Jump to content

Welcome to GvC

Welcome to GvC

Hãy cùng thử giới thiệu bản thân mình với cộng đồng của chúng tôi nhé! 😍

Giới thiệu

It's time to change

It's time to change

Bạn có chấp nhận sự mới mẻ và thay đổi để nhận được trải nghiệm tốt hơn?

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

CHOOSE YOUR LIFE - LIVE YOUR WAY

Bạn sẽ là ai? Bác sĩ? Cảnh sát hay những tên gangster tại các khu phố?

Do you remember those moments?

Do you remember those moments?

Cùng lưu trữ những kỉ niệm đẹp cùng cộng đồng GvC

Recommended Posts

Grand Theft Auto Vietnam Community
Phiên bản: GvC:RP v0.3.1 Beta

kevinm-sampskinspack-35.png


I. Hệ thống mới

Spoiler

 

1. Cập nhật hệ thống Cấp độ hoàn chỉnh với cách thức hoạt động theo dạng EXP.
       + EXP Rate hiện tại: 50.0
       + Công thức tính EXP hiện tại: (EXP_RATE * CẤP ĐỘ TIẾP THEO) + (EXP_RATE * CẤP ĐỘ HIỆN TẠI).
       + Cách kiếm EXP:
              |- Online đủ 1 tiếng: +7.0 EXP.
              |- Tham gia Event: +5.0 EXP.
              |- Làm việc (Áp dụng cho toàn bộ công việc): +0.15 EXP/1 lần thực hiện.
              |- Nhận Paycheck: +3.0 EXP.
              |- Bonus Paycheck dành cho Faction Chia đều theo từng rank: 25.0 (Tối đa), cách tính (MỨC TỐI ĐA / MỨC RANK HIỆN TẠI TÍNH TỪ CAO NHẤT).
              |- Đưa phương tiện vào Mechanic Garage sửa chữa: +3.0 EXP.
              |- Cứu người về bệnh viện (Medic): +1.0 EXP.
              |- Bắt giam tội phạm: +2.5 EXP.
       + Sau khi đạt đủ mức EXP cần thiết cho việc lên cấp, nhân vật sẽ tự động được Level-Up mà không cần phải thao tác gì thêm.
       + Khi lên cấp toàn bộ EXP hiện tại của người chơi sẽ được trả về 0, nếu như mức EXP trước đó thừa điểm để lên cấp sẽ trả về số dư thừa khi lên cấp đó.
       + Bổ sung thanh EXP ở phía dưới màn hình của người chơi cho phép xem tiến trình EXP hiện tại để lên cấp.
       + Có thể sử dụng lệnh /tog expbar để tắt Hub EXP.

2. Cập nhật hệ thống Notice hiển thị tiền, EXP với các trạng thái tăng hoặc giảm ở góc bên phải của người dùng.

 

3. Cập nhật hệ thống Capture bao gồm các loại Capture Point sau.
    + Weapon Capture:
        - Khu vực chế tạo vũ khí dành cho người chơi, vật phẩm chế tạo vũ khí sẽ là linh kiện vũ khí và tiền.


zxczcxzxc.pngsa-mp-032.png

 


    + Drug Capture:
        - Khu vực trồng ma túy, mua nguyên liệu chế tạo ma túy và sản xuất ma túy.

 

sa-mp-030.pngsa-mp-031.png

 

drug.pngdrug_2.png

4. Cập nhật hệ thống Ma túy bao gồm
       A. Thành phần ma túy:
              |- Baking Soda  
              |-         Nguồn gốc: Mua tại Drug Dealer.
              |- Morning Glory Seed
              |-         Nguồn gốc: Mua tại Drug Dealer.
              |- Herb Seed (Smuggler).
              |-         Nguồn gốc: Đặt hàng tại Drug Smuggler.
              |- Hydrogen Peroxide
              |-         Nguồn gốc: Mua tại Drug Dealer.
              |- Formic Acid
              |-         Nguồn gốc: Mua tại Drug Dealer.
              |- Isosafrole
              |-         Nguồn gốc: Mua tại Drug Dealer.

       B. Thuốc:
              |- Demerol 
              |          Nguồn gốc: Mua từ SAFD.
              |          Lợi:
              |                    - Giảm độ Nghiện của nhân vật xuống 7%.
              |                    - Ảnh hưởng: Giảm độ no 10%.
              |          Hại: 
             
 |                    - Không.
      
              |- Morphine
              |          Nguồn gốc: Mua từ SAFD.
              |          Lợi:
             
 |                    - Giảm độ Nghiện của nhân vật xuống 17%.
             
 |                    - Ảnh hưởng: Giảm độ no 15%.
              
|          Hại: 
             
 |                    - Không.
      
              |- Haloperidol
              |          Nguồn gốc: Mua từ SAFD.
              |          Lợi:
              |                    - Giảm độ Nghiện của nhân vật xuống 3%.
              |                    - Ảnh hưởng: Giảm độ no 5%.
              |          Hại: 
             
 |                    - Không.

              |- Aspirin
              |          Nguồn gốc: Mua từ SAFD.
              |          Lợi:
              |                    - Xóa bỏ trạng thái phê của nhân vật sau khi sử dụng.
              |                    - Ảnh hưởng: Giảm độ no Random(3%).
              |          Hại: 
             
 |                    - Không.

       C. Ma túy

              |- Marijuana .
              |          Nguồn gốc: Trồng từ Herb Seeds.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 3 HP mỗi 15 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng máu hồi tối đa: 45 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/10 + LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/9.
              |          Hại:
              |                    Không có
              |          Hiệu ứng:
              |                    Animation Hút thuốc
        
              |- Steroids
              |          Nguồn gốc: Mua từ Drug Dealer.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 10 HP mỗi 20 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng máu hồi tối đa: 50 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/10.
              |          Hại:
              |                    - Nếu sử dụng lần đầu tiên sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 điểm.
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy mà dùng tiếp sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 + Random(3).
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy khác mà dùng Steroids sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 1.
              |                    - Hiệu ứng của loại ma túy đang sử dụng sẽ bị thay thế bằng hiệu ứng của Steroids.
              |          Hiệu ứng:
              |                    - Rung màn hình và hiệu ứng thời tiết.

              |- LSD
              |          Nguồn gốc: Trồng từ Morning Glory Seed.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 2 HP mỗi 4 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng HP hồi tối đa: 50 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/10.
              |          Hại:
              |                    - Nếu sử dụng lần đầu tiên sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 điểm.
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy mà dùng tiếp sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 + Random(5).
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy khác mà dùng LSD sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 2.
              |                    - Hiệu ứng của loại ma túy đang sử dụng sẽ bị thay thế bằng hiệu ứng của LSD.
              |          Hiệu ứng:
              |                    - Đi chậm và rung màn hình

              |- Ecstasy
              |          Nguồn gốc: Trộn từ Hydrogen Peroxide, Formic Acid và Isosafrole.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 5 HP mỗi 8 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng HP hồi tối đa: 50 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/10.
              |          Hại:
              |                    - Nếu sử dụng lần đầu tiên sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 5 điểm.
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy mà dùng tiếp sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 5 + Random(5).
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy khác mà dùng Ecstasy sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 4.
              |                    - Hiệu ứng của loại ma túy đang sử dụng sẽ bị thay thế bằng hiệu ứng của Ecstasy.
              |          Hiệu ứng:
              |                    - Nhấp nháy thời tiết và rung màn hình.

              |- Cocaine
              |          Nguồn gốc: Đặt hàng từ Drug Smuggler.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 7 HP mỗi 10 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng HP hồi tối đa: 70 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/10.
              |          Hại:
              |                    - Nếu sử dụng lần đầu tiên sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 điểm.
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy mà dùng tiếp sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3 + Random(6).
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy khác mà dùng Cocaine sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 2.
              |                    - Hiệu ứng của loại ma túy đang sử dụng sẽ bị thay thế bằng hiệu ứng của Cocaine.
              |          Hiệu ứng:
              |                    - Hiệu ứng thời tiết.

              |- Crack
              |          Nguồn gốc: Trộn từ Baking Soda & Cocaine.
              |          Lợi:
              |                    - Hồi 15 HP mỗi 5 giây cho tới khi đạt lượng máu hồi tối đa.
              |                    - Lượng HP hồi tối đa: 75 HP.
              |                    - Độ no giảm: LƯỢNG_HP_HỒI_TỐI_ĐA/7.
              |          Hại:
              |                    - Nếu sử dụng lần đầu tiên sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 4 điểm.
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy mà dùng tiếp sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 4 + Random(6).
              |                    - Nếu như vẫn đang trong hiệu ứng sử dụng ma túy khác mà dùng Crack sẽ tăng độ nghiện ma túy lên 3.
              |                    - Hiệu ứng của loại ma túy đang sử dụng sẽ bị thay thế bằng hiệu ứng của Crack.
              |          Hiệu ứng:
              |                    - Hiệu ứng thời tiết.

5. Cập nhật trạng thái nhân vật bao gồm các trạng thái sau:
    + No đói.
        + Mỗi 1 tiếng độ no của nhân vật sẽ giảm từ Random(1.0 > 3.0). 
        + Khi độ no giảm xuống 30% máu của nhân vật sẽ bị mất mỗi phút 1HP và thay đổi tăng dần mỗi -5 điểm no sẽ tăng số máu trừ đi là 1 + (0.15 * SỐ_LẦN_STACK)/1 phút.
    + Nghiện.
        + Hệ thống tạm thời khi sử dụng Ma túy, chưa được bổ sung hiệu ứng.

6. Cập nhật hệ thống San News.
    + Thay đổi Interior mới.
    + Hệ thống viết báo, quản lý và xuất bản qua lệnh /mge.
    + Hệ thống Streaming, Live và kênh Radio trực tuyến.
    + Tách hệ thống Streaming và Live ra thành hai hệ thống riêng biệt, không còn phụ thuộc vào nhau để sử dụng.
    + Mỗi khi Xuất bản báo, các bài báo sẽ tự động xuất hiện tại Street Vendors bán báo theo thứ tự mới nhất > cũ nhất.
    + Sửa lỗi hiển thị thời gian xuất bản của các bài báo.
    + Người chơi có thể đến các Street Vendor để mua báo và sử dụng /my inv để xem báo.

ezgif-4-2cd1dd619a.gif

7. Cập nhật hệ thống Gangsta Faction.
    A. Gangsta Level
              + Cấp độ 1 sẽ có 7 slot thành viên, 1 Gun-Rack và 1 Safe.
              + Cấp độ cao nhất là 5.
              + Có thể nâng cấp băng đảng bằng tiền cất trong Safe qua lệnh /fmenu.
              + Mỗi cấp độ càng cao càng có nhiều Gun-Rack, Safe và tăng số lượng thành viên tham gia.
    B. Gun-Rack
              + Mỗi Gun Rack có thể chứa tối đa 4 vũ khí.
              + Số lượng Gun-Rack mà băng đảng sở hữu phụ thuộc vào cấp độ băng đảng.
    C. Update Safe
              + Cho phép chứa Tiền, Herb Seed, Marijuana, Steroids, LSD, Ecstasy, Cocaine, Crack.
              + Số tiền có thể cất tối đa là $50.000.
              + Số vật phẩm có thể tích trữ tối đa là 300/mỗi loại vật phẩm.
              + Số lượng Safe mà băng đảng sở hữu phụ thuộc vào cấp độ băng đảng.

 

8. Cập nhật Newspaper Delivery

newspaper_1.pngnewspaper_2.png


    + Đồng bộ chức năng xin việc với các công việc khác trong máy chủ.
    + Xóa bỏ thời gian đếm ngược mỗi khi lấy mục tiêu.
    + Số tiền nhận được là Random(20 > 45)/1 chuyến.
    + Bổ sung chức năng tháo giỏ hàng khi gắn vào phương tiện (Tới gần xe đã gắn ấn phím ALT).
    + Giới hạn số chuyến hàng có thể giao là 20 chuyến, sau khi đạt mốc 20 chuyến sẽ tính thời gian reset job cho người chơi sau 2 tiếng.

9. Cập nhật hệ thống phần thưởng khi online của người chơi.

gift_box_1.png

gift_box_2.png


    + Cứ 3 tiếng online người chơi sẽ được nhận được 1 lượt mở Giftbox qua lệnh /giftbox.
    + Vật phẩm có trong phần thưởng giờ chơi:
              A. Tiền
              |          $10.000.
              |          $5.000.
              |          $3.000.

              B. Vật phẩm
              |          Dụng cụ sửa xe
              |          Nước giải khát
              |          Bánh mì
              |          Bánh nhân thịt
              |          Bánh ngũ cốc
              |          Bánh hải sản
              |          Thịt xông khói
              |          Cá rán
              |          Vật liệu vũ khí
              |          Baking Soda
              |          Morning Glory Seed
              |          Herb Seed
              |          Hydrogen Peroxid
              |          Formic Acid
              |          Isosafrole
              |          Demerol
              |          Morphine
              |          Haloperidol
              |          Aspirin
              |          Marijuana
              |          Steroid
              |          LSD
              |          Ecstasy
              |          Cocaine
              |          Crack

              B. Vũ khí
              |          Brass Knuckles
              |          Golf Club
              |          Nightstick
              |          Baseball Bat
              |          Shovel
              |          Pool Cue
              |          Katana
              |          Purple Dildo
              |          Dildo
              |          Vibrator
              |          Silver Vibrator
              |          Flowers
              |          Cane
              |          Grenade
              |          Tear Gas
              |          Molotov Cocktail
              |          9mm
              |          Silenced 9m

    + Thời gian tính để nhận vật phẩm là 3 tiếng kể từ lần nhận đầu tiên.
 10. Cập nhật hệ thống Faction Law
    + Bổ sung lệnh /deploy cho phép khởi tạo các Object đặc biệt cho việc RolePlay, hỗ trợ tính năng chỉnh sửa chi tiết Object.
    + Cập nhật hệ thống Mobile Spikes, đây là dạng Spikes di động cho phép người mang theo có thể ném chúng từ trong xe (Cruiser) ra ngoài theo hướng phía sau.
    + Thời gian giãn cách mỗi lần ném Mobile Spikes là 30 giây/1 lần ném, Spikes sẽ tự động xóa bỏ sau 15s từ lúc ném ra.
    + Bổ sung lệnh kiểm tra các vật phẩm bất hợp pháp (/lucsoat), danh sách vật phẩm hiển thị lên sẽ chỉ là những vật phẩm bất hợp pháp hoặc vũ khí, đạn, giáp.

mobile_spike.png

ezgif-4-4c53244fea.gif

11. Cập nhật hệ thống VIP.

    + Đang cập nhật thông tin

12. Cập nhật hệ thống nhà.
    + Hoàn chỉnh chức năng xem TV cho người chơi.
    + Khi xem TV người chơi sẽ sử dụng được Free Camera (Camera tự do), không đồng bộ với góc nhìn của người quay để giảm tải tài nguyên sử dụng, tránh giật lag.
    + Mỗi khi kênh truyền hình từ San News được phát sóng sẽ có Message thông báo tới người chơi (đã sở hữu nhà) để xem.
    + Sửa lỗi bug khi đang xem TV mà /q khi relog lại bị bug chết.

13. Cập nhật hệ thống cửa hàng Restarurent.
    + Người chơi có thể mua thức ăn trong cửa hàng để hồi phục độ no của nhân vật.
    + Các loại thức ăn Pizza, Hambuger, Cluckin có giá trị phục hồi độ no tương đồng nhau.
              Giá trị phục hồi:
              |          Salad Meal: Random(2.5 > 5) phần trăm.
              |          Buster, Moo Kid's Meal, Cluckin' Little Meal: Random(7 > 10) phần trăm.
              |          Double D-Luxe, Beef Tower, Cluckin' Big Meal: Random(12 > 15) phần trăm.
              |          Full Rack, Meat Stack, Cluckin' Huge Meal: Random(17 > 20) phần trăm.
        
14. Cập nhật hệ thống tùy chỉnh Hud trong /caidat.

15. Cập nhật chức năng của các vật phẩm trong cửa hàng điện máy:
    + GPS.
    + Máy ảnh.
    + Máy nghe nhạc.

16. Cập nhật hệ thống máy nghe nhạc
    + Có thể lưu nhạc của mình để nghe vào lần sau.
    + Lưu tối đa 15 bài hát, nếu như quá số lượng cho phép hệ thống sẽ ẩn những bài hát cũ trong danh sách.
    + Hỗ trợ nghe nhạc theo Url.

17. Cập nhật hệ thống GPS.

18. Cập nhật hệ thống Lottery (Xổ số).
    + Để mua vé số cần phải vào cửa hàng 24/7, tiền người chơi bỏ ra mua vé số sẽ được cộng thẳng vào Jackpot.
    + Số tiền Jackpot ban đầu là $2500.
    + Xổ số sẽ mở quay thưởng vào lúc 0, 4, 8, 12, 16, 20 giờ hằng ngày.
    + Mỗi người có thể mua tối đa 5 tờ vé số, để kiểm tra vé số của mình /my inv.
    + Sau khi quay thưởng hệ thống sẽ tự động xóa bỏ các vé số của người chơi không trúng giải.
    + Người trúng giải có 1 tiếng 30 phút để nhận thưởng kể từ thời điểm quay thưởng.
    + Để nhận tiền xổ số người chơi vào ngân hàng và dùng lệnh /bank lottery.
    + Trao thưởng hoạt động cả với người chơi Offline tức nếu bạn mua vé số mã 3268 và tới thời điểm quay số bạn lại đang offline mà con số trúng giải lại là 3268 thì khi bạn online lên vẫn có thể tới Bank để nhận tiền.

 

II. Thay đổi & Sửa lỗi

Spoiler

 

1. Sửa đổi Job Pizza Boys.
    + Xóa bỏ thời gian đếm ngược mỗi khi lấy mục tiêu.
    + Số tiền nhận được sẽ được Random(25 > 50)/1 chuyến.
    + Pizza Boys giờ chỉ có thể làm được với phương tiện của mình (phương tiện lấy qua /layxe), không thể dùng xe Pizza của người khác để làm việc.

2. Sửa đổi Paycheck

       Thay đổi tiền Paycheck mỗi khi nhận dựa theo cấp độ:
       + Cấp 0 > 2: Paycheck Money = Random từ 600 > 800.
       + Cấp 3 > 4: Paycheck Money = Random từ 800 > 1000.
       + Cấp 5 > 6: Paycheck Money = Random từ 1000 > 1200.
       + Cấp 7 > 8: Paycheck Money = Random từ 1200 > 1400.
       + Cấp 9 > 10: Paycheck Money = Random từ 1400 > 1600.
       + Cấp 11 > 12: Paycheck Money = Random từ 1600 > 1800.
       + Các cấp từ 13 trở lên: Paycheck Money = Random từ 1800 > 2000.

3. Khác

       + Sửa lỗi hệ thống ban không Un-ban tài khoản khi đến hạn.
       + Sửa lỗi Object của các job bị gắn lung tung lên phương tiện.
       + Thay đổi /r giờ sẽ hiển thị message ra xung quanh như /pr.
       + Giới hạn số lượng tiền có thể giao dịch của người chơi xuống còn $30.000/1 ngày, hệ thống sẽ reset số lượng tiền giao dịch của người chơi lúc 6h sáng.
       + Bổ sung thêm nhiều nguồn tiền khác nhau vào mục /my cstats của người chơi.
       + Bổ sung chức năng tự động xóa Danh bạ và lịch sử tin nhắn khi vứt điện thoại.
       + Bổ sung Server Information Hud hiển thị thông tin chi tiết về máy chủ trong ngày, tự động Update thông tin sau mỗi 10s.
       + Thay đổi trạng thái máy chủ từ Beta sang Offical.

 

III. Major Update

zxf.png

29/05/2018

Spoiler

Giới hạn cấp độ có thể giao dịch tiền thành cấp độ 2.
Sửa lỗi /deploy spikes không mất hiệu ứng sau khi destroy.
Sửa lỗi /fmenu bị bay sang trình quản lý của Admin.
Sửa lỗi không hiển thị màu name tag khi stream player.
Sửa lỗi /badge không đổi màu người dùng.
Bổ sung debug cho badge, hệ thống sẽ tự động set lại màu nick của nhân vật sau mỗi 10s.
Bổ sung kiểm tra phòng giam đã được thiết lập chưa khi sử dụng /batgiam.
*     Chức năng /v flock hoạt động để cấm người chơi không ở trong Faction sử dụng phương tiện dành cho Faction hoặc người chơi ở Faction này sử dụng phương tiện của Faction khác.
    Chức năng này cũng chỉ áp dụng với người ngồi ở ghế lái, người chơi vẫn có thể lôi người trong xe ra khỏi phương tiện chỉ khi nào ngồi ở trong phương tiện mới bị kick out ra khỏi
    phương tiện nếu như phương tiện này đang bật chức năng /v flock và phải thỏa mãn các điều kiện được nêu ở phía trên (KHÔNG TRONG FACTION NÀO\Ở TRONG FACTION KHÔNG PHẢI FACTION SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN).
Thay đổi cho phép người chơi có thể sử dụng lệnh /v trunk, /v hood, /v door1>4 từ bên ngoài.
Thay đổi cho phép người chơi có thể sử dụng /v door, /v window với ID door, window tương ứng với vị trí ghế ngồi khi đang ở trong xe.
Thay đổi hệ thống deploy thay vì 20 Object mỗi loại Deploy giờ sẽ là tổng 30 Object cho toàn bộ loại hình deploy.
    Deploy Object Spike sẽ không chỉnh vị trí bằng /deploy edit được nữa.
Thay đổi hệ thống paycheck trở lại như trước không còn đồng bộ toàn máy chủ nữa mà sẽ theo player time.
    Người chơi /q sẽ không reset paycheck time như trước.
Thay đổi hệ thống Medic:
    Cho phép người chơi sử dụng các lệnh chức năng /deliver pt, /loadpt trên toàn bộ loại phương tiện thuộc Faction có số ghế ngồi từ 3 trở lên.
Sửa lỗi /movept bị re-aplly animation vào đối tượng được move.
Sửa lỗi /movept stop không apply animation.
Sửa lỗi bị chết khi đăng nhập vào game (Rơi từ trên cao xuống).
    Thời gian Unfreeze khi mới vào game tăng thành 7 giây.
Sửa lỗi khi chết của thành viên VIP.
Sửa lỗi khi giao dịch các vật phẩm mới (Vật phẩm được update trong phiên bản 0.3.1 Beta).
Sửa lỗi text báo và Pizza boys không ẩn đi sau khi làm việc hoặc lên phương tiện khác.
Sửa lỗi Object báo gắn trên xe không xóa sau khi thực hiện.
Sửa lỗi Object Mechanic gắn trên xe không xóa sau khi thực hiện.

30/05/2018

Spoiler

Sửa lỗi không respawn khi đang trong màn hình respawn.
Sửa lỗi túi đồ không cho phép sử dụng nắm đấm sắt.
Cập nhật chức năng sử dụng cho các loại vật phẩm sau:
     Bánh mì
     Bánh nhân thịt
     Bánh ngũ cốc
     Bánh hải sản
     Thịt xông khói
     Cá rán
Bổ sung lệnh /huy vrent cho phép người chơi có thể xóa bỏ phương tiện đã thuê của mình khỏi hệ thống nếu như gặp sự cố (http://forum.gvc.vn/index.php?/topic/653-bao-loi-loi-phuong-tien-thue-da-het-han-van-tiep-tuc-xuat-hien/).
Sửa lỗi Server Information Hud hiển thị đè lên các hud khác.
Thay đổi mức xăng sử dụng của phương tiện (Xe máy) từ 0.60/time thành 0.20/time.
Thay đổi mức giá sửa chữa của phương tiện trong Mechanic Garage.
Hoàn thiện mệnh giá sửa chữa (Body/Battery) trong Mechanic Garage.
Tăng số lượng phương tiện có thể sửa chữa trong một Mechanic Garage từ 20 lên 30 phương tiện.
Bổ sung lệnh cho Admin có thể xóa bỏ phương tiện đang sửa chữa trong Mechanic Garages.
Bổ sung chức năng tự động hủy Order khi khởi chạy máy chủ của Mechanic Garage nếu như không tìm thấy phương tiện trong đơn yêu cầu.
Bổ sung chức năng khi xóa phương tiện của người chơi sẽ xóa hóa đơn yêu cầu sửa chữa tại Mechanic Garage.
Giới hạn cấp độ có thể thực hiện được công việc tại Drug Capture ít nhất là cấp độ 2.
Giới hạn cấp độ có thể thực hiện được công việc tại Weapon Capture ít nhất là cấp độ 3.
Giới hạn thời gian sử dụng vật phẩm trong túi đồ (Nước giải khát và các vật phẩm ma túy) có tác dụng hồi máu nếu như bị dính sát thương bởi người khác sẽ phải đợi 60 giây để có thể sử dụng.
Tăng lượng máu hồi của nước giải khát từ 5 HP > 25 HP/1 bình.
Sửa lỗi không chỉnh Paycheck của các Faction khác ngoài Police.
 

31/05/2018

Spoiler

Sửa lỗi Switch Character không load túi đồ.
Sửa lỗi không freeze người chơi khi vào game.
Cập nhật debug kiểm tra phương tiện của người chơi đang sửa chữa trong Mechanic Garage, nếu như không có trong Mechanic Garage sẽ tự động khởi tạo lại.
Cập nhật hệ thống refund (/refund).

01/06/2018

Spoiler

Sửa lỗi /loadpt bị lỗi không sử dụng được.
Sửa lỗi bị Freeze khi mới đăng nhập vào trò chơi đối với các nhân vật mới.
Sửa lỗi /chapnhan repair bỏ qua kiểm tra tiền có đủ để chấp nhận hay không.
/repair giờ sẽ chỉ hoạt động với mục tiêu có cấp độ ít nhất là 2 (Nếu như bạn sử dụng với chính bản thân mình sẽ được ngoại lệ không kiểm tra cấp độ).
Xóa Debug Text khi load túi đồ.
Hoàn thiện hệ thống House Closet.
Xóa bỏ thời gian chờ khi chat trên kênh /newb với Admin và Advisor.
Sửa lỗi Mechanic Garage tự động xóa phương tiện mỗi khi chạy máy chủ.
Điều chỉnh lại tỉ giá sửa xe trong Garage Mechanic:

  • Đơn giá theo loại phương tiện:

Thuyền: price = 5
Thùng hàng: price = 2
Off Road: price = 10
Saloons: price = 5
Sport: price = 25
Industrial: price = 10
Station Wagons: price = 5
Publice Service: price = 10
Lowrider: price = 20;
Convertibles: price = 15
Motor: price = 3

  • Giá tiền sửa Engine - Động cơ (Giá sửa chữa ban đầu: 06):

Công thức: (TỔNG GIÁ TRỊ PHƯƠNG TIỆN / 100) + GIÁ SỬA ENGINE BAN ĐẦU + (LƯỢNG ENGINE BỊ MẤT * ĐƠN_GIÁ)

  • Giá tiền sửa Battery - Ắc quy (Giá sửa chữa ban đầu: 40):

Công thức: (TỔNG GIÁ TRỊ PHƯƠNG TIỆN / 100) + GIÁ SỬA Battery BAN ĐẦU + (LƯỢNG BATTERY BỊ MẤT * ĐƠN_GIÁ)

  • Giá tiền sửa Body/Healh - Khôi phục nguyên trạng ngoại hình phương tiện và độ bền (Giá sửa chữa ban đầu: 20):

Công thức: (TỔNG GIÁ TRỊ PHƯƠNG TIỆN / 100) + GIÁ SỬA Battery BAN ĐẦU

Từ công thức trên ae lưu ý, xe càng đắt tiền, càng xịn thì sẽ càng tốn nhiều tiền khi sửa chữa trong Mechanic Garage cũng như

xe càng hỏng nhiều sẽ càng tốn tiền sửa chữa

 

 

 

  • Like 4
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giá xe tăng rồi lại giảm ? mua bị lổ quá trời thiệt cảm thấy bất đồng vcl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, lowkey nói:

Open chính thức có unban cho các tài khoản bị khóa không anh abyss!

Làm đơn đi :V

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình có một vài ý kiến thế này.

+ Nên giảm giá tiền của các căn nhà xuống còn tầm 20.000$ -> 30.000$ [ Tùy căn ]

+ Add thêm lệnh /siren dành cho faction [ cái này để đỡ ồn hơn tí ] 

+ Add thêm lệnh /stopanim [ Bởi vì lâu lâu nhấn Enter hoặc Space thì các anim không stop mà nó vẫn tiếp tục, chỉ khi nhấp chuột trái thì nó mới stop ]

+ Đổi color của radio [/pr]

+ Sữa lỗi /q là mất paycheck [ Nhiều khi online gần đủ thì lại bị crash mất paycheck ] 

+ Nếu được thì add thêm cái MP3 để nghe nhạc

 

Edited by Bjerg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiền được thưởng  trong Giftbox  thế này em cảm thấy hơi nhiều đấy anh, em nghĩ là từ:

$2000 

$4000

$80005b0ad8b597f48_GvC_RPv0.3.1Beta-Lchscpnht-GrandTheftAutoVietnamCommunity-CcCc5_27_201810_15_15PM.thumb.png.de26139052123b87e04e8990165105bc.png

Còn về  vũ khí  trong Giftbox thì em thấy có Grenade thì thật là nguy hiểm:5b0ad9aaae7fa_GvC_RPv0.3.1Beta-Lchscpnht-GrandTheftAutoVietnamCommunity-CcCc5_27_201810_18_37PM.thumb.png.9df52549a55713cc927203e592f1e417.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, clowntnk nói:

Tiền được thưởng  trong Giftbox  thế này em cảm thấy hơi nhiều đấy anh, em nghĩ là từ:

$2000 

$4000

$80005b0ad8b597f48_GvC_RPv0.3.1Beta-Lchscpnht-GrandTheftAutoVietnamCommunity-CcCc5_27_201810_15_15PM.thumb.png.de26139052123b87e04e8990165105bc.png

Còn về  vũ khí  trong Giftbox thì em thấy có Grenade thì thật là nguy hiểm:5b0ad9aaae7fa_GvC_RPv0.3.1Beta-Lchscpnht-GrandTheftAutoVietnamCommunity-CcCc5_27_201810_18_37PM.thumb.png.9df52549a55713cc927203e592f1e417.png

Dạ cái này là đúng rồi còn gì . một ngày chỉ ngồi không roleplay mà chả làm việc , server Chủ yếu là nhập vai nên abyss đã hạn chế cho việc cắm đầu farm tiền k farm cũng có . rất đúng 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thứ 1  : chưa có địa điểm chế tạo vũ khí , trồng crack v.v.v .
Thứ 2 : Chưa rõ ràng về phần online 3 tiếng , online như thế nào  ? 
- online cộng dồn out ra out vào ? 

- online như paycheck out ra cái về số 0 phải online lại ?

Chưa Nêu rõ coi độ nghiện ở đâu ? 

Edited by Iris_Spring

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, Bjerg nói:

Mình có một vài ý kiến thế này.

+ Nên giảm giá tiền của các căn nhà xuống còn tầm 20.000$ -> 30.000$ [ Tùy căn ]

+ Add thêm lệnh /siren dành cho faction [ cái này để đỡ ồn hơn tí ] 

+ Add thêm lệnh /stopanim [ Bởi vì lâu lâu nhấn Enter hoặc Space thì các anim không stop mà nó vẫn tiếp tục, chỉ khi nhấp chuột trái thì nó mới stop ]

+ Đổi color của radio [/pr]

+ Sữa lỗi /q là mất paycheck [ Nhiều khi online gần đủ thì lại bị crash mất paycheck ] 

+ Nếu được thì add thêm cái MP3 để nghe nhạc

 

Giá nhà không nên giảm! bởi vì Palomino Creek Với Mont không có quá nhiều nhà! Nếu sv phát triển vớ vẩn không còn nhà để mua nữa á! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, BeeClora nói:

Ad chỉnh lại cái dame đánh tay hay thể lực gì ấy đấm chết còn nhanh hơn súng bắn 

Đợi tới bản Update mới publish thì bạn bị súng bắn còn chết lúc nào không biết nữa luôn cơ á (rofl), Shotgun khoảng cách gần dưới 5m 2 hit auto die.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, Abyss nói:

Đợi tới bản Update mới publish thì bạn bị súng bắn còn chết lúc nào không biết nữa luôn cơ á (rofl), Shotgun khoảng cách gần dưới 5m 2 hit auto die.

Em nghĩ nên bỏ dame tay anh ạ! còn dame body súng vẫn giữ nguyên! Lúc đánh nhau em còn nửa cây máu mà không hiểu tại sao lại chết luôn! trong khi mình đang đánh thắng người kia!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 phút trước, Bjerg nói:

Mình có một vài ý kiến thế này.

+ Nên giảm giá tiền của các căn nhà xuống còn tầm 20.000$ -> 30.000$ [ Tùy căn ]

...

 

 

Vừa xong, lowkey nói:

Giá nhà không nên giảm! bởi vì Palomino Creek Với Mont không có quá nhiều nhà! Nếu sv phát triển vớ vẩn không còn nhà để mua nữa á! 

Hiện tại giá nhà như vậy đã ổn định. Như #lowkey đã nói, khu vực RC này khá là ít nhà nên sau này sẽ có chung cư, lúc đấy giá nhà sẽ giảm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, lowkey nói:

Em nghĩ nên bỏ dame tay anh ạ! còn dame body súng vẫn giữ nguyên! Lúc đánh nhau em còn nửa cây máu mà không hiểu tại sao lại chết luôn! trong khi mình đang đánh thắng người kia!

Trường hợp đó thì chỉ có thể là bị táng vào đầu, hit vào đầu thường rất đau, khoảng 20-30HP/1 hit melee lận.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, Abyss nói:

Đợi tới bản Update mới publish thì bạn bị súng bắn còn chết lúc nào không biết nữa luôn cơ á (rofl), Shotgun khoảng cách gần dưới 5m 2 hit auto die.

Súng bắn chết như thế thì  đúng nhưng dame tay mà đánh chết kiểu 1 2 phát  lăn quay ra nằm thấy không hay 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, Abyss nói:

Trường hợp đó thì chỉ có thể là bị táng vào đầu, hit vào đầu thường rất đau, khoảng 20-30HP/1 hit melee lận.

không phải đâu anh ơi! Trên màn hình của em lúc em đánh rõ ràng là em đang đánh người ta, xong lúc 1 đánh 1 phát đùng phát nửa cây máu => ngẻo! Như kiểu dame ảo ý anh! Bỏ dame tay đi đánh nhau cho tình huống va chạm nó dài hơn anh ạ! Chứ nhiều khi còn không hiểu vì sao mình chết!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, lowkey nói:

không phải đâu anh ơi! Trên màn hình của em lúc em đánh rõ ràng là em đang đánh người ta, xong lúc 1 đánh 1 phát đùng phát nửa cây máu => ngẻo! Như kiểu dame ảo ý anh! Bỏ dame tay đi đánh nhau cho tình huống va chạm nó dài hơn anh ạ! Chứ nhiều khi còn không hiểu vì sao mình chết!

 

Vừa xong, BeeClora nói:

Súng bắn chết như thế thì  đúng nhưng dame tay mà đánh chết kiểu 1 2 phát  lăn quay ra nằm thấy không hay 

À đó là hit bị đánh vào đầu nha, ngta combat nghệ thuật thì canh hit vào đầu sấp nhanh lắm. (Ngoài đời ăn gạch vào đầu cũng sấp mà). Thế nên ae hạn chế va chạm, nếu RP đánh người thì nên dùng bằng animation /fight là ngon r. K cần phải đấm thật cho nó ez. Còn kiểu va chạm mạnh đập nhau thừa sống thiếu chết thì không nói làm gì rồi, đánh ngta dc thì bị ngta đánh chết cũng phải chịu dc ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vừa xong, lowkey nói:

không phải đâu anh ơi! Trên màn hình của em lúc em đánh rõ ràng là em đang đánh người ta, xong lúc 1 đánh 1 phát đùng phát nửa cây máu => ngẻo! Như kiểu dame ảo ý anh! Bỏ dame tay đi đánh nhau cho tình huống va chạm nó dài hơn anh ạ! Chứ nhiều khi còn không hiểu vì sao mình chết!

Tui cũng đồng ý nè dame tay để mặc định thì mấy tình huống đấu tay đôi kéo dài kịch tính hơn với bớt bị lạm dụng hơn 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×