giờ đây sau khi cứu người thành công sẽ nhận được $250.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Sửa lỗi bug tiền làm Job Taxi không lưu trữ vào CSDl.
Giờ đây Khi lấy xe Job Taxi sẽ cần phải trả phí $500.
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Sửa lỗi vật phẩm Inventory khi mua dụng cụ sửa xe khi túi đồ đã đầy vẫn mua được.
Thêm debug tránh trường hợp đi vào Checkpoint (Business, Vendor) bị lỗi.
Bổ sung lệnh /tog (chatbox/advisor/newb/admin) để tắt hiển thị message các channel được quy định.
Sửa đổi số lượng xăng trừ mỗi lần của các loại phương tiện:
	- VEHICLE_OFF_ROAD: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_SALOONS: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_SPORT: Từ 0.45 thành 0.90;
	- VEHICLE_INDUSTRIAL: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_STATION_WAGONS: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_PUBLICE_SERVICE: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_LOWRIDER: Từ 0.35 thành 0.70;
	- VEHICLE_CONVERTIBLES: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_MOTOR: Từ 0.30 thành 0.60;
	- VEHICLE_BIKE: Từ 0.00 thành 0.00;
	- VEHICLE_TRAIN: Từ 0.00 thành 0.00;
	- VEHICLE_BOAT: Từ 0.30 thành 0.60;
	- VEHICLE_UNIQUE: Từ 0.25 thành 0.50;
	- VEHICLE_RC: Từ 0.00 thành 0.00;
	- VEHICLE_TRAILER: Từ 0.00 thành 0.00;
	- VEHICLE_PLANE: Từ 0.60 thành 1.20;
	- VEHICLE_HELICOPTER: Từ 0.50 thành 1.00;
Giảm giá tiền đổ xăng từ (100 * số lượng xăng đã đổ) thành (70 * số lượng xăng đã đổ).
Người bị thương được FDSA đưa về bệnh viện sẽ bị trừ đi $250.
Cập nhật lệnh kiểm tra cuộc gọi tổng đài cho Medic (/calls).
Cập nhật lệnh nhận cuộc gọi tổng đài cho Medic (/chapnhan medic call_line).
Cập nhật chức năng sử dụng cho vật phẩm 'Nước giải khát'.
Nước giải khát giờ sẽ hồi 5% sinh lực cho người sử dụng.
Giảm giá tiền mua thêm slot túi đồ từ '3000 * (Số lượng slot đã mở + 1)' thành '2500 * (Số lượng slot đã mở + 1)'.
Giảm tiền Bonus từ Job Lumberjack từ Random(5 > 15) thành Random(3 > 10).
Tăng số lượng gỗ nhận được sau khi xẻ gỗ từ Random(3 > 15) thành Random(3 > 18).
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
```
Cập nhật lệnh kiểm tra stats của nhân vật (/my cstats).
Cập nhật hiển thị thời gian ra tù vào lệnh (/my time).
Bổ sung thêm nguồn tiền nhận được khi giao dịch từ người khác.
Bổ sung lệnh kiểm tra nhân vật cho Admin cấp 2 trở lên (/check stats).
```

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

```
Sửa lỗi lệnh /my không sử dụng được khi ở trong tù.
Sửa lỗi hiển thị khi dùng lệnh /tog.
Giảm tiền đổ xăng từ (70 * Số xăng đã đổ) thành (35 * Số xăng đã đổ).
Thời gian vận chuyển của công việc Pizza-Boys sẽ được cộng thêm Random 15 > 25 giây nếu như thời gian vận chuyển nhỏ hơn 10.
Sửa lỗi thuê phương tiện không Spawn đúng Virtual World.
Cập nhật hệ thống Dealership Outside(Ngoài trời).
Cập nhật cửa hàng cho phép thuê thuyền tại khu vực Mechanic Garage ở gần Dillimore.
Bổ sung lệnh /my vrtime cho phép người chơi kiểm tra thời gian sử dụng còn lại của phương tiện đã thuê trong cửa hàng.
Cập nhật Anti Car Surfing, áp dụng với người chơi không phải Admin trên toàn bộ phương tiện ngoại trừ thuyền, máy bay.
Cập nhật hệ thống lưu trữ tự động thông tin nhân vật của người chơi đang trực tuyến mỗi 5 phút 1 lần.
```

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×