Sign in to follow this  
Faye

GvC Team - Roster (Update 20/06)

Recommended Posts

 
GvC-White.png
 
GvC TEAM - ROSTER
 

 • Administrators [Executive]:
  • Abyss    Owner of Server & Leader of Game Developer.
   Devin  —  Launcher Developer.
  • Daniel  —  Community Management & Leader of GvC Staff.
   Faye    Community Management & Head of GvC Staff.
   Elena  —  Community Management & Mapper.
  •  
 • Administrators [Official]:
  • Freddy    Community Management & Manager of GvC Staff.
  • Finn  —  Moderator of Gang.
  • Dinos —.
  • Pilo    Moderator of Gang.
  • Jean    Moderator of Advisor.
  •  
 • Administrators [Trial]:
  • N/A
  •  
 • Game Developer (Scripting):


 • Faction Government:
  • • San Andreas Police Department  —  BrianN.
   • San Andreas Fire Department  —  Beatrix.
   • San Andreas Network News  —  Beatrix.
 •  
 • Faction illegal:
  • • Phê duyệt Gang Official, Gang Level, Factory  —  Endy.
   • Cung cấp Door/Vehicles Gang & Support Gang  —  Endy or ShopTech.
  • • Xử lý các khiếu nại liên quan đến Gang  —  Endy Finn Pilo.
   • Tiếp nhận khiếu nại về thành viên Gang  —  Endy.
 •  
 • Staff Team:
  • • Tiếp nhận khiếu nại, góp ý, thắc mắc về Admin  —  Faye.
   • Có thẩm quyền tuyển dụng, phục hồi chức vụ Admin  —  Daniel - Faye.
   • Tiếp nhận khiếu nại, góp ý, thắc mắc về Advisor  —  Jean.
   • Có thẩm quyền tuyển dụng, phục hồi chức vụ Advisor—  Jean - Din_Nghi.
 •  
 • Shop Technology (E-Shop):
  • • Tiếp nhận đơn đặt hàng liên quan đến E-Shop và giải đáp về E-Shop  —  Faye - Freddy - Elena.
   • Trao đổi đơn hàng về Interior Custom  —  Elena.
  •  
 • Other:
  • • Tiếp nhận khiếu nại về người chơi  —  Khoa - Sulz - Finn - Jean - Pilo.
   • Tiếp nhận khiếu nại về tổ chức (gov)  —  Freddy.
   • Hỗ trợ khắc phục trực tiếp các lỗi nhỏ của Launcher  —  Devin - Faye.
   • Tiếp nhận báo lỗi liên quan đến Launcher  —  Devin.
   • Nhận đóng góp từ người chơi và chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện Giveaway Random tại Discord  —  Faye.

Kind regards!
GvC Team.

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPDATE ROSTER | 11-05-2020 - 31-05-2020

Khổi phục chức vụ của Dinos trở lại sau chức vụ Administrator [Official-2] bởi Faye.
(Admin đang trong thời gian khôi phục chức vụ nếu mắc sai lầm hãy liên hệ cho Head of STAFF)

Bổ nhiệm cho Dinos vào vị trí 'Tiếp nhận khiếu nại về người chơi' bởi Faye.
Bổ nhiệm cho Beatrix vào vị trí 'Tiếp nhận khiếu nại về người chơi' bởi Faye.
Thu hồi chức vụ của Endy, hiện đang ở vị trí 'Moderator of Gang' và thay thế Pilo vào vị trí này.
(Chức vụ được thu hồi sẽ vào danh sách lưu trữ chức vụ, người bị thu hồi có thể phục hồi/khôi phục lại chức vụ vào thời điểm mà họ muốn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPDATE ROSTER | 01-06-2020 - 30-06-2020

Khổi phục chức vụ của Daniel trở lại sau chức vụ Administrator [Executive].

Thu hồi chức vụ của Khoa Sulz, vì không hoạt động thường xuyên.
(Hãy liên hệ trực tiếp Faye để trao đổi nếu muốn tiếp tục công việc)

(Vẫn tiếp tục cập nhật thông tin roster tháng 6 ở phần nội dung này)


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this