Diễn đàn đang được hoạt động thử nghiệm. Một số thông tin có thể sẽ được thông báo sớm trong vài ngày tới.

 • Thông báo

  • Abyss

   GvC Announcement   05/05/2017

   Chào mừng bạn đã đến với GvC - Grand Theft Auto Vietnam Community. Vui lòng truy cập vào http://gvc.vn/ để đăng ký tài khoản để có thể đọc hoặc hoạt động cùng chúng tôi.  

Bảng xếp hạng

 1. Abyss

  Abyss

  GvC Executive Team


  • Thích

   217

  • Nội dung đã đăng tải

   121


 2. Bi...Tran

  Bi...Tran

  Sheriff


  • Thích

   147

  • Nội dung đã đăng tải

   127


 3. Peers_Hotchner

  Peers_Hotchner

  Thành viên


  • Thích

   58

  • Nội dung đã đăng tải

   97


 4. John_Rainey

  John_Rainey

  Director of SAFD


  • Thích

   49

  • Nội dung đã đăng tải

   52


 5. Thieny

  Thieny

  Thành viên


  • Thích

   42

  • Nội dung đã đăng tải

   50


 6. Jared_Leto

  Jared_Leto

  Thành viên


  • Thích

   42

  • Nội dung đã đăng tải

   190


 7. Emma...Kara

  Emma...Kara

  Thành viên


  • Thích

   35

  • Nội dung đã đăng tải

   84


 8. Emmanuel_Sandy

  Emmanuel_Sandy

  Thành viên


  • Thích

   34

  • Nội dung đã đăng tải

   182


 9. Darnell

  Darnell

  Senior Administrator


  • Thích

   34

  • Nội dung đã đăng tải

   110


 10. Demonfay_Livingston

  Demonfay_Livingston

  Thành viên


  • Thích

   33

  • Nội dung đã đăng tải

   120


 11. Rilley

  Rilley

  Thành viên


  • Thích

   32

  • Nội dung đã đăng tải

   38


 12. Peter

  Peter

  Thành viên


  • Thích

   30

  • Nội dung đã đăng tải

   82


 13. Devontae_Mayers

  Devontae_Mayers

  Thành viên


  • Thích

   28

  • Nội dung đã đăng tải

   83


 14. Esltor

  Esltor

  Thành viên


  • Thích

   21

  • Nội dung đã đăng tải

   93


 15. Glenn_Fricarry

  Glenn_Fricarry

  Thành viên


  • Thích

   21

  • Nội dung đã đăng tải

   71


 16. Maurice_Wilson

  Maurice_Wilson

  Thành viên


  • Thích

   20

  • Nội dung đã đăng tải

   16


 17. Fayz_Mawtain

  Fayz_Mawtain

  Thành viên


  • Thích

   18

  • Nội dung đã đăng tải

   63


 18. Claudes_Lagarde

  Claudes_Lagarde

  Thành viên


  • Thích

   18

  • Nội dung đã đăng tải

   43


 19. younghotyellow

  younghotyellow

  Thành viên


  • Thích

   18

  • Nội dung đã đăng tải

   41


 20. Samuel

  Samuel

  Thành viên


  • Thích

   17

  • Nội dung đã đăng tải

   10


 21. PhanAnh_Tuan

  PhanAnh_Tuan

  Thành viên


  • Thích

   17

  • Nội dung đã đăng tải

   35


 22. Phillip

  Phillip

  Thành viên


  • Thích

   16

  • Nội dung đã đăng tải

   61


 23. Libby_Phay

  Libby_Phay

  Thành viên


  • Thích

   16

  • Nội dung đã đăng tải

   25


 24. Zef

  Zef

  GvC Executive Team


  • Thích

   14

  • Nội dung đã đăng tải

   26


 25. Brandon_Covarrubias

  Brandon_Covarrubias

  Thành viên


  • Thích

   14

  • Nội dung đã đăng tải

   31


 26. Andree_Jacob

  Andree_Jacob

  Thành viên


  • Thích

   13

  • Nội dung đã đăng tải

   52


 27. T_Anhdeptrai

  T_Anhdeptrai

  Thành viên


  • Thích

   13

  • Nội dung đã đăng tải

   29


 28. Khoakhoa

  Khoakhoa

  Thành viên


  • Thích

   13

  • Nội dung đã đăng tải

   30


 29. Twister

  Twister

  Thành viên


  • Thích

   12

  • Nội dung đã đăng tải

   10


 30. Do_Bong_Soon

  Do_Bong_Soon

  Thành viên


  • Thích

   12

  • Nội dung đã đăng tải

   65