• Thông báo

  • Abyss

   GvC Announcement   05/05/2017

   Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Bảng xếp hạng

Điểm danh tiếng cao nhất

 1. Abyss

  Abyss

  GvC Executive Team


  • Điểm

   281

  • Nội dung đã đăng tải

   212


 2. Mr.Bi

  Mr.Bi

  S.A.S.D


  • Điểm

   171

  • Nội dung đã đăng tải

   165


 3. Toankongsan

  Toankongsan

  Thành viên


  • Điểm

   82

  • Nội dung đã đăng tải

   89


 4. M4_Sherman

  M4_Sherman

  Thành viên


  • Điểm

   61

  • Nội dung đã đăng tải

   103


 5. Linhtinh603

  Linhtinh603

  S.A.F.D


  • Điểm

   54

  • Nội dung đã đăng tải

   55


 6. Edward

  Edward

  Thành viên


  • Điểm

   54

  • Nội dung đã đăng tải

   73


 7. Thieny

  Thieny

  Thành viên


  • Điểm

   50

  • Nội dung đã đăng tải

   56


 8. minhthien2563

  minhthien2563

  Thành viên


  • Điểm

   42

  • Nội dung đã đăng tải

   73


Most content

 1. Abyss

  Abyss

  GvC Executive Team


  • Điểm

   281

  • Nội dung đã đăng tải

   212


 2. Jared_Leto

  Jared_Leto

  Thành viên


  • Điểm

   42

  • Nội dung đã đăng tải

   190


 3. Emmanuel_Sandy

  Emmanuel_Sandy

  Thành viên


  • Điểm

   34

  • Nội dung đã đăng tải

   188


 4. Mr.Bi

  Mr.Bi

  S.A.S.D


  • Điểm

   171

  • Nội dung đã đăng tải

   165


 5. Gibson

  Gibson

  Thành viên


  • Điểm

   28

  • Nội dung đã đăng tải

   141


 6. D4ni3l

  D4ni3l

  GvC Executive Team


  • Điểm

   18

  • Nội dung đã đăng tải

   136


 7. Demonfay_Livingston

  Demonfay_Livingston

  Thành viên


  • Điểm

   33

  • Nội dung đã đăng tải

   128


 8. Darnell

  Darnell

  Senior Administrator


  • Điểm

   36

  • Nội dung đã đăng tải

   116